Archivos de diario de marzo 2023

01 de marzo de 2023

423.Het belang van groene gemeentenGroene Plannen

Op maandagavond 14 maart 2022 organiseerde de Nicolaas G. Pierson Foundation een online symposium over het belang van groene gemeenten. Het symposium werd live uitgezonden via Zoom en YouTube. De sprekers van deze avond waren Robbert Snep en Fabrice Ottburg. Zij zijn onderzoekers met een missie, die vanuit inhoud en passie zowel de natuur als de samenleving een stap verder willen helpen. Ze deelden de laatste kennis op het gebied van de voordelen en mogelijkheden van groene gemeenten, maar benoemden ook de obstakels en valkuilen. De presentatie van dit programma was in handen van Marianne Thieme, directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, die na de presentaties van de sprekers aan de hand van vragen uit het publiek verder met hen in gesprek ging.

Vergroening van de gebouwde omgeving is gunstig voor mens en dier. Uit onderzoek blijkt dat het onder meer de biodiversiteit en de luchtkwaliteit versterkt en van groot belang is voor de waterberging en verkoeling op warme dagen. De laatste jaren dringt dit ook steeds meer door bij beleidsmakers en het grote publiek: groen is hip. Maar ondanks de toegenomen populariteit blijft natuur in de praktijk toch nog vaak het ondergeschoven kindje, in plaats van een vanzelfsprekend onderdeel van gemeenteplannen. Gemeenten zijn zich wel bewust van de energie- en mobiliteitstransitie, maar zien groen toch nog vooral als een kostenpost. Of ze leggen de nadruk vooral op natuur als een ecologische en recreatieve dienst voor mensen en vergeten daarbij de eigen waarde van dieren en natuur los van het nut voor de mens. Nieuwe woonwijken worden nog steeds gepland ten koste van dieren en natuur, zonder eisen te stellen aan bijvoorbeeld minimale percentages groen, wateropvangvoorzieningen en nestmogelijkheden. Er wordt zelfs natuur vernietigd voor woningbouw, met de belofte het groen elders te ‘compenseren’. En wanneer het wel lukt om groene plannen door te zetten, gaat het in de uitvoering of het onderhoud nog vaak genoeg mis. Het is duidelijk: het is de hoogste tijd voor een fundamentele koerswijziging.
https://www.ngpf.nl/bekijk-hier-live-het-online-symposium-over-het-belang-van-groene-gemeenten/
dr. ir. Robbert Snep
Robbert Snep is senior onderzoeker Groene Steden bij Wageningen Environmental Research, WUR. Hij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de verduurzaming en vergroening van bebouwde gebieden en bedrijfsterreinen en weet alles van stedelijke biodiversiteit en ecosystemen, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.
Klik hier voor de PDF van de presentatie van Robbert Snep.

Fabrice Ottburg, BSc
Fabrice Ottburg is onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, WUR. In samenwerking met IVN-natuureducatie en vele vrijwilligers onderzoekt hij het effect van zogeheten Tiny Forests op biodiversiteit, CO2 opslag, hittestress en waterberging. Tiny Forests zijn compact opgezette mini-bossen ter grootte van een tennisbaan. Ze bestaan uit inheemse bomen en planten en vormen een geschikte plek voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Tiny Forests worden overwegend aangelegd in stedelijk gebied op schoolpleinen of in de nabijheid ervan.
Klik hier voor de PDF van de presentatie van Fabrice Ottburg.

Bekijk de uitzending van 14 maart hieronder terug:

https://www.ngpf.nl/bekijk-hier-live-het-online-symposium-over-het-belang-van-groene-gemeenten/

https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302

https://www.youtube.com/groningsebibliotheken

aad de bedoeling om de voordrachten in de aula op te nemen en nadien online te zetten. Dat zal dan ergens in april zijn. De parallelsessies worden niet opgenomen omdat die lokalen daar niet op voorzien zijn. Wanneer ze online staan zal dit aangekondigd worden op de Facebookpagina van de Natuurstudiedag. https://www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag en wat naar beneden scrollen.
https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302

 • https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302
  Onkruid aan de top
  Uit onze analyses bleek dat er geen enkele uitheemse of typische sierplant in de top 25 staat. Lavendel en kattenkruid, twee sierplanten die vaak als goede bijenplanten naar voor worden geschoven, scoren niet goed en trekken beide minder dan 30 soorten aan. Dat deze planten niet in deze lijst staan, betekent niet noodzakelijk dat ze geen bijen aantrekken. Dergelijke planten trekken typisch grote aantallen algemene en niet bedreigde bijensoorten aan, zoals een aantal hommelsoorten, wilde bijensoorten als grote wolbij of kattenkruidbij en honingbijen.

  Tabel 1: De 25 planten waarop in het totaal het grootste aantal verschillende bijensoorten op waargenomen werden. Deze analyse is gebaseerd op data van vrouwelijke bijen uit de database van waarnemingen.be.

  De vele advieslijsten op het internet zijn dus goedbedoeld en niet perse slecht, maar slaan dus vaak de bal mis en promoten niet die planten die onze meer bedreigde bijensoorten net nodig hebben. Onze analyses tonen aan dat die topplanten bij uitstek onze inheemse (on)kruiden zijn die gewoon aanwezig kunnen zijn in gazons door wat minder frequent te maaien of in graslanden met een geschikt maaibeheer. Onze meest banale tuinplant, de paardenbloem, bleek immers met kop en schouders boven alle andere planten uit te steken. Ook andere planten die in heel wat tuinen te vinden zijn, zoals jacobskruiskruid, rode klaver, wilde peen en gewone ereprijs, staan hoog in de top 25.

  Verschillende van de topplanten zijn tegelijkertijd net die planten die in veel tuinen of andere plaatsen intensief bestreden worden, kijk maar naar de nummer 1, de paardenbloem. Hetzelfde kan gezegd worden over jakobskruiskruid, onze nummer 5 in de lijst. Deze plant is giftig voor runderen en paarden, waardoor het voor veehouders en paardenliefhebbers een echte probleemplant is. Ook distels zijn erg belangrijk met akkerdistel op de 4de plaats en speerdistel (50 soorten) en kale jonker (43 soorten) net buiten de top 25. De bestrijdingsplicht voor distels is intussen weggevallen, maar toch worden de planten op veel plaatsen nog bestreden.

  https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302

  1. Niet Lavendel maar Paardenbloem, Knoopkruid en Wilg zijn goed voor zeldzame bijensoorten

  Meer tips om bijen te helpen, vind je hier.
  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1545139a-4676-4d71-b5d7-6f6712ec3d10.pdf


 • Jullie hadden misschien ook het boek over fossiele schelpen gezien. Het is nu gratis down te loaden.
  Vooral de inleiding is erg leuk.
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475

  Dit boek over Veldanmen is blijkbaar ook gewoon Online te verkrijgen. Het boek was in Drenthe best populair
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker
  Veldnamen waren de straatnamen van het platteland. Welke akker, elk stukje groenland of opvallende plekjes had een eigen betekenisvolle naam. Zonder kaart of navigatiesysteem vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar het Torenveen, de Meulenakkers of het Stoefgat. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de communicatie. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een verhelderende essays en boeiende interviews. Het opent de schatkist die het veldnamenbezit in al zijn rijkdom, variatie en betekenis vormt. 'Van Jeruzalem tot Ezelakker' vertelt over het landschap vanaf het moment dat het nog woest en ledig was en ontcijfert de geheimtaal die het al eeuwen in zich draagt.
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker


 • Thijs Fijen
  https://www.beedeals.nl/wilde-bestuivers-verhogen-productie-groentezaad-het-meeste/
  https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/belang-wilde-bijen-boer-groter-dan-gedacht/
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24601
  https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Belang-biodiversiteit-voor-boer-groter-dan-gedacht.htm
  https://www.nederlandzoemt.nl/wp-content/uploads/2018/03/PRMFC138__20171127_2907_001.pdf

 • Onze Thijs (eigenlijk van de Holtesch) kwam ik pas vandaag dit tegen: Uit onze gegevens is gebleken dat er een paar soorten planten zijn die bovengemiddeld vaak door bijen van de rode lijst bezocht worden (zie tabel Plantensoort per rode lijst bijen). Gewone Rolklaver (Lotus corniculatus), Slangenkruid (Echium vulgare) en Beemdkroon (Knautia arvensis) zijn hier de meest duidelijke voorbeelden van. Deze soorten worden overigens ook goed bezocht door de minder https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/leerstoelgroepen/omgevingswetenschappen/plantenecologie-en-natuurbeheer-1/welke-planten-moet-je-inzaaien-als-je-wilde-bijen-wilt-bevorderen.htm kwetsbare soorten. Voor een overzicht van nuttige vlinderplanten zie het overzicht van De Vlinderstichting. In verschillende tuincentra en online worden veel bloemenmengsel aangeboden, gericht op zowel bijen en vlinders. De goedkopere mengsels (veelal zogenaamde Tübingermengsels, of varianten daarop) bevatten veel exotische plantensoorten. Deze exotische planten scoren laag in ons overzicht en horen ook niet in Nederland. De wat duurdere, maar ook met meer zorg gekozen, bloemenmengsels van bijvoorbeeld De Cruydt Hoeck, Ecostyle en De Bolderik zijn zeer geschikt voor het inzaaien van effectieve inheemse bloemenmengsels

 • Publicado el 01 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  03 de marzo de 2023

  424. Niet Lavendel maar Paardenbloem, Knoopkruid en Wilg zijn goed voor zeldzame bijensoorten

  https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302
  Onkruid aan de top
  Uit onze analyses bleek dat er geen enkele uitheemse of typische sierplant in de top 25 staat. Lavendel en kattenkruid, twee sierplanten die vaak als goede bijenplanten naar voor worden geschoven, scoren niet goed en trekken beide minder dan 30 soorten aan. Dat deze planten niet in deze lijst staan, betekent niet noodzakelijk dat ze geen bijen aantrekken. Dergelijke planten trekken typisch grote aantallen algemene en niet bedreigde bijensoorten aan, zoals een aantal hommelsoorten, wilde bijensoorten als grote wolbij of kattenkruidbij en honingbijen.

  Tabel 1: De 25 planten waarop in het totaal het grootste aantal verschillende bijensoorten op waargenomen werden. Deze analyse is gebaseerd op data van vrouwelijke bijen uit de database van waarnemingen.be.

  De vele advieslijsten op het internet zijn dus goedbedoeld en niet perse slecht, maar slaan dus vaak de bal mis en promoten niet die planten die onze meer bedreigde bijensoorten net nodig hebben. Onze analyses tonen aan dat die topplanten bij uitstek onze inheemse (on)kruiden zijn die gewoon aanwezig kunnen zijn in gazons door wat minder frequent te maaien of in graslanden met een geschikt maaibeheer. Onze meest banale tuinplant, de paardenbloem, bleek immers met kop en schouders boven alle andere planten uit te steken. Ook andere planten die in heel wat tuinen te vinden zijn, zoals jacobskruiskruid, rode klaver, wilde peen en gewone ereprijs, staan hoog in de top 25.

  Verschillende van de topplanten zijn tegelijkertijd net die planten die in veel tuinen of andere plaatsen intensief bestreden worden, kijk maar naar de nummer 1, de paardenbloem. Hetzelfde kan gezegd worden over jakobskruiskruid, onze nummer 5 in de lijst. Deze plant is giftig voor runderen en paarden, waardoor het voor veehouders en paardenliefhebbers een echte probleemplant is. Ook distels zijn erg belangrijk met akkerdistel op de 4de plaats en speerdistel (50 soorten) en kale jonker (43 soorten) net buiten de top 25. De bestrijdingsplicht voor distels is intussen weggevallen, maar toch worden de planten op veel plaatsen nog bestreden.

  https://www.natuurpunt.be/nieuws/wat-zijn-de-belangrijkste-bloemen-voor-bijen-20230302

  1. Niet Lavendel maar Paardenbloem, Knoopkruid en Wilg zijn goed voor zeldzame bijensoorten

  Meer tips om bijen te helpen, vind je hier.

  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1545139a-4676-4d71-b5d7-6f6712ec3d10.pdf

  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1545139a-4676-4d71-b5d7-6f6712ec3d10.pdf


 • Jullie hadden misschien ook het boek over fossiele schelpen gezien. Het is nu gratis down te loaden.
  Vooral de inleiding is erg leuk.
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475

  Dit boek over Veldanmen is blijkbaar ook gewoon Online te verkrijgen. Het boek was in Drenthe best populair
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker
  Veldnamen waren de straatnamen van het platteland. Welke akker, elk stukje groenland of opvallende plekjes had een eigen betekenisvolle naam. Zonder kaart of navigatiesysteem vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar het Torenveen, de Meulenakkers of het Stoefgat. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de communicatie. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een verhelderende essays en boeiende interviews. Het opent de schatkist die het veldnamenbezit in al zijn rijkdom, variatie en betekenis vormt. 'Van Jeruzalem tot Ezelakker' vertelt over het landschap vanaf het moment dat het nog woest en ledig was en ontcijfert de geheimtaal die het al eeuwen in zich draagt.
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker


 • Thijs Fijen
  https://www.beedeals.nl/wilde-bestuivers-verhogen-productie-groentezaad-het-meeste/
  https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/belang-wilde-bijen-boer-groter-dan-gedacht/
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24601
  https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Belang-biodiversiteit-voor-boer-groter-dan-gedacht.htm
  https://www.nederlandzoemt.nl/wp-content/uploads/2018/03/PRMFC138__20171127_2907_001.pdf

 • Onze Thijs (eigenlijk van de Holtesch) kwam ik pas vandaag dit tegen: Uit onze gegevens is gebleken dat er een paar soorten planten zijn die bovengemiddeld vaak door bijen van de rode lijst bezocht worden (zie tabel Plantensoort per rode lijst bijen). Gewone Rolklaver (Lotus corniculatus), Slangenkruid (Echium vulgare) en Beemdkroon (Knautia arvensis) zijn hier de meest duidelijke voorbeelden van. Deze soorten worden overigens ook goed bezocht door de minder https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/leerstoelgroepen/omgevingswetenschappen/plantenecologie-en-natuurbeheer-1/welke-planten-moet-je-inzaaien-als-je-wilde-bijen-wilt-bevorderen.htm kwetsbare soorten. Voor een overzicht van nuttige vlinderplanten zie het overzicht van De Vlinderstichting. In verschillende tuincentra en online worden veel bloemenmengsel aangeboden, gericht op zowel bijen en vlinders. De goedkopere mengsels (veelal zogenaamde Tübingermengsels, of varianten daarop) bevatten veel exotische plantensoorten. Deze exotische planten scoren laag in ons overzicht en horen ook niet in Nederland. De wat duurdere, maar ook met meer zorg gekozen, bloemenmengsels van bijvoorbeeld De Cruydt Hoeck, Ecostyle en De Bolderik zijn zeer geschikt voor het inzaaien van effectieve inheemse bloemenmengsels

 • Publicado el 03 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  425.Brakona Online Contactdag 6 februari 2021


  1. Voor de 21ste editie van de Brakona Contactdag konden we helaas niet in levende lijve samenkomen in het Provinciehuis in Leuven. Omdat er in 2020 in Vlaams-Brabant toch wel het een en het ander gebeurde op vlak van natuurstudie, organiseren de Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie een online alternatief.
   Op zaterdagvoormiddag 6 februari stond dit op het programma:
   00:01 - Inleiding door dagvoorzitter Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant
   04:55 - Het Vinne, op naar een viersterrenrestaurant voor de Roerdomp (Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant)
   37:47 - Het Meetnetten-project 2.0 (Sam Van de Poel, Natuurpunt Studie)
   48:22 - Over prachtige Bosoprollers en andere Landpissebedden in Vlaams-Brabant (Pallieter De Smedt, Spinicornis)
   1:06:45 - Habitatgebruik van Bever op de Dijle op basis van zenderonderzoek (Frank Huysentruyt, INBO)
   1:31:29 - PTT wintertellingen van vogels in Vlaams-Brabant (Marc Herremans, Natuurpunt Studie)
   1:53:12 - Het nachtvlinderjaar 2020 gezien vanuit mijn tuin (Paul Nuyts)
   2:13:45 - Plan kiekendief: eerste realisaties (Hanne Vandewaerde, Regionaal Landschap Zuid Hageland)
   2:43:30 - Monitoring van het ecoduct Groenendaal en de tunnel Flossendelle over en onder de R0 in het Zoniënwoud (Simon Feys en Jorg Lambrechts, Natuurpunt Studie)
   3:06:58 - Afsluitend woord (Bart Nevens, Gedeputeerde voor milieu, Provincie Vlaams-Brabant)


  2. https://www.youtube.com/watch?v=7FgTmaIQeg0
   ANKONA2022 Deel 1/4 - ANKONA ontmoetingsdag
   16 mrt 2022
   Opname van het eerste deel van de ANKONA-ontmoetingsdag 2022. De webinar ging door op zaterdag 12 februari. Geniet hier van de volgende lezingen:

   • 0:00 Introductie: Welkom op de feesteditie 25 jaar ANKONA
    Dirk Vandenbussche (provincie Antwerpen)

   • 7:33 COVID19, kunnen mensen andere (zoog)dieren infecteren?
    Luc De Bruyn (INBO)

   • 2:06:06 Vernieuwde lijst provinciaal prioritaire soorten voor provincie Antwerpen
    Dirk Maes (INBO) en Dirk Vandenbussche (provincie Antwerpen)

   • 2:53:03 Camera-opstelling slechtvalkkast Provinciehuis
    Mieke Hoogewijs (Provincie Antwerpen)
    Provincie Antwerpen Departement Leefmilieu


   • Brakona contactmoment online 5 februari 2022
    Natuurpunt Studie

    295 weergaven 16 feb 2022
    0:00 - Verwelkoming dagvoorzitter
    7:12 - Bodemongewervelden Demerbekken
    31:25 - Veldkrekelproject
    59:40 - Eikelmuis
    01:10:45 - ObsIdentify
    01:50:40 - Paddenstoelen
    02:11:30 - Vroedmeesterpadden
    02:33:28 - FlorAHA-belevenissen
    02:55:38 - Val van de Kievit
    03:02:00 - Werkgroep Weide- en Akkervogels
    03:09:44 - Life RIPARIAS
    03:36:18 - Gedeputeerde van Leefmilieu
    03:41:18 - Slotwoord dagvoorzitter

   https://assets.vlinderstichting.nl/docs/1545139a-4676-4d71-b5d7-6f6712ec3d10.pdf

  3. Jullie hadden misschien ook het boek over fossiele schelpen gezien. Het is nu gratis down te loaden.
   Vooral de inleiding is erg leuk.
   https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475

   Dit boek over Veldanmen is blijkbaar ook gewoon Online te verkrijgen. Het boek was in Drenthe best populair
   https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker
   Veldnamen waren de straatnamen van het platteland. Welke akker, elk stukje groenland of opvallende plekjes had een eigen betekenisvolle naam. Zonder kaart of navigatiesysteem vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar het Torenveen, de Meulenakkers of het Stoefgat. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de communicatie. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een verhelderende essays en boeiende interviews. Het opent de schatkist die het veldnamenbezit in al zijn rijkdom, variatie en betekenis vormt. 'Van Jeruzalem tot Ezelakker' vertelt over het landschap vanaf het moment dat het nog woest en ledig was en ontcijfert de geheimtaal die het al eeuwen in zich draagt.
   https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker

  Publicado el 03 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  06 de marzo de 2023

  426.LIFE IP All4Biodiversity: webinar KANO Quickscan 31 januari 2023

  De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken partijen, zoals beheerders, overheden en agrariërs, een stem te geven. Ook kunnen partijen met de KANO samen inzichtelijk krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen. Op 31 januari behandelde Marten Schoonman van Naturalis tijdens een webinar de achtergrond van de tool, gevolgd door een uitleg over toepassing van de tool en het benutten van de resultaten.

  Samen met de A1 werkgroep van LIFE IP All4Biodiversity hebben Naturalis Biodiversity Center en Schuttelaar & Partners de KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) quickscan gebouwd, getest en in 2022 gelanceerd.

  Webinar KANO Quickscan
  Op dinsdag 31 januari van 15:30 - 17.00 uur vond het webinar over de KANO Quickscan plaats. De achtergrond van de tool kwam aan bod, gevolgd door een uitleg over toepassing van de tool en het benutten van de resultaten. Ook werd dieper ingegaan op hoe de Quickscan toegepast kan worden in de context van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Aansluitend was er ruimte voor vragen.
  https://all4biodiversity.nl/actueel/webinar-kano-quickscan-31-januari/97

 • Webinar: Lancering Kennis- en innovatieagenda

 • Webinar: Lancering Kennis- en innovatieagenda
  klimaatadaptatie en water. Daarom is nu een Aanvalsplan Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen opgesteld. Dit Aanvalsplan delen wij vandaag graag met je tijdens dit webinar.

  Onze voorzitter Louise Vet zal het aanvalsplan overhandigen aan Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en Gert Harm Bolscher (gedeputeerde Landbouw en Natuur bij de provincie Overijssel en portefeuillehouder Bossensstrategie binnen IPO).

 • Webinar Aanvalsplan Landschapselementen

  Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. Daarom is nu een Aanvalsplan Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen opgesteld. Dit Aanvalsplan delen wij vandaag graag met je tijdens dit webinar.

  Onze voorzitter Louise Vet zal het aanvalsplan overhandigen aan Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en Gert Harm Bolscher (gedeputeerde Landbouw en Natuur bij de provincie Overijssel en portefeuillehouder Bossensstrategie binnen IPO).

 • Livestream Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de rol van de Waterschappen
  Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de rol van de Waterschappen – 29 juni 2020
  Ga voor meer informatie over het Deltaplan naar www.samenvoorbiodiversiteit.nl
  https://www.youtube.com/watch?v=JmSZ5lkscVc
  Praktische zaken:
  • Vragen stellen kan in de chatbox via: @naam spreker + de vraag
  • Vragen n.a.v. deze webinar? Stuur een e-mail naar info@samenvoorbiodiversiteit.nl
  • Het webinar is later terug te kijken via YouTube

  https://www.youtube.com/watch?v=JmSZ5lkscVc
  Realisatie door Schuttelaar & Partners: www.schuttelaar.nl
  Technische ondersteuning door Objektiv: www.objektiv.nl
  Het webinar vindt plaats bij Beeld en Geluid Den Haag: www.denhaag.beeldengeluid.nl


 • Jullie hadden misschien ook het boek over fossiele schelpen gezien. Het is nu gratis down te loaden.
  Vooral de inleiding is erg leuk.
  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28475

  Dit boek over Veldanmen is blijkbaar ook gewoon Online te verkrijgen. Het boek was in Drenthe best populair
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker
  Veldnamen waren de straatnamen van het platteland. Welke akker, elk stukje groenland of opvallende plekjes had een eigen betekenisvolle naam. Zonder kaart of navigatiesysteem vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar het Torenveen, de Meulenakkers of het Stoefgat. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de communicatie. Dit rijk geïllustreerde boek bevat een verhelderende essays en boeiende interviews. Het opent de schatkist die het veldnamenbezit in al zijn rijkdom, variatie en betekenis vormt. 'Van Jeruzalem tot Ezelakker' vertelt over het landschap vanaf het moment dat het nog woest en ledig was en ontcijfert de geheimtaal die het al eeuwen in zich draagt.
  https://www.researchgate.net/publication/266371750_Van_Jeruzalem_tot_Ezelakker

 • Livestream Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de rol van de Waterschappen


 • Beno was erg erg ontevreden over "Het verhaal van Nederland"
  https://www.rtvnoord.nl/podcasts/het-verhaal-van-groningen
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/987797/het-verhaal-van-groningen-1-de-eerste-bewoners
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/987246/rtv-noord-brengt-podcastserie-over-groninger-geschiedenis
  https://open.spotify.com/show/7xbccITEK069EFW4OH2LIS


 • De lezing wordt gehouden op donderdag 9 maart 2023 in de Doopsgezinde Kerk,
  Oude Boteringestraat 33 in Groningen
  Aanvang van de lezing: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.
  Er wordt geen entree geheven, aanmelden via www.erfgoedpartners.nl/agenda
  Thuis de lezing volgen kan ook. Biblionet Groningen streamt de lezing live via youtube.com/groningsebibliotheken
  https://www.youtube.com/@GroningseBibliotheken/streams

  Miranda de Wit, senior KNA archeoloog en projectleider archeologie bij MUG Ingenieursbureau, vertelt in deze lezing over het archeologisch onderzoek op plangebied De Vork (2015/2017).
  Aanleiding voor het onderzoek was de aanleg van een nieuw opstelterrein voor treinen. Het onderzoek leverde veel informatie op over het gebruik van de zone tussen hogere zandgronden en lagere beekdalen, in dit geval tussen de Hondsrug en het Hunzedal, door de tijd heen. Duidelijk is dat mensen al vanaf de steentijd dit soort locaties opzochten vanwege de uitstekende mogelijkheden om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Ondanks de geleidelijke vernatting van het gebied bleef het - met enige tussenpozen - lange tijd aantrekkelijk voor de (prehistorische) mens.

  Jaarlijks organiseert Erfgoedpartners publiekslezingen over archeologie in samenwerking met andere erfgoedinstellingen. De lezingen zijn gratis toegankelijk en ook dit jaar weer bij de Groningse bibliotheken via livestream te volgen op YouTube.


  Groenlanden Delft Pijnacker


 • Publicado el 06 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  11 de marzo de 2023

  427.Belgische Vogeldag 2022 deel 1,2

  Belgische Vogeldag 2022 deel 1
  Digitale Belgische Vogeldag - deel 1: vrijdag 25 februari 2022
  1) Jaaroverzicht van zeldzame vogels in 2020 en 2021 (Gerald Driessens)
  2) Tussentijdse resultaten van de Vogelatlas (Glenn Vermeersch)  Digitale Belgische Vogeldag - deel 2: vrijdag 4 maart 2022
  1) VogelQuiz - Opgaven (Joachim Pintens)
  2) Meeuwen ... - The making of (Peter Adriaens)
  3) VogelQuiz - Oplossingen (Joachim Pintens)  De laatste kraanvogel ‘Omid’
  https://www.facebook.com/NPORadio1/videos/551879723433696/
  ‘Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de Sibirische kraanvogel is uitgeroeid. Door de voedselschaarste ging men op vogels jagen’, begint vogelkoning Arjan Dwarshuis Birding Experience bij Humberto Tan over de laatste Sibirische kraanvogel van de westelijke populatie. ‘De Sibirsiche kraanvogel is uitgeroeid op één na’, vervolgt Dwarshuis. ‘En dat is Omid en dat staat in het Perzisch voor hoop.’ Al 15 jaar lang trekt Omid alleen rond op zoek naar een vrouwtje. Tevergeefs, maar er is hoop!
  Publicado el 11 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  12 de marzo de 2023

  428.ElaadNL Webtalk

  Evenementen
  Regelmatig organiseert ElaadNL webinars en live events rondom thema’s zoals testen en Smart Charging. Op deze pagina ontdek je de evenementen die nog komen en bekijk je de opnames van evenementen uit het verleden. https://elaad.nl/evenementen/

   DONDERDAG 22 DECEMBER 2022 / 12 UUR Daan Hammer en Nazir Refa (beiden van ElaadNL) en Nick Hubbers (Jedlix) Data-analyse & Outlooks Voor de nieuwste ElaadNL Outlook heeft het data analytics team van ElaadNL een set reguliere en slimme laadprofielen voor elektrische personenauto’s opgesteld. Met deze laadprofielen kun je de impact van een groep EV’s door het hele jaar heen en per type laadlocatie in beeld brengen. Voor het opstellen van de slimme laadprofielen zijn de uitgangspunten van het programma ‘Slim laden voor iedereen’ gebruikt. In deze webtalk vertellen Daan Hammer & Nazir Refa (ElaadNL) hoe de profielen tot stand zijn gekomen en wat de toepassingsmogelijkheden ervan zijn bij netimpact studies van EV’s. Daarnaast vertelt Nick Hubbers van slim laden dienstverlener Jedlix over hun ervaringen bij het dagelijks toepassen van slim laden in de praktijk. ElaadNL Webtalk #45 - Reguliere en netbewuste laadprofielen voor elektrische auto's
  1. Naar flexibel energiemanagement in en om de woning
   DONDERDAG 15 DECEMBER 2022 / 15.00

   Mini-symposium/boekpresentatie

   GERELATEERDE ONDERWERPEN
   Testen algemeen
   Op 15 december 2022 organiseerden FAN, ElaadNL en TKI Urban Energy een mini-symposium rondom energiemanagement in en om de woning. Dit ter gelegenheid van de publicatie van het onderzoek ‘Kansen voor energiemanagement in de woning’.

   Bekijk hieronder de opname van het evenement.

  2. Een korte geschiedenis van OCPP, hoe het open laadpuntprotocol de wereld verovert!
   DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022 / 12 UUR

   Lonneke Driessen (Open Charge Alliance)

   GERELATEERDE ONDERWERPEN
   Interoperabiliteit
   Lonneke Driessen (Open Charge Alliance) geeft een presentatie over de wereld van open standaarden in EV en de geschiedenis van het Open Charge Point Protocol (OCPP), een protocol dat de communicatie tussen laadstation en backoffices faciliteert. OCPP is klein begonnen in Nederland maar is inmiddels de wereldwijde standaard geworden. Welke lessen kunnen worden getrokken uit de geschiedenis van OCPP? En hoe kunnen OCPP en andere open standaarden de toekomst van EV-laden ondersteunen?
   https://elaad.nl/evenementen/
   https://elaad.nl/nieuws/Find out more about BENHS: www.benhs.org.uk

  3. Full list of Biological Recording Company courses and events: https://www.eventbrite.co.uk/o/the-biological-recording-company-35982868173
   Upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.com/cc/entolive-webinars-74679
   Find out more about BENHS: www.benhs.org.uk

  Publicado el 12 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  14 de marzo de 2023

  429. Kivi Webinar E Lunch webinar: 'Hoe worden hoogspanningsstations en componenten ontwikkeld voor toekomstige elektriciteitsnetten?

  https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/activiteiten/activiteit/e-lunch-webinar-hoe-worden-hoogspanningsstations-en-componenten-ontwikkeld-voor-toekomstige-elektriciteitsnetten

  Hoe worden de nieuwe hoogspanningsstations voor deze netten ingericht en hoe worden de componenten ontwikkeld voor deze toekomstige elektriciteitsnetten (grids), waarbij een veel hogere capaciteitsvergroting voor transport van duurzame energie nodig is? Hoe passen de al bestaande elektriciteitsnetten hierin? Zijn de bestaande componenten bestand tegen de veel hogere capaciteit?

  Het thema is dan ook de overgang van het elektriciteitsnet (grids) naar de toekomstige situatie (met capaciteitsvergroting) uiteenzetten, als ook voorbeelden van componenten geven, die hiervoor moeten worden aangepast of zelfs opnieuw moeten worden ontworpen.

  Met het proces “Meten is weten” speciaal afgestemd op de energie transitie kan worden overgegaan van een statische bedrijfsvoering in bestaande elektriciteitsnetten met veelal analoge componenten, naar een veel dynamische bedrijfsvoering met een veelheid aan diversiteit aan opwerkers waardoor moet worden overgegaan op digitale componenten (spanning- en stroommetingen).

  Ontwikkelen van Smart Grids

  Om de klimaatdoelstellingen van 2025 te halen, is het noodzakelijk dat er grote aanpassingen gedaan worden in het elektriciteitsnet.en dat bestaande infrastructuur drastisch wordt verbeterd.

  Elektrische energie systemen krijgen een steeds grotere rol en vormen daarnaast een toenemende cruciale positie in het landschap van het verbinden van kritische infrastructuren.

  Ook zien we dat de energie transitie vraagt om nieuwe operationele situaties en systemen in het energiesysteem, Vernieuwingen, die niet zijn meegenomen in de ontwerpcriteria van het grootste deel van bestaande netwerken. Een verhoogde kans op fouten en verstoringen en een versnelde verouderingen zijn een gevolg.

  De stijgende onzekerheid van het onbekende, gaat hand in hand met de groeiende noodzaak van het veilig, stabiel en accuraat houden van de energie systemen.

  Dit alles draagt nog meer bij tot het nog complexer worden van de energie systemen.

  Het is daarom belangrijk en noodzakelijk te beseffen dat er een upgrade moet gaan plaatsvinden in het hoogspannings- en het middenspanningsnetten van onze energie systemen.

  De impact die de toename van power elektronica heeft op de noodzaak van power quality monitoring, versterkt de urgentie om de bestaande meet en observatie aanpak aan te vullen of te vervangen door nieuwe stroom meet technologieën.

  'Mastering Electricity is the key'

  Alvorens er naar oplossingen voor de groeiende problemen gezocht kan gaan worden, zal er eerst moeten worden gemeten om te weten wat er moet worden opgelost. Lord Kelvin zegt: “Meten is weten”!

  Het proces “Meten is weten” is speciaal afgestemd op de energie transitie en kan worden overgegaan van een statische bedrijfsvoering in bestaande elektriciteitsnetten met veelal analoge componenten, naar een veel dynamische bedrijfsvoering met een veelheid aan diversiteit aan opwekkers waardoor moet worden overgegaan op digitale componenten (spanning- en stroommetingen).

  De Wide Range stroomtransformatoren van Senseleq zijn zo ontworpen zodat TSOs , DSOs, infrastructuren en sterkhouders van de energy industrie deze uitdaging aan kunnen gaan.

  The Senseleq Wide Range stroom transformator heeft de mogelijkheid om DC, AC, maar ook DC vervuiling in AC en AC vervuiling in DC te meten.

  Senseleq ontwikkelt en produceert elektrotechnische toepassingen voor het beschermen, meten en verbinden van elektrische energie en werkt wereldwijd voor energiebedrijven, systeembouwers en installateurs.

  De firma Eleq laat ons kennismaken met de mogelijkheden en hun ervaringen in Energiemanagement, Transport & Distributie, Openbare ruimte, Scheepvaart & Industrie met specifiek de transformatoren, aansluitkasten en meetinstrumenten.

  Componenten (stroomtransformatoren)

  Senseleq biedt nu een brede productlijn van betrouwbare transformatoren, slimme omvormers, nauwkeurige meters en aansluitkasten voor de energiemarkt. Standaardproducten én producten speciaal op maat gemaakt voor vele nationale en internationale klanten, groot en klein.

  De Wide Range stroomtransformatoren van Senseleq zijn zo ontworpen zodat TSOs, DSO's, infrastructuren en sterkhouders van de energie-industrie deze uitdaging aan kunnen gaan.

  The Senseleq Wide Range stroom transformator heeft de mogelijkheid om DC, AC, maar ook DC-vervuiling in AC en AC-vervuiling in DC te meten.

  DC - Direct Current (= gelijkstroom), AC - Alternate Current (= wisselstroom 50 Hz - 60 Hz).

  Dit type stroom trafo geeft een breed scala aan mogelijkheden voor meting, beveiliging maar ook de digitalisering en de power quality meting enz.

  Senseleq is een Joint Venture van ELEQ and Danisense.

  Spreker

  ir. Reinout Edgar Getreuer Innovation Manager at ELEQ

  Abstract:

  Hoe worden HS-stations en componenten ontwikkeld voor toekomstige ...?

  'Producten speciaal op maat maken voor klanten zit in de roots van ELEQ.'

  Speakers bio

  Reinout Getreuer heeft een master Electrical Power Engineering aan de TU Delft en Economic History aan de Universiteit van Leiden. In beide studies is gericht op de energie transities. In Delft vanuit technisch perspectief, in Leiden vanuit sociaal, politiek, economisch perspectief. Na zijn afstuderen bij TenneT heeft Reinout een aantal jaar bij het kenniscentrum in offshore-energie De DOB-acadamy in Delft gewerkt, alvorens naar Siemens te gaan. Bij Siemens was hij eerst als techneut en later als project manager betrokken bij de bouw van energie voorzieningen voor datacenters in Europa, Afrika en Azië.

  In 2020 heeft Reinout de overstap gemaakt naar ELEQ (zijn familiebedrijf), waar hij vanaf 2021 de rol van innovatie manager vervuld.

  Links

  Informatie over Eleq: https://www.eleq.com

  Meer Bedrijfsvideo's van Eleq

  https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/activiteiten/activiteit/e-lunch-webinar-hoe-worden-hoogspanningsstations-en-componenten-ontwikkeld-voor-toekomstige-elektriciteitsnetten

  VERS BETON
  Piet Vollaard is architect, ecoloog en expert biodiversiteit. Vollaard is als medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad bezig met ecosystemen in Rotterdam.

  In deze aflevering spreekt hij over het ecosysteem van Rotterdam én wat we als bewoners en overheid kunnen doen om dit te verbeteren. “Het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad is vrij recent. Iedereen is nog een beetje in het duister aan het tasten over hoe we dit ecosysteem moeten aanpakken, maar er is wel een algemeen gedragen gevoel dát het beter moet.”

  Wat Dan Wel? is de podcast waarin we op zoek gaan naar hoe het beter kan in de stad. Anne Ardon en Basia Dajnowicz praten met Rotterdammers die de stad een stukje beter. Tijdens de covid-crisis hoorde je veel mensen zeggen dat dit hét moment was om verandering door te voeren, om het vanaf nu écht anders te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen wat we niet (meer) willen, maar hoe begin je te bedenken: wat dan wel?

  Shownotes

  Publicado el 14 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  430. OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis

  OBN Kennisuur is de nieuwe serie gratis webinars van OBN Natuurkennis. Elke maand brengen we de theorie en praktijk van een natuurkennisonderwerp samen in een online sessie, waarbij we experts aan het woord laten. Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte voor interactie. De webinars zijn voor beheerders en beleidsmakers die zich bezighouden met natuurherstel. Deelname is gratis. 

  De serie start in maart 2023 en vindt maandelijks plaats, op een donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. 


  Kies: archief veldwerkplaatsen of archief workshops en symposia

  VERS BETON
  Piet Vollaard is architect, ecoloog en expert biodiversiteit. Vollaard is als medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad bezig met ecosystemen in Rotterdam.

  In deze aflevering spreekt hij over het ecosysteem van Rotterdam én wat we als bewoners en overheid kunnen doen om dit te verbeteren. “Het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad is vrij recent. Iedereen is nog een beetje in het duister aan het tasten over hoe we dit ecosysteem moeten aanpakken, maar er is wel een algemeen gedragen gevoel dát het beter moet.”

  Wat Dan Wel? is de podcast waarin we op zoek gaan naar hoe het beter kan in de stad. Anne Ardon en Basia Dajnowicz praten met Rotterdammers die de stad een stukje beter. Tijdens de covid-crisis hoorde je veel mensen zeggen dat dit hét moment was om verandering door te voeren, om het vanaf nu écht anders te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen wat we niet (meer) willen, maar hoe begin je te bedenken: wat dan wel?

  Shownotes

  Publicado el 14 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  16 de marzo de 2023

  431.The Most Remarkable Migrants of All: The Fascinating World of Fly Migration

  1. The Most Remarkable Migrants of All: The Fascinating World of Fly Migration
   Will Hawkes
   14 Mar 2023 19:00 – 20:00

   1-4 billion hoverflies migrate into and out of southern Britain each year. Despite the fact that these migratory insects help control pest species (such as aphids) and provide important pollination ecosystem services, migratory flies do not receive anywhere close to the same attention within research as migratory vertebrates such as birds, whales and turtles. An Exeter University study on insect migration is addressing this knowledge gap.

   Check out the live Q&A and further info links for this talk here:

   Check out FREE upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.co.uk/cc/entol...

  2. Ain’t No Mountain High Enough: Impacts of Climate Change on Aquatic Insects

   Ain’t No Mountain High Enough: Impacts of Climate Change on Aquatic Insects
   Craig Macadam
   09 Feb 2023 13:00 – 14:00

   Climate change is widely recognised as being one of the major long-term threats to biodiversity. Freshwater ecosystems are particularly at risk from the impacts of climate change. This talk will explore the vulnerability of freshwater invertebrates to climate change, and what mitigation measures can be used to minimise the impacts on their populations.

   Check out the live Q&A and further info links for this talk here:

   Check out FREE upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.co.uk/cc/entol...

   entoLIVE is delivered by the Biological Recording Company and sponsored by the British Entomological & Natural History Society and the Royal Entomological Society.
   - Find out more about the British Entomological & Natural History Society: https://www.benhs.org.uk
   - Find out more about the Royal Entomological Society: https://www.royensoc.co.uk/
   - Check out the Biological Recording Company’s upcoming freshwater invertebrate courses and events: https://www.eventbrite.co.uk/cc/fresh...
   Ain’t No Mountain High Enough: Impacts of Climate Change on Aquatic Insects

  3. No Brain, No Problem? 20 Years of the National Jellyfish Survey

   No Brain, No Problem? 20 Years of the National Jellyfish Survey
   No Brain, No Problem? 20 Years of the National Jellyfish Survey
   Amy Pilsbury, Marine Conservation Society
   06 Feb 2023 19:00 – 20:00

   Every year, as spring creeps in, jellyfish arrive around the UK coastline. Since 2003, the Marine Conservation Society, along with thousands of citizen scientists all around the country, has been taking a deeper dive into their movements and how they might influence UK turtle populations. 20 years on, we explore what the data can tell us about these weird and wonderful marine invertebrates.

   Check out the live Q&A and further info links for this talk here: https://biologicalrecording.co.uk/202...

   Check out FREE upcoming entoLIVE webinars: https://www.eventbrite.co.uk/cc/entol...

  4. VERS BETON Piet Vollaard is architect, ecoloog en expert biodiversiteit. Vollaard is als medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad bezig met ecosystemen in Rotterdam. In deze aflevering spreekt hij over het ecosysteem van Rotterdam én wat we als bewoners en overheid kunnen doen om dit te verbeteren. “Het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad is vrij recent. Iedereen is nog een beetje in het duister aan het tasten over hoe we dit ecosysteem moeten aanpakken, maar er is wel een algemeen gedragen gevoel dát het beter moet.” Wat Dan Wel? is de podcast waarin we op zoek gaan naar hoe het beter kan in de stad. Anne Ardon en Basia Dajnowicz praten met Rotterdammers die de stad een stukje beter. Tijdens de covid-crisis hoorde je veel mensen zeggen dat dit hét moment was om verandering door te voeren, om het vanaf nu écht anders te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen wat we niet (meer) willen, maar hoe begin je te bedenken: wat dan wel? Shownotes - Gemeente Rotterdam over Biodiversiteit: https://www.rotterdam.nl/biodiversiteit - De Natuurlijk Stad: It’s the ecology, stupid: https://natuurlijkestad.nl/its-the-ecology-stupid/ - Minicollege: Wat moet Rotterdam met een stadsbioloog? https://www.youtube.com/watch?v=c_0nSFVSdEE - Piet Vollaard voor Vers Beton: https://www.versbeton.nl/personen/piet-vollaard/ - Archined: https://www.archined.nl/ - Stad in de maak: https://www.stadindemaak.nl/ - Boek: Stadsnatuur maken: https://www.bol.com/nl/nl/f/stadsnatuur-maken-making-urban-nature/9200000059268400/ - Onderzoek Arcadis: https://www.arcadis.com/nl-nl/knowledge-hub/perspectives/europe/netherlands/2022/gezonde-stad-index-2022 - Getijdenpark Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/getijdenpark - Omgevingsvisie Rotterdam https://www.rotterdam.nl/omgevingsvisie - De Rotterdamse Munt https://www.rotterdamsemunt.nl/ - Essenburgpark https://www.essenburgpark.nl/ Meer afleveringen van Vers Beton

  431.The Most Remarkable Migrants of All: The Fascinating World of Fly Migration

  Publicado el 16 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  19 de marzo de 2023

  432.natuurfilm Strand, Vers Beton

  1. https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/vroege-vogels-presenteert-strand-van-ruben-smit
   Het strand is een dynamische plek, maar ook een plek vol gevaren: “het strand is één van de meest heftige leefgebieden op aarde. In de zomer een woestijn, in de winter een poolgebied”, vertelt natuurfilmer Ruben Smit, lopend over het strand van de Langevelderslag, terwijl er aan de kust bijna windkracht 8 staat. Het strand is tegelijkertijd het leefgebied van vele planten en dieren. In de nieuwste, 45 minuten durende documentaire van Ruben Smit is te zien hoe alleen de allersterkste organismen hier kunnen overleven.
   https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/vroege-vogels-presenteert-strand-van-ruben-smit

  2. Hier staat de natuurfilm "Strand"
   https://pers.bnnvara.nl/vroege-vogels-presenteert-strand-van-ruben-smit/
   https://www.bnnvara.nl/artikelen/natuurfilm-strand-de-mooiste-beelden-op-een-rij?theme=natuur

  3. >
  4. Op maandag 12 maart besteedde het programma Kruispunt, de Verschilmakers, op NPO2 uitgebreid aandacht aan Franke Remerie en Land van Ons:
   NPO 2, 23.15

   Ik vind het een indrukwekkend en hoopvol initiatief. Een positief geluid in een tijd vol polarisatie!
   https://www.npostart.nl/kruispunt/12-03-2023/KN_1730705

  5. Het juli-nummer van het vakblad De Levende Natuur staat in het teken van uitheemse rivierkreeften. In deze speciale editie staan verschillende artikelen over uitheemse riviekreeften in Nederland. Waaronder een artikel over de bijvangst in de rivierkreeftenvisserij, bijgedragen door meerdere auteurs een een artikel over de regelgeving omtrent het bevissen van rivierkreeften vanuit Kennisplatform Rivierkreeft II. https://rivierkreeft.nl/wp-content/165_167_DLN04_bijvangst.pdf?_t=1627313549 Editie 4 van 2021 (juli) staat in het teken van uitheemse rivierkreeften. Er zijn meerdere uitheemse rivierkreeften in ons land die de gemoederen flink bezig houden. In het themanummer staan verschillende artikelen over uitheemse rivierkreeften, bijgedragen door verschillende auteurs vanuit allerlei hoeken. https://rivierkreeft.nl/wp-content/168_169_DLN04_regelgeving.pdf?_t=1627310992
   https://delevendenatuur.nl/sites/default/files/2021-06/web118154-158.pdf
   https://delevendenatuur.nl/sites/default/files/2021-06/web112120-123.pdf
   https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PROJECTEN/Projecten%202020/443.388%20Wegvangen%20rivierkreeften/160_164_DLN04_MKBA_kreeften.pdf
   https://www.stad-en-groen.nl/upload/artikelen/sg717sterkenatuurbestewapen.pdf

  6. https://rivierkreeft.nl/levende-natuur-rivierkreeftenspecial/
 • VERS BETON
  Piet Vollaard is architect, ecoloog en expert biodiversiteit. Vollaard is als medeoprichter van Stichting De Natuurlijke Stad bezig met ecosystemen in Rotterdam.

  In deze aflevering spreekt hij over het ecosysteem van Rotterdam én wat we als bewoners en overheid kunnen doen om dit te verbeteren. “Het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad is vrij recent. Iedereen is nog een beetje in het duister aan het tasten over hoe we dit ecosysteem moeten aanpakken, maar er is wel een algemeen gedragen gevoel dát het beter moet.”

  Wat Dan Wel? is de podcast waarin we op zoek gaan naar hoe het beter kan in de stad. Anne Ardon en Basia Dajnowicz praten met Rotterdammers die de stad een stukje beter. Tijdens de covid-crisis hoorde je veel mensen zeggen dat dit hét moment was om verandering door te voeren, om het vanaf nu écht anders te gaan doen. Het is makkelijk om te zeggen wat we niet (meer) willen, maar hoe begin je te bedenken: wat dan wel?

  Shownotes
  - Gemeente Rotterdam over Biodiversiteit: https://www.rotterdam.nl/biodiversiteit
  - De Natuurlijk Stad: It’s the ecology, stupid: https://natuurlijkestad.nl/its-the-ecology-stupid/
  - Minicollege: Wat moet Rotterdam met een stadsbioloog? https://www.youtube.com/watch?v=c_0nSFVSdEE
  - Piet Vollaard voor Vers Beton: https://www.versbeton.nl/personen/piet-vollaard/
  - Archined: https://www.archined.nl/
  - Stad in de maak: https://www.stadindemaak.nl/
  - Boek: Stadsnatuur maken: https://www.bol.com/nl/nl/f/stadsnatuur-maken-making-urban-nature/9200000059268400/
  - Onderzoek Arcadis: https://www.arcadis.com/nl-nl/knowledge-hub/perspectives/europe/netherlands/2022/gezonde-stad-index-2022
  - Getijdenpark Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/getijdenpark
  - Omgevingsvisie Rotterdam https://www.rotterdam.nl/omgevingsvisie
  - De Rotterdamse Munt https://www.rotterdamsemunt.nl/
  - Essenburgpark https://www.essenburgpark.nl/
  Meer afleveringen van Vers Beton

  Professor Germán Orizaola (https://gorizaola.wordpress.com/), is a Senior Researcher (Ramón y Cajal Program) at the Zoology Unit, Department of Biology of Organisms and Systems, University of Oviedo, and the IMIB-Biodiversity Research Institute, a joint centre between the University of Oviedo, the Spanish Research Council (CSIC), and the Principality of Asturias, Spain

  Professor Orizaola's research interests are the effects and adaptation patterns to low-dose radiation in wildlife and evolutionary ecology of life-history strategies. He has been studying the effects of radiation on the wildlife of the Chornobyl exclusion area. The area has become a haven for wildlife and one of the largest natural laboratories on the subject of rewilding. Professor Orizaola's work has recently come into the international spotlight with his work on how tree frogs quickly adapted to live the exclusion area (https://www.euronews.com/green/2022/1...).

  In this presentation, professor Orizaola will talk about his work in the rewilding efforts at Chornoby and how the local biome has changed due to the accident.

  Join us at
  https://www.replanet.ngo/
  Liberate Nature | Elevate Humanity
  belarus Pripjat https://www.youtube.com/watch?v=SaW7rEXHNy0

  Publicado el 19 de marzo de 2023 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario
  Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación