Archivos de diario de junio 2023

01 de junio de 2023

451.Online Webinars NMV Mycologische

Ik had nogal wat lezingen..gemist

 1. roesten door Aad Termorshuizen
  In deze online-lezing neemt Aad ons mee in de
  wondere wereld van de roestschimmels. Ze zijn
  bijzonder omdat ze wel vijf verschillende sporen
  kunnen vormen: geen ander organisme doet dit
  hen na. Roestschimmels komen alleen op groene,
  levende planten voor. Nederland heeft een kleine
  300 soorten. Terwijl een deel van de soorten de
  voedselvoorziening bedreigt, dragen de soorten
  https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view
  die in de natuur voorkomen bij aan planten-
  biodiversiteit. De lezing over roesten is hier terug te
  https://drive.google.com/file/d/13kX5BjSlwhbNzfwjK8LqZ-pVVJxSv3Wo/view

 2. 29 mei Online lezing: Schimmelsnelwegen onder
  onze voeten door Vasilis Kokkoris https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view
  Onder bovengenoemde titel verzorgde Vasilis
  Kokkoris een lezing over mycorrhizaschimmels. Ze
  vertegenwooordigen een van de meest
  voorkomende terrestrische symbioses op aarde.
  Deze groep bodemschimmels vormt een
  mutualistisch samenlevingsverband met bijna alle
  planten op onze planeet. Plantenwortels en
  schimmeldraden vormen daarbij complexe,
  onderling verbonden, netwerken. Als gevolg

  hiervan spreiden ondergrondse mycorrhiza-
  snelwegen zich over honderden meters uit onder

  onze voeten. Deze netwerken spelen een sleutelrol
  in het functioneren van ecosystemen. De online
  lezing is hier terug te kijken.
  https://drive.google.com/file/d/14Y9Tmu_ePPvYaw9rD0qx_7a7zrXrLDbY/view

 3. 31 mei 25 jaar paddenstoelenmeetnetten
  De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft op
  13 mei het jubileum ter ere van het 25-jarig
  bestaan van de paddenstoelenmeetnetten groots
  gevierd met een feestelijk symposium in Naturalis
  Biodiversity Center. Lees hier meer over de
  paddenstoelmeetnetten en welke trends in de loop
  der jaren duidelijk zijn geworden en wat de invloed
  van stikstof daarbij is geweest.
  Zie ook de bijdrage van Machiel Noordeloos over
  de paddenstoelenmeetnetten op pagina 5 van dit
  journaal.

 4. 5 juni Laboulbeniales: onderbestudeerde, ecto-
  parasitaire microzwammen in een nieuw daglicht

  Danny Haelewaters
  Danny Haelewaters heeft zich gespecialiseerd in
  een bijzondere groep schimmels: de
  Laboulbeniales. Deze schimmels bevinden zich als
  parasieten op insecten zoals kevers. Misschien
  heeft u ze wel eens gezien op een
  lieveheersbeestje? Tijdens deze lezing zal Danny
  een overzicht geven van het onderzoek dat wordt
  uitgevoerd op dit gebied in zijn groep aan de
  Universiteit Gent. De online lezing wordt kosteloos
  aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn
  welkom om de lezing bij te wonen. Inloggen kan
  vanaf 19.15 uur via deze Zoom-link:
  https://us06web.zoom.us/j/5531406260
  Deze lezing is de laatste in de voorjaarscyclus
  onine-lezingen van de NMV.

 5. De eerder voor 3 april aangekondigde lezing is komen te vervallen.
  De eerstkomende lezing is die van 17 april door Emiel Brouwer met als titel:
  Paddenstoelen als indicatoren voor de bodemsamenstelling en natuurkwaliteit
  Toelichting Om de effecten van onder meer verzuring, verdroging en vermesting te volgen, worden
  meestal veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel ontwikkelingen worden ook of zelfs nog
  beter door veranderingen in de mycoflora weergegeven. In deze lezing wordt met recente
  meetgegevens onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor veranderingen in zuurgraad,
  concentraties stikstof en fosfaat. Ook komt ter sprake hoe deze indicatorfunctie van paddenstoelen in
  het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden toegepast.
  Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260
  De lezingen worden kosteloos aangeboden door de NMV. Ook niet-leden zijn welkom. De lezingen
  beginnen steeds om 19.30 uur en inloggen kan vanaf 19.15 uur. De lezingen worden aan het begin van
  de maand aangekondigd in dit journaal en tevens onder deze link op de NMV-website. Hier kun je ook
  eerdere online-lezingen terugvinden.

 6. 17 april Paddenstoelen als indicatoren voor de
  bodemsamenstelling en natuurkwaliteit Emiel
  Brouwer
  https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view
  Om de effecten van verzuring, verdroging en
  vermesting te volgen, worden meestal
  veranderingen in de vegetatie gevolgd. Maar veel
  ontwikkelingen worden ook of zelfs nog beter door
  veranderingen in de mycoflora weergegeven. In
  deze lezing wordt met recente meetgegevens
  onderbouwd dat paddenstoelen indicatoren zijn voor de genoemde effecten. Ook komt ter sprake hoe
  deze indicatorfunctie van paddenstoelen in het natuur- en paddenstoelenbeheer kan worden
  toegepast. Volg hier de gehele lezing.

  https://drive.google.com/file/d/1YUfn6pOFh-dorSoHyQvFZ_9l9PUejVHN/view

 7. 1 mei Plaatjeszwammen die ondergronds zijn gegaan Machiel Noordeloos
  In dit verhaal laat Machiel zien dat er geen scherpe grens is tussen sommige groepen plaatjeszwammen
  en buikzwammen, sterker nog, dat er buikzwammen of misschien beter seotoïde en gasteroïde
  vormen bestaan van plaatjeszwammen die semi- of geheel ondergrondse vruchtlichamen vormen.
  Mèt de bijbehorende veranderingen in bouw van het vruchtlichaam en de manier waarop de sporen
  worden gevormd en verspreid. Mogelijke evolutielijnen worden geschetst, en ook zal worden
  verklaard waarom sommige truffelgeslachten tegenwoordig zijn opgenomen in geslachten als de

  gordijnzwammen, melkzwammen en satijnzwammen met de bijbehorende noodzakelijke naams-
  veranderingen.

  Zoom-link https://us06web.zoom.us/j/5531406260


 8. Update zomer 2022: de zuiveringsprestaties zijn uitzonderlijk goed en halen ruimschoots de norm alsmede de verwachting van alle betrokkenen.

  de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11

  In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks gezuiverd door een wilgenfilter. Het is voor het eerst dat dat in Nederland op zo’n grote schaal gebeurt.

  ''En ook het rendement is veel hoger dan gebruikelijk’’, zegt Jonas Pelgröm van het bedrijf Wetlantec, dat het wilgenfilter aanlegt. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Arcadis, dat het terrein deze zomer bouwrijp maakt.

  Het gaat om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten van de stad, tegen Dorkwerd aan. De woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het (zwarte) afvalwater van het toilet wordt samen met het organische keukenafval ingezameld met een vacuümsysteem. Het overige (grijze) afvalwater gaat naar het wilgenfilter.

  Hoog rendement

  ''Dat is een nieuw type helofytenfilter met een veel hoger rendement dan normaal’’, vertelt Pelgröm. Wetlantec werkt al enkele decennia met het helofytenfilter als natuurlijke filtratietechniek, waarbij het vervuilde water door een laag van zand, grind en schelpen zakt. De wortels van de rietplanten daarboven zorgen samen met bacteriën voor de zuivering.

  Bij het wilgenfilter, waarmee in Zweden en de Verenigde Staten al meer ervaring is opgedaan, worden in plaats van rietplanten wilgen geplant. Die verdampen veel water en nemen snel fosfaat en stikstof op. ''Het rendement is daardoor heel hoog en dat was ook een eis van de gemeente’’, aldus Pelgröm. Hij belooft voor stikstof minder dan 4 mg per liter (normaal: 10 mg) en voor fosfor minder dan 0,25 mg per liter (normaal: 1 mg).

  Natuurpark

  Voor Nederland gaat het volgens Wetlantec om een uniek project vanwege de rendementseis gekoppeld aan de schaalgrootte. Het bedrijf legde eerder al wel wilgenfilters op kleinere schaal aan bij het Biesbosch Museum en in de Almeerse wijk Oosterwold en geldt in de Benelux als marktleider op het gebied van natuurlijke waterzuivering. ''Als er een partij is die dit kan, zijn wij het’’, gelooft Pelgröm.

  In de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
  https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
  Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
  https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
  https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
  https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
  https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
  https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html


 9. Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution.
  https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution 10. Viral spillover risk increases with climate change in High Arctic lake sediments
  Audrée Lemieux
  https://cassyni.com/events/9MPzvBSujmbv3GgqMVDShB


 11. Extensive polyploid clonality was a successful strategy for seagrass to expand into a newly submerged environment
  Elizabeth A. Sinclair and Jane Edgeloe
  https://cassyni.com/events/MaUKvjE31DERyxY3ZvXkYm


 12. Phenological mismatches and the demography of solitary bees - presented by Diego Vázquez and Prof. Marcel Dorken
  Phenological mismatches and the demography of solitary bees
  Diego Vázquez
  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q

 13. https://ardea.nou.nu/specialardea.php


Publicado el 01 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

04 de junio de 2023

455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Update zomer 2022: de zuiveringsprestaties zijn uitzonderlijk goed en halen ruimschoots de norm alsmede de verwachting van alle betrokkenen.

  de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11

  In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks gezuiverd door een wilgenfilter. Het is voor het eerst dat dat in Nederland op zo’n grote schaal gebeurt.

  ''En ook het rendement is veel hoger dan gebruikelijk’’, zegt Jonas Pelgröm van het bedrijf Wetlantec, dat het wilgenfilter aanlegt. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Arcadis, dat het terrein deze zomer bouwrijp maakt.

  Het gaat om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten van de stad, tegen Dorkwerd aan. De woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het (zwarte) afvalwater van het toilet wordt samen met het organische keukenafval ingezameld met een vacuümsysteem. Het overige (grijze) afvalwater gaat naar het wilgenfilter.

  Hoog rendement

  ''Dat is een nieuw type helofytenfilter met een veel hoger rendement dan normaal’’, vertelt Pelgröm. Wetlantec werkt al enkele decennia met het helofytenfilter als natuurlijke filtratietechniek, waarbij het vervuilde water door een laag van zand, grind en schelpen zakt. De wortels van de rietplanten daarboven zorgen samen met bacteriën voor de zuivering.

  Bij het wilgenfilter, waarmee in Zweden en de Verenigde Staten al meer ervaring is opgedaan, worden in plaats van rietplanten wilgen geplant. Die verdampen veel water en nemen snel fosfaat en stikstof op. ''Het rendement is daardoor heel hoog en dat was ook een eis van de gemeente’’, aldus Pelgröm. Hij belooft voor stikstof minder dan 4 mg per liter (normaal: 10 mg) en voor fosfor minder dan 0,25 mg per liter (normaal: 1 mg).

  Natuurpark

  Voor Nederland gaat het volgens Wetlantec om een uniek project vanwege de rendementseis gekoppeld aan de schaalgrootte. Het bedrijf legde eerder al wel wilgenfilters op kleinere schaal aan bij het Biesbosch Museum en in de Almeerse wijk Oosterwold en geldt in de Benelux als marktleider op het gebied van natuurlijke waterzuivering. ''Als er een partij is die dit kan, zijn wij het’’, gelooft Pelgröm.

  In de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
  https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
  Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
  https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
  https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
  https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
  https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
  https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html
  455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Publicado el 04 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Update zomer 2022: de zuiveringsprestaties zijn uitzonderlijk goed en halen ruimschoots de norm alsmede de verwachting van alle betrokkenen.

  de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11

  In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks gezuiverd door een wilgenfilter. Het is voor het eerst dat dat in Nederland op zo’n grote schaal gebeurt.

  ''En ook het rendement is veel hoger dan gebruikelijk’’, zegt Jonas Pelgröm van het bedrijf Wetlantec, dat het wilgenfilter aanlegt. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Arcadis, dat het terrein deze zomer bouwrijp maakt.

  Het gaat om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten van de stad, tegen Dorkwerd aan. De woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het (zwarte) afvalwater van het toilet wordt samen met het organische keukenafval ingezameld met een vacuümsysteem. Het overige (grijze) afvalwater gaat naar het wilgenfilter.

  Hoog rendement

  ''Dat is een nieuw type helofytenfilter met een veel hoger rendement dan normaal’’, vertelt Pelgröm. Wetlantec werkt al enkele decennia met het helofytenfilter als natuurlijke filtratietechniek, waarbij het vervuilde water door een laag van zand, grind en schelpen zakt. De wortels van de rietplanten daarboven zorgen samen met bacteriën voor de zuivering.

  Bij het wilgenfilter, waarmee in Zweden en de Verenigde Staten al meer ervaring is opgedaan, worden in plaats van rietplanten wilgen geplant. Die verdampen veel water en nemen snel fosfaat en stikstof op. ''Het rendement is daardoor heel hoog en dat was ook een eis van de gemeente’’, aldus Pelgröm. Hij belooft voor stikstof minder dan 4 mg per liter (normaal: 10 mg) en voor fosfor minder dan 0,25 mg per liter (normaal: 1 mg).

  Natuurpark

  Voor Nederland gaat het volgens Wetlantec om een uniek project vanwege de rendementseis gekoppeld aan de schaalgrootte. Het bedrijf legde eerder al wel wilgenfilters op kleinere schaal aan bij het Biesbosch Museum en in de Almeerse wijk Oosterwold en geldt in de Benelux als marktleider op het gebied van natuurlijke waterzuivering. ''Als er een partij is die dit kan, zijn wij het’’, gelooft Pelgröm.

  In de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
  https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
  Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
  https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
  https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
  https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
  https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
  https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html
  455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Publicado el 04 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Update zomer 2022: de zuiveringsprestaties zijn uitzonderlijk goed en halen ruimschoots de norm alsmede de verwachting van alle betrokkenen.

  de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11

  In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks gezuiverd door een wilgenfilter. Het is voor het eerst dat dat in Nederland op zo’n grote schaal gebeurt.

  ''En ook het rendement is veel hoger dan gebruikelijk’’, zegt Jonas Pelgröm van het bedrijf Wetlantec, dat het wilgenfilter aanlegt. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Arcadis, dat het terrein deze zomer bouwrijp maakt.

  Het gaat om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten van de stad, tegen Dorkwerd aan. De woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het (zwarte) afvalwater van het toilet wordt samen met het organische keukenafval ingezameld met een vacuümsysteem. Het overige (grijze) afvalwater gaat naar het wilgenfilter.

  Hoog rendement

  ''Dat is een nieuw type helofytenfilter met een veel hoger rendement dan normaal’’, vertelt Pelgröm. Wetlantec werkt al enkele decennia met het helofytenfilter als natuurlijke filtratietechniek, waarbij het vervuilde water door een laag van zand, grind en schelpen zakt. De wortels van de rietplanten daarboven zorgen samen met bacteriën voor de zuivering.

  Bij het wilgenfilter, waarmee in Zweden en de Verenigde Staten al meer ervaring is opgedaan, worden in plaats van rietplanten wilgen geplant. Die verdampen veel water en nemen snel fosfaat en stikstof op. ''Het rendement is daardoor heel hoog en dat was ook een eis van de gemeente’’, aldus Pelgröm. Hij belooft voor stikstof minder dan 4 mg per liter (normaal: 10 mg) en voor fosfor minder dan 0,25 mg per liter (normaal: 1 mg).

  Natuurpark

  Voor Nederland gaat het volgens Wetlantec om een uniek project vanwege de rendementseis gekoppeld aan de schaalgrootte. Het bedrijf legde eerder al wel wilgenfilters op kleinere schaal aan bij het Biesbosch Museum en in de Almeerse wijk Oosterwold en geldt in de Benelux als marktleider op het gebied van natuurlijke waterzuivering. ''Als er een partij is die dit kan, zijn wij het’’, gelooft Pelgröm.

  In de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
  https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
  Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
  https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
  https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
  https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
  https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
  https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html
  455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Publicado el 04 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Update zomer 2022: de zuiveringsprestaties zijn uitzonderlijk goed en halen ruimschoots de norm alsmede de verwachting van alle betrokkenen.

  de duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11

  In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks gezuiverd door een wilgenfilter. Het is voor het eerst dat dat in Nederland op zo’n grote schaal gebeurt.

  ''En ook het rendement is veel hoger dan gebruikelijk’’, zegt Jonas Pelgröm van het bedrijf Wetlantec, dat het wilgenfilter aanlegt. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen en in samenwerking met Arcadis, dat het terrein deze zomer bouwrijp maakt.

  Het gaat om een uitbreiding van de bestaande nieuwbouwwijk Reitdiep in het noordwesten van de stad, tegen Dorkwerd aan. De woningen worden zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het (zwarte) afvalwater van het toilet wordt samen met het organische keukenafval ingezameld met een vacuümsysteem. Het overige (grijze) afvalwater gaat naar het wilgenfilter.

  Hoog rendement

  ''Dat is een nieuw type helofytenfilter met een veel hoger rendement dan normaal’’, vertelt Pelgröm. Wetlantec werkt al enkele decennia met het helofytenfilter als natuurlijke filtratietechniek, waarbij het vervuilde water door een laag van zand, grind en schelpen zakt. De wortels van de rietplanten daarboven zorgen samen met bacteriën voor de zuivering.

  Bij het wilgenfilter, waarmee in Zweden en de Verenigde Staten al meer ervaring is opgedaan, worden in plaats van rietplanten wilgen geplant. Die verdampen veel water en nemen snel fosfaat en stikstof op. ''Het rendement is daardoor heel hoog en dat was ook een eis van de gemeente’’, aldus Pelgröm. Hij belooft voor stikstof minder dan 4 mg per liter (normaal: 10 mg) en voor fosfor minder dan 0,25 mg per liter (normaal: 1 mg).

  Natuurpark

  Voor Nederland gaat het volgens Wetlantec om een uniek project vanwege de rendementseis gekoppeld aan de schaalgrootte. Het bedrijf legde eerder al wel wilgenfilters op kleinere schaal aan bij het Biesbosch Museum en in de Almeerse wijk Oosterwold en geldt in de Benelux als marktleider op het gebied van natuurlijke waterzuivering. ''Als er een partij is die dit kan, zijn wij het’’, gelooft Pelgröm.

  In de wijk Reitdiep gaat het om 30.000 liter afvalwater per dag. Het wilgenbos komt aan de rand van de wijk te liggen in een groenstrook, die vrij toegankelijk zal zijn en tevens dient als afscherming van de naastgelegen autowegen. ''Het wordt een soort natuurpark, zonder hekken of schuttingen. Wij zullen er ook rondleidingen geven.’’
  https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-in-groninger-wijk-reitdiep
  Wetlantec hoopt eind juni met de aanleg te kunnen beginnen, aan het einde van de zomer moet het terrein bouwrijp zij
  https://wetlantec.com/projecten/reitdiep-3-groningen/
  https://www.climatescan.nl/projects/4020/detail
  https://www.aquarama.be/nl/artikels/item/227/wilgenfilter-zuivert-water-van-honderd-woningen-in-groningse-wijk
  https://afvalonline.nl/bericht/26325/wilgenfilter-zuivert-afvalwater-nieuwe-groningse-woningen
  https://www.tauw.nl/projecten/nieuwe-sanitatie-woonwijk-reitdiep-fase-3-in-groningen.html
  455.Duurzaamste wijken van Nederland: Reitdiep en Drielanden: Climatecafe GroenBlauw 2023 04 11


 • Publicado el 04 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  452.Online GroenLunch Natuurinclusieve zonneparken; de nieuwe Friese standaard!

  https://www.fmf.frl/nieuws/online-groenlunch-natuurinclusieve-zonneparken-de-nieuwe-friese-standaard/

  De klimaatcrisis en biodiversititeitscrisis kun je niet los van elkaar zien. De FMF streeft naar een natuurinclusieve energietransitie. Energieplannen voor bijvoorbeeld zonneparken of windmolens moeten niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen in de natuur en het landschap die we moeten benutten. Als FMF maken we ons hier sterk voor. Ieder energieproject levert winst op voor de natuur!

  De klimaatcrisis vraagt dringend om actie op alle fronten. Daarbij hoort een Regionale Energie Strategie (RES) met een hoog ambitieniveau voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het is onvermijdelijk dat ons Friese landschap daardoor verandert en ecosystemen worden beïnvloed. Maar ook de natuur en het landschap staan in Friesland onder grote, toenemende druk. Ziedaar de uitdaging in de energietransitie: een snelle opschaling van hernieuwbare energieopwekking én ervoor zorgen dat onze provincie aantrekkelijk en leefbaar blijft voor mens en natuur.

  Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar er zijn volop kansen om ecologische en landschappelijke waarden juist te versterken. Tijden de online GroenLunch op 27 juni a.s. laten we ons door Kay Cesar (senior scientist TNO en voorzitter consortium Zon in Landschap) informeren over natuurinclusieve zonneparken. En we gaan in gesprek met Sietske Poepjes (gedeputeerde provinsje FRL), Wiebe Bouma (directeur Landschapsbeheer Friesland), Ellen Bruins Slot (voorzitter Ús Koöperaasje) en Suzanna Bekkema (programma manager Friese Milieu Federatie). Om de Friese RES natuurinclusief te maken ligt er nog flink veel werk. We gaan in gesprek over de opgave die er ligt, de spanningen die het oplevert en de mogelijkheden die we zien in Friesla

  https://www.fmf.frl/nieuws/online-groenlunch-natuurinclusieve-zonneparken-de-nieuwe-friese-standaard/

  De presentaties:

  Presentatie Kay Cesar Presentatie Suzanna Bekkema

   

 • Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen
  Er is momenteel heel veel aandacht voor bodemdaling van de veengebieden in Nederland. Door het oxideren van veen komt er CO2 vrij en daalt de bodem. Provincies, waterschappen en het Rijk willen daarom bodemdaling tegengaan en hebben afspraken gemaakt over het vernatten van het veen. De vraag is of er naast de productie van melk ook andere verdienmodellen zijn in deze gebieden. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar natte teelten. Dit zijn (landbouw)gewassen die goed gedijen bij hoge grondwaterstanden zoals lisdodde, wilgenteelt en cranberryteelt. Maar is dit een goed alternatief voor boeren in de veenweidegebieden en is er voldoende afzetmarkt? Op dit moment wordt daar op verschillende plekken in Nederland onderzoek naar gedaan, onder andere in het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en in It Bûtenfjild (Better Wetter). Tijdens de groenlunch wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek tot nog toe en het perspectief voor de lange termijn.

  Sprekers tijdens de Groenlunch Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen zijn:

  -Eddy Wymenga (directeur Altenburg & Wymenga en initiatiefnemer Better Wetter)
  -Frank Lenssinck (Directeur/innovatiemanager Veenweiden Innovatie centrum tevens innovatiemanager Dairy Campus)

 • https://lc.nl/friesland/heerenveen/Iedereen-zijn-eigen-dierentuintje-28370366.html
  In deel 6 kijken we met een ‘biodiversiteitsblik’. Lector Arjen Strijkstra brengt in kaart op welke plekken veel verschillende insectensoorten kunnen voorkomen, en waar heel weinig.
  Bioloog Arjen Strijkstra analyseert de biodiversiteitscrisis. 'Als dieren alleen nog in stedelijke omgeving kunnen leven, heb je ze eigenlijk al
  NBV Bijenhoudersvereniing
  https://www.youtube.com/watch?v=gayGwJ_eLW0
  Op 28 september 2021 organiseerde de NBV een publiek webinar over biodiversiteit, toegespitst op bijen en de bijenhouderij.

  min. 03:33 | Inleiding Koos Biesmeijer | Directeur Naturalis
  Koos Biesmeijer neemt deelnemers mee in biodiversiteit in algemene zin. Na zijn inleiding is er kort de tijd voor het stellen van vragen

  min. 28:23 | Lezing Arjen Strijkstra | Lector Bijengezondheid & bioloog
  Vanuit zijn rol als lector Bijengezondheid (hogeschool Van Hall Larenstein) geeft Arjen een beeld van de biodiversiteit toegespitst op de bijen en de bijenhouderij. Na zijn lezing is er kort de gelegenheid voor het stellen van vragen.

  min. 01:12:44 | Lezing Eric Mahieu & Aat Rietveld | Commissie Biodiversiteit
  Eric Mahieu en Aat Rietveld (Commissie Biodiversiteit) stellen op een interactieve en creatieve wijze de rol van de NBV in dit vraagstuk aan de orde, maar zeker ook de rol die iedereen zélf kan pakken.

  Op https://www.bijenhouders.nl/live kun je de presentaties van Koos Biesmeijer en Arjen Strijkstra (binnenkort) downloaden.
  https://www.youtube.com/watch?v=gayGwJ_eLW0

 • Opname van het OBN Kennisuur webinar Herstel konijnenpopulaties, op donderdag 11 mei 2023

  Opname van het OBN Kennisuur webinar Herstel konijnenpopulaties, op donderdag 11 mei 2023


 • Publiek Webinar NBV Bijenhouders Lezing Arjen Strijkstra | Lector Bijengezondheid & bioloog (start op 28 min 23 sec)

 • 150609 P06 | Dynamisch Kustbeheer | Jitske Esselaar - Staatsbosbeheer jpg
  https://www.dynamischkustbeheer.nl/content/content.asp?menu=10910000_000000
  Rijk aan gradiënten
  Staatsbosbeheer beheert alle duingebieden van Texel, waaronder De Slufter. Boswachter Jitske Esselaar legt uit waarom dat gebied ecologisch zo bijzonder is. ''Er komen allerlei overgangen voor: van hoog naar laag, van zout naar zoet en van droog naar nat. Zowel de overstroming door de zee als de afstroming van zoet kwelwater uit de duinen dragen hieraan bij. Die overgangen zijn 'hotspots' voor allerlei planten- en diersoorten.''
  Omdat de huidige situatie zo bijzonder is, wil Staatsbosbeheer goed in de gaten houden welke effecten een eventueel ander beheer van de sluftermonding heeft voor de natuur. Daartoe is een ecologisch monitoringprogramma gestart.

  Toppredatoren als indicator
  De monitoring wordt voor een groot deel uitgevoerd door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. Arjen Strijkstra, docent diermanagement, begeleidt een deel van het onderzoek. Volgens hem is De Slufter ''wildlife op en top'' en maken juist de natuurlijke processen De Slufter uniek. ''Maar'', zegt hij, ''Er moeten wel natuurdoelen worden gehaald. Dus het is belangrijk om te weten of het gebied bij een ander beheer bijvoorbeeld zandiger wordt of zouter. Als indicatoren daarvoor kijken wij naar de soortsamenstelling van loopkevers en spinnen. Die soorten leven van andere insecten en arthropoden die op de vegetatie zitten. Het zijn de toppredatoren van De Slufter en die zeggen veel over de biodiversiteit van flora en fauna. Als er veel soorten bovenin het systeem voorkomen, komen er ook veel onderin het systeem voor.''
  Loopkevers
  Volgens Strijkstra zijn loopkevers een goede groep om te monitoren. Er is veel onderzoek naar gedaan en de kevers zijn relatief eenvoudig gestandaardiseerd te vangen, in koffiebekertjes. In Nederland komen maar liefst 380 soorten voor, per habitat komt dat neer op een soort of 50 a 60. Er zijn specifieke waterminnende en zoutminnende soorten en aan de hand daarvan zijn veranderingen in het systeem redelijk goed te volgen. De focus van Strijkstra en zijn studenten ligt op de zoet-zoutgradiënt langs de randen van De Slufter, want daar komen de meest kwetsbare vegetaties voor.
  150609 P06 | Dynamisch Kustbeheer | Jitske Esselaar - Staatsbosbeheer jpg

 • Groenlunch: Van het (aard)gas af: hoe doe je dat?
  In 2050 willen we volledig van alle fossiele brandstoffen verlost zijn. We streven ernaar dat alle energie dan hernieuwbaar is en dat we niet meer afhankelijk zijn van ondermeer aardgas. Nieuwbouwhuizen krijgen geen gasaansluiting meer, maar ook bestaande woningen zijn (op termijn) aan de beurt. In 2030 moeten maar liefst 1,5 miljoen huizen aardgasvrij zijn gemaakt. Een geweldige opgave! Momenteel worden er op 46 plekken in Nederland gewerkt aan aardgasvrije wijken en dorpen, waaronder in Garyp. Garyp is aangewezen als één van de proeftuinen.

  Tijdens de Groenlunch nemen wij u mee langs de meest actuele stand van zaken. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen en wat zijn de geleerde lessen tot nu toe? Hoe kunnen andere dorpen en wijken profiteren van de opgedane ervaringen? Het webinar vindt plaats in het Enerzjyhûs van Aardgasvrij Garyp. Tijdens het webinar vertelt projectmanager Jacob Miedema u alles over Aardgasvrij Garyp en hun missie om Garyp het eerste dorp van Nederland te maken dat aardgasvrij is. Daarnaast praat Reinier Romijn, van het Ministerie van BZK, u bij over de huidige stand van zaken, geleerde lessen en ontwikkelingen op het gebied van het programma Aardgasvrije Wijken.

  Kortom; mis het niet, zodat u weer op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen!

  De sprekers tijdens de Groenlunch zijn:

  -Jacob Miedema, Projectmanager Aardgasvrij Garyp.
  -Reinier Romijn, senior beleidsadviseur programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  -Gespreksleider: Gerard Adema
  Groenlunch: Van het (aard)gas af: hoe doe je dat?

 • Webinar Gezonde bodem Gezonde voeding Gezond bedrijf
  Hoe ontwikkelt de markt zich?

  Korte keten. Biologisch. Duurzaam. Lokaal. Allemaal begrippen die rond groente en fruit steeds prominenter doorklinken in visies over landbouw- en tuinbouw.

  Consumenten worden in toenemende mate uitgedaagd om bewuster en duurzamer te kopen. ‘Om de hoek’, direct bij de boer, van het seizoen en van een vitale bodem. Vitale bodems die dankzij duurzaam bodembeheer barsten van het bodemleven en waar smakelijke producten boordevol mineralen en vitamines vanaf komen.

  Voedsel is in transitie. Maar hoe hard gaat dit eigenlijk? Hoe ontwikkelt de vraag zich naar lokaal, duurzaam en vitaal voedsel van een gezonde bodem? En is er voldoende aanbod? Wat is de meerwaarde en wordt die meerwaarde gezien en betaald? Is er een verdienmodel?

  Twee ervaren marktspelers laten hier hun licht op schijnen: Janco Heida, mede-oprichter van de Streekboer en de Coöperatie Boer & Chef en Michaël Wilde, directeur van Bionext.
  Webinar Gezonde bodem Gezonde voeding Gezond bedrijf

 • Groenlunch: Energielandschappen

  In het kader van de transitie naar duurzame energie wordt op verschillende plekken in Fryslân gewerkt aan energieopwekking, waaronder zonnevelden. Deze vorm van energieopwekking kan een behoorlijke impact hebben op de Friese natuur en het landschap. Steeds meer zien we initiatieven waar duurzame energieopwekking onderdeel wordt van een meer integrale, natuurinclusieve benadering. Er is sprake van meervoudig gebruik waar omwonenden, natuur en landschap van kan profiteren. In Fryslân komt deze discussie op gang, mede vanwege een beperking van de provincie Fryslân op de aanleg van nieuwe zonnevelden in het buitengebied. De FMF ziet kansen om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen dit in combinatie met het herstel van de biodiversiteit en het Friese landschap. Tijdens het webinar wordt ingegaan op concrete voorbeelden zoals die van het Klaverblad Noordoost bij Heerenveen waar bedrijventerrein, een zonnepark en natuurinclusieve landbouw in een integraal ontwerp samengaan.

  Tijdens het webinar gaan vier sprekers hun visie en ideeën presenteren. Er wordt ingegaan op het project Energietuinen van de Natuur en Milieufederaties, de impact op biodiversiteit van zonnevelden en tot slot op landschappelijke ontwerpen in het kader van de Friese Energie waaier.

  Sprekers:

  Pim Kupers: Landschapsarchitect, H+N+S landschapsarchitecten

  Alex Schotman: Onderzoeker Wageningen Environmental Research

  Christiaan Visser: Stedenbouwkundige Gemeente Heerenveen

  Gespreksleider: Gerard Adema: FMF, thematrekker Friese Klimaataanpak

  Groenlunch: Energielandschappen

 • Groenlunch: Webinar Circulair Koken
  Van 1 t/m 6 februari 2021 is de Week van de Circulaire Economie. Een economie waarin we slimmer en anders omgaan met grondstoffen. Belangrijk, want ieder jaar teren we in op de reserves van de planeet. De Earth Overschoot Day, de dag waarop we hebben verbruikt wat de aarde in een jaar aan grondstoffen kan leveren, viel in 2020 al op 22 augustus.

  Minder biodiversiteit, meer ontbossing, bodemerosie en CO2-uitstoot zijn gevolgen. De aarde wordt in een hoog tempo opgemaakt. We kunnen dit veranderen. Daarvoor zijn er veel mogelijkheden om toe te passen in het dagelijks leven. Door circulair te koken en kopen bijvoorbeeld. Zo creëer je impact vanuit de eigen keuken en de eigen portemonnee. En dat zet zoden aan de dijken. Want wist je dat we in Nederland per jaar bijna 34 kilo per persoon ongebruikt weggooien in de afvalbak? In supermarkten ligt voedsel vaak verpakt in plastic. Ook veel voedsel komt van ver weg. Gesleep met voedsel, plastic, verspilling, koken op gas, het draagt allemaal negatief bij aan de ecologische voetafdruk.

  Maar – hoe pak je dat nu aan? Wil je minder voedselverspilling? Tips om duurzamer te kopen en te koken? Geïnspireerd worden om met lokale ingrediënten aan de slag te gaan? Kom dan via onze live-stream virtueel bij ons aan tafel. Kijk in de pannen van onze live kokende circulaire kok Gerard Voskuilen en zijn studenten op het ROC Friese Poort Sneek.

  https://eetbaarfryslan.frl/circulair/
  Groenlunch: Webinar Circulair Koken


 • The series features a selection of high-quality seminars covering outstanding contributions to the fields of ecology and evolution research based on articles published in Royal Society Publishing journals Proceedings B, Philosophical Transactions B, Biology Letters and Royal Society Open Science. Find out more about us by clicking on the 'About the organiser' tab below. Each talk is associated with a recent paper or theme issue, selected by the journal's editors as being particularly innovative or having had significant recent impact.

  Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution.
  https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution


 • Viral spillover risk increases with climate change in High Arctic lake sediments
  Audrée Lemieux
  https://cassyni.com/events/9MPzvBSujmbv3GgqMVDShB

 • Extensive polyploid clonality was a successful strategy for seagrass to expand into a newly submerged environment
  Elizabeth A. Sinclair and Jane Edgeloe
  https://cassyni.com/events/MaUKvjE31DERyxY3ZvXkYm

 • Phenological mismatches and the demography of solitary bees - presented by Diego Vázquez and Prof. Marcel Dorken
  Phenological mismatches and the demography of solitary bees
  Diego Vázquez
  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q
 • https://ardea.nou.nu/specialardea.php

 • Publicado el 04 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  05 de junio de 2023

  453.Ecology and Evolution seminars Royal Society Publishing

 • In de maand mei doen we een maand lang niets aan ons gazon. Dit zorgt voor heel wat bloemen, voedsel voor bijen en vlinders. Maar hoe moet het daarna verder met ons gazon om blijvend goed te doen voor al dat leven? En hoe beheer je eigenlijk het beste je gazon? Je ontdekt het in het webinar "Wat met mijn gazon & tuin na Maai Mei Niet" werd op 31 mei om 20.00 uur georganiseerd door Velt, vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Je kunt t/m 20 juni via de button het webinar terugkijken. https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/

 • The series features a selection of high-quality seminars covering outstanding contributions to the fields of ecology and evolution research based on articles published in Royal Society Publishing journals Proceedings B, Philosophical Transactions B, Biology Letters and Royal Society Open Science. Find out more about us by clicking on the 'About the organiser' tab below. Each talk is associated with a recent paper or theme issue, selected by the journal's editors as being particularly innovative or having had significant recent impact.

 • Subscribe to this series for updates on the latest discoveries in the fields of ecology and evolution. https://cassyni.com/s/ecology-and-evolution

  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q
  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q#:~:text=Species%20respond%20idiosyncratically,Download%20slides
  Species respond idiosyncratically to environmental variation, which may generate phenological mismatches. We assess the consequences of such mismatches for solitary bees. During 9 years, we studied flowering phenology and nesting phenology and demography of five wood-nesting solitary bee species representing a broad gradient of specialization/generalization in the use of floral resources. We found that the reproductive performance and population growth rate of bees tended to be lower with increasing nesting–flowering mismatches, except for the most generalized bee species. Our findings help elucidate the role of phenological mismatches for the demography of wild pollinators, which perform key ecosystem functions and provide important services for humanity. Furthermore, if climate change increases phenological mismatches in this system, we expect negative consequences of climate change for specialist bees.

  https://cassyni.com/events/UVXATfmVkG4VLHqDeoAF4q?cb=functi D. Vázquez et al. (2023) Phenological mismatches and the demography of solitary bees. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 290(1990)


 • https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://api.cassyni.com/api/calendar/user/VtmfSNDzSSD3R6DRfdovxS

 • https://royalsociety.org/journals/#all-journals
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/fascinerende-fungi.htm
  https://open.spotify.com/show/6g6LbBwrPBBiyrGemnGi4o?si=021075f1bc4f4d57&nd=1
  https://www.youtube.com/@wetenschapscafesgentbrugge6413/videos
  https://www.youtube.com/@kuleuven

 • De meeste mensen kennen fungi vooral als populair beleg voor pizza’s. Hen wacht tijdens dit wetenschapscafé een avond vol verrassing en verwondering. Fungi, of zwammen in het Nederlands, vormen inderdaad champignons en andere paddenstoelen – sommigen toch – maar leiden ook daarnaast een buitengewoon fascinerend bestaan. Hoewel ze een paar honderd jaar geleden nog als planten geklasseerd werden, vormen ze een apart ‘rijk’ in de indeling van het leven, net zo verschillend van planten, als dieren van bacteriën. Ze overleven op de gekste plaatsen (diep onder de grond, in onze lichaamsholten, en zelfs in de ruimte), verteren de gekste dingen (hout, aardolie, …) en hebben geen twee, maar meerdere, soms wel honderden geslachten. Ze werken samen met bomen die ze verbinden met hun soortgenoten, om te communiceren, maar ook om voedingsstoffen uit te wisselen. Ze vormen partnerschappen met algen en bacteriën in de vorm van korstmossen: mini-ecosystemen die zelfs rotsen kunnen verteren en zo pionieren op plaatsen waar geen ander leven mogelijk is. Ze infecteren mieren om er zombies van te maken, doen ons voedsel bederven, strelen als truffels onze smaakpapillen en bieden onderdak aan kabouters. OK, dat laatste is gelogen, maar enkel dat laatste. Welkom in de wondere wereld der fungi!

  Met Mieke Verbeke (UGent) en Danny Haelewaters (DNA-analist).
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/fascinerende-fungi.htm
  https://www.youtube.com/@wetenschapscafesgentbrugge6413/videos


 • Biodiversiteit. Waar gaat de natuur naartoe?
  Gent - 29 maart 2022
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/biodiversiteit-2.htm
  Biodiversiteit is hot, hotter, hotst. Letterlijk én figuurlijk. Nooit eerder werd onze biodiversiteit zo fel belaagd.
  https://open.spotify.com/episode/3FOR1SAkvmVZa8nW3NHJ87
  Hoe meer divers onze natuur is, hoe beter ze bestand is tegen pakweg klimaatverandering, invasieve exoten en andere actuele uitdagingen. Biodiversiteit kan ook bijdragen tot onze gezondheid. Maar wie kan wat ondernemen in de nabije toekomst? Welke evoluties kunnen we verwachten? In dit wetenschapscafé gaan we na waar de natuur naartoe gaat, of hoe wij er een loopje mee nemen.

  Enkele vragen die aan bod kunnen komen:

  Hoe meten wetenschappers biodiversiteit?
  Is het zo slecht gesteld met onze diversiteit als de media ons doen geloven?
  Wordt biodiversiteit internationaal met dezelfde parameters vergeleken?
  Hoe zit het met de score van België in vergelijking met de rest van de wereld?
  Wie of wat zijn de grote boosdoeners?
  Zouden we niet beter de natuur gewoon met rust laten zodat die kan herstellen?
  Is het per definitie zo dat minder diversiteit slecht nieuws is of heeft het ook iets positiefs in zich?
  Hoe kan biodiversiteit bijdragen aan ons mentaal welzijn en fysieke gezondheid?
  Heeft actie in eigen tuin zin of is dit vechten tegen de bierkaai?
  Hoe is het met de biodiversiteit gesteld in landbouwgebied en in onze natuur- en bosgebieden en kan dit nog hersteld worden?
  Gasten
  An Deschrijver
  An De Schrijver is onderzoeker en docent ecologie en natuurbeheer aan HOGENT. Ze is coördinator van twee onderzoeksteams binnen HOGENT die op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld hoe biodiverse graslanden hersteld kunnen worden, biodiversiteit in bossen of eigen tuin, of hoe biodiversiteit kan ingezet worden in de zorg.

  Jan Mertens
  Jan Mertens is onderzoeker en docent groen- en natuurbeheer aan de UGent. Hij is verbonden aan het Forest & Nature Lab van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen en focust zich vooral op het herstel en de evolutie van ecosystemen op gronden die vervuild, verrijkt of op een andere manier menselijk verstoord zijn

  Moderator
  Kim Verhaeghe
  Kim Verhaeghe is redacteur en nieuwscoördinator bij Eos Wetenschap.

  Waar en wanneer
  Dit wetenschapscafé vindt plaats op dinsdagavond 29 maart 2022 in Eetcafé Toreke (Vlotstraat 22, 9000 GENT) van 19.45u tot 21.30u. Je kunt dit café ook online volgen via ons Youtubekanaal.

  Inschrijven?
  Niet nodig! Iedereen welkom.

  Wil je graag vooraf eten in Eetcafé Toreke? Reserveer dan je pasta (bolognaise/veggie) via deze link.

  Vertel ons wat je ervan vond!
  We horen graag jouw mening. Zo graag dat we onder alle respondenten twee EOS mini-abonnementen verloten. Vul dus snel ons evaluatieformulier in!
  https://open.spotify.com/episode/3FOR1SAkvmVZa8nW3NHJ87
  Interessante artikels / links
  Biodiversity.be – Belgisch platform biodiversiteit voor wetenschap, beleid en praktijk (Engelstalig)

  Dikketruiendag 2020 – thema biodiversiteit
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/biodiversiteit-2.htm
  Europees Parlement – Het verlies aan biodiversiteit: waarom is dit een probleem en wat zijn de oorzaken?

  Knack - Achteruitgang biodiversiteit onlosmakelijk verbonden met menselijk welzijn

  Europees Parlement vraagt bindende doelstellingen voor biodiversiteit

  De Standaard - Niets doen zal ons nog veel meer geld kosten
  https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/biodiversiteit-2.htm


 • https://ardea.nou.nu/specialardea.php
  symposium "Van de regen in de... droogte!" vorig jaar een goed startpunt. Je kunt de filmpjes en beschouwingen hier terugkijken:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29419
  Plensbuien maar te weinig water
  Gerrit Hiemstra, weerpresentator en meteoroloog, schetste waar we nu al mee te maken hebben en welke scenario’s we in de nabije toekomst kunnen verwachten. Zijn conclusie is dat we niet ontkomen aan weerextremen, onder andere door toename van neerslag in de zomer. Piekafvoer en hoge verdamping zullen het steeds moeilijker maken om het grondwaterpeil aan te vullen. Zijn advies: wees zuinig op neerslag in de herfst, winter en het vroege voorjaar en houdt dat water vast voor de zomer.

  Nederland onder water
  Filmmaker Arthur de Bruin liet met scènes uit zijn film ‘Nederland Onder Water’ onze onderwaterwereld zien. En ook dat verdroging in Nederland heel tastbaar wordt door de ogen van de bijzondere grote modderkruiper, ook wel bekend als ‘weeraal’. Het klassieke natte Hollandse landschap dat we van oude schilderijen kennen, is veranderd in een zakelijk landschap met strakke lijnen. Water moet zo snel mogelijk afgevoerd worden. Dit betekent dat beekvissen en ander onderwaterleven geen plek hebben in het huidige landschap.

  Ook Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, ziet het probleem. Zijn motto: probeer water vast te houden en doe een stapje terug wat betreft de maximale melkproductie. Denk niet egocentrisch, maar ecocentrisch, is zijn oproep. Er moet dan wel een alternatief verdienmodel voor de boer tegenover staan.

  VIDEO - droogte in Nederland

  In de volgende film van SoortenNL nemen onderzoekers Michiel Wallis - de Vries (Vlinderstichting), Baudewijn Odé (FLORON) en Arthur de Bruin (RAVON) ons mee door het Nederlandse landschap en laten zij de effecten van verdroging zien.
  https://youtu.be/za4jx5B_uPU
  https://ardea.nou.nu/specialardea.php

 • De volledige analyse van de grauwe kiekendief zenderdata is te lezen in een artikel dat recent is verschenen in een speciale editie van Ardea, het tijdschrift van de Nederlandse Ornithologische Unie. Deze Sahel-special is een indrukwekkende bundeling van tientallen jaren veelal pionierend onderzoekswerk van Nederlandse ornithologen in dit voor Europese vogels zeer belangrijke overwinteringsgebied.

  Zie voor meer informatie het volledige artikel 'On the wintering ecology of Montagu’s Harriers in West Africa: itinerancy in relation to varying annual environmental conditions', geschreven door A.E. Schlaich, V. Bretagnolle, C. Both, B.J. Koks & R.H.G. Klaassen. Het artikel is verschenen in Ardea 111: 321–342, in 2023. Een gratis PDF is te downloaden via de website van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=30939


 • 'Natuurdata: wat kun je ermee?'
  We verzamelen heel veel floragegevens gedurende het seizoen. Wat gebeurt daar eigenlijk mee?
  In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Met daarbij uitleg over de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast is aandacht besteed aan Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Je kunt het webinar hier terugkijken Terugkijken webinar Natuurdata 26 mei 2023
  https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/nationale-databank-flora-en-fauna-ndff/webinar-natuurdata-26-mei-2023/
  In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata precies zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Er was daarbij aandacht voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast werd ingegaan op Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Het webinar kunt u hier integraal terugkijken.

  Tijdens het webinar konden vragen gesteld worden door de deelnemers, die door de experts zijn beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

  Het webinar is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12, Wageningen University & Research, Centraal Bureau voor Statistiek, Open Universiteit en SoortenNL.


 • Publicado el 05 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  07 de junio de 2023

  454.Grote zorgen om afwezigheid van vlinders

  https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/
  Het is alweer juni, de actie 'Maai Mei Niet' is reeds afgelopen. We willen iedereen bedanken die heeft meegedaan, de natuur heeft door jullie weer een boost gekregen! Benieuwd naar wat je NA mei kunt doen met het gazon? Bekijk tot 20 juni de webinar.
  Ook zijn we positief verrast door de foto inzendingen voor de World Bee Day, er zijn zoveel foto's binnen gekomen dat we nog bezig zijn de winnaars te selecteren! Even geduld dus nog :-).
  Wij willen, namens de Bijenstichting, nog veel meer projecten uitvoeren. Die moeten echter wel gefinancierd worden, daarom hebben we een crowdfund actie gestart! Op een laagdrempelige manier kun je doneren, maar evenzo belangrijk, ook de actie delen met anderen. Doe je mee? Ook in de nieuwsbrief informatie over de actie 'Bee Good For Nature' van Chi Natural Life en win 1 van de 5 ambassadeurs lidmaatschappen!

  Veel leesplezier.

  Ps. Onze demonstratietuin is tijdens de Open Tuinendag geopend -> Zondag 11 juni vanaf 11.00. Kom je ook?!


 • Webinar 'Goed maaibeleid voor biodiversiteit' Steenbreek (via Teams 17 mei 2022)

  In het kader van de campagne 'Maai Mei Niet' (ism de Bijenstichting en Flora van Nederland) organiseerde Steenbreek dit Webinar om ook professionals te betrekken bij ecologisch maaien en ruimte te geven voor vragen.

  Omdat in Nederland de biodiversiteit onder druk staat bieden de bermen en groenstroken een enorme kans planten en dieren de ruimte te geven. Daarvoor is ecologisch bermbeheer van groot belang.

  𝗦𝗽𝗿𝗲𝗸𝗲𝗿𝘀:

  𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗶𝗽 00:00 – Gepassioneerd pleitbezorger voor natuurinclusieve landbouw, afgestudeerd op wilde bijen in het agrarisch gebied en werkzaam voor de vlinderstichting. Anthonie weet alles van een goed ecologisch maaibeheer. Een takeaway: faseren, faseren, faseren!

  𝗩𝗶𝘃𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗲 20:20 – Stadsdeelmanager wijkonderhoud bij de Gemeente Arnhem (bijvriendelijkste gemeente 2022) en ecologe. Vivienne deelt haar ervaringen met prachtige praktijkvoorbeelden en heeft handige tips.

  𝗗𝗶𝗰𝗸 𝗢𝗼𝘀𝘁𝗵𝗼𝗲𝗸 – 40:08 Als directeur van Stichting Groenkeur stelt Dick professionals in staat om zich kwalitatief te onderscheiden. Hij legt uit hoe het proces verloopt van Kleurkeur, een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.
  Webinar 'Goed maaibeleid voor biodiversiteit' Steenbreek (via Teams 17 mei 2022)

 • De actie 'maai mei niet' wordt doorgezet en uitgebreid. Dat schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad.

  'Maai mei niet' is een actie waarbij de gemeente pas na mei een gebied gaat maaien. De gemeente wil zo de biodiversiteit in de stad vergroten. Dat geeft planten en dieren de mogelijkheid langer te groeien en te bloeien. Een jaar geleden is de gemeente met 'maai mei niet' begonnen en dat levert nu al resultaat op. Het gebied waar pas na mei gemaaid mag worden, wordt zelfs uitgebreid.

  De gemeente werkt aan een kaart waarop de 85 hectare waar pas na mei gemaaid wordt, zichtbaar zijn.

 • Het staat er slecht voor met de aantallen vlinders en hommels. Uit tellingen blijft dat er sprake is van een opvallend slecht jaar voor bestuivende insecten. En dat beeld is in Groningen niet anders dan in de rest van Nederland.

  Bert Speelman is voor Het Groninger Landschap werkzaam als natuurbeheerder in het Leekstermeergebied. "Ik ben nu ongeveer dertig jaar werkzaam voor natuurorganisaties. Zo slecht als dit jaar heb ik het niet eerder gezien. Wat ik de afgelopen decennia zie is dat de aantallen met pieken en dalen gaan. We kunnen op dit moment constateren dat de eerste generatie er eigenlijk niet is. Waar dat door komt? De droogte van de afgelopen weken? Of het natte en koude voorjaar? Interessanter is wellicht de vraag of de tweede generatie het straks beter gaat doen. Maar dat weten we nog niet."

  Aantal vlinders en hommels neemt af
  Sinds 1992 bestaat er een landelijk meetnetwerk voor het monitoren van dagvlinders. In de afgelopen dertig jaar is het aantal vlinders bijna gehalveerd. Sinds 1890 is de vlinderstand zelfs met ruim 80 procent afgenomen. En dat geldt ook voor het aantal vliegende bestuivers. Ook het aantal hommels wordt gemonitord. Uit die cijfers blijkt dat er eind mei maar half zoveel hommels werden waargenomen als in afgelopen jaren."

  "De tijd van praten is voorbij"
  Speelman: "Maar belangrijk daarbij is dat je in combinaties gaat denken. Dus een nectarplant is een mooie verrijking, maar combineer dit met een struik die geschikt is waar eitjes op afgezet kunnen worden. En in zekere zin ligt er ook een taak voor overheden. Verschillende gemeenten voeren al een beleid dat gericht is op biodiversiteit, maar het kan allemaal nog veel beter. Als je ziet hoeveel kilometers bermen gemeenten wel niet in bezit hebben. Er liggen echt kansen en oplossingen. Maar het moet wel nu. Wie denkt dat er nu nog alle tijd is om hierover te praten, die heeft het mis. De tijd van praten is voorbij, actie is nu nodig."

 • Westpark De Held Gravenburg Vinkhuizen Hoogkerk
  Nu Maai Mei Niet is afgelopen wordt er weer volop gemaaid, tot onvrede van sommige inwoners. Waarom moet dit direct gebeuren op bepaalde plekken?

 • Wandelen over het Pieterpad - etappe 3 - Groningen-Zuidlaren
  Welkom op ons wandelkanaal waar we je nu uitnodigen met ons mee te lopen op de 3e etappe van het Pieterpad.
  In januari van dit jaar zijn we gestart met de etappes 1 en 2. Omdat het noorden van het land vanuit onze woonplaats best ver weg is, besloten we tussendoor de etappes 12, 13 en 14 te lopen die voor ons wat beter te bereiken zijn op een dag. Zo is het ons toch weer gelukt om het Pieterpad in een vreemde volgorde te lopen. Je kent dat wellicht wel van onze tochten over de Moselsteig en de Eifelsteig.

  Voor het lange Pinksterweekend besloten we naar het noorden af te reizen om te vervolgen met de etappes 3 en 4.
  Met etappe 3 verlaat je de provincie Groningen en wandel je Drenthe binnen. Een heel ándere natuur dan het vlakke Groningse land. Zo ontdek je dat elk stukje Nederland z'n eigen schoonheid heeft.

  Wandel je mee ? Als je op de hoogte wilt blijven van onze wandelingen, abonneer je dan. Reacties, vragen, duimpjes en zelfs kritiek worden op prijs gesteld en altijd beantwoord.

 • Wandelen - Pieterpad - Etappe 1 - Pieterburen naar Winsum (NL/EN/DE/FR ondertiteling)

  Wandelen - Pieterpad - Etappe 1 - Pieterburen naar Winsum (NL/EN/DE/FR ondertiteling)

 • Etappe #01 Pieterpad Plaatsen van Pieterburen naar Winsum (Deel 2) We zetten onze expeditie voort langs etappe 01 van het Pieterpad. We vertrekken uit Pieterburen en beleven mooie ontmoetingen in:
  • Eenrum (Molen de Lelie en Kaarsenmakerij Wilhelmus)
  • Mensingeweer (koffie- en theeschenkerij De Mallemolen)
  • Maarhuizen (boerderij Enne Jans Heerd)
  • Winsum (De Boog, Stadhuis en Marenland met De Jongens uit de Buurt).

   Etappe #01 Pieterpad Plaatsen van Pieterburen naar Winsum (Deel 2)

  • Wandelen - Pieterpad - Etappe 1 - Pieterburen naar Winsum (NL/EN/DE/FR ondertiteling)

 • Meer ecologische zones verrijken groen in gemeente


 • Expertmeeting Maai Mei Niet - met Yacine Ryckebusch
  Gras maar om de 4 weken gefaseerd te maaien, krijgen kruiden en bloemen kans om te groeien en vinden bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel. De campagnetitel Maai Mei Niet slaat op het advies voor tuinbezitters om in de maand mei het gazon of een deel ervan niet of minder te maaien; voor gemeenten is de campagne bedoeld om meer bewustzijn te kweken door te maaien middels ecologisch maaibeleid.
  𝗭𝗶𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗺𝗲𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗺𝗮𝗮𝗶𝗺𝗲𝗶𝗻𝗶𝗲𝘁.𝗻𝗹

  Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verhogen van de biodiversiteit, middels bermen en groenstroken in de openbare ruimte die zich over vele duizenden kilometers uitstrekken: circa 140.000 kilometer bij wegen, 17.500 kilometer bij dijken en ongeveer 3000 kilometer bij spoor.

  𝗬𝗮𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗥𝘆𝗰𝗸𝗲𝗯𝘂𝘀𝗰𝗵 𝗶𝘀 𝘁𝘂𝗶𝗻𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗯𝗶𝗷 𝗩𝗲𝗹𝘁. Yacine licht enkele tips toe hoe je commentaren van burgers kan vermijden op het anders beheerde openbaar groen. Ze gaat dieper in hoe je met bloembollen langer gras kan verfraaien geïllustreerd met heel wat praktijkvoorbeelden.
  Expertmeeting Maai Mei Niet - met Yacine Ryckebusch
  https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/


 • https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/
  Het is alweer juni, de actie 'Maai Mei Niet' is reeds afgelopen. We willen iedereen bedanken die heeft meegedaan, de natuur heeft door jullie weer een boost gekregen! Benieuwd naar wat je NA mei kunt doen met het gazon? Bekijk tot 20 juni de webinar.
  Ook zijn we positief verrast door de foto inzendingen voor de World Bee Day, er zijn zoveel foto's binnen gekomen dat we nog bezig zijn de winnaars te selecteren! Even geduld dus nog :-).
  Wij willen, namens de Bijenstichting, nog veel meer projecten uitvoeren. Die moeten echter wel gefinancierd worden, daarom hebben we een crowdfund actie gestart! Op een laagdrempelige manier kun je doneren, maar evenzo belangrijk, ook de actie delen met anderen. Doe je mee? Ook in de nieuwsbrief informatie over de actie 'Bee Good For Nature' van Chi Natural Life en win 1 van de 5 ambassadeurs lidmaatschappen!

  Veel leesplezier.

  Ps. Onze demonstratietuin is tijdens de Open Tuinendag geopend -> Zondag 11 juni vanaf 11.00. Kom je ook?!


 • 454.Grote zorgen om afwezigheid van vlinders
  https://ardea.nou.nu/specialardea.php

  symposium "Van de regen in de... droogte!" vorig jaar een goed startpunt. Je kunt de filmpjes en beschouwingen hier terugkijken:
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29419
  Plensbuien maar te weinig water
  Gerrit Hiemstra, weerpresentator en meteoroloog, schetste waar we nu al mee te maken hebben en welke scenario’s we in de nabije toekomst kunnen verwachten. Zijn conclusie is dat we niet ontkomen aan weerextremen, onder andere door toename van neerslag in de zomer. Piekafvoer en hoge verdamping zullen het steeds moeilijker maken om het grondwaterpeil aan te vullen. Zijn advies: wees zuinig op neerslag in de herfst, winter en het vroege voorjaar en houdt dat water vast voor de zomer.

  Nederland onder water
  Filmmaker Arthur de Bruin liet met scènes uit zijn film ‘Nederland Onder Water’ onze onderwaterwereld zien. En ook dat verdroging in Nederland heel tastbaar wordt door de ogen van de bijzondere grote modderkruiper, ook wel bekend als ‘weeraal’. Het klassieke natte Hollandse landschap dat we van oude schilderijen kennen, is veranderd in een zakelijk landschap met strakke lijnen. Water moet zo snel mogelijk afgevoerd worden. Dit betekent dat beekvissen en ander onderwaterleven geen plek hebben in het huidige landschap.

  Ook Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, ziet het probleem. Zijn motto: probeer water vast te houden en doe een stapje terug wat betreft de maximale melkproductie. Denk niet egocentrisch, maar ecocentrisch, is zijn oproep. Er moet dan wel een alternatief verdienmodel voor de boer tegenover staan.

  VIDEO - droogte in Nederland

  In de volgende film van SoortenNL nemen onderzoekers Michiel Wallis - de Vries (Vlinderstichting), Baudewijn Odé (FLORON) en Arthur de Bruin (RAVON) ons mee door het Nederlandse landschap en laten zij de effecten van verdroging zien.
  https://youtu.be/za4jx5B_uPU
  https://ardea.nou.nu/specialardea.php

 • De volledige analyse van de grauwe kiekendief zenderdata is te lezen in een artikel dat recent is verschenen in een speciale editie van Ardea, het tijdschrift van de Nederlandse Ornithologische Unie. Deze Sahel-special is een indrukwekkende bundeling van tientallen jaren veelal pionierend onderzoekswerk van Nederlandse ornithologen in dit voor Europese vogels zeer belangrijke overwinteringsgebied.

  Zie voor meer informatie het volledige artikel 'On the wintering ecology of Montagu’s Harriers in West Africa: itinerancy in relation to varying annual environmental conditions', geschreven door A.E. Schlaich, V. Bretagnolle, C. Both, B.J. Koks & R.H.G. Klaassen. Het artikel is verschenen in Ardea 111: 321–342, in 2023. Een gratis PDF is te downloaden via de website van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=30939


 • 'Natuurdata: wat kun je ermee?'
  We verzamelen heel veel floragegevens gedurende het seizoen. Wat gebeurt daar eigenlijk mee?
  In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Met daarbij uitleg over de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast is aandacht besteed aan Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Je kunt het webinar hier terugkijken Terugkijken webinar Natuurdata 26 mei 2023
  https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/nationale-databank-flora-en-fauna-ndff/webinar-natuurdata-26-mei-2023/
  In het webinar over natuurdata dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden verschillende experts wat natuurdata precies zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Er was daarbij aandacht voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast werd ingegaan op Rode Lijsten en hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald. Het webinar kunt u hier integraal terugkijken.

  Tijdens het webinar konden vragen gesteld worden door de deelnemers, die door de experts zijn beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

  Het webinar is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12, Wageningen University & Research, Centraal Bureau voor Statistiek, Open Universiteit en SoortenNL.


 • Publicado el 07 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  454.Grote zorgen om afwezigheid van vlinders

  https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/
  Het is alweer juni, de actie 'Maai Mei Niet' is reeds afgelopen. We willen iedereen bedanken die heeft meegedaan, de natuur heeft door jullie weer een boost gekregen! Benieuwd naar wat je NA mei kunt doen met het gazon? Bekijk tot 20 juni de webinar.
  Ook zijn we positief verrast door de foto inzendingen voor de World Bee Day, er zijn zoveel foto's binnen gekomen dat we nog bezig zijn de winnaars te selecteren! Even geduld dus nog :-).
  Wij willen, namens de Bijenstichting, nog veel meer projecten uitvoeren. Die moeten echter wel gefinancierd worden, daarom hebben we een crowdfund actie gestart! Op een laagdrempelige manier kun je doneren, maar evenzo belangrijk, ook de actie delen met anderen. Doe je mee? Ook in de nieuwsbrief informatie over de actie 'Bee Good For Nature' van Chi Natural Life en win 1 van de 5 ambassadeurs lidmaatschappen!

  Veel leesplezier.

  Ps. Onze demonstratietuin is tijdens de Open Tuinendag geopend -> Zondag 11 juni vanaf 11.00. Kom je ook?!


 • Webinar 'Goed maaibeleid voor biodiversiteit' Steenbreek (via Teams 17 mei 2022)

  In het kader van de campagne 'Maai Mei Niet' (ism de Bijenstichting en Flora van Nederland) organiseerde Steenbreek dit Webinar om ook professionals te betrekken bij ecologisch maaien en ruimte te geven voor vragen.

  Omdat in Nederland de biodiversiteit onder druk staat bieden de bermen en groenstroken een enorme kans planten en dieren de ruimte te geven. Daarvoor is ecologisch bermbeheer van groot belang.

  𝗦𝗽𝗿𝗲𝗸𝗲𝗿𝘀:

  𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗶𝗽 00:00 – Gepassioneerd pleitbezorger voor natuurinclusieve landbouw, afgestudeerd op wilde bijen in het agrarisch gebied en werkzaam voor de vlinderstichting. Anthonie weet alles van een goed ecologisch maaibeheer. Een takeaway: faseren, faseren, faseren!

  𝗩𝗶𝘃𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗲 20:20 – Stadsdeelmanager wijkonderhoud bij de Gemeente Arnhem (bijvriendelijkste gemeente 2022) en ecologe. Vivienne deelt haar ervaringen met prachtige praktijkvoorbeelden en heeft handige tips.

  𝗗𝗶𝗰𝗸 𝗢𝗼𝘀𝘁𝗵𝗼𝗲𝗸 – 40:08 Als directeur van Stichting Groenkeur stelt Dick professionals in staat om zich kwalitatief te onderscheiden. Hij legt uit hoe het proces verloopt van Kleurkeur, een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.
  Webinar 'Goed maaibeleid voor biodiversiteit' Steenbreek (via Teams 17 mei 2022)

 • De actie 'maai mei niet' wordt doorgezet en uitgebreid. Dat schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad.

  'Maai mei niet' is een actie waarbij de gemeente pas na mei een gebied gaat maaien. De gemeente wil zo de biodiversiteit in de stad vergroten. Dat geeft planten en dieren de mogelijkheid langer te groeien en te bloeien. Een jaar geleden is de gemeente met 'maai mei niet' begonnen en dat levert nu al resultaat op. Het gebied waar pas na mei gemaaid mag worden, wordt zelfs uitgebreid.

  De gemeente werkt aan een kaart waarop de 85 hectare waar pas na mei gemaaid wordt, zichtbaar zijn.

 • Het staat er slecht voor met de aantallen vlinders en hommels. Uit tellingen blijft dat er sprake is van een opvallend slecht jaar voor bestuivende insecten. En dat beeld is in Groningen niet anders dan in de rest van Nederland.

  Bert Speelman is voor Het Groninger Landschap werkzaam als natuurbeheerder in het Leekstermeergebied. "Ik ben nu ongeveer dertig jaar werkzaam voor natuurorganisaties. Zo slecht als dit jaar heb ik het niet eerder gezien. Wat ik de afgelopen decennia zie is dat de aantallen met pieken en dalen gaan. We kunnen op dit moment constateren dat de eerste generatie er eigenlijk niet is. Waar dat door komt? De droogte van de afgelopen weken? Of het natte en koude voorjaar? Interessanter is wellicht de vraag of de tweede generatie het straks beter gaat doen. Maar dat weten we nog niet."

  Aantal vlinders en hommels neemt af
  Sinds 1992 bestaat er een landelijk meetnetwerk voor het monitoren van dagvlinders. In de afgelopen dertig jaar is het aantal vlinders bijna gehalveerd. Sinds 1890 is de vlinderstand zelfs met ruim 80 procent afgenomen. En dat geldt ook voor het aantal vliegende bestuivers. Ook het aantal hommels wordt gemonitord. Uit die cijfers blijkt dat er eind mei maar half zoveel hommels werden waargenomen als in afgelopen jaren."

  "De tijd van praten is voorbij"
  Speelman: "Maar belangrijk daarbij is dat je in combinaties gaat denken. Dus een nectarplant is een mooie verrijking, maar combineer dit met een struik die geschikt is waar eitjes op afgezet kunnen worden. En in zekere zin ligt er ook een taak voor overheden. Verschillende gemeenten voeren al een beleid dat gericht is op biodiversiteit, maar het kan allemaal nog veel beter. Als je ziet hoeveel kilometers bermen gemeenten wel niet in bezit hebben. Er liggen echt kansen en oplossingen. Maar het moet wel nu. Wie denkt dat er nu nog alle tijd is om hierover te praten, die heeft het mis. De tijd van praten is voorbij, actie is nu nodig."

 • Westpark De Held Gravenburg Vinkhuizen Hoogkerk
  Nu Maai Mei Niet is afgelopen wordt er weer volop gemaaid, tot onvrede van sommige inwoners. Waarom moet dit direct gebeuren op bepaalde plekken?

 • Wandelen over het Pieterpad - etappe 3 - Groningen-Zuidlaren
  Welkom op ons wandelkanaal waar we je nu uitnodigen met ons mee te lopen op de 3e etappe van het Pieterpad.
  In januari van dit jaar zijn we gestart met de etappes 1 en 2. Omdat het noorden van het land vanuit onze woonplaats best ver weg is, besloten we tussendoor de etappes 12, 13 en 14 te lopen die voor ons wat beter te bereiken zijn op een dag. Zo is het ons toch weer gelukt om het Pieterpad in een vreemde volgorde te lopen. Je kent dat wellicht wel van onze tochten over de Moselsteig en de Eifelsteig.

  Voor het lange Pinksterweekend besloten we naar het noorden af te reizen om te vervolgen met de etappes 3 en 4.
  Met etappe 3 verlaat je de provincie Groningen en wandel je Drenthe binnen. Een heel ándere natuur dan het vlakke Groningse land. Zo ontdek je dat elk stukje Nederland z'n eigen schoonheid heeft.

  Wandel je mee ? Als je op de hoogte wilt blijven van onze wandelingen, abonneer je dan. Reacties, vragen, duimpjes en zelfs kritiek worden op prijs gesteld en altijd beantwoord.

 • Wandelen - Pieterpad - Etappe 1 - Pieterburen naar Winsum (NL/EN/DE/FR ondertiteling)

  Wandelen - Pieterpad - Etappe 1 - Pieterburen naar Winsum (NL/EN/DE/FR ondertiteling)

 • Etappe #01 Pieterpad Plaatsen van Pieterburen naar Winsum (Deel 2) We zetten onze expeditie voort langs etappe 01 van het Pieterpad. We vertrekken uit Pieterburen en beleven mooie ontmoetingen in:
  • Eenrum (Molen de Lelie en Kaarsenmakerij Wilhelmus)
  • Mensingeweer (koffie- en theeschenkerij De Mallemolen)
  • Maarhuizen (boerderij Enne Jans Heerd)
  • Winsum (De Boog, Stadhuis en Marenland met De Jongens uit de Buurt).

   Etappe #01 Pieterpad Plaatsen van Pieterburen naar Winsum (Deel 2)

  • Wandelen - Pieterpad - Etappe 1 - Pieterburen naar Winsum (NL/EN/DE/FR ondertiteling)

 • Meer ecologische zones verrijken groen in gemeente


 • Expertmeeting Maai Mei Niet - met Yacine Ryckebusch
  Gras maar om de 4 weken gefaseerd te maaien, krijgen kruiden en bloemen kans om te groeien en vinden bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel. De campagnetitel Maai Mei Niet slaat op het advies voor tuinbezitters om in de maand mei het gazon of een deel ervan niet of minder te maaien; voor gemeenten is de campagne bedoeld om meer bewustzijn te kweken door te maaien middels ecologisch maaibeleid.
  𝗭𝗶𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗺𝗲𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗺𝗮𝗮𝗶𝗺𝗲𝗶𝗻𝗶𝗲𝘁.𝗻𝗹

  Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verhogen van de biodiversiteit, middels bermen en groenstroken in de openbare ruimte die zich over vele duizenden kilometers uitstrekken: circa 140.000 kilometer bij wegen, 17.500 kilometer bij dijken en ongeveer 3000 kilometer bij spoor.

  𝗬𝗮𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗥𝘆𝗰𝗸𝗲𝗯𝘂𝘀𝗰𝗵 𝗶𝘀 𝘁𝘂𝗶𝗻𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗯𝗶𝗷 𝗩𝗲𝗹𝘁. Yacine licht enkele tips toe hoe je commentaren van burgers kan vermijden op het anders beheerde openbaar groen. Ze gaat dieper in hoe je met bloembollen langer gras kan verfraaien geïllustreerd met heel wat praktijkvoorbeelden.
  Expertmeeting Maai Mei Niet - met Yacine Ryckebusch
  https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/


 • https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/
  Het is alweer juni, de actie 'Maai Mei Niet' is reeds afgelopen. We willen iedereen bedanken die heeft meegedaan, de natuur heeft door jullie weer een boost gekregen! Benieuwd naar wat je NA mei kunt doen met het gazon? Bekijk tot 20 juni de webinar.
  Ook zijn we positief verrast door de foto inzendingen voor de World Bee Day, er zijn zoveel foto's binnen gekomen dat we nog bezig zijn de winnaars te selecteren! Even geduld dus nog :-).
  Wij willen, namens de Bijenstichting, nog veel meer projecten uitvoeren. Die moeten echter wel gefinancierd worden, daarom hebben we een crowdfund actie gestart! Op een laagdrempelige manier kun je doneren, maar evenzo belangrijk, ook de actie delen met anderen. Doe je mee? Ook in de nieuwsbrief informatie over de actie 'Bee Good For Nature' van Chi Natural Life en win 1 van de 5 ambassadeurs lidmaatschappen!

  Veel leesplezier.

  Ps. Onze demonstratietuin is tijdens de Open Tuinendag geopend -> Zondag 11 juni vanaf 11.00. Kom je ook?!


 • 454.Grote zorgen om afwezigheid van vlinders
 • Publicado el 07 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  454.Grote zorgen om afwezigheid van vlinders

  https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/
  Het is alweer juni, de actie 'Maai Mei Niet' is reeds afgelopen. We willen iedereen bedanken die heeft meegedaan, de natuur heeft door jullie weer een boost gekregen! Benieuwd naar wat je NA mei kunt doen met het gazon? Bekijk tot 20 juni de webinar.
  Ook zijn we positief verrast door de foto inzendingen voor de World Bee Day, er zijn zoveel foto's binnen gekomen dat we nog bezig zijn de winnaars te selecteren! Even geduld dus nog :-).
  Wij willen, namens de Bijenstichting, nog veel meer projecten uitvoeren. Die moeten echter wel gefinancierd worden, daarom hebben we een crowdfund actie gestart! Op een laagdrempelige manier kun je doneren, maar evenzo belangrijk, ook de actie delen met anderen. Doe je mee? Ook in de nieuwsbrief informatie over de actie 'Bee Good For Nature' van Chi Natural Life en win 1 van de 5 ambassadeurs lidmaatschappen!

  Veel leesplezier.

  Ps. Onze demonstratietuin is tijdens de Open Tuinendag geopend -> Zondag 11 juni vanaf 11.00. Kom je ook?!


 • Webinar 'Goed maaibeleid voor biodiversiteit' Steenbreek (via Teams 17 mei 2022)

  In het kader van de campagne 'Maai Mei Niet' (ism de Bijenstichting en Flora van Nederland) organiseerde Steenbreek dit Webinar om ook professionals te betrekken bij ecologisch maaien en ruimte te geven voor vragen.

  Omdat in Nederland de biodiversiteit onder druk staat bieden de bermen en groenstroken een enorme kans planten en dieren de ruimte te geven. Daarvoor is ecologisch bermbeheer van groot belang.

  𝗦𝗽𝗿𝗲𝗸𝗲𝗿𝘀:

  𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗦𝘁𝗶𝗽 00:00 – Gepassioneerd pleitbezorger voor natuurinclusieve landbouw, afgestudeerd op wilde bijen in het agrarisch gebied en werkzaam voor de vlinderstichting. Anthonie weet alles van een goed ecologisch maaibeheer. Een takeaway: faseren, faseren, faseren!

  𝗩𝗶𝘃𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗲 20:20 – Stadsdeelmanager wijkonderhoud bij de Gemeente Arnhem (bijvriendelijkste gemeente 2022) en ecologe. Vivienne deelt haar ervaringen met prachtige praktijkvoorbeelden en heeft handige tips.

  𝗗𝗶𝗰𝗸 𝗢𝗼𝘀𝘁𝗵𝗼𝗲𝗸 – 40:08 Als directeur van Stichting Groenkeur stelt Dick professionals in staat om zich kwalitatief te onderscheiden. Hij legt uit hoe het proces verloopt van Kleurkeur, een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.
  Webinar 'Goed maaibeleid voor biodiversiteit' Steenbreek (via Teams 17 mei 2022)

 • De actie 'maai mei niet' wordt doorgezet en uitgebreid. Dat schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad.

  'Maai mei niet' is een actie waarbij de gemeente pas na mei een gebied gaat maaien. De gemeente wil zo de biodiversiteit in de stad vergroten. Dat geeft planten en dieren de mogelijkheid langer te groeien en te bloeien. Een jaar geleden is de gemeente met 'maai mei niet' begonnen en dat levert nu al resultaat op. Het gebied waar pas na mei gemaaid mag worden, wordt zelfs uitgebreid.

  De gemeente werkt aan een kaart waarop de 85 hectare waar pas na mei gemaaid wordt, zichtbaar zijn.

 • Het staat er slecht voor met de aantallen vlinders en hommels. Uit tellingen blijft dat er sprake is van een opvallend slecht jaar voor bestuivende insecten. En dat beeld is in Groningen niet anders dan in de rest van Nederland.

  Bert Speelman is voor Het Groninger Landschap werkzaam als natuurbeheerder in het Leekstermeergebied. "Ik ben nu ongeveer dertig jaar werkzaam voor natuurorganisaties. Zo slecht als dit jaar heb ik het niet eerder gezien. Wat ik de afgelopen decennia zie is dat de aantallen met pieken en dalen gaan. We kunnen op dit moment constateren dat de eerste generatie er eigenlijk niet is. Waar dat door komt? De droogte van de afgelopen weken? Of het natte en koude voorjaar? Interessanter is wellicht de vraag of de tweede generatie het straks beter gaat doen. Maar dat weten we nog niet."

  Aantal vlinders en hommels neemt af
  Sinds 1992 bestaat er een landelijk meetnetwerk voor het monitoren van dagvlinders. In de afgelopen dertig jaar is het aantal vlinders bijna gehalveerd. Sinds 1890 is de vlinderstand zelfs met ruim 80 procent afgenomen. En dat geldt ook voor het aantal vliegende bestuivers. Ook het aantal hommels wordt gemonitord. Uit die cijfers blijkt dat er eind mei maar half zoveel hommels werden waargenomen als in afgelopen jaren."

  "De tijd van praten is voorbij"
  Speelman: "Maar belangrijk daarbij is dat je in combinaties gaat denken. Dus een nectarplant is een mooie verrijking, maar combineer dit met een struik die geschikt is waar eitjes op afgezet kunnen worden. En in zekere zin ligt er ook een taak voor overheden. Verschillende gemeenten voeren al een beleid dat gericht is op biodiversiteit, maar het kan allemaal nog veel beter. Als je ziet hoeveel kilometers bermen gemeenten wel niet in bezit hebben. Er liggen echt kansen en oplossingen. Maar het moet wel nu. Wie denkt dat er nu nog alle tijd is om hierover te praten, die heeft het mis. De tijd van praten is voorbij, actie is nu nodig."

 • Westpark De Held Gravenburg Vinkhuizen Hoogkerk
  Nu Maai Mei Niet is afgelopen wordt er weer volop gemaaid, tot onvrede van sommige inwoners. Waarom moet dit direct gebeuren op bepaalde plekken?

 • Wandelen over het Pieterpad - etappe 3 - Groningen-Zuidlaren
  Welkom op ons wandelkanaal waar we je nu uitnodigen met ons mee te lopen op de 3e etappe van het Pieterpad.
  In januari van dit jaar zijn we gestart met de etappes 1 en 2. Omdat het noorden van het land vanuit onze woonplaats best ver weg is, besloten we tussendoor de etappes 12, 13 en 14 te lopen die voor ons wat beter te bereiken zijn op een dag. Zo is het ons toch weer gelukt om het Pieterpad in een vreemde volgorde te lopen. Je kent dat wellicht wel van onze tochten over de Moselsteig en de Eifelsteig.

  Voor het lange Pinksterweekend besloten we naar het noorden af te reizen om te vervolgen met de etappes 3 en 4.
  Met etappe 3 verlaat je de provincie Groningen en wandel je Drenthe binnen. Een heel ándere natuur dan het vlakke Groningse land. Zo ontdek je dat elk stukje Nederland z'n eigen schoonheid heeft.

  Wandel je mee ? Als je op de hoogte wilt blijven van onze wandelingen, abonneer je dan. Reacties, vragen, duimpjes en zelfs kritiek worden op prijs gesteld en altijd beantwoord.

 • Wandelen - Pieterpad - Etappe 1 - Pieterburen naar Winsum (NL/EN/DE/FR ondertiteling)

  Wandelen - Pieterpad - Etappe 1 - Pieterburen naar Winsum (NL/EN/DE/FR ondertiteling)

 • Etappe #01 Pieterpad Plaatsen van Pieterburen naar Winsum (Deel 2) We zetten onze expeditie voort langs etappe 01 van het Pieterpad. We vertrekken uit Pieterburen en beleven mooie ontmoetingen in:
  • Eenrum (Molen de Lelie en Kaarsenmakerij Wilhelmus)
  • Mensingeweer (koffie- en theeschenkerij De Mallemolen)
  • Maarhuizen (boerderij Enne Jans Heerd)
  • Winsum (De Boog, Stadhuis en Marenland met De Jongens uit de Buurt).

   Etappe #01 Pieterpad Plaatsen van Pieterburen naar Winsum (Deel 2)

  • Wandelen - Pieterpad - Etappe 1 - Pieterburen naar Winsum (NL/EN/DE/FR ondertiteling)

 • Meer ecologische zones verrijken groen in gemeente


 • Expertmeeting Maai Mei Niet - met Yacine Ryckebusch
  Gras maar om de 4 weken gefaseerd te maaien, krijgen kruiden en bloemen kans om te groeien en vinden bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel. De campagnetitel Maai Mei Niet slaat op het advies voor tuinbezitters om in de maand mei het gazon of een deel ervan niet of minder te maaien; voor gemeenten is de campagne bedoeld om meer bewustzijn te kweken door te maaien middels ecologisch maaibeleid.
  𝗭𝗶𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗺𝗲𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗺𝗮𝗮𝗶𝗺𝗲𝗶𝗻𝗶𝗲𝘁.𝗻𝗹

  Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verhogen van de biodiversiteit, middels bermen en groenstroken in de openbare ruimte die zich over vele duizenden kilometers uitstrekken: circa 140.000 kilometer bij wegen, 17.500 kilometer bij dijken en ongeveer 3000 kilometer bij spoor.

  𝗬𝗮𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗥𝘆𝗰𝗸𝗲𝗯𝘂𝘀𝗰𝗵 𝗶𝘀 𝘁𝘂𝗶𝗻𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗯𝗶𝗷 𝗩𝗲𝗹𝘁. Yacine licht enkele tips toe hoe je commentaren van burgers kan vermijden op het anders beheerde openbaar groen. Ze gaat dieper in hoe je met bloembollen langer gras kan verfraaien geïllustreerd met heel wat praktijkvoorbeelden.
  Expertmeeting Maai Mei Niet - met Yacine Ryckebusch
  https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/


 • https://www.maaimeinietnederland.nl/webinar-maaien-na-mei/
  Het is alweer juni, de actie 'Maai Mei Niet' is reeds afgelopen. We willen iedereen bedanken die heeft meegedaan, de natuur heeft door jullie weer een boost gekregen! Benieuwd naar wat je NA mei kunt doen met het gazon? Bekijk tot 20 juni de webinar.
  Ook zijn we positief verrast door de foto inzendingen voor de World Bee Day, er zijn zoveel foto's binnen gekomen dat we nog bezig zijn de winnaars te selecteren! Even geduld dus nog :-).
  Wij willen, namens de Bijenstichting, nog veel meer projecten uitvoeren. Die moeten echter wel gefinancierd worden, daarom hebben we een crowdfund actie gestart! Op een laagdrempelige manier kun je doneren, maar evenzo belangrijk, ook de actie delen met anderen. Doe je mee? Ook in de nieuwsbrief informatie over de actie 'Bee Good For Nature' van Chi Natural Life en win 1 van de 5 ambassadeurs lidmaatschappen!

  Veel leesplezier.

  Ps. Onze demonstratietuin is tijdens de Open Tuinendag geopend -> Zondag 11 juni vanaf 11.00. Kom je ook?!


 • 454.Grote zorgen om afwezigheid van vlinders
 • Publicado el 07 de junio de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario
  Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación