Archivos de diario de diciembre 2022

01 de diciembre de 2022

378_Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer

 • Toekomstperspectieven voor succesvol ecologisch waterbeheer
  Uitzending gemist: STOWA YOU TUBE
  https://www.stowa.nl/agenda/archief
  Het meanderen van beken is een natuurlijk proces waarbij de geul van een beek zich verplaatst en, onder invloed van de stroming, buitenbochten eroderen en sediment wordt afgezet in binnenbochten. Eén van de meest gebruikte herstelmaatregelen in (rechtgetrokken) beken is het weer laten meanderen van de geul. De geul wordt weer slingerend aangelegd, zoals op historische kaarten nog zichtbaar is.

  Echter, in herstelde beektrajecten zal er hierna zelden sprake zijn van echte meandering. Veel beken hebben onvoldoende energie om hun oevers te eroderen, en zijn lateraal stabiel, wat wil zeggen dat de geul zich nauwelijks verplaatst door de tijd. Kortom, er is nauwelijks verplaatsing.

  Het promotie onderzoek van Jasper Candel (Wur) heeft laten zien dat er in lateraal stabiele beeksystemen wel scherpe bochten kunnen voorkomen. Dergelijke scherpe bochten worden echter zelden aangelegd in herstelprojecten.

  In dit webinar gaat Jasper Candel in op de morfologische verschillen tussen meanderende en lateraal stabiele beeksystemen, en stelt hij samen met Mieke Moeleker(Aquon) de vraag: in hoeverre zou de ecologische staat van beken kunnen profiteren van een betere aansluiting met de natuurlijke geulpatronen en bijbehorende morfologische processen?

  Jasper Candel e.a. schreven een artikel over de geulpatronen van beken en de implicaties ervan voor beekherstel. Dit artikel kunt u hieronder downloaden.


 • CoP Beken en Rivieren ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’


  Het meanderen van beken is een natuurlijk proces waarbij de geul van een beek zich verplaatst en, onder invloed van de stroming, buitenbochten eroderen en sediment wordt afgezet in binnenbochten. Eén van de meest gebruikte herstelmaatregelen in (rechtgetrokken) beken is het weer laten meanderen van de geul. De geul wordt weer slingerend aangelegd, zoals op historische kaarten nog zichtbaar is.

  Echter, in herstelde beektrajecten zal er hierna zelden sprake zijn van echte meandering. Veel beken hebben onvoldoende energie om hun oevers te eroderen, en zijn lateraal stabiel, wat wil zeggen dat de geul zich nauwelijks verplaatst door de tijd. Kortom, er is nauwelijks verplaatsing.
  https://www.stowa.nl/agenda/archief


 • In veel beken worden ecologische KRW- en Natura2000-doelen voor waterplanten en vegetatie niet gehaald. Hoewel de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater van beken wel omlaag is gebracht, heeft dit op plekken met slibophoping niet geleid tot voldoende verbetering. Waar komt dit slib vandaan? En wat is het effect van dit slib op de plantengroei? Dit werd onderzocht in een gezamenlijk onderzoek vanuit de Kennisimpuls Waterkwaliteit en vanuit OBN. Tijdens dit webinar vertellen Roos Loeb (Onderzoekcentrum B-WARE, OBN-onderzoek) en Ellis Penning (Deltares, KIWK-onderzoek) meer over de uitkomsten.


  Uitzending gemist STOWA You Tube

  Studiegebieden vormden de nog vrij natuurlijk functionerende Drentse Aa en Tongelreep, en de sterk beïnvloede Eefsche Beek en Lage Raam, plus een groot aantal beken in oostelijk Nederland waar nog doelsoorten voorkwamen. Met behulp van experimenten in de kas werd onderzocht wat de effecten van slibsedimentatie waren in relatie tot de slib- en oppervlaktewaterkwaliteit.

  De meeste doelsoorten prefereren matig voedselrijke omstandigheden, soms in combinatie met zacht, bicarbonaatarm water. Woekerende waterplanten kunnen daarentegen gebruik maken van nutriënten en koolstof uit het slib, waarmee ze door hun snelle groei een betere concurrentiepositie hebben ten opzichte van veel doelsoorten. Dit vraagt om een aanpak waarin de rol van slib erkend wordt en sedimentatie van voedselrijk slib in beken wordt verminderd.

  Meer weten?

  > STOWA 2022-20 'Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen (KIWK)

  > STOWA 2021-02 'Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een verkennende systeemanalyse als onderdeel van het KIWK-project Grip op slib'

  > STOWA Deltafact 'Grip op beekslib. Herkomst van slib in langzaamstromende beken en de rol van dit beekslib in het behalen van KRW- en natuurdoelen voor waterplanten'

 • LIKONA-contactdag
  13.45 u.

  Voordrachten rond recente natuurstudie in Limburg

  Limburgse soorten opnieuw berekend
  – Dirk Maes, INBO
  Positieve invloed van natuur op de gezondheid
  – Esmee Bijnens, UHasselt en OU Heerlen
  Holle wegen: wegravijnen van het Antropoceen
  – Jean Poesen, KULeuven
  Naar een landschap met kiekendieven in Vlaanderen -
  – Lily Gora, ANB
  Hoe reageren Limburgse amfibieën en reptielen op klimaatverandering?
  – Peter Engelen, Natuurpunt vzw
  Natuurbeelden uit 2022
  – Frank Resseler, De Kijkhut
  http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/lezingenlikonacontactdag2022
  16.30 u.

  Slotwoord
  – Bert Lambrechts, voorzitter van LIKONA en
  gedeputeerde van Milieu en Natuur
  http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/contactdag-natuuronderzoek


 • Heb je de dag gemist? Geen zorgen, de presentaties kun je hier terugvinden:

  1. Ontwikkelingen NLBIF, door Niels Raes (NLBIF node manager).
  2. NLBIF call 2022, door Niels Raes.
  3. NLBIF-challenge 2022, door Niels Raes.
  4. Datakwaliteit en hoe verbeter je deze met behulp van GBIF?, door Jeroen Creuwels, (datamanager NLBIF).
  5. Flora van Caribisch Nederland, door Andre van Proosdij (WEnR).
  6. GBIF Hosted Portals als krachtige oplossing voor online collectieontsluiting, door Bram Langeveld (Natuurhistorisch Museum Rotterdam).
  7. Natuurgegevens door de verrekijker van een ecologisch adviesbureau, door Chris Driessen (Regelink).
  8. Historisch gegevens: hoe publiceer je die?, door Lia Hemerik (WUR).


 • https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/dynamisch-energiecontract-stroomprijs-in-2022-gemiddeld-lager-dan-prijsplafond-gasprijs-iets-hoger/
  Met een dynamisch energietarief zijn de prijzen voor stroom en gas direct gekoppeld aan de inkoopprijzen op de groothandelsmarkt op dagbasis. Je hebt hiervoor wel een slimme meter nodig die elk moment van de dag je energieverbruik kan meten.

  Als gevolg van dynamische energietarieven kunnen prijzen voor stroom en gas dus sterker schommelen, wat zowel positief als negatief kan uitpakken, vergeleken met variabele tarieven die veel energieleveranciers momenteel eens per maand of elk kwartaal aanpassen.

  Aanbieders van dynamische contracten stellen dat de directe doorberekening van groothandelsprijzen op dagbasis ervoor zorgt dat ze veel minder marge rekenen bij de leveringstarieven. Klassieke energieleveranciers werken met een opslag op de inkoopprijzen, vanwege de kostenrisico's die ze lopen met klanten waarvoor de prijzen minimaal een maand of drie maanden gelijk blijven.

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/dynamisch-energiecontract-stroomprijs-in-2022-gemiddeld-lager-dan-prijsplafond-gasprijs-iets-hoger/

 • https://www.youtube.com/@arisebiodiversity/videos


 • Arise Day 2022 shortened Livestream

  Arise Day 2022 shortened Livestream
  On March 30, we organized the first live Arise Day in Naturalis. We were honoured to have keynote speakers like Toby Kiers and Wieteke Willemen (and André Kuipers, but he's not in this video at the request of his team). We discussed fungal networks, autonomous wildlife monitoring, plastic-poor metabarcoding, AI for species recognition, the irony of awarding a huge stuffed mammoth as a "practicality prize" and much more.
  :00 Introduction - Koos Biesmeijer with Annemarie van Wezel, Pedro Crous and Joost Kok
  8:16 ARISE General - Elaine van Ommen Kloeke
  17:20 (André Kuipers)
  18:18 Five teams: end user value - Elaine van Ommen Kloeke
  20:04 Sampling - Hannco Bakker
  27:08 Sequencing - Kevin Beentjes
  36:00 Monitoring Demonstration Sites - W. Daniel Kissling
  45:43 Digital Species Identification - Jacob Kamminga
  53:02 Biocloud - Chantal Huijbers
  1:01:58 Five teams: questions & answers
  1:07:00 Hackathon: winners announcement - Gerard Schouten and Rob van den Berg
  1:17:07 Biodiversity in our daily lifes - Wieteke Willemen
  1:57:48 180M Observations - Dylan Verheul
  2:11:12 Agouti - Patrick Jansen
  2:28:48 Diversity vs digital twin (1st time) - Paolo Pileggi
  2:42:28 Unstructured data - Victor Heijke
  2:59:18 Xeno-canto - Bob Planqué
  3:15:37 Diversity vs digital twin (2nd time) - Paolo Pileggi
  3:31:58 Underground astronauts - Toby Kiers
  4:06:14 Panel discussion: opportunities & challenges

 • Publicado el 01 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  17 de diciembre de 2022

  379-Masterclass 2022: Strandschelpen voor al wat gevorderde schelpenkenners - Jan Seys


 • https://www.youtube.com/watch?v=W0YPAyClJyc
  In het kader van de Grote Schelpenteldag 2022 (https://www.groteschelpenteldag.be/nl) - opnames ZOOM-sessie van 08.03.2022

  https://www.youtube.com/watch?v=W0YPAyClJyc
  Wie is er niet gefascineerd door schelpen op het strand? Schelpen rapen, bewonderen en proberen te achterhalen welk verhaal aan die vondst kleeft. En als het enigszins kan, tegelijk ook de wetenschap een duwtje in de rug geven. Dat is waar het om draait bij de Grote Schelpenteldag!

  Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer zover, al voor de vijfde keer. In elk van de tien kustgemeenten helpen schelpenkenners je op de telposten tussen 10 en 16 uur bij het verzamelen en herkennen van jouw honderd strandschelpen. En als honderden enthousiastelingen dat doen, dan leren we met zijn allen weer heel wat bij over die fascinerende zeedieren. Ervaring of niet, iedereen kan (zee)wetenschapper worden voor een dag!
  https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/waarom-de-noordzee-bruin
  Dit jaar vergelijken we de schelpen op Vlaamse stranden met die van Nederland. Het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden houdt diezelfde dag een grote schelpentelling op de stranden van Zuid-Holland, in het kader van Leiden2022 - European City of Science. Ben jij ook benieuwd of we grote verschillen zullen opmeten?
  Masterclass 2022: Strandschelpen voor al wat gevorderde schelpenkenners - Jan Seys
  https://www.groteschelpenteldag.be/en


 • https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/waarom-de-noordzee-bruin
  Is de zee altijd zo troebel geweest?
  Wellicht niet, maar zeker weten we dat niet, want we hebben geen directe metingen van vroeger. In de loop der tijd is er veel veranderd in de uitstroom van de Rijn en de Maas, zoals de aanleg van de Nieuwe Waterweg, dammen en sluizen in Zuid-Holland en de Zeeuwse Delta en het uitbaggeren van vaarwegen. Vóór 1970 mengde het rivierwater van de Rijn zich bij Rotterdam met het zeewater. Sinds de Eurogeul in de jaren 1970 en de kanalisatie van de Rijn is het estuarium richting zee geperst en ligt het troebelingsgebied in de Nederlandse kustzone.

  Vroeger sijpelden de rivieren door de Zuidwestelijke Delta – Zeeland, het westelijk deel van Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden – naar de kust. De stroming van het rivierwater verzwakte sterk en daardoor zakten de slibdeeltjes in de delta naar de bodem. Het rivierwater dat toen bij ons in zee stroomde, was vermoedelijk helderder dan vandaag. In het Marsdiep stroomde een grote hoeveelheid helder water de Waddenzee in.

  Dat het water in de Waddenzee vroeger helderder was dan nu, blijkt ook uit verhalen van vissers die vertellen dat ze vroeger de bodem op een paar meter diep konden zien. In die tijd groeide er ook zeegras op de bodem van de Waddenzee. Zeegras heeft licht nodig. Nu is het water te troebel en kan het zonlicht de bodem niet meer bereiken, waardoor het zeegras niet meer kan groeien.

  Slimme boeien meten meer

 • Basiscursus 2022: Strandschelpen voor beginnende liefhebbers - Jan Seys

  Basiscursus 2022: Strandschelpen voor beginnende liefhebbers - Jan Seys


 • https://www.youtube.com/watch?v=rpTBFCSM1Mc&list=PLIFvvLeEE2QRmhEj2CmEFt5j6AH3scvrG
 • VLIZ-webinar: Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - Zomer

  VLIZ-webinar: Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - Zomer


 • De eerste vijf lezingen van de FLORON-dag staan op ons Youtubekanaal @FLORONNederland, waaronder de "Bijzondere en nieuwe vondsten 2022" door Leni Duistermaat!
  De overige lezingen worden voor de Kerstvakantie op Youtube geplaatst.
  Bekijk alle (nog beschikbaar te maken) lezingen op:
  https://www.youtube.com/@FLORONNederland/videos

 • https://www.eis-nederland.nl/tentakel-67

 • https://www.eis-nederland.nl/tentakel-66

 • https://www.eis-nederland.nl/tentakel-65
 • Heb je de dag gemist? Geen zorgen, de presentaties kun je hier terugvinden:

  1. Ontwikkelingen NLBIF, door Niels Raes (NLBIF node manager).
  2. NLBIF call 2022, door Niels Raes.
  3. NLBIF-challenge 2022, door Niels Raes.
  4. Datakwaliteit en hoe verbeter je deze met behulp van GBIF?, door Jeroen Creuwels, (datamanager NLBIF).
  5. Flora van Caribisch Nederland, door Andre van Proosdij (WEnR).
  6. GBIF Hosted Portals als krachtige oplossing voor online collectieontsluiting, door Bram Langeveld (Natuurhistorisch Museum Rotterdam).
  7. Natuurgegevens door de verrekijker van een ecologisch adviesbureau, door Chris Driessen (Regelink).
  8. Historisch gegevens: hoe publiceer je die?, door Lia Hemerik (WUR).


 • https://www.eis-nederland.nl/tentakel-64
 • • Winterexcursie sectie Hymenoptera: Ulvenhout en Chaam, 18 december 2022
  • Studiedag sectie Hymenoptera: De Spinnendoders, een lastige wespenfamilie
  • WWW: Xeno-canto uitgebreid met sprinkhaan- en krekelgeluiden
  • WWW: Natuuratlas Zaanstad digitaal
  • Ongewervelden in de pers
  • Ongewervelden op Nature Today
  • Nieuws van Bestuivers.nl: Veel Nederlandse zweefvliegen op Europese Rode Lijst / Braamtronkenbij bereikt Nederland, en meer
  • Biblio: Nederlandse Faunistische Mededelingen 59
  • Biblio: Veldgids Hommels van Nederland en België
  • Biblio: De wesp. De geheimen van een onmisbaar insect
  • Biblio: Dragonflies & damselflies model organisms for ecological and evolutionary research. 2nd edition
  • Biblio: Pollinators on the edge: our European hoverflies. The European Red List of Hoverflies
  • Biblio: Ladybirds of Europe
  • Biblio: The Gelechiidae of North-West Europe
  • Biblio: A guide to the pyralid and crambid moths of Britain and Ireland
  • Biblio: Kijk op exoten 41
  • Faunistiek: Zuidelijke springspinsoort gespot in tuin
  • Faunistiek: Geelbuikwespvlinder Synanthedon flaviventris gevonden met feromoon
  • Faunistiek: Microvlinder met mos-etende rups
  • Faunistiek: Exotische bodemwants rukt op
  • Faunistiek: Maanwespvlieg ontdekt in Savelsbos
  • Faunistiek: Het achtste verfdrupje
  • Faunistiek: Zeevogelteek spoelt aan in Katwijk
  • Agenda
  Van de redactie

 • OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022

  OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022

 • Beheertips voor wilde bijen in tuin en natuurgebied Om bijen te helpen kan iedereen op kleine schaal iets doen in eigen tuin. Dit gaat veel verder dan het zaaien van een bloemenmengsel of het ophangen van bijenhotels. Tijdens deze lezing geeft Pieter Vanormelingen (Natuurpunt Studie), bijenspecialist en tevens conservator, tips over het correcte beheer van graslanden en gazons. Hij zal het hebben over de juiste maaidatum, hoe je kan zorgen dat er voldoende interessante bijenplanten aanwezig zijn, hoe je voor geschikte nestplaatsen kunt zorgen,...

  Dit is de opname van een online voordracht op 8 december 2022.

  Meer informatie over de werkgroep en wilde bijen op http://www.aculea.be


 • https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/dynamisch-energiecontract-stroomprijs-in-2022-gemiddeld-lager-dan-prijsplafond-gasprijs-iets-hoger/
  Met een dynamisch energietarief zijn de prijzen voor stroom en gas direct gekoppeld aan de inkoopprijzen op de groothandelsmarkt op dagbasis. Je hebt hiervoor wel een slimme meter nodig die elk moment van de dag je energieverbruik kan meten.

  Als gevolg van dynamische energietarieven kunnen prijzen voor stroom en gas dus sterker schommelen, wat zowel positief als negatief kan uitpakken, vergeleken met variabele tarieven die veel energieleveranciers momenteel eens per maand of elk kwartaal aanpassen.

  Aanbieders van dynamische contracten stellen dat de directe doorberekening van groothandelsprijzen op dagbasis ervoor zorgt dat ze veel minder marge rekenen bij de leveringstarieven. Klassieke energieleveranciers werken met een opslag op de inkoopprijzen, vanwege de kostenrisico's die ze lopen met klanten waarvoor de prijzen minimaal een maand of drie maanden gelijk blijven.

  https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/dynamisch-energiecontract-stroomprijs-in-2022-gemiddeld-lager-dan-prijsplafond-gasprijs-iets-hoger/


 • De akkerflora van Nederland is de laatste decennia erg achteruitgegaan. Nu blijkt elke akker uniek o.a. qua soort, ligging en bebouwing en bewerking. Voor succesvol herstel en beheer moet je je percelen dus goed kennen en veel keuzes maken. Het Akkerboek bundelt tien jaar nieuwe en oude inzichten over bloemrijke akkers. Nooit eerder verscheen een dergelijk standaardwerk op het raakvlak tussen landbouw en natuurbeheer. Van harte aanbevolen voor boeren, natuurbeheerders, floristen en iedereen die zich met natuurinclusieve landbouw bezig houdt!

  Titel Het akkerboek - Ontwikkeling en beheer van kruidenrijke akkers
  Auteur Peter Verbeek, Udo Prins, Robert Ketelaar, Karl Eichhorn, Emiel Brouwer
  Uitgever KNNV Uitgeverij
  ISBN 9789050117593
  Prijs € 27,95


 • Jan Willem Erisman Oratie
  https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/science/cml/publicaties_pdf/oratie-erisman-jan-willem-cml.pdf
  https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/geef-boeren-meer-keuzevrijheid-in-aanpak-vermindering-stikstof

  https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/science/cml/publicaties_pdf/oratie-erisman-jan-willem-cml.pdf
  bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar
  Milieu en Duurzaamheid
  aan de Universiteit Leiden
  https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/geef-boeren-meer-keuzevrijheid-in-aanpak-vermindering-stikstof
  Liveable Planet programma
  Wat het voorbeeld uit Schiermonnikoog laat zien, is dat als je mensen de vrijheid gunt om binnen bepaalde kaders en met een langetermijnvisie aan de slag te gaan, zij zelf plannen voor de invulling kunnen maken. Erisman en zijn collega's gebruiken deze benadering ook in het Liveable Planetprogramma waar hij coördinator van is. Die benadering sluit ook aan op de sterke bottum-up-cultuur binnen de Universiteit Leiden.

  Het Liveable Planet programma verenigt alfa-, bèta- en gammaonderzoekers van de hele universiteit om duurzaamheidsvraagstukken samen aan te pakken en te integreren in onderwijsprogramma's. ‘Heel veel mensen zijn in Leiden met verduurzaming bezig, maar die moet je wel bij elkaar brengen. Een multidisciplinaire aanpak is nodig. Wat daar ook bij hoort is, net zoals dat voor de lokale gemeenschappen geldt, een gemeenschappelijk doel, waar iedereen zich aan committeert. Ik ben een groot voorstander van vrijheid, om zo binnen kaders te kunnen ontwikkelen, ondernemen en excelleren. Het heeft grote voordelen omdat mensen vanuit hun eigen kracht werken aan datgene waarvoor zij intrinsiek zijn gemotiveerd.’

 • Geef hieronder aan in welke online sessies je geïnteresseerd bent:

  Woensdag 25 november

  W1. 13:30 - 14:45 Opportunities of the Omgevingswet & Energy transition

  W2. 14:45 - 15:45 Eigen data onder controle

  W3. 16.00 - 17.00 Common ground: the value of a shared, systemic approach across ASML’s high-tech ecosystem

  Donderdag 26 november

  W4. 13:30 - 14:45 Implementing data driven solutions in the real world

  W5. 15:00 - 16:00 Offshore Wind Energy: Policy and Regulatory Perspectives

  W6. 16:15 - 17:15 Policy and Legal perspectives for the Energy Transition in the Netherlands and the European Union

  Vrijdag 27 november

  W7. 13:30 - 14:15 Dilemma's van de IT professional

  W8. 14:45 - 17:00 Safe by Design in Engineering: illustrations from biotechnology and nanomaterials

  W9. 13:30 - 14:45 Better designs through a parametric way of working: designing a sustainable high-rise tower

  Maandag 30 november

  W10. 13:30 - 14:30 Noodzaak Circulair Economisch (Her-) Ontwerpen, de ontwerpingenieur weer aan zet

  W11. 14:45 - 15:45 Circulair opdrachtgeverschap via innovatiegerichte co-creatie

  W12 16:00 - 17:00 Volgt nog (niet meer beschikbaar)

  Dinsdag 1 december

  W12. 12:30 - 13:30 Compacte reactoren voor een duurzame chemische industrie: op weg naar 2050

  W13. 13:30 - 16:30 CO2 neutrale energievoorziening in 2050; haalbaar en betaalbaar

  W14. 13:30 - 17:30 Waterstof

  Woensdag 2 december

  W15. 14:00 - 15:15 De energietransitie in de industrie: drie perspectieven

  Stands
  Tijdens het jaarcongres is er ook een ruimte beschikbaar waar virtuele stands zichtbaar zullen zijn. Deze kunnen worden bezocht en er kan direct met de standhouders worden gechat of er kan een afspraak worden gemaakt voor een live sessie.

  KIVI-ingenieurscoaches
  Daarnaast biedt KIVI de mogelijkheid een (oriënterend) gesprek aan te gaan met een van de KIVI-ingenieurscoaches. Je kunt tijdens het jaarcongres “binnenlopen”, maar je kunt hieronder ook alvast een gesprek aanvragen. Geef daarbij aan waarop je vraag betrekking heeft, zodat we de juiste coach voor je kunnen inplannen. De exacte dag en het tijdstip waarop het gesprek plaatsvindt, zal nog volgen. Mocht dat niet uitkomen, dan kijken we gezamenlijk naar een alternatief moment. Voor led • https://www.youtube.com/@arisebiodiversity/videos

 • De straling van deze ster verwarmt en verlicht planeet aarde. Dit maakt het leven hier mogelijk door onder andere plantengroei en de productie van zuurstof via fotosynthese. Sinds de uitvinding van kunstmatig licht brandt er in onze 24-uurseconomie altijd ergens een lamp. Hoe beïnvloedt de continue aanwezigheid van licht ons leven en onze gezondheid? En welke gevolgen heeft het voor de natuur? Wat is licht precies en wat is het verschil tussen natuurlijk en kunstmatig licht?
  https://forum.nl/nl/agenda/kenniscafe-in-het-licht
  https://vimeo.com/777323145
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-in-het-licht?_gl=1*isq48t*_ga*MjQxMTY2NzM0LjE2NjczMDE0MzA._ga_J4GZWWPHS5*MTY3MTYyNzMzMy4yLjEuMTY3MTYyNzQyNy4wLjAuMA..
  In dit Kenniscafé gaat moderator Ruth Koops van ‘t Jagt in gesprek over licht. Ze gaat op zoek naar de essentie van licht met sterrenkundige en wetenschapscommunicator Veronica Allen. Hoogleraar Chronobiologie Roelof Hut legt uit hoe de cyclus van het licht het leven op aarde beïnvloedt. Bovendien kijkt ze met Kim van den Belt van 4F.STUDIO naar hoe zij als kunstenaar omgaat met kunstlicht in projecten die liggen op het snijvlak van design, kunst en wetenschap: samen met Joshua Kelly ontwikkelde zij de installatie The Lighthouse, waarbij lichtvervuiling een centrale speelt.
  https://forum.nl/nl/agenda/kenniscafe-in-het-licht
  https://vimeo.com/777323145
  In het Kenniscafé praten we elke maand met Groningse wetenschappers en onderzoekers over actuele thema's. Het Kenniscafé wordt georganiseerd i.s.m. Science LinX en Studium Generale Groningen en wordt ondersteund door het Akkoord van Groningen.
  https://vimeo.com/777323145
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-in-het-licht?_gl=1*isq48t
  _ga*MjQxMTY2NzM0LjE2NjczMDE0MzA._ga_J4GZWWPHS5*MTY3MTYyNzMzMy4yLjEuMTY3MTYyNzQyNy4wLjAuMA..


 • Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemde waterstof een ‘mogelijke gamechanger voor Europa’ in haar meest recente Europese State of the Union. Door de huidige energiecrisis wordt er groots ingezet op de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Bovendien moeten in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Omdat zonne- en windenergie lastig opgeslagen kunnen worden, lijken dat (nog) geen geschikte alternatieven.
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype
  https://vimeo.com/756726947
  Waterstof is anders: een unieke eigenschap van de deeltjes maakt dat waterstof energie kan opslaan en transporteren. De eerste bussen en auto’s rijden al op waterstof, maar nu worden er ook op grotere schaal stappen gezet met de bouw van bijvoorbeeld waterstoffabrieken. De energietransitie is in volle gang.
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype
  Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen zoomen we in dit kenniscafé in op waterstof. Wat is het geheim van dit kleine molecuul bestaande uit twee waterstofatomen (H2)? Welke plek heeft waterstof tussen alle andere vormen van energiewinning? Hoe werkt het eigenlijk? En hoe kan het dat Noord-Nederland de eerste erkende Hydrogen Valley is? Wat betekent dat?
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype
  https://vimeo.com/756726947
  In het Kenniscafé praten we elke maand met Groningse wetenschappers en onderzoekers over actuele thema's. Het Kenniscafé wordt georganiseerd i.s.m. Science LinX en Forum Groningen en wordt ondersteund door het Akkoord van Groningen.
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype?_gl=1*isq48t_ga*MjQxMTY2NzM0LjE2NjczMDE0MzA.*_ga_J4GZWWPHS5*MTY3MTYyNzMzMy4yLjEuMTY3MTYyNzQyNy4wLjAuMA..
  https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-waterstof-belofte-of-hype
  https://vimeo.com/756726947
 • Arise Day 2022 shortened Livestream

  Arise Day 2022 shortened Livestream
  On March 30, we organized the first live Arise Day in Naturalis. We were honoured to have keynote speakers like Toby Kiers and Wieteke Willemen (and André Kuipers, but he's not in this video at the request of his team). We discussed fungal networks, autonomous wildlife monitoring, plastic-poor metabarcoding, AI for species recognition, the irony of awarding a huge stuffed mammoth as a "practicality prize" and much more.
  :00 Introduction - Koos Biesmeijer with Annemarie van Wezel, Pedro Crous and Joost Kok
  8:16 ARISE General - Elaine van Ommen Kloeke
  17:20 (André Kuipers)
  18:18 Five teams: end user value - Elaine van Ommen Kloeke
  20:04 Sampling - Hannco Bakker
  27:08 Sequencing - Kevin Beentjes
  36:00 Monitoring Demonstration Sites - W. Daniel Kissling
  45:43 Digital Species Identification - Jacob Kamminga
  53:02 Biocloud - Chantal Huijbers
  1:01:58 Five teams: questions & answers
  1:07:00 Hackathon: winners announcement - Gerard Schouten and Rob van den Berg
  1:17:07 Biodiversity in our daily lifes - Wieteke Willemen
  1:57:48 180M Observations - Dylan Verheul
  2:11:12 Agouti - Patrick Jansen
  2:28:48 Diversity vs digital twin (1st time) - Paolo Pileggi
  2:42:28 Unstructured data - Victor Heijke
  2:59:18 Xeno-canto - Bob Planqué
  3:15:37 Diversity vs digital twin (2nd time) - Paolo Pileggi
  3:31:58 Underground astronauts - Toby Kiers
  4:06:14 Panel discussion: opportunities & challenges


 • https://zeegrasherstelwaddenzee.com/
  Wil je meer lezen over ondergedoken zeegrasherstel? Kijk dan bij het projectpagina zeegrasherstel Grevelingen. Meer informatie over droogvallend zeegrasherstel in de Waddenzee kan je vinden op zeegrasherstelwaddenzee.com of op ons nieuws.
  https://fieldworkcompany.nl/projecten/zeegrasherstel-grevelingen/
  https://fieldworkcompany.nl/projecten/zeegras-herstel-waddenzee/
  https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/09/goed-jaar-voor-zeegrasherstel-waddenzee
  https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/waddenzee-herstel-zeegras
  Dat het veld weer is gegroeid is bijzonder, aldus onderzoeker Laura Govers van de RuG. ‘Het veld is zowel in areaal als in aantal planten uitgebreid. Dit is het grootste herstellende zeegrasveld ter wereld.’
  https://zeegrasherstelwaddenzee.com/
  Planten zijn kleiner
  Het zeegrasveld is weliswaar gegroeid, maar ten opzichte van 2022 zijn de planten die er zijn, veel minder groot. ‘Ik denk dat de meeste planten inderdaad zo’n 5 keer kleiner zijn, dan in 2022’, weet Govers.

  Veldonderzoeker Jannes Heusinkveld van The Fieldwork Company voegt toe: ‘De planten in de donorpopulaties in Duitsland hebben ongeveer dezelfde grootte. Het lijkt dus echt een seizoenstrend te zijn.’

 • https://ruimbaanvoorvissen.nl/ Monitoring visaanbod intrekpunten Waddenkust 
We willen graag weten hoe de verspreiding is van het visaanbod langs de kust. Waar wil een vis naar binnen? En waar is dat van afhankelijk? We gaan verder met het meten van het visaanbod bij de intrekpunten langs de kust. Daarbij maken we eenvoudig gebruik van kruisnetten. https://ruimbaanvoorvissen.nl/maatregelen/
 • https://www.wetterskipfryslan.nl/news/meer-subsidie-voor-ruim-baan-voor-vissen-2
  Binnen het project Ruim Baan voor Vissen 2 zijn naast de prijsstijgingen inmiddels veranderde inzichten ontstaan over de uitvoering. Dit draagt er nu aan bij dat de initiatiefnemers de projectperiode met twee jaar willen verlengen tot 31 december 2027. Om het project daarin te laten slagen heeft de Stuurgroep Waddenprovincies een positief advies uitgebracht richting het Waddenfonds voor een extra financiële bijdrage van ruim 4,3 miljoen euro. Het Waddenfonds heeft daarmee ingestemd.
  https://www.noorderzijlvest.nl/open-dag-vismigratiedag-25-mei-2024
  Eerder stelde het Waddenfonds hiervoor al 12,8 miljoen beschikbaar. In totaal wordt er in dit meerjarige programma door de waterschappen in Noord-Holland, Fryslân, Groningen en Drenthe en Hogeschool Van Hall-Larenstein ongeveer 60 miljoen euro geïnvesteerd.
  https://cuatro.sim-cdn.nl/noorderzijlvest/uploads/waddenloods-viert-wereld-vismigratiedag.pdf
  Al jaren is de visstand in de Waddenzee te laag en zijn de vissen er te klein. Door dijken, sluizen, stuwen en gemalen is de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenwater achter de dijken hevig verstoord geraakt. Daardoor kunnen vissen lastig meren, beken en rivieren bereiken waar ze paaien en jongen krijgen. Het gevolg is dat trekkende vissoorten zoals bijvoorbeeld de zeeforel, paling en glasaal het moeilijk hebben in het Waddengebied.
  https://www.noorderzijlvest.nl/open-dag-vismigratiedag-25-mei-2024
  Met het project Ruim Baan voor Vissen 2 verbeteren de vier noordelijke waterschappen, waaronder Wetterskip Fryslân, de leefomgeving voor de trekvis. Fysieke barrières worden opgeheven en visroutes worden onderzocht. Met als doel de populaties van de vissoorten in het Waddengebied te vergroten. Het Waddenfonds draagt daaraan bij.
  https://ikwmagazine.nl/ruim-baan-voor-vissen-2/
  https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1214504/waddenfonds-stelt-4-3-miljoen-euro-beschikbaar-voor-verbetering-van-de-visstand
  https://cuatro.sim-cdn.nl/noorderzijlvest/uploads/waddenloods-viert-wereld-vismigratiedag.pdf
 • J
  https://zeegrasherstelwaddenzee.com/wp-content/uploads/2021/11/sleutelen-aan-zeegrasherstel-nov-2021.pdf
  https://zeegrasherstelwaddenzee.com/wp-content/uploads/2021/08/artikel-lowlander-in-gooi-en-eemlander.pdf
 • Publicado el 17 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  20 de diciembre de 2022

  91 - Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek

  30 jaar natuuronderzoek in Limburg: herbekijk de webinars

  Opgelet! Om de filmpjes te kunnen bekijken, moet je eerst alle cookies aanvaarden.

   Maandag 22 februari

  1. Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must
   Martin Hermy, KULeuven
  2. Martin Hermy, emeritus professor bij de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven en schrijver van het boek “De juiste boom voor elke tuin” licht toe hoe niet-inheemse bomen een belangrijke sleutel zijn op de toekomst. De inheemse bomenflora is namelijk beperkt. Bovendien worden bomen vaak te groot voor de kleiner wordende tuin en hebben ze meer en meer last van ziekten en plagen. https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/niet-inheemse-bomen-voor-de-tuin-van-de-toekomst-een-must-2
  3. In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas
   Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar
  4. Sipke Gonggrijp (collectiebeheerder bij Hortus Alkmaar en amateur botanist) brengt een overzicht van bijzondere adventieve planten die de afgelopen vijf jaar werden gevonden langs de Grensmaas. Door werkzaamheden binnen het project ‘Ruimte voor de rivier’ kwam een deel van de oude zaadbank aan het licht, wat leidde tot de vondst van soorten die hier vanaf de jaren ’50 door de botanici van Ooststroom en Reichgelt werden beschreven. https://www.youtube.com/watch?v=L7NBTvQRPKU

   Dinsdag 23 februari 2021:

  5. Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant
   Henk Sierdsema, Sovon
  6. Henk Sierdsema, senior onderzoeker bij Sovon, Sovon-ambassadeur in Noord-Brabant en voorzitter van de stichting Vogels in Brabant, spreekt over trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant. In deze regio bestaat een lange traditie van provinciale en regionale avifauna’s. De eerste provinciale avifauna van Limburg dateert al van 1926 en die van Noord-Brabant van 1967. Ook daarna is er veel energie gestoken in grootschalige broedvogelkarteringen en nieuwe avifauna’s. Naast deze ruimtelijke informatie is er sinds de jaren tachtig veel informatie verzameld over de aantalsontwikkelingen.
  7. Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal?
   Paula Ulenaers, VLM
  8. Paula Ulenaers werkt als senior-expert (klimaat, biodiversiteit en ecosysteemdiensten) bij de Vlaamse Landmaatschappij. De meeste akkervogels in Vlaanderen hebben het moeilijk in hun voortbestaan. Door beheerovereenkomsten met landbouwers af te sluiten, probeert de Vlaamse overheid het tij te keren. In Haspengouw worden onder andere beheerovereenkomsten voor de aanleg van vogelvoedselgewassen afgesloten. Profiteren akkervogels van deze vogelvoedselgewassen? Of wat kunnen we leren uit wintervogeltellingen in deze regio? Spreekster Paula Ulenaers was actief betrokken bij de data-analyse.

   Woensdag 24 februari 2021:

  9. Bodemerosie in Limburg: een probleem?
   Jean Poesen, KULeuven
  10. Jean Poesen, fysisch geograaf en emeritus professor bij het Departement Aard- en omgevingswetenschappen van de KULeuven, brengt de lezing "Bodemerosie in Limburg: een probleem?". https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/bodemerosie-in-limburg-een-probleem Bodems verschaffen ons vele ecosysteemdiensten. Deze zijn als het ware de rente op ons bodemkapitaal. Helaas wordt deze “rente” aangetast door verschillende bodemdegradatieprocessen waarvan erosie wereldwijd op de eerste plaats komt. Hoe staat het met de bodemerosie in Limburg? Deze lezing gaat dieper in op de ruimtelijke spreiding, de belangrijkste processen, controlerende factoren en gevolgen van bodemerosie in Limburg. Moeten we erosie als een vijand of een vriend van de natuur beschouwen? https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/bodemerosie-in-limburg-een-probleem

   Donderdag 25 februari 2021:

  11. Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper
   Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  12. Jeroen Van Wichelen verricht beleidsondersteunend onderzoek aan het INBO met betrekking tot het herstel van aquatische fauna in Vlaanderen. Hij brengt het verhaal van de grote modderkruiper. Deze bijzondere vis was vroeger alomtegenwoordig in moerassen en overstromingsvlaktes in Vlaanderen, maar is tegenwoordig bijna volledig verdwenen. Met de uitrol van een recent ontwikkeld soortbeschermingsplan willen we de soort opnieuw op de kaart zetten. Dit zal gebeuren door middel van uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van deze moeilijk traceerbare soort, habitatherstel en uitzet van genetisch gezonde kweekdieren.
  13. Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen
   Wout Willems, Natuurpunt Studie
  14. Wout Willems coördineert het vleermuisonderzoek bij Natuurpunt Studie en ondersteunt de Vlaamse vleermuizenwerkgroep. Hij licht toe hoe het Albertkanaal een rol speelt als natuurverbinding voor vleermuizen. Recent onderzoek met vleermuizendetectoren ging niet enkel na welke soorten het kanaal gebruiken als natuurverbinding, maar ook wanneer en hoe. Ook de connectie met de gebieden in de omgeving werd onderzocht, en de verbinding met de mergelgroeven in Riemst als winterslaapplaats.

   Vrijdag 26 februari 2021:

  15. Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard?
   Thomas Vandijck, UHasselt
  16. Thomas Van Dijck is een doctoraatstudent verbonden aan Universiteit Hasselt. Hij is aangesteld op EcoCities: een Vlaams project dat groendaken en -wanden onderzoekt als een bron voor ecosysteemdiensten. Daktuinen komen in Vlaanderen meer en meer voor, deels doordat verschillende steden de constructie ervan verplichten bij nieuwbouw of renovatie. Eén van de gepaarde voordelen zou een toename in urbane biodiversiteit zijn. Deze studie onderzocht de diversiteit aan invertebraten op 12 daktuinen (Gent, Hasselt en Antwerpen). Welke soorten zijn er aangetroffen over de tijdspanne van een jaar en wat vertelt ons dit?
  17. Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillende verhaal
   Ilf Jacobs, Natuurpunt
  18. Ilf Jacobs werkt bij Natuurpunt Studie en volgt al jaren de Sleedoorn- en Iepenpage in detail op. In 2019-2020 werden deze mysterieuze dagvlinders onder de loep genomen. Op basis van onder andere historische waarnemingen en verspreidingsgegevens van waardplanten werd in samenwerking met vrijwilligers intensief gezocht naar beide soorten. De onderzoeksresultaten zijn verrassend en lopen voor de twee soorten sterk uiteen.

   Zaterdag 27 februari 2021:

  19. Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg
   Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
  20. 30e contactdag van ons Netwerk Natuuronderzoek Limburg. Normaal gezien zaten we nu in 2 aula’s in Diepenbeek. Maar ik wil vandaag toch vooral een positief verhaal brengen. Een positief digitaal verhaal van bijna 1000 inschrijvingen in totaal, van gemiddeld meer dan 250 effectieve deelnemers per avond, een verhaal van 9 volwaardige presentaties door specialisten. Op maandag overtuigde Martin Hermy ons om niet-inheemse soorten te gebruiken in de klimaatrobuuste tuinen voor de toekomst. Sipke Gonggrijp bracht een te gek verhaal over o.a. Australische soorten die door een wolwasserij in Verviers en recente grote werken aan de Maas op dit moment zijn terug te vinden in de Grensmaas. Op dinsdag bracht Henk Sierdsema een overzicht van de trends in vogelwaarnemingen in Nederlands Limburg en in Noord-Brabant. Het gaat daar desastreus voor de zomertortel en de patrijs, en geweldig voor de boomklever en de middelste bonte specht. Vervolgens vertelde Paula Ulenaers ons hoe wintervoeding voor akkervogels in beheerovereenkomsten een succesverhaal zijn, zeker voor de veldleeuwerik en de geelgors. En er was ook nog iets met bladrammenas…
  21. Natuurbeelden uit 2020
   Frank Resseler, De Kijkhut
  22. De film start met vogelgeluiden en een beeld waarop de titel staat: Contactdag 2021, een digitale toch door Limburgse natuur. Er volgen beelden van heidegebieden en waterplassen. Een dier komt in beeld: is het een wolf? In vogelvlucht over een grote waterplas. Inzoomen op een sprinkhaan, een vogel. Je ziet een kabbelend beekje. Opnieuw heide, met een sprinkhaan die plots wegspringt. Twee wandelaars wandelen tussen zand en heide met een vlindernetje. Bijen graven in het zand. Mierennest. Vlinders op planten. Parende vlinders. Opnieuw een kabbelend beekje, met waterdiertjes. Een libel vliegt eroverheen. In vogelvlucht over bossen met waterplassen. Broekbossen in beeld. Een kamsalamander zwemt door het water. Opnieuw vogelvlucht over waterplassen waarnaast runderen of paarden grazen. Inzoomen op
  23. Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen
   Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

  142 - Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 202


  http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021
  http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek
  Jij schreef je in voor de webinar op

  Maandag 22 februari

  van de Limburgse Contactdag Natuuronderzoek. Het programma ziet er als volgt uit:
  • 19.30 u. – Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must – Martin Hermy, KULeuven
  • 20.30 u. – In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas – Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar

  Je kan de webinar volgen via deze link: https://us02web.zoom.us/j/82175708323

  http://www.pnc.be/contactdagnatuuronderzoek2021

  Dinsdag 23 februari 2021:

  19.30 u. - Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant – Henk Sierdsema, Sovon
  20.30 u . - Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal? – Paula Ulenaers, VLM

  Woensdag 24 februari 2021:

  19.30 u . - Bodemerosie in Limburg: een probleem? – Jean Poesen, KULeuven

  Donderdag 25 februari 2021:

  19.30 u. - Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper – Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  20.30 u. - Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen – Wout Willems, Natuurpunt Studie

  Vrijdag 26 februari 2021:

  19.30 u. - Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard? – Thomas Vandijck, UHasselt
  20.30 u. - Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillend verhaal – Ilf Jacobs, Natuurpunt

  Zaterdag 27 februari 2021:

  15.30 u. - Verwelkoming – Jan Mampaey, Provinciaal Natuurcentrum
  15.35 u. - Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg – Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum
  15.50 u. - Natuurbeelden uit 2020 – Frank Resseler, De Kijkhut
  16.00 u. - Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen – Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

  Zaterdag 27 februari 2021:

  1a. Zaterdag Humble Bee EIS Engels
  1b. Zaterdag Likoma Limburg

  1. Zaterdag Windvogel Strategie Sessie
  2. Frank Majoor Kok Maandag
  3. Hommesl Donderdag EIS Linde Slikboer
  4. Likoma Zaterdag
   91 . Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek Zaterdag  Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

  https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  Medische Publieksacademie Live
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

  http://www.pnc.be/contactdag-natuuronderzoek

  91 - Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek

  97.89 20210227 Seminar Hommels, Bumblebees

  19:00 Inleiding door Jan Mampaey, dienst hoofd Provinciaal Natuurcentrum
  19:10 Lezing “Bij-zonder landschap” door Joeri Cortens, Natuurpunt CVN
  20:10 Vragen en discussie
  20:40 Slotwoord

  91 - Webinar Limburgse Contactdag Natuuronderzoek
  https://www.energievergelijk.nl/nieuws/met-dit-dynamische-energiecontract-profiteer-je-van-het-prijsplafond
  https://www.limburg.be/lezingenlikonacontactdag2022

 • OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022

  OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022

 • Publicado el 20 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  21 de diciembre de 2022

  380-Waarom determinaties op een burgerplatform er toe doen


 • This is a Dutch language translation of the community pages manuscript published in PLOS Biology, available here: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001843.

  Translation done by Roel van Klink

  Hoe uw identificaties kunnen bijdragen aan biodiversiteitsonderzoek

  Als identificator op iNaturalist kunt u waarnemingen identificeren die overal ter wereld zijn gedaan, en u kunt uw inspanningen prioriteren voor maximale kennisvermeerdering. Bijvoorbeeld, correcte identificaties van slecht bestudeerde ongewervelden uit de tropen zijn aantoonbaar waardevoller dan identificaties van algemene vogels in de Europa. Foute identificaties kunnen op iNaturalist op transparante wijze worden verbeterd, en de persoon die de waarneming deed, en eventuele toekomstige identificeerders, kunnen leren over de identificatie van dat organisme. Zelfs als een waarneming niet tot op soortniveau identificeerbaar is, is een deskundige identificatie tot op familie- of genusniveau, in combinatie met het duidelijk maken waar de waarnemer de volgende keer op moet letten, vaak nuttig om de gegevenskwaliteit in de toekomst te verbeteren.

  Naast het gebruik van waarnemingen om de biodiversiteit te bestuderen, worden foto’s van iNaturalist ook gebruikt op andere, creatieve manieren. Zo zijn waarnemingen al gebruikt om de timing van de rui bij berggeiten te bestuderen [4]. De bruikbaarheid van een foto voor zulke doeleinden is het grootst wanneer de waarneming met de hoogst mogelijke taxonomische resolutie is geïdentificeerd. Identificeerders kunnen ook extra waarde toevoegen aan waarnemingen met behulp van annotaties (bijv. Plantenfenologie), andere waarnemingsvelden (bijv. gastheer (host)), en het toevoegen van waarnemingen aan projecten (bijv. bijen die zich voeden met nectar; [5]).

  Gebruikers van iNaturalist hebben al vele belangrijke waarnemingen gedocumenteerd, waaronder de herontdekking van soorten waarvan gedacht werd dat ze globaal of plaatselijk uitgestorven waren (bijv. [6]), uitbreidingen van het verspreidingsgebied, eerste waarnemingen voor een land of regio (bijv. [7]), en voorheen ongedocumenteerd gedrag of gastheerassociaties (bijv. [8]). Waarnemingen geüpload naar het project ‘Australasian Fishes’ hebben meer dan 600 nieuwe waarnemingen opgeleverd van onbeschreven soorten, uitbreidingen van het verspreidingsgebied en nog niet gedocumenteerd gedrag en interacties tussen soorten (b.v. [9]), en het project First Known Photographs of Living Specimens bevat meer dan 3600 waarnemingen met de eerste, en vaak enige, foto’s van deze soorten [10]. Nieuwe waarnemingen die onmiddellijk worden geüpload, kunnen bijzonder belangrijk zijn voor de fytosanitaire veiligheid. Burgerwetenschap kan een vroege detectie van invasieve soorten mogelijk maken [11], en dit gebeurt inderdaad regelmatig via iNaturalist. Op 31 juli 2020 werd een foto van vraatschade op een iepenblad (Ulmus sp.) geüpload naar iNaturalist (zie hier) door gebruiker Alain Hogue (@alainhogue). Binnen acht uur suggereerde Charley Eiseman (@ceiseman), een Noord-Amerikaanse expert in bladmijnen en andere sporen van herbivore insecten, dat de waarneming wel eens het eerste Noord-Amerikaanse waarneming zou kunnen zijn van de iepenzigzagwesp (Aproceros leucopoda), een invasieve soort uit Oost-Azië. De waarneming leidde tot bezoeken ter plaatse door de Canadian Food Inspection Agency en de Canadian Forest Services, waar individuen werden verzameld, en aanvullende zoekacties naar observaties van iepen uit Canada en de VS brachten meer waarnemingen aan het licht [12].

  Een rode draad door veel van deze ‘bijzondere’ waarnemingen is dat ze, totdat ze door een expert werden gezien en geïdentificeerd, niet meer dan één van de miljoenen records zijn die dagelijks naar het platform zijn geüpload. Er zijn dus waarschijnlijk duizenden interessante waarnemingen van verschuivingen of uitbreidingen van het verspreidingsgebied, nieuwe nationale records, herontdekkingen of nieuw geïntroduceerde soorten al naar iNaturalist geüpload, die nog onopgemerkt zijn gebleven door een gebrek aan, of zelfs afwezigheid van identificatiemogelijkheden voor bepaalde taxa of regio’s.

  Conclusies
  iNaturalist veroorzaakt een revolutie in onze kennis van biodiversiteit. Hoewel we ons in dit stuk hebben gericht op mensen die hun privétijd besteden aan het identificeren van waarnemingen, zou institutionele ondersteuning voor experts voor het identificeren van waarnemingen een extra mogelijkheid bieden om de kennis te vergroten. Er bestaan ook barrières voor het gebruik van iNaturalist in andere delen van de wereld (bijvoorbeeld door gebrek aan toegang tot internet of smartphones) die overwonnen moeten worden om de waarde voor biodiversiteitsonderzoek in de toekomst te maximaliseren. Niettemin hopen we dat u zult overwegen uw expertise in te zetten op iNaturalist. Een tijdsinvestering van 30 minuten per dag, week of maand kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de collectieve verbetering van onze kennis van biodiversiteit. Wij nodigen alle potentiële identificeerders uit om ons op iNaturalist te benaderen voor advies of begeleiding (zie Tabel S1).

  References
  [1] Stephenson PJ, Stengel C. An inventory of biodiversity data sources for conservation monitoring. PLoS One. 2020;10: e0242923.

  [2] Heberling JM, Miller JT, Noesgaard D, Weingart SB, Schigel D. Data integration enables global biodiversity synthesis. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118: e2018093118.

  [3] Seltzer C, Making Biodiversity Data Social, Shareable, and Scalable: Reflections on iNaturalist & citizen science. Biodivers. Inf. Sci. Stand. 2019; e10197.

  [4] Nowak K, Berger J, Panikowski A, Reid DG, Jacob AL, Newman G, et al. Using community photography to investigate phenology: A case study of coat molt in the mountain goat (Oreamnos americanus) with missing data. Ecol Evol. 2020;10: 13488-13499.

  [5] Portman ZM, Ascher JS, Cariveau DP. Nectar concentrating behavior by bees (Hymenoptera: Anthophila). Apidologie. 2021;52: 1-26.

  [6] Jones CD, Glon MG, Cedar K, Paiero SM, Pratt PD, Preney TJ. First record of Paintedhand Mudbug (Lacunicambarus polychromatus) in Ontario and Canada and the significance of iNaturalist in making new discoveries. Can Field-Nat. 2019;133: 160-166.

  [7] De Roux JM, Noguera-Urbano EA, Ramírez-Chaves HE. The vulnerable Colombian weasel Mustela felipei (Carnivora): new record from Colombia and a review of its distribution in protected areas. Therya. 2019;10: 207-210.

  [8] Putman BJ, Williams R, Li E, Pauly GB. The power of community science to quantify ecological interactions in cities. Sci Rep. 2021;11: 1-8.

  [9] Booth DJ, Sear J. Coral expansion in Sydney and associated coral-reef fishes. Coral Reefs. 2018;37: 995.

  [10] Mesaglio T, Soh A, Kurniawidjaja S, Sexton C. ‘First Known Photographs of Living Specimens’: the power of iNaturalist for recording rare tropical butterflies. J Insect Conserv. 2021;25: 905-911.

  [11] Larson ER, Graham BM, Achury R, Coon JJ, Daniels MK, Gambrell DK, et al. From eDNA to citizen science: emerging tools for the early detection of invasive species. Front Ecol Environ. 2020;18: 194-202.

  [12] Martel V, Morin O, Monckton SK, Eiseman CS, Béliveau C, Cusson M, et al. Elm zigzag sawfly, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae), recorded for the first time in North America through community science. Can Entomol. 2021;154: 1-18.


 • https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2021-09-29-nieuws-van-boswachter-henk-ruseler-oktober
  https://diopsis.eu/en/gesnapt-intelligente-cameras-leren-welke-dieren-voorbijlopen/

  https://diopsis.eu/en/webinar-alle-insecten-tellen-mee-1-februari-2022-19-00u/
  Betere methoden om insecten te tellen zijn hard nodig gezien de recente constateringen dat de insectenstand enorm is afgenomen de afgelopen decennia, met alle gevolgen van dien in ecosystemen. Automatische insectencamera’s bieden een nieuwe methode voor insectenonderzoek. Tijdens deze avond vertelden de ontwikkelaars, onderzoekers en deelnemers over deze methode.

  https://diopsis.eu/en/gesnapt-intelligente-cameras-leren-welke-dieren-voorbijlopen/
  https://diopsis.eu/en/de-hoge-veluwe-nieuws-van-boswachter-henk-ruseler-oktober/
  29-SEP-2021 - In 2020, research was started at De Hoge Veluwe National Park to permanently monitor the insect fauna using innovative monitoring. The DIOPSIS camera set-up is used to photograph, recognise and monitor insects fully automatically. This allows changes to be detected more quickly and actions to restore biodiversity to be started earlier. Forest ranger Henk Ruseler talks about the new generation of DIOPSIS cameras and the sunny September afternoon on which he accompanied Theo Zeegers, project leader at EIS Knowledge Centre for Insects, when he collected the two DIOPSIS cameras from the Otterlose Zand. See the entire article on Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
  https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2021-09-29-nieuws-van-boswachter-henk-ruseler-oktober


 • Our Diopsis cameras use the Intel Geti platform for computer vision AI, and were featured as a use case by Intel, with a quote from our Chantal Huijbers. From crop pollination to serving as a food source for other organisms, insects
  play a vital role in our ecosystems.
  https://ddxcf69zoanj.cloudfront.net/documents/geti-naturalis.pdf
  https://geti.intel.com/case-study/naturalis-and-diopsis-harness-the-power-of-the-intel-geti-platform-to-overcome-data-challenges-in-biodiversity-research
  However, several studies have shown insect
  populations are declining at a concerning rate. A 2019 study found dramatic rates
  of decline may lead to the extinction of 40 percent of the world’s insect species
  over the next few decades.1
  A study from 2017 found over a 75% decline in the
  number and diversity of insects in protected areas of Germany in just 27 years.
  2
  To discover and address which pressures are most responsible for this decline,
  ecologists need an efficient way to continuously monitor insect populations over
  a long period of time. Traditional methods of manually counting and identifying
  insects are prohibitively expensive and labor intensive, which is how the new
  Intel® Geti™ platform combined with digital technologies comes into play.
  The DIOPSIS Consortium was founded in 2018 to explore ways to automate
  monitoring. This collaboration between Naturalis Biodiversity Center, EIS
  Kenniscentrum Insecten, COSMONiO, Radboud University, and Faunabit led to
  the creation of DIOPSIS, a fully automated system that uses smart cameras and
  AI to photograph, identify, and track insects.
  Specialized insect cameras were developed for this project, and 100 of them
  were deployed across natural, urban, and agricultural areas throughout the
  Netherlands. Images were captured every 10 seconds, 24 hours a day for 4 to 8
  weeks per year, resulting in a dataset of more than 15 million images and tens of
  millions of individual insects.
  Processing this extensive data set the traditional way was out of the question.
  Typically, an expert might detect and identify 500 specimens per day, at most.
  One season of data would take 20,000 days of expert processing, not including
  the time needed for measurements and biomass estimations. Finding a better
  processing method was crucial.
  The DIOPSIS Solution: Automated Monitor
  https://ddxcf69zoanj.cloudfront.net/documents/geti-naturalis.pdf

 • https://soundcloud.com/radboudreflects/destrijdomdeenergietransitie?si=ec57f92a72224827a44c89839c00a3bf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

 • https://soundcloud.com/radboudreflects/destrijdomdeenergietransitie?si=d11d64c72b9948d09153e9c7cdf77f87&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

 • https://soundcloud.com/radboudreflects


 • https://soundcloud.com/radboudreflects/destrijdomdeenergietransitie?si=ec57f92a72224827a44c89839c00a3bf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

 • https://soundcloud.com/radboudreflects/destrijdomdeenergietransitie?si=d11d64c72b9948d09153e9c7cdf77f87&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

 • https://soundcloud.com/radboudreflects

 • https://www.youtube.com/watch?v=HHVABf8zTdw

 • https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2021-09-29-nieuws-van-boswachter-henk-ruseler-oktober
 • OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022
  https://geti.intel.com/case-study/naturalis-and-diopsis-harness-the-power-of-the-intel-geti-platform-to-overcome-data-challenges-in-biodiversity-research
 • OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022
  https://ddxcf69zoanj.cloudfront.net/documents/geti-naturalis.pdf
 • Ieder voorjaar trekken vele miljoenen trekvogels vanuit Afrika naar Europa om te profiteren van de uitbundige rijkdom aan insecten die het voorjaar biedt. Hun leefwijze wordt gekarakteriseerd door op het juiste moment, op de juiste plek te zijn. Hun jaarcyclus is zo geëvolueerd dat ze in Europa maximaal profiteren van de korte insectenpiek. Voorjaren beginnen echter steeds eerder, terwijl trekvogels daar op hun overwinteringsgebied geen weet van hebben. Ons onderzoek aan bonte vliegenvangers laat zien dat vanaf 1980 vliegenvangers moeite hebben zich aan te passen aan het steeds vroegere voorjaar. Vliegenvangers die relatief laat aankomen hebben vooral te lijden, terwijl vroege vliegenvangers juist meer jongen grootbrengen. In eerste instantie zien we ook dat vliegenvangeraantallen sterk afnemen. De afgelopen 20 jaar hebben vliegenvangers zich echter weer zo weten aan te passen dat ze tegenwoordig weer goed gesynchroniseerd met het voorjaar zijn. We kunnen aannemelijk maken dat dit komt door een evolutionaire verandering. Hoe deze evolutie in zijn werk gaat, en hoe de jaarcyclus van vliegenvangers is veranderd als reactie op klimaatverandering zal ik in dit verhaal laten zien.

 • Publicado el 21 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  381-De strijd om de energietransitie | Met: Heleen de Coninck en Emma Leenders

  Gaan we een koude winter tegemoet? Sinds de oorlog in Oekraïne en de mogelijke sabotage van de Nord Stream gasleiding lijkt de noodzaak van een duurzame energietransitie in Europa alleen maar groter te worden. Hoe ziet de energietransitie in de Europese Unie eruit? Lukt dit wel op Europees niveau en hoe doen we dat met elkaar? Is een groene revolutie op het vlak van energie mogelijk? En hoe zorgen we voor een rechtvaardig energiebeleid waarin alle burgers toegang hebben tot duurzame, betrouwbare en betaalbare energie? Luister naar klimaatwetenschapper Heleen de Coninck en politicoloog Emma Leenders over de strijd om de energietransitie in Europa.

  Europarlementariër Tom Berendsen is helaas verhinderd.

  • Deelname aan de livestream is gratis. Schrijf je voor 12.00 uur op de dag van het programma in en ontvang de reminder en de link naar de terugblik van deze livestream in je mailbox: https://bit.ly/3OFXgWu

  • Mocht er een technisch probleem zijn tijdens deze livestream, ververs dan deze YouTube-pagina. We communiceren er over via de chatfunctie.  • Like deze video en abonneer je op dit kanaal.


  • Groene transitie
   Europa maakt zich op voor een duurzame energietransitie. Onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans stonden de Green Deal en de klimaatdoelen al prominent op de agenda. Het Europees Parlement riep in 2019 zelf een klimaat- en milieunoodtoestand uit in Europa en wereldwijd. Sinds de oorlog in Oekraïne is dit in een stroomversnelling gekomen. Met het Fit for 55 pakket en het REpowerEU programma probeert men in hoog tempo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen en volledig in te zetten op groene energiebronnen. Is structurele hervorming van het Europees energiesysteem nodig om de klimaatdoelen te halen? En welke energiebronnen en technologie hebben we daarvoor nodig?

   Geopolitieke dreiging
   De oorlog in Oekraïne en de voortdurende afhankelijkheid van dure en fossiele Russische brandstoffen tonen nu dat het oude energiesysteem Europa kwetsbaar maakt. Hoe kan de EU werken aan een groene energietransitie, met acht op de klimaatdoelen en energieonafhankelijkheid? Het REPowerEU-plan bevat reeds een reeks maatregelen om deze doelen te halen en te versnellen. Maar is dat voldoende?

   Samen met klimaatwetenschapper Heleen de Coninck en politicoloog Emma Leenders verkennen we de uitdagingen rondom de energietransitie in Europa. Welke (geo)politieke belangen spelen er tussen de Europese lidstaten? Wat betekent deze groene omwenteling voor de verantwoordelijkheid van nationale overheden, burgers, en (grote) industriële bedrijven? En op welke wijze kunnen we op een rechtvaardige manier tot een groenere en duurzame Unie komen?

   Na drie korte lezingen gaan de sprekers onder leiding van ethicus Marcel Becker met elkaar in gesprek. Stel ook je eigen vragen.

   De voertaal is Nederlands.

   Over de sprekers
   Heleen de Coninck is klimaatwetenschapper en hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de TU Eindhoven. Daarnaast werkt ze als universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek gaat over internationaal klimaatbeleid, energietechnologie en innovatie, met in Nederland een focus op klimaatbeleid voor de energie-intensieve industrie. Ze was één van de hoofdauteurs van de IPCC rapporten (2018, 2022) over hoe we de wereld onder 1.5 graad temperatuurstijging kunnen houden.

   Emma Leenders is politicoloog en promovenda bij de vakgroep Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. In haar onderzoek richt ze zich op Europees klimaatbeleid, waarbij ze specifiek kijkt naar de interacties tussen de Europese Raad, lidstaten en andere EU-instellingen.

   Meer info over het programma: http://bit.ly/3F7IvZg

   Dit is een programma van Radboud Reflects en het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland.

  • Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Radboud Reflects en mis niks: https://bit.ly/3nm5S5W.

  • Bekijk ook: https://www.europarl.europa.eu/thenet...
  • https://soundcloud.com/radboudreflects/destrijdomdeenergietransitie?si=ec57f92a72224827a44c89839c00a3bf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

  • https://soundcloud.com/radboudreflects/destrijdomdeenergietransitie?si=d11d64c72b9948d09153e9c7cdf77f87&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

  • https://soundcloud.com/radboudreflects


  • https://soundcloud.com/radboudreflects/destrijdomdeenergietransitie?si=ec57f92a72224827a44c89839c00a3bf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

  • https://soundcloud.com/radboudreflects/destrijdomdeenergietransitie?si=d11d64c72b9948d09153e9c7cdf77f87&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

  • https://soundcloud.com/radboudreflects

  • https://www.youtube.com/watch?v=HHVABf8zTdw

  • https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2021-09-29-nieuws-van-boswachter-henk-ruseler-oktober
  • OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022
   https://geti.intel.com/case-study/naturalis-and-diopsis-harness-the-power-of-the-intel-geti-platform-to-overcome-data-challenges-in-biodiversity-research
  • OBN Webinar Ecologisch Assessment: Biotische kwaliteit 8 december 2022
   https://ddxcf69zoanj.cloudfront.net/documents/geti-naturalis.pdf

  • https://podtail.com/podcast/wetenschapje/-3-1-hoe-hard-knalde-de-oerknal/
   Kennismakers ◈ Ook het heelal had ooit knaldrang. OERKNALdrang. Deze aflevering gaat Leen samen met Thomas Hertog op intergalactisch avontuur. Ze slurpen van veel te hete oersoep en zoeken een antwoord op de aloude vraag: hoe is het heelal ontstaan? Tuiten jouw oren ook al van nieuwsgierigheid?
   ◈ Wetenschapje is een podcast over wetenschap voor kinderen vanaf 8 jaar.
   ◈ Concept en regie: Leen Renders • Klank en muziek: Bram Coumans • Wetenschapper: Thomas Hertog • Achter de schermen: Koen Brandt, Ann Desmet, Katarina Martynowski, Linde Verlooy, Pieter-Jan Vinckx, Marijke Guetens • Mopjes: Koen Van Deun.

   ◈ Deze aflevering kwam tot stand met de steun van knalfestival in Leuven.
   ◈ Wetenschapje is een productie van Het Geluidshuis.
   Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
   https://podtail.com/podcast/wetenschapje/-3-1-hoe-hard-knalde-de-oerknal/


  • https://podcastluisteren.nl/pod/De-Universiteit-van-Vlaanderen-Podcast
   https://podtail.com/podcast/wetenschapje/-3-1-hoe-hard-knalde-de-oerknal/

  • 00:12:51
   ◈ Is de bij een superheld? En wat doen die kleine wezentjes dan precies wat zo heldhaftig is? Bijoloog… euh Bioloog Hans Van Dyck vertelt je van angel tot zoem, alles over de bij.https://podtail.com/podcast/wetenschapje/-1-2-zijn-bijen-superhelden/
  • Do leaves fall off trees later now that summers are becoming hotter and longer? That's what plant ecologist prof. dr. Matteo Campioli (UAntwerpen) is looking into. Because nobody really knows how trees know when to let go off their leaves. Not yet... because Matteo will solve this mystery. Vallen blaadjes later van de bomen nu de zomers warmer en langer worden? Dat onderzoekt plantenecoloog prof. dr. Matteo Campioli (UAntwerpen). Want momenteel weet eigenlijk niemand echt hoe bomen beslissen wanneer ze hun bladeren moeten loslaten. We weten het nog niet... want Matteo gaat dit mysterie oplossen.


  • https://podcastluisteren.nl/pod/De-Universiteit-van-Vlaanderen-Podcast Op je gemak oud worden, zonder pijn of ziektes. Als daar een drankje voor bestond, zou je toch niet twijfelen? Het klinkt allemaal heel sciencefiction, maar er bestaat wel degelijk onderzoek naar! Misschien niet naar zo’n toverdrankje, maar het komt toch in de buurt… We halen er gewoon de wetenschapper in kwestie bij: neurobiologe Jolien Van Houcke van de KU Leuven. Deze podcast is een concept van Universiteit van Vlaanderen. Expert: Jolien Van Houcke. Redactie: Helene Vanlathem. Klank en muziek: Marie De Broeck. Presentatie: Tom De Cock. Deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van KU Leuven, Antwerpen, UGent, UHasselt, VUB en de Jonge Academie en komt tot stand met de steun van Knack, VRT en de Vlaamse overheid.
   https://podtail.com/podcast/wetenschapje/-3-1-hoe-hard-knalde-de-oerknal/
  • Duikers! Stop met exotische reizen te boeken! Want er bestaat een Atlantis aan de Noordzee! De kustlijn van Westende, Middelkerke en Oostende lag ooit veel verder in zee. Tijdens de middeleeuwen verdwenen volledige stukken land onder de golven... Kwam dat door de stijgende zeespiegel (ja, toen al!) of zat de mens er voor iets tussen? En volgt de rest van onze kuststeden binnenkort ook, nu de wereld warmer wordt, landschapsarcheoloog dr. Soetkin Vervust (VUB)? Krijg je maar niet genoeg van het Testerep-project? 👉 Volg hier alle updates: https://testerep-project.be/nl Deze podcast is een concept van Universiteit van Vlaanderen. Expert: Soetkin Vervust. Redactie: Helene Vanlathem. Klank en muziek: Marie De Broeck. Presentatie: Tom De Cock. Deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van KU Leuven, Antwerpen, UGent, UHasselt, VUB en de Jonge Academie en komt tot stand met de steun van Knack, VRT en de Vlaamse overheid.

  • 492. Waarom vind je iemand aantrekkelijk?

   1. Maken exotische planten onze natuur kapot?
   2. https://zwijgenisgeenoptie.be/thomas-hertog/ Wat doet dat met een Thomas, ruim twintig jaar innig te mogen samenwerken met een van de slimste mensen die ooit op onze aardbol heeft rondgereden? En wat doet dat met een Stephen Hawking, om een jonge Vlaming in jouw bureau op bezoek te krijgen en te beslissen dat je met hem jouw ideeën wil delen, aftoetsen en vormgeven?

   Ahttps://zwijgenisgeenoptie.be/gesprekken/an Stephen kunnen we het niet meer vragen. Aan Thomas Hertog wel. Zijn antwoorden deden ons hoofd tuimelen. Rond sterrenstelsels en zwarte gaten ver en dichtbij. Rond het nut van de wetenschap en het belang van doelloze nieuwsgierigheid. En rond de vraag die ons allen, van geboorte tot de dood, bezig houdt. Mag bezig houden. Welke plaats heeft de mens, in ons universum?
   https://zwijgenisgeenoptie.be/gesprekken// KENNISMAKERS Op1 Belgie Thom de Kok Podcasts
   Het resultaat is een gesprek dat nog lang door onze aderen zal stromen. Klaar voor jouw shot?
   https://zwijgenisgeenoptie.be/gesprekken// KENNISMAKERS Op1 Belgie Thom de Kok Podcasts
   https://zwijgenisgeenoptie.be/klimaat// KENNISMAKERS Op1 Belgie Thom de Kok Podcasts
   https://ourworldindata.org/mental-health
   https://zwijgenisgeenoptie.be/voeding/
   https://zwijgenisgeenoptie.be/welzijn/ KENNISMAKERS Op1 Belgie Thom de Kok Podcasts
   https://www.universiteitvanvlaanderen.be/podcast/hoe-klinkt-de-kosmos


  • Verklapt de killivis ons het geheim van de eeuwige jeugd?

   https://www.universiteitvanvlaanderen.be/podcast/verklapt-de-killivis-ons-het-geheim-van-de-eeuwige-jeugd
   Op je gemak oud worden, zonder pijn of ziektes. Als daar een drankje voor bestond, zou je toch niet twijfelen? Het klinkt allemaal heel sciencefiction, maar er bestaat wel degelijk onderzoek naar! Misschien niet naar zo’n toverdrankje, maar het komt toch in de buurt… We halen er gewoon de wetenschapper in kwestie bij: neurobiologe Jolien Van Houcke van de KU Leuven.
   Jolien is neurobiologie een de KU Leuven. Het stond eigenlijk in de sterren geschreven. Als klein meisje liep ze uren door de tuin om de verschillende vlinders met elkaar te vergelijken. En niet alleen vlinders, de biologie van alle levende organismen boeide haar. Later op school was biologie altijd haar beste punt. Dat is ze dan ook blijven voort studeren op de universiteit. Volgens haar krijgen biologen een kijkje achter de sluier van de natuur en hoe ingenieus die wel niet in elkaar zit. Bovendien kan ze in het labo ook haar creatief kantje kwijt. Ze gebruiken daar kleuringen om bepaalde cellen fluorescent te laten oplichten. Dat geeft haar niet alleen wetenschappelijke informatie, maar het is ook echt een kunst om die kleuring perfect uit te voeren. Het eindresultaat lijkt dan ook vaak een echt kunstwerk te zijn.

  • In september 2022 verschijnt zijn boek 'Het ontstaan van de tijd. Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal' bij Lannoo. Een boek bedoeld voor een breed publiek, waarin hij het verhaal vertelt van de bijzondere vriendschap tussen twee topwetenschappers en hun jarenlange zoektocht naar antwoorden op fundamentele vragen over ons bestaan. En hoe hun baanbrekende onderzoek de manier waarop wij naar de kosmos - en bij uitbreiding naar onszelf als mens - kijken op losse schroeven zette.

   Thomas Hertog woont met zijn vrouw en vier kinderen, samen met enkele andere gezinnen, op een vierkantshoeve op 50 kilometer van Leuven. Zijn kinderen zingen mee in het Chorale de Clerheid, een kinderkoor verbonden aan de school van Clerheid.
   https://klara.be/lees/beluister-de-liefhebber-met-thomas-hertog
   Thomas Hertog is ook te horen in een aflevering van de filosofische podcast Kant, en klaar!
   Hertog dacht met Stephen Hawking na over de oerknal en over de grondvragen: Waarom zijn we hier? Waar komen we vandaan? En Hertog voegt daar zijn versie van de Kant-vraag 'Wat is de mens' aan toe: zullen we onszelf nog herkennen in de verre toekomst? Wat is onze plaats in het universum? Een aflevering die zich tussen ver verleden en verre toekomst bevindt en toch helemaal over ons gaat.
   https://klara.be/lees/beluister-de-liefhebber-met-thomas-hertog
   Herbeluister De Liefhebber met Thomas Hertog


  • https://klara.be/lees/podcast-kant-en-klaar-aflevering-15-thomas-hertog
   Hertog, kosmoloog en professor theorethische fysica aan de KUL, noemt wijlen Stephen Hawking zijn soulmate. Ze dachten samen na over de oerknal en over de grondvragen: Waarom zijn we hier? Waar komen we vandaan? En Hertog voegt daar zijn versie van de Kant-vraag 'Wat is de mens' aan toe: zullen we onszelf nog herkennen in de verre toekomst?
   https://klara.be/lees/podcast-kant-en-klaar-aflevering-15-thomas-hertog rig jaar werd hun nieuwe theorie gepubliceerd over de oorsprong van het heelal, die stelt dat we in een eindig universum leven, dat minder complex is dan we dachten. Maar wat betekent dat voor ons? Wat is onze plaats in dat universum? Een aflevering die zich tussen ver verleden en toekomst bevindt, in een eindig heelal, en toch helemaal over ons gaat.

   Zie ook:

   TerZake 2015 : Kathleen Cools interviewt Stephen Hawking en Thomas Hertog
   Tot eind juni 2019 is Thomas Hertog seizoensdenker bij Concertgebouw Brugge - klik hier voor meer informatie
   Credits: de kosmische soundscapes komen uit de lecture-performance "Move 37" van Thomas Ryckewaert, met Thomas Hertog. compositie : Jürgen De Blonde.

   De podcastversie van alle beschikbare afleveringen kan u vinden via Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud en via RSS in zo ongeveer alle andere toepassingen.


  • In de zomer krioelt het van de insecten, maar wanneer het kouder wordt zie je ze ineens nergens meer. https://www.podbean.com/ew/pb-n92qw-1108c44 Waar zijn insecten in de winter? Entomoloog Peter Berx geeft antwoord in onze podcast Vraag Het Aan.
   In deze aflevering ontdek je onder andere...
   ... hoe mieren zich warm houden in de winter
   ... dat sommige insecten een winterslaap houden, anderen actief blijven, en nog anderen zelfs op een heroïsche tocht naar het Zuiden trekken
   ... waar je wintervlinders kan zien
   ... dat insecten zichzelf tegen vrieskou wapenen met een eigen antivriesmiddel
   ... hoe je insecten als barometer kunt gebruiken
   ... wat je moet doen wanneer vlinders, lieveheersbeestjes of andere insecten je huis binnendringen

  • Woensdag 25 november

   W1. 13:30 - 14:45 Opportunities of the Omgevingswet & Energy transition
   W2. 14:45 - 15:45 Eigen data onder controle
   W3. 16.00 - 17.00 Common ground: the value of a shared, systemic approach across ASML’s high-tech ecosystem

   Donderdag 26 november
   W4. 13:30 - 14:45 Implementing data driven solutions in the real world
   W5. 15:00 - 16:00 Offshore Wind Energy: Policy and Regulatory Perspectives
   W6. 16:15 - 17:15 Policy and Legal perspectives for the Energy Transition in the Netherlands and the European Union

   Vrijdag 27 november
   W7. 13:30 - 14:15 Dilemma's van de IT professional
   W8. 14:45 - 17:00 Safe by Design in Engineering: illustrations from biotechnology and nanomaterials
   W9. 13:30 - 14:45 Better designs through a parametric way of working: designing a sustainable high-rise tower


  • Publicado el 21 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   22 de diciembre de 2022

   382-Vrijwilligersdagen, Natuurdagen, Symposia

   VOFF

   https://www.degroeneacademie.nl/
   https://www.facebook.com/groeneacademie/

   1. FLORON

    op Youtubekanaal @FLORONNederland,
    https://www.youtube.com/@FLORONNederland/videos
   2. RAVON

    op Youtubekanaal @RAVONNNederland,
    https://www.youtube.com/@RAVONNederland
   3. SOVON

    Youtubekanaal @SOVONNederland,
    https://www.youtube.com/@SOVONVogelonderzoek
   4. Vrijwilligersdag Brabant


    https://www.brabantsemilieufederatie.nl/activiteiten/#terugkijken
    https://www.ivn.nl/provincies/noord-brabant/aanmelding-vrijwilligersdag-np-de-biesbosch-2022
    https://www.ivn.nl/provincies/noord-brabant/activiteiten
    https://www.brabantsemilieufederatie.nl/activiteiten/#terugkijken
    https://www.brabantsemilieufederatie.nl/updates/
    https://www.ravon.nl/Actueel/Nieuws/vrijwilligersdag-natuur-noord-brabant-4
    https://www.brabantsemilieufederatie.nl/project/warandelezing-2021/
    Lezingen en samenvattingen Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden 2022
    https://www.ravon.nl/Actueel/Nieuws/vrijwilligersdag-natuur-noord-brabant-4
    https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2017/vrijwilligersdag-natuur-noord-brabant
    https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/zet-in-de-agenda-vrijwilligersdag-natuur-noord-brabant
    https://www.ravon.nl/vrijwilligersdagbrabant
    https://www.degroeneacademie.nl/
    https://www.facebook.com/groeneacademie/
   5. Vrijwilligersdag Overijssel

    Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Je hebt vast gehoord van onderzoeken over het verdwijnen van bijen en insecten. Er dreigen 1 miljoen planten en dieren te verdwijnen van onze aardbol. En wat gaan we daar in Overijssel aan doen? Op 4 december willen we alles en iedereen die van betekenis is en kan zijn voor biodiversiteit in Overijssel samenbrengen. We bieden je een festival vol interessante sprekers, motiverende workshops en kansen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Dat alles in het decor van de prachtige Sallandse Heuvelrug, op de Holterberg. Als dat niet inspireert! Zet het Biodifestival met grote letters in je agenda en meld je vast aan. Kijk snel verder op deze pagina voor een voorproefje van het programma.
    https://www.natuurvoorelkaar.nl/pagina/35/biodifestival---terugblik-
   6. Vrijwilligersdag Friesland


    Friese Groene Vrijwilligersdag
    https://sovon.nl/griengoud
    https://www.slideshare.net/SOVON/presentations
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl1-bqeRb4-Ztaw3ZjA8Zu8rB
    https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/friese-vrijwilligersdag-natuur-2022
    https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2022/friese-vrijwilligersdag-natuur
   7. Vrijwilligersdag Groningen 18 oktober


    Oktober 2022 Symposium Biodiversiteit
   8. Utrechtse natuurdagen


    Het gehele symposium hier terugkijken: https://utrechtslandschap.nl/overig/activiteiten/symposium-terugkijken.De Utrechtse Natuurdagen zijn om de twee jaar en het is normaliter een fysiek evenement.
   9. Utrechtse natuurdagen


    https://www.youtube.com/watch?v=cvqjQfYgiCU Lezing van Christiaan Both Ieder voorjaar trekken vele miljoenen trekvogels vanuit Afrika naar Europa om te profiteren van de uitbundige rijkdom aan insecten die het voorjaar biedt. Hun leefwijze wordt gekarakteriseerd door op het juiste moment, op de juiste plek te zijn. Hun jaarcyclus is zo geëvolueerd dat ze in Europa maximaal profiteren van de korte insectenpiek. Voorjaren beginnen echter steeds eerder, terwijl trekvogels daar op hun overwinteringsgebied geen weet van hebben. Ons onderzoek aan bonte vliegenvangers laat zien dat vanaf 1980 vliegenvangers moeite hebben zich aan te passen aan het steeds vroegere voorjaar. Vliegenvangers die relatief laat aankomen hebben vooral te lijden, terwijl vroege vliegenvangers juist meer jongen grootbrengen. In eerste instantie zien we ook dat vliegenvangeraantallen sterk afnemen. De afgelopen 20 jaar hebben vliegenvangers zich echter weer zo weten aan te passen dat ze tegenwoordig weer goed gesynchroniseerd met het voorjaar zijn. We kunnen aannemelijk maken dat dit komt door een evolutionaire verandering. Hoe deze evolutie in zijn werk gaat, en hoe de jaarcyclus van vliegenvangers is veranderd als reactie op klimaatverandering zal ik in dit verhaal laten zien.
   1. https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/niet-inheemse-bomen-voor-de-tuin-van-de-toekomst-een-must-2
   2. https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/bodemerosie-in-limburg-een-probleem
   3. https://www.youtube.com/@provinciaalnatuurcentrum2575/videos
    Herkenning van Watervogels in de Verte
    https://www.fws.gov/media/ducks-distance-waterfowl-identification-guide
    https://www.fws.gov/sites/default/files/documents/ducks%20at%20a%20distance-ocr.pdf
    https://www.fws.gov/search?$keywords=%22pdf%22

   4. Likona


    https://www.limburg.be/lezingenlikonacontactdag2022
    https://www.limburg.be/webfiles/pnc/product/likona-jaarboek_2021_digitaal_lr.pdf
    https://www.limburg.be/Limburg/publicaties/LIKONA-jaarboek-2012.html
    https://issuu.com/provincie_limburg/docs/likona_jaarboek_2014
    https://www.provinciaalnatuurcentrum.be/kennisbank
    https://www.limburg.be/contactdag-natuuronderzoek?highlight=herbekijk%2c%20lezingen
    https://www.limburg.be/Limburg/Natuuronderzoek/LIKONA-(Limburgse-Koepel-voor-Natuuronderzoek)
    https://www.limburg.be/publicaties
   5. Programma VLEN-dag 2022 – editie 44
    ZATERDAG 29 OKTOBER 2022
    Forum gebouw WUR - Droevendaalsesteeg 2, Wageningen
    Zaal open: 9:15 uur
    https://www.youtube.com/channel/UCR1JY-C-hPdRChpPZjtFlLw

   6. West-Vlaamse Natuurstudiedag 2022


    https://vimeo.com/688292025
    https://www.westvlaamsemilieufederatie.be/natuurstudiedag
   7. ​n vanaf nu terug te kijken via onderstaande livestreams. Voor de pdf presentaties en samenvattingen kijkt u op: https://www.ravon.nl/symposiumbiodiversiteit2022

    9:45-11:00 uur https://vimeo.com/774108524/7fba4299e4

    Opening door Arno Teunissen

    Veerkracht, biodiversiteit en Bosbeheer, Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer)
    Insecten in het kronendak, Fabian Meijer (Bosgroep Zuid Nederland) en Tim Faassen (Ecologica BV)
    11:30-12:45 uur https://vimeo.com/779302612/ef0060f078

    Nardus en Limosa; Herstel van een uniek heidelandschap met behoud van de weidevogel, Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Wim de Jong en Rob Vriends (Brabants Landschap)
    Droog, droger het droogst, effecten op de natuur en hoe nu verder..?! Peter Voor (Natuurmonumenten)
    Beheerder van het jaar

    13:34-15:15 uur https://vimeo.com/779317293/ca08d4b8c9

    Gewone grootoorvleermuizen in de Groote Peel, Chris Driessen (Regelink Ecologie en Landschap)
    Windenergie: waar wel en waar niet? Henk Sierdsema (Sovon Vogelonderzoek Nederland)
    Springers en tjirpers in Noord-Brabant, Roy Kleukers (EIS Kenniscentrum Insecten)
    Dagvlinders in Brabant: winnaars en verliezers, Kars Veling (De Vlinderstichting)
    Cyclisch beheer in het Vlijmens ven; kansen voor waterplan en -dier?! Michiel Verhofstad (FLORON en RAVON)
    Wat een kwabaal in de Beerze! Mark Groen (RAVON)

    15:45-17:00 uur https://vimeo.com/779527348/7b5b5d840e

    Paddenstoelen - wat kan de beheerder, Peter-Jan Keizer (Nederlandse Mycologische Vereniging)
    De opmars van de wilde kat, Elze Polman (Zoogdiervereniging)/Bram Houben (ARK Natuurontwikkeling)
    Afsluiting Symposium

   8. De Utrechtse Natuurdagen begonnen op donderdag 8 juli met een online symposium voor natuurliefhebbers, ecologen, beleidsmakers en onderzoekers. Vooraanstaande sprekers uit het vakgebied vertellen over de unieke status van het gebied: wat maakt het ecosysteem zo geschikt voor de vliegers? En wat is het belang van dit natuurgebied in lokaal, nationaal en zelfs internationaal perspectief?
   9. http://www.phegea.org/ Gratis Boek te bekijken op https://www.inatura.at/forschung-online/rl-11_lepidoptera_2022.pdf en een gedrukt exemplaar kan aan € 24,90 besteld worden bij inatura.
    https://www.google.com/search?q=pdf+site:https://www.inatura.at/forschung-online/

   10. https://mail.google.com/mail/u/0/#search/arise/jrjtXMlxKJhhdfsLngbnBzBzjwDkvfsPDmHPgGXcvLkXdKSKvNcBnZhmtddzPQrkKWFKSgjq?projector=1
   11. https://vimeo.com/774108524/7fba4299e4
   12. https://vimeo.com/779302612/ef0060f078
   13. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.17.480847v1.full.pdf
   14. Voor wie iets weten wil over groeiend veen in Laag Holland, zie deze internetpublicatie.
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie

   15. -https://www.youtube.com/channel/UCR1JY-C-hPdRChpPZjtFlLw

    Programma VLEN-dag 2022 – editie 44
    ZATERDAG 29 OKTOBER 2022
    Forum gebouw WUR - Droevendaalsesteeg 2, Wageningen
    Zaal open: 9:15 uur

    Op de VLEN-dag wordt een breed scala aan resultaten van vleermuisonderzoek- en bescherming uit Nederland gepresenteerd. Voor ieders gezondheid: voel je je niet lekker? Test je en blijf thuis bij COVID-19 en volg het digitaal via het VLEN YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCR1JY-C-hPdRChpPZjtFlLw. Ook zijn hier de VLEN avonden van 2020 en de VLEN-dag van 2021 terug te kijken. Let op: de YouTube- link hiervan is gewijzigd.

    Op de VLEN-dag worden voordrachten gehouden over vleermuisbescherming, vleermuisonderzoek en andere vleermuiswetenswaardigheden. Daarnaast
    zijn er posterpresentaties en stands waar verschillende vleermuisgerelateerde zaken worden verkocht. De VLEN-dag is vooral ook een dag waarop iedereen die geïnteresseerd is in vleermuizen elkaar
    (weer) ontmoet en is er ruimte om ervaringen met elkaar te kunnen delen. Net als voorgaande jaren is er de gelegenheid voor eenieder om een vraag, ervaring of dilemma (ongeveer 5 minuten) te delen met de
    zaal. Meld je hiervoor aan bij Niels de Zwarte.

    Voor de lunch kun je zelf eten meebrengen; tevens is er lunch te koop die wij moeten afnemen bij de cateraar. Helaas is de koffie en thee niet goedkoop. De koffie en lunch kunnen betaald worden via een tikkie of contant.

    Dit jaar wordt voor de derde keer de Leo Bels Prijs uitgereikt aan een inspirerend persoon voor vleermuisbescherming. Vanaf 2019 wordt vleermuisminnend Nederland uitgenodigd om personen te nomineren die
    een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan het behoud van vleermuizen. De criteria voor de prijs zijn: toewijding, innovatie, enthousiasme en inspiratie om het verschil te maken, zowel voor
    vleermuizen als voor mensen, waardoor de missie van Vleermuizenwerkgroep Nederland werkelijkheid wordt. Iedereen heeft iemand kunnen nomineren en vervolgens kunnen stemmen. Na meerdan 130 stemmen wordt de winnaar aanstaande zaterdag bekendgemaakt.

   16. Op zaterdag 26 mei 2018 heeft voor de derde keer de Vrijwilligersdag Natuur in Noord-Brabant plaatsgevonden! Ruim 130 vrijwilligers die zich in Noord-Brabant inzetten voor monitoring, bescherming en kleinschalig beheer van natuurgebieden hadden zich opgegeven voor deze dag, die dit jaar in het noordoosten van Brabant (Uden) gehouden werd. De heren Johan van den Hout, gedeputeerde Natuur, Water en Milieu van de Provincie Noord-Brabant en Franko van Lankvelt, wethouder van de gemeente Uden, openden de dag. Aan het eind van de opening werd bekend dat de Udense crowdfundingsactie “Kom over de (knuppel)brug!” geslaagd was. Dit initiatief van stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Vogelwacht en IVN Uden haalde via de site crowdfundingvoornatuur.nl € 5.000,- op, waarna de provincie daar € 5.000,- aan toevoegt. Heb je ook natuurideeën die je graag zou willen realiseren, kijk dan zeker eens op bovengenoemde website.

    Hierna de opening ging het gevarieerde programma van lezingen, workshops, natuurfilms en excursies van start. Van vogels tot wolven, van vlinders tot vissen, en van grassen tot krekels, alle soortgroepen kwamen aan bod! In de pauzes konden stands van diverse natuurorganisaties bezocht worden, zowel voor een praatje als voor zoekkaarten, folders en ander materiaal. Bij de “app-dokter” konden mensen een waarnemingsapp downloaden en hulp krijgen bij hun eerste schreden bij het online vastleggen van waarnemingen.

    Het was een gezellige en goed gevulde dag waarbij kennis uitgewisseld werd over inventarisatie en monitoring, natuurbeheer en -educatie, en vrijwilligers en verschillende natuurorganisaties elkaar konden ontmoeten. Kortom, een erg geslaagde Vrijwilligersdag!

    Als u dit soort lezingen, excursies, workshops en films leuk vindt, kijk dan regelmatig even op de website www.degroeneacademie.nl! U vindt daar het actuele aanbod in Noord-Brabant.

    Lezingen


   17. Vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer; high lights van het afgelopen jaar. Janneke de Groot, Staatsbosbeheer


   18. 2018 Jaar van de Huiszwaluw. Marieke Berman, Sovon


   19. Resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling MeerMaas, een initiatief van Natuurmonumenten. Fons Mandigers, Natuurmonumenten


   20. Bloemen voor vlinders, bijen en mensen in Noord-Brabant. Kars Veling, De Vlinderstichting


   21. Herkenning van grote carnivoren in Brabant, waaronder de wolf. Glenn Lelieveld, Zoogdiervereniging


   22. Vluchtelingen voor vlinders. Gerdien Bos, De Vlinderstichting


   23. PARTRIDGE-project voor de patrijs neemt hoge vlucht dankzij vrijwilligers. Annette den Hollander, Coördinatiepunt Landschapsbeheer

   24. Het Erven Plus-project; op weg naar meer biodiversiteit rond boerderijen. Chris van Lieshout, Landschapsbeheer Uden


   25. Omgaan met Exoten. Ruud Beringen, FLORON


   26. Help mee de reptielen in Brabant op de kaart te zetten. Jeroen van Delft, RAVON


   27. Nederland Zoemt; met z’n allen in actie voor de wilde bij. Cyrille Larosch, Coördinatiepunt Landschapsbeheer

   28. De Groen-Blauwe Ruit om Uden met veel partijen. Willem Peters, stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU)

   29. Hoe de kemphaan terug naar Brabant kwam; over de golfplaatplasdrassen en de rol van vrijwilligers. Marco Renes, Coördinatiepunt Landschapsbeheer

   30. Herstelmaatregelen en beheer op de Maashorst. Twan van Alphen, Bosgroep Zuid Nederland

   31. 382-Vrijwilligersdagen, Natuurdagen, Symposia

    Publicado el 22 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    261-Sovon Landelijke Dag (NOU)

    Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q
    https://www.dutchbirding.nl/evenementen/1700/terugblik_dutch_birding_vogelweek_2021

    1. Rene Oosterhuis: Het broedsucces van de Huismus

    De Huismus is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland. Niet alleen mensen met speciale interesse voor vogels kennen de soort, ook bij het algemene publiek is hij een bekende verschijning. Huismussen zijn cultuur volgers pur sang en ze hebben zich de afgelopen honderden jaren steeds aangepast aan onze veranderende leefomgeving. Echter, de laatste 30 jaar zijn de aantallen in rap tempo afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de afname is gekeken naar het broedsucces. Dit is gebeurd op twee verschillende locaties: een biologische fruitboomkweker in een kleinschalig landelijk gebied en in een doorsnee woonwijk.

    Hoe groot is het verschil in broedsucces, waar wordt het door veroorzaakt en hoe kunnen we deze informatie gebruiken om de soort te helpen? Deze vragen beantwoord René Oosterhuis aan de hand van gegevens uit het onderzoek aan gekleurringde Huismussen waar hij sinds 2007 mee bezig is.

    2. Boena van Noorden: De trekroute van de Spotvogel ontrafeld

    De Spotvogel is een van onze laatste voorjaarsbodes, pas in de loop van de maand mei keren ze terug op de broedplekken in ons land. Deze late aankomst is een indicatie voor een lange trekroute. Hoe deze route precies verloopt, was tot september 2021 nog grotendeels in nevelen gehuld. Sinds 2002 wordt er in de Peelregio broedbiologisch onderzoek gedaan aan deze soort, waarbij herhaaldelijk de gedachte opkwam om de vogels met een geolocater uit te rusten. In 2020 werd de knoop doorgehakt en werden 20 vogels met een locater uitgerust.
    Op 24 mei 2021 knalden de virtuele champagne kurken door de Peel, toen in één keer, twee vogels met een locater werden teruggevangen. Voor zover we konden nagaan is hiermee een wereldprimeur bereikt.
    Op de Landelijke Dag zal Boena van Noorden onthullen hoe deze soort zijn trek door het immense Afrika volbrengt.

    4. Raymond Klaassen: Blauwe kiekendieven tussen hoop en vrees

    De Blauwe Kiekendief is hard op weg om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?
    In deze presentatie delen we de laatste inzichten over Blauwe Kiekendieven, zoals opgedaan tijdens het Waddenfondsproject Wadvogels van Allure. Hoe zit het met de sterfte van jonge vogels in hun eerste levensjaar? Vormen Vogelakkers een reddingsboei voor Blauwe Kiekendieven?

    En waarom groeit die hoopvolle Oost-Groningse akkerkiekenpopulatie eigenlijk niet?

    5. Jip Louwe Kooijmans: Nederlandse vogels in hun domein

    Vogels zijn volgend aan het landschap. De meeste soorten hebben een duidelijke binding met een bepaald landschapstype. De wijze waarop mensen het landschap veranderen en naar hun hand zetten, leidt tot veranderingen in de vogelwereld – of het nu gaat om ingrepen op zeer grote schaal, zoals de Deltawerken of de ruilverkavelingen, of om kleinschalige maatregelen, zoals het rooien van een houtwal rond een akker of het betegelen van een tuin.
    Het boek Nederlandse Vogels in hun domein beschrijft hoe de mensen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen en naar hun hand zetten en hoe dat heeft geleid tot veranderingen in de vogelwereld. De keuzen die daarbij worden gemaakt, hoeven echter niet negatief uit te pakken voor de natuurwaarden; veranderingen bieden juist veel aanknopingspunten om de condities van het landschap te herstellen tot ten minste het niveau van Basiskwaliteit.

    Deze herstelopgave zal zich moeten richten op de schaal en de natuurlijke randvoorwaarden van het landschap.

    6. Kees de Pater: Aanvalsplan Grutto

    Vorig jaar rond deze tijd bood voormalig VROM-minister Pieter Winsemius het Aanvalsplan Grutto aan minister Schouten aan. Sinds die tijd zoemt het Aanvalsplan Grutto rond in de media, in een petitie met ruim 80.00 ondertekenaars, in Kamermoties en beleidsvoornemens. De eerste miljoenen zijn zelfs al uitgetrokken, nog niet het volle bedrag maar een flinke stap. Maar wat is het nu eigenlijk dat aanvalsplan en wat hebben de weidevogels er aan? Is het een doorbraak of een illusie. Op wat het is, en hoe ver het er mee staat geeft de lezing een beeld. Of het een doorbraak wordt of weer een illusie blijkt zal hier geen antwoord komen.

    Maar dat het weer een hoofdstuk wordt in de strijd voor onze nationale vogels is zeker.

    7. Joep de Leeuw en Gijs Kurstjens: De terugkeer van de Kroeskoppelikaan

    Afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de kansen voor de kroeskoppelikaan in Nederland en Vlaanderen. De vogel kwam tot in de vijftiende eeuw voor in de lage landen en leefde nabij de riviermondingen en in het laagveengebied langs de kust. Maar net als veel andere grote, iconische soorten als bever, kraanvogel en zeearend verdween de kroeskoppelikaan door jacht en vernietiging van het leefgebied. Uit het onderzoek blijkt dat er naar alle waarschijnlijkheid inmiddels weer voldoende geschikt leefgebied is voor een zelfstandige populatie in Nederland en Vlaanderen. Flevoland met haar randmeren?en de?IJsselmonding, het Friese en?Overijsselse merengebied en het benedenrivierengebied (Biesbosch, Haringvliet en Krammer-Volkerak) lijken de?meest geschikte?gebieden?voor deze soort.

    Hoe verhoudt de eventuele terugkeer zich tot de moderne samenleving waaronder de energietransitie, visserij en recreatie?

    8. Camilla Dreef: Lepelaaronderzoek in Nederland

    Lepelaars waren een zeldzame verschijning in Nederland, maar sinds de jaren '90 nemen ze weer toe. Nu broeden er meer dan 3.000 paar in Nederland en zijn er naast de grote kolonies op de Wadden en in het deltagebied steeds meer kolonies op het vasteland, zelfs in bomen van parken en in een woonwijk.
    Tijdens deze lezing passeert de populatieontwikkeling tot zover, bevindingen uit het kleurringonderzoek, maar ook de meeste recente zenderstudies naar lepelaars. Wat vertellen deze gegevens ons? Gaat het goed met de lepelaars of is er ook nog reden tot zorg?
    Een lezing van Camilla Dreef (Lowland Ecology Network), met bijdragen van Tamar Lok (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)

    , Petra de Goeij (Rijks Universiteit Groningen) en Werkgroep Lepelaar.

    9. Marjanne Klok en Chris van Turnhout: het Jaar van de Merel Hoe kan het dat een algemene vogel als de Merel al een aantal jaren in aantal achteruit gaat? Wat is er aan de hand met onze leefomgeving als zelfs algemene ’generalisten’ als de Merel het moeilijk krijgen? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag. In deze lezing hoor je meer over waar de knelpunten mogelijk liggen voor de Merel. En hoe je mee kunt helpen aan onderzoek naar de Merel.
    10. Opening Landelijke Dag 2021 Edwin Kok De Landelijke Dag 2021 wordt geopend door bestuursvoorzitter Edwin Kok. Hij loopt langs de hoogtepunten van het afgelopen jaar; zowel voor de vogels als voor de vogelaars.
    11. Boekenprogramma: Verschenen of verdwenen en Avifauna Zeelandica In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Avifauna Zeelandica en Verschenen of verdwenen
    12. Boekenprogramma: Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan In het boekenprogramma besteden we aandacht aan recent verschenen vogelboeken. Wetenschapsjournalist Rob Buiter interviewt de auteurs van de Vogelaars nooit uitgevogeld en De Knobbelzwaan.
    13. Jacques van der Ploeg: Boomvalken in Noordoost Nederland

    Twintig jaar lang inventariseer ik roofvogels in de Noordoostpolder en erbuiten. Onder de roofvogels heeft de boomvalk mijn hart gestolen. Een indrukwekkende roofvogel met een evenzo indrukwekkend verhaal. Zijn ze nog wel in Nederland aanwezig? Waar zitten ze en waarom zitten ze daar? Zijn er kapers op de kust? Jongen worden geringd en gekleurringd, waarom?
    De natuur is prachtig en begint zo gauw je je huis verlaat! Je moet het alleen wel willen zien. Ga je naar buiten, neem een krukje mee en ga eens ergens rustig 10 minuten zitten. Wacht af wat er gaat gebeuren. Heb je al zin om mee te gaan boomvalken? Nou er is plaats genoeg dus stap maar in. En natuurlijk kun je altijd zelf erop uit om boomvalken te kijken. Ga mee in mijn verhaal, het wel en wee van de Boomvalk!

    14. Dirk van Straalen: De Zeearend in Nederland Van het eerste broedpaar in 2006, naar 17 broedparen in 2021. De zeearend is niet meer weg te denken uit onze Nederlandse natuur. Ze vervullen een belangrijke rol als toppredator in onze wetlands. Gelukkig is de groei van de zeearendenpopulatie er nog niet uit en werden recent maar liefst bijna 20 zeearenden bij elkaar gezien in de Oostvaardersplassen. De Werkgroep Zeearend Nederland volgt de Nederlandse populatie sinds een paar jaar op de voet. Tijdens de lezing vertellen we u onder andere over de populatiegroei en laten we al wat resultaten van het zenderonderzoek zien. De indrukwekkende zeearend blijft ons verbazen en verwonderen.
    15. Pascal Stroeken en Ronald van Harxen: Reproductie bij de Steenuil

    De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort. In 2004 is de reproductie onder de loep genomen en in 2010 de overleving. Dat is inmiddels een behoorlijke tijd geleden en in de jaren daarna zijn veel nieuwe gegevens verzameld. Hoog tijd dus voor een update. Dat doen we aan de hand van de landelijke gegevens, maar daarnaast zoomen we in op een intensief onderzochte steenuilenpopulatie in de Zuidoost-Achterhoek In onze presentatie koppelen we de reproductie- en overlevingscijfers uit deze regio onder meer aan de tellingen van de muizen in de prooivoorraad en de conditie van de nestjongen. Het levert nieuwe inzichten op die ook hun waarde voor bescherming hebben.
    Data-analyse Caspar Hallmann, Eelke Jongejans, Chris van Turnhout.

    16. Ondrej Belfin: Wat weten we over Gruttotaal

    Wist je dat kolonies van broedende Grutto’s een wachter hebben, een mannetje dat de rest alarmeert als er gevaar dreigt? Meer dan 60 jaar geleden beschreef Dane Hans Lind de verschillende geluiden van Grutto’s. Sindsdien heeft de techniek grote stappen gemaakt. We kunnen nu beelden en geluiden vastleggen die we niet eerder waarnamen. Dat werpt de vraag op: wat kunnen we nog meer leren over de taal van de Grutto? Ondrej Belfín, een Tjechische masterstudent, deed dit voorjaar onderzoek naar de geluiden van Grutto’s, onder leiding van prof. Theunis Piersma. Vier maanden lang nam hij non-stop geluiden op in het land van Murk Nijdam, de bekende Friese weidevogelboer met hoge dichtheden van Grutto’s op zijn land. Ondrej ontdekte dat Grutto’s een heel specifieke geluiden maken om verschillende roofdieren aan te kondigen. Zo roepen ze anders bij een hoog overvliegende Buizerd dan bij een jagende Bruine Kiekendief. Naast luide geluiden, zoals het bekende “gru-to gru-to”, laten ze ook een heel repertoire aan roepjes horen die voor hun partner of kuikens dichtbij bedoeld zijn.
    Tijdens zijn lezing zal Ondrej ons meenemen in de geluiden op en rond een gruttonest, vanaf het leggen van het eerste ei tot aan het uitkomen van het laatste ei. Deze nieuwe geluidskennis kan bijvoorbeeld vogelaars die weidevogels inventariseren beter leren begrijpen wat ze nu precies zien gebeuren.

    17. Leo Ballering: Zelf nestkastonderzoek doen

    De nestkasten in je eigen tuin lenen zich uitstekend voor kleinschalig onderzoek en als je dat maar lang genoeg volhoudt dan is er elk jaar wel iets bijzonders te zien! Door gedetailleerd naar de legsels te kijken ga je bovendien bijzondere gedragspatronen zien. In dit koude, natte voorjaar moesten, bijvoorbeeld, veel soorten hun broedstrategie aanpassen met eilegstops en broedstops. Desondanks gingen er veel jongen en hele legsels verloren.
    Leo Ballering laat op de landelijke dag zien hoe je betrouwbaar en zonder verstoring je nestkasten kunt monitoren, hoe je met Avinest, in het veld, je gegevens in kunt voeren en/of met het Sovon nestkaartsysteem jouw gegevens beschikbaar maakt voor publicaties en vervolgonderzoek. Doe je dat, dan krijg je van NESTKAST, als beloning voor je inspanningen vóór het volgend broedseizoen, een samenvatting van jouw gegevens en die van ~15.000 legsels (meer dan 100.000 eieren) uit nestkasten thuisgestuurd.

    18. Bruno Ens: Voedsel en vogels in de Waddenzee

    Vaak wordt aangenomen dat de draagkracht van de Waddenzee voor vogels bepaald wordt door het voedselaanbod. Gedetailleerd onderzoek door Leo Zwarts en anderen liet zien dat het aantal Scholeksters op het wad bij Moddergat werd bepaald door de oogstbare biomassa bodemdieren (gemeten in grammen vlees). In vergelijkbaar zeer gedetailleerd onderzoek door Caspar Kraan en anderen werd gevonden dat het aantal Kanoeten op het wad in de westelijke Waddenzee werd bepaald door de oppervlakte wad (gemeten in hectares) waar de Kanoeten voldoende snel voedsel konden vinden. Oogstbare biomassa en oppervlakte geschikt wad noemen we proxies voor draagkracht, omdat draagkracht betrekking heeft op het aantal vogels dat in een gebied kan leven en niet op grammen vlees of hectares wad. Als we de droogvalduur van het wad in rekening willen brengen verdubbelt het aantal mogelijke proxies van 2 naar 4 en er kunnen er nog veel meer proxies worden bedacht.
    Voor 13 verschillende soorten wadvogels onderzochten we welke proxy voor draagkracht het beste de jaarlijkse verspreiding van de betreffende wadvogelsoort in de Waddenzee kon verklaren. Het succes van die onderneming was beperkt. Waarschijnlijk moeten we niet alleen het voedsellandschap in rekening brengen, maar ook het verstoringslandschap, de sediment samenstelling van het wad (sommige soorten prefereren slik, andere soorten juist zand) en de mogelijkheid om bij hoogwater ook nog naar voedsel te zoeken.

    19. Nick Hofland: Generalisten en specialisten op het boerenland Insectenetende boerenlandvogels hebben het zwaar in Nederland. De insectenstand is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Zodoende wordt het voor de boerenlandvogels steeds moeilijker om hun kostje bij elkaar te sprokkelen en hun jongen te voeden. Althans, dat is het idee. Maar klopt dit idee wel? In mijn onderzoek heb ik het dieet van de jongen van twee insectenetende boerenlandvogels, de boerenzwaluw (een specialist) en de spreeuw (een generalist), vergeleken. Wat eten deze vogels? Wat zijn de verschillen in hun dieet? Hoe flexibel is hun dieet? En welke invloed heeft het landschap (hun foerageergebied) op hun dieet? Door antwoord te geven op deze vragen schets ik een beeld van de voedselsituatie voor boerenlandvogels. We vergelijken hoe verschillende boerenlandvogels omgaan met een verminderd voedselaanbod en identificeren mogelijke knelpunten in de voedselvoorziening.
    20. Christiaan Both: Insectivore vogels nemen niet meer af? Dit verhaal gaat over een paradox: terwijl insecten in West-Europa de afgelopen decennia met wel 75% zouden zijn afgenomen, is er bij veel insectivore vogelsoorten nauwelijks afname te zien over dezelfde periode. Soorten als zwartkop, nachtzwaluw en roodborsttapuit zijn de afgelopen 30 jaar minstens verdubbeld, en zelfs boerenzwaluw en bonte vliegenvanger hebben na klappen in de jaren ‘90 de afgelopen jaren weer hun oude aantallen bereikt. Waarom zien we die achteruitgang van insecten dan niet terug in broedvogeltrends? Een mogelijke verklaring is dat veel van deze vogelsoorten (nog) niet door hun voedsel in Nederland beperkt worden, maar bijvoorbeeld door omstandigheden tijdens de winter. Een andere verklaring is dat het voedsel dat voor deze soorten belangrijk is veel minder (of niet) is afgenomen. Er is duidelijk werk aan de winkel om beter te begrijpen welk voedsel belangrijk is voor soorten, en of dit werkelijk afneemt.
    21. Arnold van den Burg: Voedselstress op de zandgronden Verzuring en vermesting spelen tegenwoordig in van nature nutriëntenarme, zwak gebufferde zandbodems (zoals het merendeel van de hogere zandgronden van Nederland) een grote rol bij het niet meer naar behoren functioneren van ecosystemen. Zekerheden die tijdens de evolutie van soorten altijd opgeld deden, zoals de (co-) limitatie van stikstof als plantenvoedingsstof, zijn door de stikstofdepositie teniet gedaan. Ook de beschikbaarheid van essentiële voedingsstoffen, zoals calcium, is door de bodemverzuring geen vanzelfsprekendheid meer. Planten en dieren verdwijnen of hebben zichtbaar last van de ontwrichting van het ecosysteem: bij vogels treden calcium- en aminozuurtekorten op en vleermuizen lijken te lijden onder voedseltekorten in het najaar. De belangrijkste mechanismen achter deze processen worden toegelicht, alsmede de hieruit volgende denkrichting voor het herstel van de biodiversiteit.
    22. Tom Versluijs: Groei van Drieteenstrandlopers Drieteenstrandlopers hebben in hun Arctische broedgebied te maken met een snel opwarmend klimaat. Als gevolg hiervan smelt de sneeuw steeds vroeger en komen insecten steeds vroeger uit de grond omhoog. Drieteenstrandlopers zijn op de toendra afhankelijk van deze insecten om hun kuikens goed te laten groeien en we zouden dus kunnen verwachten dat drieteenstrandlopers ook steeds eerder zijn gaan broeden. Dit laatste is echter niet het geval. Tijdens deze lezing bekijken we wat de gevolgen zijn van deze mogelijke ‘mismatch’ met hun prooi. We koppelen de groei van drieteenstrandloper kuikens aan de beschikbaarheid van insecten in hun directe omgeving. Daarnaast volgen we drieteenstrandloper families met radiozenders en bekijken we hun beweging over de Arctische toendra. Zijn deze families wellicht in staat om een ‘mismatch’ te vermijden door naar plekken te bewegen waar de insectenpiek relatief laat is?
    23. Ruben Evens: Het foerageergedrag van Nachtzwaluwen Nachtzwaluwen zijn een typische heidesoort, althans, dat werd altijd verondersteld. Het zijn visuele predatoren en eten hoofdzakelijk vliegende insecten, maar vinden zij echt voldoende voedsel in die schrale heidegebieden? Heb je al eens gemerkt dat het ''s nacht bijzonder stil kan zijn op de heide? De afgelopen tien jaar ontdekten we dat nachtzwaluwen 's nachts op zoek gaan naar foerageergebieden waar ze hoge concentraties nachtvlinders vinden. Ze selecteren specifieke families, en worden in die zoektocht mogelijk geholpen door de maan en de mens.
    23. Ruben Evens: Het foerageergedrag van Nachtzwaluwen Nachtzwaluwen zijn een typische heidesoort, althans, dat werd altijd verondersteld. Het zijn visuele predatoren en eten hoofdzakelijk vliegende insecten, maar vinden zij echt voldoende voedsel in die schrale heidegebieden? Heb je al eens gemerkt dat het ''s nacht bijzonder stil kan zijn op de heide? De afgelopen tien jaar ontdekten we dat nachtzwaluwen 's nachts op zoek gaan naar foerageergebieden waar ze hoge concentraties nachtvlinders vinden. Ze selecteren specifieke families, en worden in die zoektocht mogelijk geholpen door de maan en de mens.
    24. Herman van Oosten: Het intieme leven van Drentse Paapjes Paapjes verdwijnen uit Nederland, grotendeels door hun voorliefde voor extensief gebruikt wei- en hooiland. Raadselachtiger is het afnemen in natuurgebieden: aan welke paapjeswensen wordt te weinig invulling gegeven? Omdat populatieontwikkelingen bij zangvogels worden gestuurd door het aantal uitgevlogen jongen en de mate van nestpredatie, verdiepen we ons sinds kort in het intieme leven van paapjes in Drenthe. Zo willen we weten welke prooien aan hun jongen worden gevoerd in natte hei, veen en beekdalen, hoe vaak de jongen gevoerd worden en wat de overleving is van jongen in het nest en de onwaarschijnlijk mooie azuren eieren. Basale kennis die ook voor deze bruinogige weidetapuit nauwelijks voorhanden is, maar wel voor de nauwverwante roodborsttapuit: vormt een vergelijkende studie een sleutel tot inzicht?
    25. Marco Hillenaar: Broedvogels in de Weerribben De Weerribben is een uitgestrekt moerasgebied waar regelmatig zeldzaamheden zoals klein waterhoen opduiken. Jaarlijks worden er delen van de Weerribben geïnventariseerd op broedvogels. Dit gebied is bij uitstek geschikt voor moerasvogels, zoals de purperreiger en baardmannetjes. Daarnaast kunnen er ook leuke bosvogels, zoals kleine bonte specht en wielewaal worden aangetroffen. Op de Sovon-dag zal Marco Hillenaar zijn ervaringen als teller in dit mooie gebied met jullie delen. Tijdens zijn lezing zal hij vertellen welke broedvogels er voorkomen in het gebied, maar hij zal ook aandacht besteden aan hoe je eigenlijk broedvogelmonitoring kan doen in zo'n nat en slecht bereikbaar gebied.
    26. Ruben Evens: Het foerageergedrag van Nachtzwaluwen
    27. Ruben Evens: Het foerageergedrag van Nachtzwaluwen </

    Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q    webinar Waterkwaliteit: Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
    In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt.
    https://attendee.gotowebinar.com/register/6013883719593669390.
    Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde Waterkwaliteit Webinar Week van 15-19 november jl.
    Via de link vind je alle presentaties en opnames. Ook als je verhinderd was leuk om te lezen!
    Terugblik: zie https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/terugblik-verslagen/427-wok-tools-landbouwmaatregelen


    Klimaat Special NOS op 3

    Klimaat Special NOS op 3

    Gerard Oostermijer Biodiversiteit
    https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdam    https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28507
    https://assets.naturetoday.com/docs/b946d819-c5e0-4a96-9923-79f6c8955c1d.pdf persoonlijke verslagen van natuurkenners. Verhalen van mensen die de delta van honderd jaar geleden nog kennen, en verhalen van mensen die vandaag de dag regelmatig tot hun enkels door de slootjes waden.

    Aanstaande vrijdag 5 november is het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium. U heeft aangegeven via de livestream het symposium te gaan volgen. De livestream verloopt via Microsoft Teams en door op onderstaande tekst “Click here to join the meeting” te klikken wordt u doorverwezen naar óf een website óf naar Microsoft Teams als u die app reeds geïnstalleerd heeft. Op de website kunt u vervolgens kiezen voor het downloaden van de app voor uw computer of voor het gebruik van Microsoft Teams via de Internet-browser die u gebruikt.

    Aanstaande vrijdag 5 november is het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium. U heeft aangegeven via de livestream het symposium te gaan volgen. De livestream verloopt via Microsoft Teams en door op onderstaande tekst “Click here to join the meeting” te klikken wordt u doorverwezen naar óf een website óf naar Microsoft Teams als u die app reeds geïnstalleerd heeft. Op de website kunt u vervolgens kiezen voor het downloaden van de app voor uw computer of voor het gebruik van Microsoft Teams via de Internet-browser die u gebruikt.    webinar Waterkwaliteit: Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
    RIZA RWZ
    9 december 2021: Symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’
    Carla waternetwerk
    symposium waddenkust
    webinar waddenkust
    Werbinar MarkerWadden
    Youtube Amsterdam Schience Park Lezingen
    WWF Verhalen van Oude NatuurVorsers
    https://assets.naturetoday.com/docs/b946d819-c5e0-4a96-9923-79f6c8955c1d.pdf
    vrijdag 5 november is het Stormvloeden en Verdronken Dorpen Symposium.
    ScienceWEken

    Klimaat Special NOS op 3

    Gerard Oostermijer Biodiversiteit
    https://podcastluisteren.nl/pod/Radio-Swammerdam
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q    https://www.youtube.com/channel/UC_O0Q7SaFOtV-mhKxyt-mbQ

    https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBl3dSNhbhh-ILEWmhfl8xyjOGcCxRQF
    Steven Pemberton gave the lecture "The Internet of Things and the Coming Robot Rebellion" on the Amsterdam Science Park Open Day on 2 October 2021 on behalf of CWI, the Dutch national institute for mathematics and computer science.

    Technological changes in society seem to be accelerating: in fact you can go back tens of thousands of years and discover an alarming pattern: they are accelerating at an exponential rate. If they were once happening every 100 years, then after 100 years, they were happening every 50 years, and then every 25 years. If you follow this line, you see that it converges on a time, apparently not too far in the future, where paradigm shifts are happening daily.

    Can this really be? One suggestion is that that is the point where computers become smarter than us, and it is the computers doing the design, not us. By then, the whole world will be interconnected by the internet of things; will we be ready for a world where we are no longer the smartest? Will computers remain at our service?

    https://homepages.cwi.nl/~steven/
    Steven Pemberton (CWI): The Internet of Things and the Coming Robot Rebellion    https://www.youtube.com/watch?v=ABLVC17fGU0&t=516s
    RAVON Basiscursus Zoetwatervissen

    RAVON Basiscursus Zoetwatervissen

    1. RAVON Basiscursus Zoetwatervissen
    2. RAVON Basiscursus Zoetwatervissen
    3. RAVON Basiscursus Zoetwatervissen
    4. Playlist SOVON https://www.youtube.com/playlist?list=PLX3iRAvuDl199JNPFpwNeYg6i3eTqg74Q
     https://www.dutchbirding.nl/evenementen/1700/terugblik_dutch_birding_vogelweek_2021
     https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/60262-261-sovon-landelijke-dag-nou

     261-Sovon Landelijke Dag (NOU)
    Publicado el 22 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    383-Radboud Reflects

    https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2022/
    https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2016/


   32. Terugblik

    De nanomachines komen er aan | Actualiteitencollege


    De nanomachines komen er aan
    Actualiteitencollege
    Maandag 12 december 2016 | 12:45 - 13:30 uur | Hal Huygensgebouw RU

    Verslag
    “De organische chemie begon met Aristoteles die als eerste ideeën had over hoe je de wereld om je heen moest zien en begrijpen,” aldus Nolte. “Dat was toch vooral een filosofische benadering. Die zienswijze leidde tot alchemie; een mengsel van chemie en filosofie, waarbij pogingen werden ondernomen om goud te maken uit lood, een onedel metaal. Tegen het eind van de 18e eeuw legde de Franse Antoine Lavoisier uiteindelijk de wetenschappelijke basis voor de scheikunde.” Lees het volledige verslag van De nanomachines komen er aan

    Roeland Nolte: een mogelijke toepassing van moleculaire machines is dataopslag op dna. 5000 jaar aan informatie kan opgeslagen worden op dna. Lees het volledige twitterverslag van De nanomachines komen er aan


   33. Zijn de insecten aan het uitsterven?
    Where Have All the Insects Gone?

    | Lunch lecture by ecologist Caspar Hallmann| Radboud Reflects Month of Ethics @ Faculty of Science | Tuesday 14 November 2017 | 12. 45 – 13.30 hrs | Central Hall Huygens building (Noordstraat) Radboud University

    Three-quarters of the flying insects in nature have vanished in the last 25 years. This shocking outcome has prompted warnings that the world is on course for an ecological Armageddon, with profound consequences for human society. What caused this drastic decrease of the number of insects? Why is the extinction of insects a problem at all? In what way does it affect human society? And what – if anything – can we do to counter this extinction? Come listen as Hans de Kroon explains and then join the discussion!

    An Unclear Cause
    Insects make up about two-thirds of all life on Earth. They play an important role in the circle of life as both pollinators and prey for other wildlife. Hans de Kroon’s recent research project, however, has brought to light a horrific decline in their numbers. Are weather-, climate- and landscape changes to blame, or is it maybe pollution or the widespread use of pesticides? The factors that caused the decline are still unclear, open for debate, and require further investigation.

    About the speaker
    Hans de Kroon(verwijst naar een andere website) is professor Plant Ecology and the director of the Institute for Wetland and Water Research at the Faculty of Science of Radboud University. He recently led a research project in Germany showing that three-quarters of the flying insects in nature have vanished in the last 25 years.


    https://soundcloud.com/radboudreflects/where-have-all-the-insects-gone-lunch-lecture-by-ecologist-hans-de-kroon
    De laatste 25 jaar is maar liefst drie kwart van de insectenpopulatie uitgestorven. Deze schokkende resultaten kwamen uit recent onderzoek van de Radboud Universiteit, waar spreker Caspar Hallmann onderdeel van heeft uitgemaakt. Alhoewel het gevoel dat er minder insecten waren al langer aanwezig was, is dit het eerste onderzoek dat ons laat zien hoe slecht de onderste laag van de voedselketen er werkelijk voor staat. In de Maand van de Ethiek voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica presenteerde Hallmann het baanbrekende onderzoek voor een volle hal in het Huygens gebouw. Na afloop ging hij in gesprek met programmamaker Rob van de Ven om de gevolgen en mogelijke oplossingen voor deze ecologische ramp te bespreken.

    Pesticiden en de voedselketen
    In Nederland is de vogelpopulatie aan een hevige verandering onderhevig, bleek uit onderzoek drie jaar geleden. De hypothese was dat de vogels insecten aten die vergiftigd waren door het pesticidengebruik in de landbouw. Doordat de agrocultuur de insecten infecteerde, sloeg dit over op andere dieren in de voedselketen. Het onderzoek naar de vogelpopulatie heeft naast de ecologische problemen van de vogels zelf, ook de ecologische ramp onder insecten op de kaart gezet. Hoewel we nog erg veel niet weten over insecten, zijn de gevolgen van de ecologische ramp van ongekende schaal. “Wanneer we kijken naar de onderzoeksresultaten, zien we dat de afname van het aantal insecten meer dan 33.000 verschillende soorten beïnvloedt!”, concludeert Hallmann. “Omdat de afname zich betrekt op alle insectensoorten, is er meer aan de hand dan slechts een toevallige afname van enkele soorten. We hebben het hier over een grootschalige verandering in de natuur die enorme gevolgen met zich mee zal brengen.”
    https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2017-0/terugblik-2017/17-11-14-where-have-all-the-insects-gone-lunch/
    Het meten van de insecten
    Om onderzoek te doen naar hoeveel insecten daadwerkelijk nog in de natuur leven, heeft Hallmann samen met de rest van het onderzoeksteam de biomassa van verschillende omgevingen gewogen. Dit wil zeggen dat de insecten gelokt worden en automatisch gevangen worden in een potje. Naarmate er meer insecten in de val trappen, wordt het potje zwaarder en krijgt het een nieuw gewicht. Deze toename in gewicht is de biomassa en geeft ons een indicator van hoe ecologisch dichtbevolkt een bepaald gebied is. Waar in de jaren ’80 de gemiddelde biomassa nog op 20 gram zat, is deze nu afgezakt naar slechts 5 gram. Deze afname komt in bijna alle gemeten gebieden voor. Dat er sprake is van een grote ecologische verandering is dus niet te ontkennen.
    https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2017-0/terugblik-2017/17-11-14-where-have-all-the-insects-gone-lunch/
    De oorzaak
    Er zijn verschillende factoren die een invloed kunnen spelen bij het massaal sterven van de insecten. Belangrijke factoren kunnen bijvoorbeeld de klimaatverandering zijn, die ervoor zorgt dat de temperatuur minder aangenaam is geworden, en de landschapsverandering, doordat wilde natuur steeds meer plaats moet maken voor landbouw of nieuwbouw. Toch zijn dit volgens Hallmann niet de doorslaggevende zaken: “Wanneer we alle verschillende factoren met de grootte van hun invloed in één grafiek zetten, zien we dat ze elkaar opheffen. Zo heeft bijvoorbeeld het veranderende landschap een negatieve invloed, maar dit wordt gecompenseerd door andere factoren. De massale daling in insecten is dus niet te verklaren uit deze oorzaken.” Alhoewel er nog steeds niet met zekerheid gezegd kan worden wat de precieze oorzaak is, zijn de pesticiden gebruikt door boeren momenteel de hoofdverdachte. Toch zijn er nog andere mogelijke oorzaken waar nog niet genoeg onderzoek naar gedaan is om deze uit te sluiten, zoals overvoeding of de afname in natuuroppervlakte. “Alhoewel pesticiden een grote invloed lijken te hebben op de insectenbevolking, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen wat de definitieve oorzaak is. De kans dat het een combinatie van verschillende factoren is, lijkt erg groot.”

    Wat kunnen we doen?
    Toch is het volgens Hallmann tijd om actie te ondernemen. “Dat we de precieze oorzaak niet definitief kunnen aanwijzen, betekent niet dat we moeten wachten met het bestrijden van het probleem. De cijfers laten zien dat er een enorm ecologisch probleem is ontstaan, dat onmiddellijke aandacht nodig heeft.” De beste manier om tot herstel van de insectenpopulatie te komen zou daarom zijn om bijvoorbeeld de pesticiden te verbieden. Alhoewel deze maatregel niet met volledige zekerheid effectief zal zijn, hebben we geen tijd meer om te wachten op een definitieve oplossing vanuit de wetenschap.

    “Gelukkig zijn insecten als soort ontzettend weerbaar tegen uitsterven. Het is in de geschiedenis maar liefst vijf keer eerder gebeurd dat de insecten erg onder druk stonden.” Desondanks zullen we echter actie moeten ondernemen om de insecten te redden. Binnen de Europese Unie staat het verbieden van pesticiden inmiddels hoog op de agenda en in Engeland is het al verboden. Daarnaast kunnen we ook zelf helpen: “Dit kan door bijvoorbeeld meer groen in je tuin te maken, en daarmee meer leefgebied voor insecten te scheppen. Ook is het belangrijk om verantwoorde keuzes te maken met de producten die we kopen. Als we echt willen dat er iets verandert, moeten we overwegen om niet langer producten te kopen waar pesticiden voor zijn gebruikt.”
    Door: David Leeftink
    Podcast:
    Aankondiging
    Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief(verwijst naar een andere website).
    Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter(verwijst naar een andere website).
    https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2017/where-have-all-the-insects-gone-lunch-lecture-by/
    https://soundcloud.com/radboudreflects/where-have-all-the-insects-gone-lunch-lecture-by-ecologist-hans-de-kroon
    https://soundcloud.com/radboudreflects/where-have-all-the-insects-gone-lunch-lecture-by-ecologist-hans-de-kroon

    https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2017-0/terugblik-2017/17-11-14-where-have-all-the-insects-gone-lunch/
    https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2017/where-have-all-the-insects-gone-lunch-lecture-by/   34. https://vimeo.com/774108524/7fba4299e4

   35. https://vimeo.com/779302612/ef0060f078

   36. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.17.480847v1.full.pdf

   37. Voor wie iets weten wil over groeiend veen in Laag Holland, zie deze internetpublicatie.
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie
   38. -https://www.youtube.com/channel/UCR1JY-C-hPdRChpPZjtFlLw

    Programma VLEN-dag 2022 – editie 44
    ZATERDAG 29 OKTOBER 2022
    Forum gebouw WUR - Droevendaalsesteeg 2, Wageningen
    Zaal open: 9:15 uur

    Op de VLEN-dag wordt een breed scala aan resultaten van vleermuisonderzoek- en bescherming uit Nederland gepresenteerd. Voor ieders gezondheid: voel je je niet lekker? Test je en blijf thuis bij COVID-19 en volg het digitaal via het VLEN YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCR1JY-C-hPdRChpPZjtFlLw. Ook zijn hier de VLEN avonden van 2020 en de VLEN-dag van 2021 terug te kijken. Let op: de YouTube- link hiervan is gewijzigd.

    Op de VLEN-dag worden voordrachten gehouden over vleermuisbescherming, vleermuisonderzoek en andere vleermuiswetenswaardigheden. Daarnaast
    zijn er posterpresentaties en stands waar verschillende vleermuisgerelateerde zaken worden verkocht. De VLEN-dag is vooral ook een dag waarop iedereen die geïnteresseerd is in vleermuizen elkaar
    (weer) ontmoet en is er ruimte om ervaringen met elkaar te kunnen delen. Net als voorgaande jaren is er de gelegenheid voor eenieder om een vraag, ervaring of dilemma (ongeveer 5 minuten) te delen met de
    zaal. Meld je hiervoor aan bij Niels de Zwarte.

    Voor de lunch kun je zelf eten meebrengen; tevens is er lunch te koop die wij moeten afnemen bij de cateraar. Helaas is de koffie en thee niet goedkoop. De koffie en lunch kunnen betaald worden via een tikkie of contant.

    Dit jaar wordt voor de derde keer de Leo Bels Prijs uitgereikt aan een inspirerend persoon voor vleermuisbescherming. Vanaf 2019 wordt vleermuisminnend Nederland uitgenodigd om personen te nomineren die
    een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan het behoud van vleermuizen. De criteria voor de prijs zijn: toewijding, innovatie, enthousiasme en inspiratie om het verschil te maken, zowel voor
    vleermuizen als voor mensen, waardoor de missie van Vleermuizenwerkgroep Nederland werkelijkheid wordt. Iedereen heeft iemand kunnen nomineren en vervolgens kunnen stemmen. Na meerdan 130 stemmen wordt de winnaar aanstaande zaterdag bekendgemaakt.


   39. Publicado el 22 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    23 de diciembre de 2022

    384-De nanomachines komen eraan Nobelprijs voor de Chemie 2016


   40. “We zijn de meesters van het kleine aan het worden”
    Verslag - De nanomachines komen eraan | Actualiteitencollege n.a.v. de uitreiking van de Nobelprijs voor de Chemie 2016
    Maandag 12 december 2016 | Hal Huygensgebouw, Radboud Universiteit

    De Groningse scheikundige Ben Feringa ontving samen met twee collega’s op 10 december 2016 de Nobelprijs voor de Chemie. Hoogleraar Organische chemie Roeland Nolte van de Radboud Universiteit gaf de bezoekers van het actualiteitencollege een inleiding in de moleculaire chemie en sprak bovendien over de mogelijke toepassingen van moleculaire motoren. Bio-ethicus Mira Vegter van de Radboud Universiteit belichtte de filosofische implicaties van de nanomachines.

    Organische chemie
    Roeland Nolte legde uit dat de Nobelprijswinnaars werken binnen het gebied van de organische chemie. “Dat is het oudste vakgebied binnen de scheikunde. Het ontstond in 1826 toen Friedrich Woehler ontdekte dat hij ammoniumcyanaat, een molecuul uit de anorganische chemie, kon omzetten naar ureum. Ureum kwam voor in urine van dieren en mensen. Hiermee werd voor de eerste keer aangetoond dat voor het maken van organische verbindingen geen geheime kracht nodig was, zoals in die tijd werd verondersteld.” Het startsein voor de organische chemie was gegeven.

    Aristoteles
    “De organische chemie begon met Aristoteles die als eerste ideeën had over hoe je de wereld om je heen moest zien en begrijpen,” aldus Nolte. “Dat was toch vooral een filosofische benadering. Die zienswijze leidde tot alchemie; een mengsel van chemie en filosofie, waarbij pogingen werden ondernomen om goud te maken uit lood, een onedel metaal. Tegen het eind van de 18e eeuw legde de Franse Antoine Lavoisier uiteindelijk de wetenschappelijke basis voor de scheikunde.”

    Moleculaire lift
    Binnen de supramoleculaire chemie worden vandaag de dag met behulp van verschillende technieken molecuulstructuren gemaakt. De Nobelprijswinnaars hebben een nieuw soort mechanische binding ontwikkeld. Feringa en collega’s maakten met behulp van kleine bewegende ringetjes moleculaire structuren die een eerste aanzet zijn tot moleculaire machines. Nolte: “Stoddart, een van de mede-winnaars maakte bijvoorbeeld een moleculaire lift. Met zuur en water kan hij een onderdeel van beneden naar boven verplaatsen. Hij bracht ook in kaart hoeveel kracht dat kost. Dat zijn de eerste elementen die nodig zijn om machines te ontwerpen.”

    Sonnetten van Shakespeare
    Wat kunnen we eigenlijk precies doen met moleculaire motoren? Nolte: “Boeken hebben maar een relatief beperkte houdbaarheidsdatum van zo’n vijfhonderd jaar. Daarom besloot een onderzoeksteam te bekijken of informatie opgeslagen kan worden op DNA. Onder leiding van Nick Goldman werden 154 sonnetten van Shakespeare en de speech van Martin Luther King omgezet in een binaire code. Een ander programma schreef deze reeks van enen en nullen om tot een code van vier letters, zodat het als DNA gecodeerd kon worden. Toen ze het DNA door een computer werd uitgelezen, bleek 99,9 procent van de inhoud van de teksten behouden. DNA is zeker vijfduizend jaar houdbaar, dus informatieopslag op DNA heeft de toekomst.”

    Meesters van het kleine
    Mira Vegter promoveert op filosofische, ethische en maatschappelijke kwesties rondom nanogeneeskunde en volgt de ontwikkeling van nanomachines met interesse. “De machines waar professor Nolte over sprak, treffen we al van nature aan ons lichaam, bijvoorbeeld in DNA- en RNA-moleculen. Nano-motoren zijn organisch van aard. Dat betekent dat het verschil tussen mens en technologie steeds kleiner wordt. Er wordt een veld opengebroken waarin je de natuur gaat kopiëren. Daarmee worden we op moleculaire schaal maakbaar.” Dat beaamde Nolte: “We zijn de meesters van het kleine aan het worden.”

    Denken over onszelf
    Volgens Vegter is er nu nog “vrij weinig” te zeggen over de gevaren van nanomachines. Toch zal het de manier waarop we over onszelf praten veranderen. Dat gebeurde ook toen de genetica opkwam. Vegter: “Daardoor zeiden mensen ineens: ‘Dit heb ik van mijn vader’ of ‘Het zit in mijn genen’. Wetenschappelijke ontwikkelingen doorboren het denken over onszelf.”
    https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2016/terugblik-2016/16-12-12-nanomachines-komen-actualiteitencollege/info/meesters-van-het-kleine/
    Door: Karlijn Ligtenberg
    https://www.mixcloud.com/RadboudReflects/#follow
    https://www.mixcloud.com/RadboudReflects/de-nanomachines-komen-er-aan-actualiteitencollege/

   41. https://www.youtube.com/watch?v=_nJZqcKhtsE&feature=youtu.be
    https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2017-0/terugblik-2017/techniek-oplossing-klimaatcrisis/
    https://www.youtube.com/@RadboudReflectsLectures


   42. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified_Languages_of_Europe_map.svg

   43. [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified_Languages_of_Europe_map.svg][img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Simplified_Languages_of_Europe_map.svg/512px-Simplified_Languages_of_Europe_map.svg.png[/img][/url]
    [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified_Languages_of_Europe_map.svg]Simplified Languages of Europe map[/url]
    Zie hieronder. / [bewerken] By language codes: SVG,  jpg,  png;  English: SVG ,  simplified SVG ,  rectified PNG ;  Esperanto 1 ,  2 ,  3 ,  français ,  македонски  
    العربية  

    עברית, Public domain, via Wikimedia Commons

   44. [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Word_for_Wine_in_European_languages.svg][img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Word_for_Wine_in_European_languages.svg/512px-Word_for_Wine_in_European_languages.svg.png[/img][/url]
    [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Word_for_Wine_in_European_languages.svg]Word for Wine in European languages[/url]
    PiMaster3, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons


   45. [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Word_for_Saturday_in_European_Languages.svg][img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Word_for_Saturday_in_European_Languages.svg/512px-Word_for_Saturday_in_European_Languages.svg.png[/img][/url]
    [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Word_for_Saturday_in_European_Languages.svg]Word for Saturday in European Languages[/url]
    Poulpy, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons
   46. [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Word_for_Saturday_in_European_Languages.svg][img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Word_for_Saturday_in_European_Languages.svg/512px-Word_for_Saturday_in_European_Languages.svg.png[/img][/url]
    [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Word_for_Saturday_in_European_Languages.svg]Word for Saturday in European Languages[/url]
    Poulpy, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

   47. [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Word_for_Tea_in_European_Languages.svg][img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Word_for_Tea_in_European_Languages.svg/512px-Word_for_Tea_in_European_Languages.svg.png[/img][/url]
    [url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Word_for_Tea_in_European_Languages.svg]Word for Tea in European Languages[/url]
    Poulpy, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

   48. Voor wie iets weten wil over groeiend veen in Laag Holland, zie deze internetpublicatie.
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie

   49. Publicado el 23 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    385-Techniek, dé oplossing voor de klimaatcrisis? | Dubbelcollege met René ten Bos en Heleen de Coninck

    Techniek, dé oplossing voor de klimaatcrisis? | Radboud Reflects Dubbelcollege met filosoof René ten Bos en klimaatwetenschapper Heleen de Coninck
    Maandag 18 september 2017 | 19.30 - 21.00 uur | Collegezalencomplex Radboud Universiteit


    Enorme hoeveelheden CO2 onder de grond stoppen. Elektriciteit uit oceaangolven. Batterijen op basis van osmose. Als we de klimaatcrisis te lijf willen gaan, moeten we ons aan vormen van technologie wagen, stelt klimaatwetenschapper Heleen de Coninck. Filosoof René ten Bos heeft zijn bedenkingen. Zijn de gevolgen wel te overzien? En zijn het niet juist dit soort “totalitaire” oplossingen die ons juist in de problemen hebben gebracht? Want als de milieucrisis ons iets leert, is het dat wij de controle niet hebben. Luister naar deze verschillende meningen.

    www.ru.nl/rr/techniek
    Dit is een programma van Radboud Reflects in samenwerking met de Programmaraad Duurzaamheid van de Radboud Universiteit.

    Filosoof en programmamaker Lisa Doeland opende het programma met de woorden; “Ik weet niet of het een fijne avond wordt, maar ongetwijfeld een leerzame.” Maar de volle zaal liet zien dat de klimaatcrisis misschien geen positief onderwerp is, maar wel een onderwerp van groot belang. Klimaatwetenschapper Heleen de Coninck van de Radboud Universiteit zette in een interessante lezing uiteen over welke technologische oplossingen voor de klimaatcrisis er nu wordt nagedacht en hoe reëel deze zijn. Vervolgens vertelde filosoof van de Radboud Universiteit René ten Bos waarom we volgens hem voorzichtigheid moeten betrachten bij technologische oplossingen en waarom deze alleen nooit voldoende kunnen zijn. Tijdens het gesprek onder leiding van filosoof Lisa Doeland werden kritische vragen gesteld.

    https://www.ru.nl/radboudreflects/techniek/
    https://www.ru.nl/radboudreflects/@1115201/techniek-oplossing-klimaatcrisis-dubbelcollege/

    Verstoring
    Er is volgens Heleen de Coninck tot op heden geen onomstotelijk bewijs dat de mensen het klimaat beïnvloeden. Hiervoor zou eerst een hogere stijging van de temperatuur nodig zijn en heb je bijvoorbeeld een ‘controle’ aarde nodig. Maar er zijn wel veel wetenschappelijke bewijzen die impliceren dat het klimaat door de mens wordt verstoord. De causale keten van temperatuurstijging door CO2 uitstoot is duidelijk en de invloed hierop van het gedrag van mensen ook. Het klimaat verandert omdat we de energiehuishouding of de stralingsbalans verstoren. De uiteindelijke gevolgen zijn een zeespiegelstijging, zwaardere orkanen, smeltende gletsjers en een veranderend neerslagpatroon.

    Foto: Ted van Aanholt

    Technologische oplossingen
    Sinds 1975 is de hoeveelheid CO2 verdubbeld. De verwachting is dat deze blijft stijgen door de groeiende bevolking en consumptie. Om de temperatuurstijging binnen veilige grenzen te houden moet je ingrijpen. Uiteindelijk moet je zelfs negatief CO2 gaan verwijderen uit de atmosfeer. De IPCC rapporten lijken te geloven in een technologische oplossing, anders is tegengaan van klimaatstijging niet haalbaar.

    Handelen
    Er zijn volgens De Coninck drie categorieën van handelingsperspectieven. Mitigatie, adaptatie en bioengineering. Bij mitigatie probeer je de stijging van de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer te verminderen of zelfs de hoeveelheid te verlagen. Dit kun je doen door minder energie te gebruiken, minder vlees en zuivel te nuttigen, CO2 af te vangen of door heel veel bossen aan te planten. Met CO2-afvang en ondergrondse opslag kunnen we voorkomen dat CO2 van fossiele fabrieken de atmosfeer bereikt. Volgens De Coninck is dit technisch haalbaar, maar de economische en sociale haalbaarheid is twijfelachtig. Een tweede vorm is adaptatie, aanpassen aan klimaatimpacts, bijvoorbeeld door watermanagement, het gebruik van andere gewassen en rampenwaarschuwingssystemen.

    Bioengineering
    Tot slot is er klimaatengineering, het ingrijpen in de stralingsbalans. Dit kan bijvoorbeeld door SO2 in de stratsofeer in te brengen of door wolken te verwitten. Bij stratosferische aerosloinjecties boots je een vulkaanuitbarsting na. Zwaveldioxidevervuiling dempt de klimaatverandering. We kunnen SO2 direct injecteren bovenin de troposfeer. Er is echter nog veel onduidelijk. Hoe lang het werkt. Of het uitvoerbaar is. Wat de lokale effecten op het klimaat zijn op andere plekken. En als je er mee ophoudt, vliegt de temperatuur weer omhoog.

    Techniek en mensen
    De Coninck is er van overtuigd dat als je gaat rommelen in de stralingsbalans dat je dan een slecht begrepen probleem oplost met een slecht begrepen oplossing. We hebben te weinig kennis van het klimaat en weten te weinig over de mogelijke gevolgen van technologische oplossingen. Je ziet op dit moment dat er een steeds groter maatschappelijk draagvlak komt voor technologisch ingrijpen in het klimaat. Maar we moeten niet vergeten dat technologieën altijd samenhangen met gedrag van mensen en bijvoorbeeld het economische systeem. De Coninck sloot haar lezing af met de waarschuwing dat het een groot probleem is dat engineers de interactie tussen techniek en mensen of de maatschappij niet erkennen.

    Antropoceen
    Filosoof René ten Bos benaderde de vraag of we technologische oplossingen moeten gebruiken voor de klimaatcrisis vanuit het antropoceen. Het antropoceen is een door Paul Creutzen bedachte term om het huidige tijdperk te kunnen benoemen, waarin het klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Het antropoceen is volgens Ten Bos een periode van een cascade van antropogene catastrofes. De term is heel handig om ons huidige tijdperk waarin er sprake is van een veranderende ecologie te framen.

    Schuld
    De mens krijgt in het antropoceen de schuld van de klimaatcrisis. Maar als je de mens de schuld geeft, wie geef je dan eigenlijk de schuld? De mensheid is een abstract begrip. Daarmee geef je eigenlijk niemand de schuld. Ten Bos is pessimistisch over ons handelingsperspectief. Hij vindt terughoudendheid de beste oplossing. Maar tegelijk is de vraag hoe het minder vlees eten of minder vliegen van één persoon er toe doet in het grote geheel. Moeten we dan toch terug naar een discussies over de verantwoordelijkheid van de mensheid?

    Natuur versus cultuur
    We zijn er volgens Ten Bos achtergekomen dat alles met alles is verbonden. We zijn opgegroeid met het idee dat je natuur en cultuur van elkaar kunt onderscheiden. Maar de Franse filosoof Michel Serres heeft ons erop gewezen dat dit niet zo is. Als we de natuur met knuppels slaan, dan slaat ze terug, met orkanen en de Q-koorts.

    Voorzichtigheid
    Kenmerkend voor de ecologie is dat je nooit weet wat de gevolgen zijn van ingrijpen. Hoe voorkom je dat de remedie erger is dan de kwaal. Ten Bos pleit dan ook voor voorzichtigheid. In het verleden hebben we meerdere keren ingegrepen in de natuur met desastreuze gevolgen. Denk aan het indammen van rivieren of het uitzetten van niet-inheemse diersoorten. Tegelijk neemt de druk op regeringen toe om wel in te grijpen. Er is druk om met oplossingen te komen die zeer riskant zijn, of misschien wel helemaal geen oplossingen zijn.

    Complexiteit
    In tijden van complexiteit zijn simpele causale ketens moeilijk aan te geven. Het is volgens Ten Bos een denkfout om alles tot simpele causale ketens te reduceren. Weersvoorspellingen zijn nog steeds heel erg moeilijk. Maar de politiek en de samenleving verwachten wel precieze voorspellingen. Ten Bos stelt dan ook dat je technologisch op moet lossen wat je technologisch op kunt lossen. Maar hij meent dat te makkelijke oplossingen zonder een gedragsverandering geen echte oplossingen zijn. Als sociaal en politiek niet wordt mee gegaan met technologische oplossingen dan zullen deze het ook niet werken.

    Wanhoop
    Alleen feiten zijn niet voldoende, er hoort altijd een verhaal bij. Wetenschappers moeten zich hier bewust van zijn. Je hoeft geen discussie te voeren over wat de temperatuur is, maar wel over wat dit betekent. Denk bijvoorbeeld aan het smelten van het ijs op de Beringzee. Volgens sommigen wordt dit gezien als een klimaatramp, maar Russen zien dit als een vooruitgang. De zee is nu heel het jaar goed bevaarbaar. Schepen hoeven daarom minder afstand af te leggen, en gebruiken minder stookolie, dus dit is milieuwinst. Ten Bos eindigde zijn lezing met de opmerking; “Het antropoceen is geen feest, maar wanhoop niet.”
    https://www.youtube.com/watch?v=_nJZqcKhtsE&feature=youtu.be
    https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2017-0/terugblik-2017/techniek-oplossing-klimaatcrisis/
    https://www.youtube.com/@RadboudReflectsLectures


   50. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified_Languages_of_Europe_map.svg

   51. <a title="Zie hieronder. / [bewerken] By language codes: SVG,  jpg,  png;  English: SVG ,  simplified SVG ,  rectified PNG ;  Esperanto 1 ,  2 ,  3 ,  français ,  македонски  
    العربية  

    עברית, Public domain, via Wikimedia Commons" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified_Languages_of_Europe_map.svg">Simplified Languages of Europe map


   52. Word for Wine in European languages

   53. Word for Tea in European Languages

   54. Word for Saturday in European Languages

   55. Word for Tea in European Languages
   56. Voor wie iets weten wil over groeiend veen in Laag Holland, zie deze internetpublicatie.
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie


   57. https://vimeo.com/774108524/7fba4299e4

   58. https://vimeo.com/779302612/ef0060f078

   59. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.17.480847v1.full.pdf

   60. Voor wie iets weten wil over groeiend veen in Laag Holland, zie deze internetpublicatie.
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie
    https://www.researchgate.net/publication/361276186_Groeiend_Veen_in_Laag_Holland_versie_augustus_2022_Definitieve_versie
   61. -https://www.youtube.com/channel/UCR1JY-C-hPdRChpPZjtFlLw

    Programma VLEN-dag 2022 – editie 44
    ZATERDAG 29 OKTOBER 2022
    Forum gebouw WUR - Droevendaalsesteeg 2, Wageningen
    Zaal open: 9:15 uur

    Op de VLEN-dag wordt een breed scala aan resultaten van vleermuisonderzoek- en bescherming uit Nederland gepresenteerd. Voor ieders gezondheid: voel je je niet lekker? Test je en blijf thuis bij COVID-19 en volg het digitaal via het VLEN YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCR1JY-C-hPdRChpPZjtFlLw. Ook zijn hier de VLEN avonden van 2020 en de VLEN-dag van 2021 terug te kijken. Let op: de YouTube- link hiervan is gewijzigd.

    Op de VLEN-dag worden voordrachten gehouden over vleermuisbescherming, vleermuisonderzoek en andere vleermuiswetenswaardigheden. Daarnaast
    zijn er posterpresentaties en stands waar verschillende vleermuisgerelateerde zaken worden verkocht. De VLEN-dag is vooral ook een dag waarop iedereen die geïnteresseerd is in vleermuizen elkaar
    (weer) ontmoet en is er ruimte om ervaringen met elkaar te kunnen delen. Net als voorgaande jaren is er de gelegenheid voor eenieder om een vraag, ervaring of dilemma (ongeveer 5 minuten) te delen met de
    zaal. Meld je hiervoor aan bij Niels de Zwarte.

    Voor de lunch kun je zelf eten meebrengen; tevens is er lunch te koop die wij moeten afnemen bij de cateraar. Helaas is de koffie en thee niet goedkoop. De koffie en lunch kunnen betaald worden via een tikkie of contant.

    Dit jaar wordt voor de derde keer de Leo Bels Prijs uitgereikt aan een inspirerend persoon voor vleermuisbescherming. Vanaf 2019 wordt vleermuisminnend Nederland uitgenodigd om personen te nomineren die
    een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan het behoud van vleermuizen. De criteria voor de prijs zijn: toewijding, innovatie, enthousiasme en inspiratie om het verschil te maken, zowel voor
    vleermuizen als voor mensen, waardoor de missie van Vleermuizenwerkgroep Nederland werkelijkheid wordt. Iedereen heeft iemand kunnen nomineren en vervolgens kunnen stemmen. Na meerdan 130 stemmen wordt de winnaar aanstaande zaterdag bekendgemaakt.


   62. Publicado el 23 de diciembre de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario
    Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación