105. Online lezing: Natuurontwikkeling en -herstel in Den Treek

Online lezing: Natuurontwikkeling en -herstel in Den Treek
een kwestie van lange adem!
In 2021, het themajaar ‘Ode aan het landschap’, staat een jaar lang het Nederlandse landschap in de schijnwerpers. De verandering van het landschap loopt als een rode draad door de geschiedenis, maar zet zich ook volop door in het heden en naar de toekomst. Wim Knol laat dat online zien aan de hand van zijn presentatie over Landgoed Den Treek-Henschoten, een van de pareltjes in onze eigen omgeving. Daar is al 200 jaar ervaring opgedaan met natuurbeheer en natuurontwikkeling. Hij bespreekt hoe natuurherstel is aangepakt in vier natte gebieden. In het Hazewater, Langeveen, Waswater en het Vogelwater zijn verschillende maatregelen uitgeprobeerd om de biodiversiteit te vergroten. Van grootschalig graafwerk tot subtiel plaggen, maaien en begrazen. Soms is er direct succes en soms hoop je dat het goed komt op basis van kennis en ervaring. In de lezing komen thema’s aan bod hoe om te gaan met verdroging, vernatting, stikstofneerslag of introductie daarvan. De geschiedenis leert ook dat geduld een belangrijke maatregel is in het natuurbeheer.

Wim Knol is als landschapsecoloog (adviesbureau) al 40 jaar verbonden aan Landgoed Den Treek-Henschoten. Daarnaast was hij als wetenschapper werkzaam als landschapsecoloog in Wageningen, als beheerder van De Veluwezoom (het oudste nationaal park van Nederland) bij Natuurmonumenten en als wildecoloog bij de Jagersvereniging.

De lezing is opgebouwd uit 4 blokken van 10 à 15 minuten. Bij deze lezing, via Zoom, kom je zelf niet in beeld en kun je ook niet meepraten, maar tijdens de blokken kun je via de chatbox wel vragen stellen. Na elk blok beantwoordt Wim (in ongeveer 5 minuten) de vragen van de chat.

Datum: dinsdag 2 maart 2021
Tijd: 20:00-21:00 uur; login om 19:50 uur
Online te volgen: via de link https://zoom.us/j/97461252593 (een eigen ZOOM-account is niet nodig)

  1. Online lezing: Natuurontwikkeling en -herstel in Den Treek
Publicado el 01 de marzo de 2021 por ahospers ahospers

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.
Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación