Archivos de diario de enero 2022

03 de enero de 2022

271-Van kano tot kapel, landschap en archeologisch onderzoek in de marke van Pesse

https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse
Van kano tot kapel,
landschap en archeologisch onderzoek in de marke van Pesse
Corona update: Deze lezing zal vanwege de lockdown niet met publiek door kunnen gaan. Het is nog niet bekend of de lezing online gehouden wordt, of wordt uitgesteld. Nadere mededelingen volgen t.z.t. op deze plek.
https://books.google.nl/books/about?id=xW1NEAAAQBAJ&redir_esc=y
Info over de lezing:

Landschap, archeologisch onderzoek en schriftelijke bronnen over de middeleeuwse erven van Pesse zijn de onderwerpen die in de lezing aan de orde komen.

Pesse was een grote marke op de vlakke zandgronden van Midden-Drenthe. Twee beken, Ruiner Aa en Oude Diep, verdeelden het gebied in drieën. Vanaf het midden van de 13e eeuw kreeg het landschap geleidelijk gestalte: een agrarisch cultuurlandschap dat dankzij de bescheiden middelen van mens- en paardenkracht een natuurlijk karakter had. Een prachtige kaart van de Pesser marke laat de grote oppervlakte woeste grond – het veld – zien, omstreeks het midden van de 18e eeuw.

Verspreid in het gebied lagen in de Late Middeleeuwen de akkers, hooilanden en weilanden van de boeren van Pesse, Oostering, Bultinge, Kraloo, Anholt en Nuil. In later tijd ontstonden op twee heuvels (bergen) langs de zuidrand van de marke de woonkernen Kalenberg en Fluitenberg. Na de ontginning van het veengebied Pesserveld kwamen Stuifzand en Zwartschaap tot ontwikkeling.

Het gebied van Pesse en naaste omgeving is rijk aan archeologische vondsten, zoals de kano van Pesse, een klein hunebed bij Spier en vele grafheuvels uit verschillende perioden. Een bijzondere plek is de Galgenberg bij Anholt waar akkers uit de IJzertijd zijn aangetoond en een grafheuvel uit de Bronstijd is opgegraven. Ook is het de plaats waar vroeger de galg stond, op de grens van de marken van Ruinen en Pesse.

Belangrijke vondsten zijn de nederzetting uit de IJzertijd bij Fluitenberg en het dorp uit de Middeleeuwen in Pesse. In Fluitenberg ging het om een nederzetting met zeven boerderijen die vermoedelijk al de naam Petthe had, de oude naam van Pesse. Ten zuiden van de weg van Pesse naar Oostering zijn zes middeleeuwse erven uit de periode 900-1400 opgegraven en op de Pesser es lag een middeleeuwse kapel.

Over Pesse zijn vanaf de 12e eeuw schriftelijke gegevens bekend die ons vertellen over de bewoners van het groeiende aantal erven in de marke. Naast de ‘eigenerfden’ hadden ook grootgrondbezitters erven in Pesse in eigendom: Tissinge was een leen van de bisschop van Utrecht, de erven Blekinge, Kusinge en Bultinge waren in bezit van het klooster Dikninge en het erf Rundering in Kraloo behoorde tot het einde van de 18e eeuw aan het kapittel van Sint-Pieter in Utrecht. Geleidelijk kwamen deze erven in bezit van Pessenaren.

Enkele vragen: wat is de relatie tussen het landschap en de verspreid liggende woonkernen? kunnen we de namen uit schriftelijke bronnen koppelen aan opgegraven plattegronden?

 1. https://books.google.nl/books/about?id=xW1NEAAAQBAJ&redir_esc=y
  https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse

 2. Terugkijken Zoeken | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  https://www.cultureelerfgoed.nl/zoeken
  https://www.cultureelerfgoed.nl/zoeken?trefwoord=webinar

 3. https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2022/01/27/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen---zuid-limburgse-heuvelland
 4. Kennissessie Het aanleggen en beheren van duurzame oevers | Platform WOW
  https://platformwow.nl/agenda/2022/01/kennissessie-het-aanleggen-en-beheren-van-duurzame-oevers

 5. DPV-lezing Reinder Reinders: Van kano tot kapel,
  https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse

 6. Online symposium 'Connecting Rewilding Science and Practice
  https://nioo.knaw.nl/nl/calendar/perspectives-rewilding-symposium
  https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse

 7. Welcome to Understanding Plants - Part I: What a Plant Knows
  We are delighted that you have chosen to take the first part of our course "Understanding Plants - What a Plant Knows".

  This course will present an intriguing and scientifically valid look at how plants themselves experience the world—from the colors they see to the sensations they feel.

  This class has three main goals: 1. To introduce you to basic plant biology by exploring plant senses (sight, smell, hearing, touch, taste, balance). 2. To introduce you to biological research and the scientific method. 3. To get one question life in general and what defines us as humans.

  The video lectures are now available for you to watch. Please note that the course does not require any former knowledge. Along with each week's lecture you can find recommended reading materials and related discussion forums.

  The final grade for the course will be comprised of your weekly quizzes. You could adjust your due dates if necessary.

  Once you've taken this course, if you are interested in a more in-depth study of plants, check out our follow-up course, Fundamentals of Plant Biology.

  We wish you a pleasant and fruitful learning experience.

  So, let’s begin!

  Prof. Danny Chamovitz
  and course staff Tel-Aviv University.

 8. My project is about identifying and quantifying key processes that drive carbon dynamics in the Amazon basin, focused on extreme droughts. The aim is to integrate field observations, remote sensing data and dynamic vegetation modelling in order to predict future carbon exchange between the Amazon tropical forest and the atmosphere. The project is part of the Netherlands Earth System Science Centre (NESSC).
 9. Acht jaar Eindejaars Plantenjacht (Laurens Sparrius)
 10. Schimmel Phytophthora ramorum Bekend van Amerikaanse eik https://www.boom-in-business.nl/upload/artikelen/bib413phytophthora.pdf
 1. Hunnebedlezingen
 2. Mycologen NMV lezingen h
 3. FLoron Botanie heb
 4. Britsch Dragonfly Society youtube.
 5. RVO Waddenzee
  https://www.cultureelerfgoed.nl/zoeken?trefwoord=landschap
  6.Science café over stoepplantjes. U kunt de opname terugkijken via de volgende link: https://youtu.be/UXB6t1EZGWc.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/zoeken?trefwoord=lezingen&search-submit=

 6. Land van ons

 • Veiligheid van de luchtvaart
  Windturbines (windmolens) worden steeds hoger. De luchtvaart heeft daardoor steeds vaker invloed op de mogelijkheden om windturbines in te passen in de omgeving. De windenergie- en luchtvaartbranche werken samen met de Rijksoverheid aan oplossingen om de inpassingsmogelijkheden van windturbines te optimaliseren. En op die manier de veiligheid van de luchtvaart te blijven garanderen. https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-windturbines-op-land-en-luchtvaart

 • Districtavond FLORON Zuid-Holland-Zuid 2021 - Willemien
  https://www.youtube.com/watch?v=Oa2dO2OLBZY&list=PLjGSY_U4x1ApqP3-6TpCe14PK1crWjnkU
 • Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 2021
  http://www.likona.be/contactdag-natuuronderzoek

 • Topografie en Waternamen https://geo.noorderzijlvest.nl/Geoweb/index.html?viewer=Waterschapskaart.Waterschapskaart
 • Grazing for Life: Online symposium presenting the outcomes of GrazeLIFE

  Europe today is facing major environmental challenges, like climate change, biodiversity loss, soil degradation and increased frequency and severity of wildfires. On request of the European Commission, the GrazeLIFE consortium reflected on current policies, legislation and subsidy systems regarding different land-use forms. The study concluded that the benefits of extensive grazing can contribute significantly to solving some of the most pressing climate and biodiversity issues if only the EU and Member States are committed to apply their policies and regulations in a more effective way.

  In this symposium, GrazeLIFE consortium representatives from different parts of Europe share their findings. They’ve come up with recommendations for both policymakers and practitioners to support extensive grazing systems, for the benefit of people and nature.
  Grazing for Life: Online symposium presenting the outcomes of GrazeLIFE

 • Rewilding Talk Show: Embracing European Rewilding

  In honour of Rewilding Europe's 10th anniversary, we warmly invite you to our celebratory special talk show entitled “Embracing European Rewilding”.


  During this one-hour show, several rewilding guests will share their inspiration and experiences. We look back at how it all started with Rewilding Europe's 'founding fathers' and look ahead to the future of rewilding in Europe.


 • Learn about how Dr. Adrian Smith studies insect behavior!
  Check out his really cool videos of insect flight and behavior on his AntLab channel at: https://www.youtube.com/user/adrianal...

  And here's his website to learn more about him:
  https://www.adrianalansmith.com
  https://www.youtube.com/user/adrianalansmith


 • https://www.youtube.com/watch?v=bj6F3iUOmgw

  Videoregistratie van de presentatie van Lennard Jasper (boswachter publiek bij Staatsbosbeheer) en Jeannet Hulshof (voorzitter Wolf-Fencing) tijdens de digitale Beheerdersdag op 25 september 2020.

  Na meer dan 150 jaar afwezigheid is de wolf terug in Nederland. In deze presentatie gaan Lennard en Jeannet in op de ecologie van de wolf, de Europese bescherming, wolven op de Veluwe en wellicht in andere natuurterreinen. Wat kun of moet je doen om dit streng beschermde dier een plek te geven in onze natuur waarbij ook rekening moet worden gehouden met recreatie en toerisme? Hoe bijvoorbeeld te zoneren in relatie tot de habitatrichtlijn? Maar ook over communicatie naar het publiek en met elkaar.

  Jeannet Hulshof: “Veel natuurterreinen worden begraasd. Kan dat samen met de wolf? Ja. Dat zien we op de Veluwe. Sinds twee jaar leeft er een roedel op de Noord Veluwe. Aan de hand van deze eerste roedel van Nederland willen wij onze kennis en ervaring delen.”
  https://www.youtube.com/watch?v=bj6F3iUOmgw


 • True Facts: Trap Jaw Ants

  True Facts: Trap Jaw Ants
  SUBSCRIBE TO ANTLAB: http://www.youtube.com/antlab
  https://www.youtube.com/user/adrianalansmith
  True Facts Poster! https://ze-true-store.myshopify.com/


 • 1/13/2022, 7:30 PM - 1/13/2022, 9:00 PM
  Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
  Microsoft Teams meeting
  Het Hunebedcentrum in Borger heeft de afgelopen jaren een aantal succesvolle lezingen over archeologische onderwerpen georganiseerd. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), de Nederlandse Archeologievereniging Noord-Nederland (AWN) en de Drentse Prehistorische Vereniging (DPV). In verband met de huidige coronamaatregelen is besloten de lezing alleen digitaal door te laten gaan. Je kunt je aanmelden via deze uitnodiging.

  DNA-onderzoek aan archeologische menselijke resten heeft de afgelopen jaren de archeologie behoorlijk op z’n kop gezet, zozeer zelfs dat het wordt genoemd als onderdeel van de derde wetenschappelijke revolutie in de archeologie die momenteel plaatsvindt. In deze lezing neemt de spreker je mee het laboratorium in en laat de impact zien van dit vakgebied aan de hand van een aantal baanbrekende studies. Daarbij gaan we ver terug de tijd in naar de Neanderthalers, maar kijken ook dicht bij huis naar onze eigen voorouders. En zal de spreker het hebben over herleiden van een familie tot hele volksverhuizingen.
  https://cloud.google.com/vision/docs/detecting-landmarks

 • Publicado el 03 de enero de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  08 de enero de 2022

  272-Identify Plants, Birds, and Insects in Photos

  This repository provides Python code that identifies plants, birds, and insects in photos.

  This project was inspired by the amazing progress in identifying plants, animals and mushrooms in photos that has been made by iNaturalist in the past years. The iNaturalist team has trained machine learning models with their vast collection of photos and research-grade identifications. In 2019, iNaturalist released Seek by iNaturalist which identifies photos offline on the phone and identifies to a higher level than species when an identification to species cannot be made.

  Google provides three models that have been trained with iNaturalist data - classification models for plants, birds, and insects. These Google models can be downloaded and used with Google's TensorFlow and TensorFlow Lite tools.

  This code is based on the trained models that Google provides. It has been written to experiment with identification of species from photos and to give Seek's approach a try and compute probabilities across the taxonomic hierarchy.

  This tool nature_id.py has been tested on Linux and Windows. It likely works on macOS as well.


  This is a command-line tool. It is called with photos or directories that contain photos and identifies the plants, birds, and insects in these pictures.

  Here is an example. This is the command for Linux and macOS:

  ./nature_id.py -m plants plant_images/Persicaria_amphibia.jpg
  On Windows the command is:

  python .\nature_id.py -m plants plant_images\Persicaria_amphibia.jpg

  https://github.com/joergmlpts/nature-id

  These probabitities can guide the identification: define a threshold and as result report the taxon with the lowest probability that is larger or equal to this threshold. In this example for a threshold of 95% an [code.identification to species Persicaria amphibia has been achieved. For a threshold of 99%, this is only an identification to order Caryophyllales. 95% and 99% would be unusually high thresholds; Seek, I think, uses a threshold of 70%.

  These probabitities can guide the identification: define a threshold and as result report the taxon with the lowest probability that is larger or equal to this threshold. In this example for a threshold of 95% an identification to species Persicaria amphibia has been achieved. For a threshold of 99%, this is only an identification to order Caryophyllales. 95% and 99% would be unusually high thresholds; Seek, I think, uses a threshold of 70%.

  Digicam PlugIn iNaturlist

  https://www.researchgate.net/publication/341606228_The_Review_of_iNaturalist_Observers_Plants_WORLD_ASIA_HONG_KONG_on_May_24_2020

  https://kde-bugs-dist.kde.narkive.com/panmA7c6/digikam-bug-394544-new-export-to-inaturalist

  See https://www.inaturalist.org/pages/developers and
  https://www.inaturalist.org/pages/api+reference which provides a place for
  developers to start on this.

  I'm trying to use Digikam to establish a photo processing workflow entirely
  based on open source software.

  On the input/import end, I'm using OsmAnd on Android to collect GPS tracks,
  OpenCamera on Android to take photos. Then I use Digikam to GPS correlate
  tracks & photos from my discrete camera (and also to supplement Android photos
  with DOP values from the OsmAnd tracks, which the Android platform doesn't yet
  support recording in EXIF natively). Currently, I do all other editing & photo
  processing within Digikam.

  For exporting, I typically publish (currently via batch uploads of files
  through the web interfaces of each platform) to five different target
  platforms: Strava (a group for stewards of our local wilderness trail),
  Facebook (valuable to support discussions with a broader community not on other
  platforms), Flickr (mostly as fairly large, "free" cloud storage), Wordpress
  (self-hosted), and iNaturalist. Anything I can do to automate / optimize / cut
  out redundancy in my workflow would greatly improve life for me.

  A significant barrier in this workflow to uploading efficiently to the
  iNaturalist platform is submissions through their web interface of large photo
  sets. In Chromium, it is necessary to partition sets of greater than about 30
  photos at a time into subsets, otherwise my Atom-based workstation with 8G RAM
  runs out of memory to handle the page. Integration with Digikam done properly
  would likely help with this.

  The main feature request & other useful features all sound like things that
  would help me too. I'd love to see something started, and then those additional
  requests filed as separate wishlists once work is underway.

  As a professional software developer, primarily in Ruby these days, but with
  some proficiency in other languages, and also as a Debian developer of some
  years, helping develop an iNaturalist export extension for digikam is certainly
  something I'd be interested in exploring. I must caution, though, that I have
  no KDE development experience. I don't think that's a huge barrier to me making
  some sort of contribution, but it probably rules me out as being a driver for
  this effort.


  FUNGI OF TEMPERATE EUROPE : THE WHEELS

  - Thomas Laessoe & Jens H. Petersen

  http://www.mycokey.com/Downloads/FungiOfTemperateEurope_Wheels.pdf
  Het gebruik van de determinatiewielen is zeker voor beginnende amateurmycologen interessant, maar ook voor
  gevorderden is het een leuke tool dat meer inzicht geeft in de veelvormigheid van de fungi.


  Nederlandse fossiele strandschelpen in beeld

  Tot 2010 hebben de schelpenkenners gewerkt aan de fossiele tweekleppigen, stoottanden en keverslakken. Het boek daarover, dat zo’n 340 soorten omvat, is niet meer verkrijgbaar, maar wordt nu online beschikbaar gesteld door Naturalis. Met de uitgave kan je opzoeken of een stenige schelp die je hebt opgeraapt bij Hoek van Holland mogelijk een 50 miljoen jaar oude zwinkokkel is, en of een prachtige geknobbelde en geribde schelp van Terschelling wellicht een hartschelp uit de laatste tussenijstijd van 125.000 jaar geleden kan zijn.
  https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
  https://repository.naturalis.nl/pub/800043/Wesselingh-en-Moerdijk-2010-De-fossiele-schelpen-van-de-Nederlandse-kust.pdf
  Sommige groepen schelpen zijn echt heel erg lastig om op naam te brengen. Gelukkig kunnen we steeds weer terugvallen op de enorme verzamelingen en kundige blik van de verzamelaars, die vaak als eerste bijzondere soorten herkennen. De liefhebbers zijn de ogen en handen van de wetenschap. Velen van hen hebben zich in de loop der jaren zo verdiept in bepaalde groepen fossielen dat ze experts zijn geworden waarop ook de professionals van Naturalis een beroep doen.
  https://repository.naturalis.nl/pub/800043/
  Fauna in beeld
  Momenteel werkt het onderzoeksnetwerk aan het tweede deel dat gaat over de fossiele slakken: een faunagroep die mogelijk wel 400 soorten omvat. De verschillende families worden in afleveringen behandeld in het tijdschrift Spirula van de Nederlandse Malacologische Vereniging en het is de bedoeling die na afloop te bundelen in een nieuw boek. Over twee jaar zou de volledige Nederlandse fossiele schelpenfauna, dankzi
  https://repository.naturalis.nl/pub/800043/Wesselingh-en-Moerdijk-2010-De-fossiele-schelpen-van-de-Nederlandse-kust.pdf
  einig mensen zullen zich realiseren dat een schelp die opgeraapt wordt op het strand zomaar duizenden jaren oud kan zijn. Maar langs vrijwel de hele kust zijn ook schelpen van meer dan honderdduizend jaar oud te vinden. Deze stammen uit het Eemien, de voorlaatste tussenijstijd, toen de zee tot aan Amersfoort reikte. Ook schelpen van miljoenen jaren oud zijn op de Nederlandse stranden te vinden, met name in Zeeland. Het zijn getuigen uit tijden dat er ijsbergen ronddreven in de Noordzee of dat er juist mangrovebossen langs de kust groeiden. In totaal zijn er van de Nederlandse stranden en uit de estuaria zo'n 700 soorten fossiele schelpen bekend. In deze uitgave worden de fossiele tweekleppigen, keverslakken en stoottanden behandeld. Ongeveer 350 soorten komen aan bod: hoe zien ze eruit, uit welke laag komen ze, hoe hebben ze geleefd? Deze uitgave is vooral mogelijk door de inzet van liefhebbers, door wiens collecties en kennis de fossielenrijkdom van ons land nu goed in kaart is gebracht. https://repository.naturalis.nl/pub/800043/Wesselingh-en-Moerdijk-2010-De-fossiele-schelpen-van-de-Nederlandse-kust.pdf
  https://www.vliz.be/docs/HAROkit-Zoekkaart-Roggen_versieApril2016.pdf
  anemoon.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1119&language=nl-NL&PortalId=0&TabId=165
  https://edepot.wur.nl/446037
  Op het strand kun je ook eieren zoeken. Namelijk de lege eikapsels van haaien en roggen. Download de zoekkaart: http://go.wnf.nl/glcmv2  m, Rewilding Europe's 'Connecting rewilding science and practice' online symposium
  playlist terecht: https://youtube.com/playlist?list=PL2JVHm4iCzUYEj3t7LyM7ehZCJ7FGR-Pl

  Als je graag wilt weten hoe het ervoor staat met de #otter in De Onlanden, het otterrapport voor 2020 en 2021 staat vanaf nu online: https://deonlanden.nl/wp-content/uploads/2022/01/Otterrapport-20-21-definitief.pdf
  https://www.ivn.nl/file/91167/download?token=wAsYomVj
  https://drentsemusea.nl/hunebedcentrum/lezingen-archeologie-vanuit-microperspectief/

 • Podcast Tips


  Lekker luchtig: Alle geschiedenis ooit
  De Dienst, De man en de maan, Cover story en Hooked
  Boeken FM vind ik fijn. Gezellig, inhoudelijk en grappig.
  Welcome to your fantasy, de geschiedenis van Chippendales?
  https://drentsemusea.nl/hunebedcentrum/lezingen-archeologie-vanuit-microperspectief/
  https://cloud.google.com/vision/docs/detecting-landmarks

  https://observation.org/download/Biodiv%20Next%20-%20Dutch_Belgian%20species%20ID%20.pptx
  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/61053-272-identify-plants-birds-and-insects-in-photos

  https://twitter.com/search?q=pypsa Ik dacht dat ergens door betere voorspellingen negatieve prizjen bijna zouden verdwijn maar ik kan he net vindne

  https://zenodo.org/record/7050651/files/Naturalis%20Biodiversity%20Center%20%282022%29.%20Eindrapportage%20project%20Automatische%20beeldherkenning%20voor%20museumcollecties.pdf?download=1

  Naturalis Biodiversity Center (2022). Eindrapportage project Automatische beeldherkenning voor museumcollecties.pdf

  https://www.nlbif.nl/verborgen-biodata/ wist je dit...geleid door gallenman

  https://twitter.com/hashtag/EnergyTwitterVrijMiBo?src=hashtag_click

  https://www.researchgate.net/publication/341278898_Big_Data_Ja_Natuurlijk

  https://www.researchgate.net/publication/349378026_Diet_composition_of_the_golden_jackal_Canis_aureus_in_south-east_Europe_-a_review

  https://www.knawonderwijsprijs.nl/bestandenafbeeldingen/2016/modelleren-van-vegetatiepatronen.pdf

  https://www.geologienederland.nl/wp-content/uploads/2022/09/NGV_THM_CRB_Themadag_Noordzeebodem_2022_-_Samenvattingen_lezingen_versie_2.pdf

  https://www.techthics.nl/wp-content/uploads/2022/02/erdincsacan-inclusieveartificialintelligence.pdf

  https://arxiv.org/pdf/1906.10742.pdf

  https://arxiv.org/pdf/2103.10703.pdf

  https://www.tmgonline.nl/article/10.18146/tmg.815/

  https://github.com/joergmlpts

  https://forum.inaturalist.org/t/computer-vision-update-july-2021/24728 1

  https://www.inaturalist.org/blog/63931-the-latest-computer-vision-model-updates 1
  https://forum.inaturalist.org/t/new-computer-vision-model-released/31030 1

  https://forum.inaturalist.org/t/new-vision-model-training-started/27378 1
  https://www.inaturalist.org/blog/59122-new-vision-model-training-started 1

  https://github.com/inaturalist/inatVisionTraining

  The file https://github.com/inaturalist/inatVisionTraining/blob/main/nets/nets.py 1 appears to have the relevant code for instantiating models. The main chunk of the model is Xception which involves something called “depthwise separable convolutions” (I have not read the paper yet). The output of Xception is then put through a global average pooling layer, then a dropout layer, then a dense layer (i.e. like you would find in a perceptron model), and then a softmax layer.

  With some further reading of the paper, I think the Github repo will have given me a much clearer picture of what the computer vision model actually is

 • Publicado el 08 de enero de 2022 por ahospers ahospers | 3 comentarios | Deja un comentario

  10 de enero de 2022

  273-Herintroductie van Bevers, de biologische ingenieurs van een compleet ecosysteem

  https://www.youtube.com/watch?v=j3JgysqoIDY
  https://drentsemusea.nl/hunebedcentrum/lezingen-archeologie-vanuit-microperspectief/
  https://www.youtube.com/watch?v=j3JgysqoIDY

  1. In June 2021, the UN declared a Decade on Ecosystem Restoration 2021 – 2030. Its aim was to prevent and halt degradation of ecosystems worldwide and restore them, to stop the collapse of biodiversity, counteract climate change and enhance people’s livelihoods.

   This webinar reviewed one of the UK government’s approaches to tackling the rapid loss of biodiversity due to increased rates of development at a national level. The current Environment Bill going through parliament, includes the introduction of a mandatory biodiversity net gain strategy (BNG), requiring UK developments to demonstrate a 10% increase in biodiversity on or near development sites.

   Our speakers, Anna Kilty and Ammar Ahmad, introduced the concept of biodiversity net gain and details of the legislation covering BNG in the Environment Bill. Following this, they reviewed some case studies, examining what benefits and challenges have been encountered when applying this principle in recent pilot studies.

   This webinar was recorded on 13th September 2021 and hosted by the CIWEM North Western branch.

  2. Microplastic pollution is one of the big environmental challenges of our time. In this webinar Dr Alice Horton of the National Oceanography Centre and lead of the National Microplastics Network shared her perspective on the issue of Microplastics in the aquatic environment, from source to sea, with a focus on the south of England.

   This webinar was aimed at all those with an interest in the water environment and wider environmental sciences relating to pollution.

   This webinar was recorded on 2nd September 2021 and hosted by the CIWEM Central Southern Branch.

  3. 19th Wales Flood Conference 2021: Session 3 | Working with Water
   Hosted by ICE Cymru and the CIWEM Welsh branch. The 19th Wales Flood conference took place virtually this year over three days looking at policy, adaption to the climate and nature emergency and how we work with water.

   This conference was organised by ICE Cymru in partnership with the Chartered Institution of Water Environment Management, CIWEM Welsh branch and supported by the Llywodraeth Cymru, Welsh Government, Cyfoeth Naturiol Cymru, Natural Resources Wales and Prifysgol Caerdydd | Cardiff University.
   It was sponsored by Atkins SNC-Lavalin, Waterco, Arup, JBA Consulting and Black & Veatch.

   Session 3 – Working with Water
   Session Chair: Melissa Mahavar-Snow - CIWEM Wales Branch

   Presentation from Fran Moore of Binnies JV on capturing nature’s benefits, describing, quantifying and valuing
   Presentation from Dr Reza Ahmadian - Prifysgol Caerdydd, Cardiff University on enhanced flood hazard assessment and evacuation planning.
   Presentation from Jeremy Jones of Atkins on Daylighting the Cardiff Dock Feeder Canal – Exposing our industrial heritage to deliver 21st century needs.

   A composite video of NFM pilot schemes - National roundup signposting, presented by Tom McLean and Dickon Wells, Welsh Government.
   This webinar was held on the 21st of November 2021.
   19th Wales Flood Conference 2021: Session 3 | Working with Water

  4. Beaver Reintroduction: Nature's engineers restoring an entire ecosystem in Derbyshire
   This year a record number of beavers are being released in the UK by the Wildlife Trust, including Derbyshire. Two beaver families will soon be making Egginton Brook their new home, with the hope of not only re-introducing a species, but restoring an entire ecosystem.

   Eurasian beavers are native to Britain but following hunting for their fur, meat and castoreum (a secretion used in perfumes, food, and medicine), became extinct in the 16th century. Following their extinction, many habitats subsequently declined included meres, mires, tarns, bogs and lakes.

   In 2001 the first pair of beavers were reintroduced to the UK and following their success, more have followed, As a keystone species, beavers naturally maintain and manage important wetland habitats, benefiting a whole host of flora and fauna as well as improving the health and functioning of river systems. The landscapes they engineer have been shown to reduce downstream flooding, increase water retention and reduce pollution.

   This event by Kate Lemon from the Derbyshire Wildlife Trust discussed the beaver release project in Derbyshire, the work that has allowed the project to happen and what they hope to see nature's engineers achieve in the next 5 years.

   This webinar was recorded on 22nd September 2021
   Beaver Reintroduction: Nature's engineers restoring an entire ecosystem in Derbyshire

  5. Trent Talks with Derbyshire Wildlife Trust: All about Beavers

   This is a recording of the webinar held on Thursday 11th February 2021 as part of the 'Trent Talks' series. George Bird from Derbyshire Wildlife Trust gives a presentation about Willington Wetlands and the project to introduce beavers back to this site.
   Trent Talks with Derbyshire Wildlife Trust: All about Beavers

  6. CSI of the Sea: what have we learnt from 30 years of investigating cetacean strandings?
   https://www.youtube.com/watch?v=Rhvi3OBn0jA https://www.youtube.com/watch?v=Rhvi3OBn0jA
   Discover why this is the best known of all dolphin species and learn what the latest research tells us about intelligence, hunting techniques and social activity.
   There are around 90 species of cetacean currently recognised but few are as well known as the bottlenose dolphin. This talk will cover some of the studies around the world that have uncovered the secrets of this enigmatic and intelligent creature and explore the behaviours observed in wild populations. Our two UK semi-resident populations in Cardigan Bay and the Moray Firth/Yorkshire and North East Coast will of course feature in the presentation!
   CSI of the Sea: what have we learnt from 30 years of investigating cetacean strandings?
   Discover why this is the best known of all dolphin species and learn what the latest research tells us about intelligence, hunting techniques and social activity.
   There are around 90 species of cetacean currently recognised but few are as well known as the bottlenose dolphin. This talk will cover some of the studies around the world that have uncovered the secrets of this enigmatic and intelligent creature and explore the behaviours observed in wild populations. Our two UK semi-resident populations in Cardigan Bay and the Moray Firth/Yorkshire and North East Coast will of course feature in the presentation!
   I hope you will join me.

  7. If anyone would like to learn more specifically about Bottlenose Dolphins my free "Iconic Species" talk is on Sunday at 8pm.
   www.TheWhaleandDolphinMan.co.uk

  8. Podcast Tips


   Lekker luchtig: Alle geschiedenis ooit
   De Dienst, De man en de maan, Cover story en Hooked
   Boeken FM vind ik fijn. Gezellig, inhoudelijk en grappig.
   Welcome to your fantasy, de geschiedenis van Chippendales?
   https://drentsemusea.nl/hunebedcentrum/lezingen-archeologie-vanuit-microperspectief/
  9. https://www.farandwide.com/s/amazing-world-maps-74d6186e6d0e414b
   vividmaps.com
   https://cloud.google.com/vision/docs/detecting-landmarks

  10. 2021 Studium Generale
   Miljarden jaren van evolutie hebben heel wat slimme oplossingen opgeleverd voor problemen waar wetenschappers en ontwerpers nu tegenaan lopen. Niet zo gek dus dat zij de natuur gebruiken als inspiratiebron bij het ontwikkelen van nieuwe materialen. Dit doen ze door bijvoorbeeld chemische functies uit biologische systemen te kopiëren; zo diende het hechtingssysteem van een mossel als https://vimeo.com/508326040 voorbeeld voor waterbestendige lijm. Ook voor veel technologische problemen kunnen we spieken bij de natuur. Zo kijken we naar het vlieggedrag van vogels en het zwemgedrag van vissen voor toepassingen in de luchtvaart of op zee. Zijn al deze innovatieve oplossingen die we zo kunnen afkijken te mooi om waar te zijn? Of zouden we juist meer moeten kijken naar de natuur voor inspiratie? Wat zijn de valkuilen bij het imiteren van natuurlijke uitvindingen? https://sggroningen.nl/index.php/evenement/afkijken-van-de-natuur?language_content_entity=nl
   In dit Kenniscafé spreken we met Marleen Kamperman, hoogleraar aan de RUG gespecialiseerd in materiaalkunde en polymeerchemie; Eize Stamhuis, universitair hoofddocent Experimentele Marine Zoology & Biomimetica aan de RUG; en Tjeerd Veenhoven, industrieel ontwerper. https://vimeo.com/508326040 https://platform.forum.nl/nl/kenniscafe-afkijken-van-de-natuur
   Meer informatie: https://sggroningen.nl/evenement/afkijken-van-de-natuur Minder weergeven


   Africa-Peru-Spain: New Podcast episode with James Wolstencroft

   I have published the third episode of the Bucket List Birding podcast a couple of days ago. If you did not see it, you probably don't subscribe to the podcast in your podcast app yet. DO IT! NOW!

   Seriously, with my irregular schedule, and balancing things that need to be done (in order to survive financially) and doing things that are fun (podcast, running, singing), one can never be sure when the next episode comes out. Therefor, subscribe!
   You find the pod on practically all podcast platforms

   I am happy that over 200 people have listened to the podcast so far.

   In the last episode I talked to James Wolstencroft who guides for Wings and Eagle Eye Tours in Tanzania.
   https://7wondersbirding.com/nigel-marven/

  Publicado el 10 de enero de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  15 de enero de 2022

  274-Otters Crossing borders

  om in dit Jaar van de Otter in Duitsland, Nederland en België naar het grensoverschrijdend otterwebinar 'De otter verlegt grenzen' op 25 november.
  Hierin wordt jij door otterspecialisten van Nedersaksen, Nordrhein Westfalen, Nederland, Vlaanderen en Wallonië voorzien van de laatste informatie over de verspreiding van de otter in die regio's, en geven zij voorbeelden van maatregelen die zijn genomen voor de otter. We hopen dat wij elkaar inspireren om maatregelen te nemen voor deze ambassadeur van de waternatuur!
  Het is speciaal georganiseerd voor professionals en betrokken vrijwilligers van overheden en natuurorganisaties, maar staat open voor iedereen, stuur gerust deze uitnodiging door. Er is geen maximum aan het aantal deelnemers.
  Het webinar is in het Engels en vindt plaats op Youtube op 25 november 2021 van 14.30u tot 16.15u.
  Ga hiervoor naar https://www.youtube.com/calutra.
  Het is niet nodig om je aan te melden.
  Doe mee en stel je vragen in de chat, in Engels, Nederlands, Duits of Frans.
  Met presentaties van:
  Nedersaksen: Friederike Schröder, Otterzentrum Hankensbüttel
  Nordrhein-Westfalen: Sebastian Wantia, Naturschutzzentrum Kleve
  Nederland: Vilmar Dijkstra en Ellen van Norren, Zoogdiervereniging
  Vlaanderen: Céline de Caluwé, WWF België

  https://www.youtube.com/watch?v=Rhvi3OBn0jA

  3 insectenavonden EISNedeland IVN Nederland Biodiversiteit in de tuin

  Publicado el 15 de enero de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  18 de enero de 2022

  275-Basiscursus insecten les 1, De stream is 2 weken terug te kijken, dus tot de volgende cursusdag.

  De stream is 2 weken terug te kijken, dus tot de volgende cursusdag.
  Sneek
  Ede
  https://www.twitch.tv/focusnatura

  new Twitch.Player("twitch-embed", {
  channel: "focusnatura"
  });

  https://www.twitch.tv/focusnatura  https://pureportal.inbo.be/en/searchAll/index/?search=rode+lijst&pageSize=25&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=PartOfNameOrTitle
  LIBEL
  https://pureportal.inbo.be/en/publications/?search=libel&originalSearch=libel&pageSize=50&ordering=rating&descending=true&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=RelatedConcepts

  VLINDER
  https://pureportal.inbo.be/en/publications/?search=vlinder&originalSearch=vlinder&pageSize=50&ordering=rating&descending=true&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=RelatedConcepts

  VLEERMUIS
  https://pureportal.inbo.be/en/publications/?search=vleermuis&originalSearch=vleermuis&pageSize=50&ordering=rating&descending=true&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=RelatedConcepts

  OTTER
  https://pureportal.inbo.be/en/publications/?search=otter&originalSearch=otter&pageSize=50&ordering=rating&descending=true&showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=RelatedConcepts

  Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) STOWA

  In de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) werken het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Dit inzicht draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om die kwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In het programma brengen de deelnemers de benodigde kennis bij elkaar en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hiermee verstevigen ze de basis onder het te voeren waterkwaliteitsbeleid. Thema's: Ecologische waterkwaliteit, Toxiciteit, Gedragskennis, Gewasbescherming, Brakke wateren, Grondwater, Diergeneesmiddelen, Ketenverkenner, Gedragswetenschappen& Kennisvalorisatie.
  http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

  1. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
   Het KIWK Ecologie webinar Maatregeleffectiviteit gaat in op het verkrijgen van inzicht in de vragen over wat we weten van de effectiviteit van uitgevoerde maatregelen, hoe we deze kennis kunnen inzetten en wat dat betekent voor de KRW doelen anno 2027 en daarna. Met de analyse van >200 bestaande rapporten en >30 door waterbeheerders verzamelde gegevensbestanden over de effecten van ecologische maatregelen is een beeld verkregen van de ‘state of the art’ van ecologische maatregelen. Het bleek dat we er nog niet zijn en daarom komt ook de belangrijke vraag “hoe gaan we verder?” aan bod. Dit webinar biedt informatie over en wil een discussieplatform bieden omtrent huidige en in de toekomst benodigde kennis over ecologische maatregeleffectiviteit.
   Inleiding: Project KIWK Ecologie en Maatregeleffectiviteit Piet Verdonschot 15:00-15:05
   Lessen uit bestaande maatregeleffectstudies Anne-Marie van Noord, Jip de Vries 15:10-15:20
   Data-analyse van gemonitorde maatregeleffectstudies Gea van der Lee, Annalieke Bakker 15:30-15:40
   De weg vooruit Ralf Verdonschot 15:50-16:00
   https://www.stowa.nl/kennisimpuls
   http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst
   De waterkwaliteit is sinds 1980 significant verbeterd, maar vanaf 2009 stagneert in het grootste deel van de wateren de verbetering van de nutriëntentoestand. Dat komt doordat het huidige mestbeleid vooral gericht is op het verminderen van de nitraatbelasting van grondwater en niet op het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater. Ook wordt van sommige stoffen van de Europese lijst van probleemstoffen nog regelmatig de norm overschreden. Dit betreft echter vooral stoffen die inmiddels nagenoeg niet meer worden geloosd, maar die door nalevering uit bijvoorbeeld het sediment nog lange tijd in het water kunnen worden aangetroffen.

  2. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
   CoP Beken en Rivieren ‘Begreppelen van beekdalen: wondermiddel of doodsteek?’
   https://www.stowa.nl/agenda/cop-beken-en-rivieren-begreppelen-van-beekdalen-wondermiddel-doodsteek
   Het is een wijdverbreid misverstand dat in verzuurde situaties waar voorheen kwel van basenrijk grondwater optrad, de aanleg van greppels zorgt voor de afvoer van zuur hemelwater en daardoor voor het herstel van de basenrijke kwel. Helaas zorgen greppels er juist vaak voor dat nat schraalland nog meer last krijgt van verdroging en verzuring.

   Camiel Aggenbach van KWR vertelt meer over dit dilemma aan de hand van onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden. Vaak zijn maatregelen in de omgeving nodig die de kwelflux verhogen. Deze zullen besproken worden, maar er wordt vooral ingegaan op de optimale lokale inrichting en waterbeheer in verschillende situaties en wat ook vooral niet te doen. Een goede inrichting biedt ook kansen voor geleidelijke overgangen tussen aquatische en terrestrische milieus.

  3. Hoogleraar Zoetwater Herstelecologie aan de UvA Piet Verdonschot is hard in zijn oordeel over de wijze waarop Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders nu hun wateren monitoren en beoordelen.

   Er zijn overigens wel degelijk waterbeheerders die goed investeren in diagnostische monitoring en diagnose. Maar dat wordt volgens Verdonschot overschaduwd door het feit dat we ons sinds de implementatie van de KRW te veel hebben vastgebeten in de zesjaarlijkse rap
   https://publicaties.stowa.nl/stowa-ter-info-81/geen-getallen-maar-informatie-verzamelen

  4. Landscoop | Inspringen met daadkracht | december 2021
  5. 'De brandgans: forens tussen Noordpoolgebied en Nederland
  6. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
   Het programma van de gratis digitale insectenavonden (25 januari, 1 en 3 februari) is bekend! Aanmelden kan via de website van IVN: https://www.ivn.nl/.../zuid.../activiteiten/eis-dagen-2022

   3 insectenavonden EISNedeland IVN Nederland Biodiversiteit in de tuin

  7. https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
   https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047
   https://forum.inaturalist.org/t/getting-the-inaturalist-aws-open-data-metadata-files-and-working-with-them-in-a-database/22135
   https://forum.inaturalist.org/t/using-sql-to-query-inats-dwca-taxonomy-export/29377
   https://registry.opendata.aws/inaturalist-open-data/

  8. ist u dat we via onze agrarische landschappenkaart de kadastrale kaart 1811-1832 (ligging minuutplans) hebben ontsloten? Door op een vakje te klikken verschijnt een downloadlink naar de afbeelding van desbetreffende kadastrale kaart. https://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/agrarische-landschappenkaart #landschap #erfgoed
   Mooi onderwerp voor een masterscriptie Landschapsgeschiedenis: “Gas(t) in het landschap”, onderzoek naar de invloed van gaswinning op het landschap van Centraal-Groningen sinds de ontdekking van het gasveld bij Slochteren (1959). https://rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/2021-mascr-gast-landschap-m-van-der-meulen.pdf #gaswinning

  9. Topotijdreis is vernieuwd:
   •Scrollen door jaartallen gaat sneller.
   •Vergelijk kaarten of luchtfoto’s uit verschillende jaren met elkaar.
   •Het beeld met de kaart/foto op uw scherm is ruimer.
   •Meer mogelijkheden voor het delen via sociale media https://topotijdreis.nl


  10. Onlangs installeerde het Nederlandse Robin Radar Systems een vogelradar op een Chinees vliegveld. Een primeur. De komende jaren wil het bedrijf nog meer radars op luchthavens in China plaatsen. Maar hoe bescherm je je technologie tegen Chinese spionage en namaak? Te gast is Tanja Claasen, chief operating officer van Robin Radar Systems.

   ROBIN is in het vliegverkeer de afkorting van Radar Observation of Bird Intensity.
   https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10468541/china-tanja-claasen
   TNO heeft eind jaren 80 het succesvolle ROBIN (Radar Observation of Bird Intensity) ontwikkeld voor de Koninklijke Luchtmacht, een near real-time-monitorsysteem voor vliegbewegingen door vogels boven Nederland.

   In 2010 is ROBIN afgesplitst van TNO en verder gegaan als zelfstandig bedrijf Robin Rader [1]. Hoewel het niet onduidelijk is hoe deze ondernemer de technologie en patenten van deze waardevolle innovatie zomaar heeft kunnen overnemen.

   Nadat ROBIN verder ging als een zelfstandige commerciële bedrijf, bleef het sterk afhankelijk van publieke belastinggeld in de vorm van subsidies en overheidsopdrachten van o.a. de Ministerie van Defensie en Luchthaven Schiphol
   https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10468541/china-tanja-claasen
   https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive
   https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radar-nl/radar-robin-lite-en-verzelfstandiging/
   Om de effecten op het vogelverkeer te bepalen is in 2004 een kennisconsortium opgericht door belanghebbenden voor de productie van windenergie op zee in Nederland: We@Sea. Een van de deelnemers is Bureau Waardenburg (BuWa) uit Culemborg. Zij hebben op dat moment problemen met het door hen gebruikte geautomatiseerde Amerikaanse meetsysteem bestaande uit twee scheepsradars. Door de golfreflectie van de zee lukt het BuWa niet om hun dataset betrouwbaar te maken. Daarom benaderen ze TNO om een vogelradar te ontwikkelen die wel zeeclutterbestendig zou zijn. Tegen eind 2006 zou zo’n vogelradar moeten worden geleverd. Dat systeem wordt het ROBIN Lite-systeem. ROBIN-Lite bestaat uit twee delen:

   Ten eerste een horizontaal ronddraaiende radar die in een diameter van 20 km rond de radar alle posities en vliegbewegingen van vogels registreert. Dit kan in principe iedere willekeurige maritieme radar zijn.
   Ten tweede een verticale radar met een paar nieuwe mogelijkheden. Deze verticale radar bestaat uit twee parallelle antennes:
   Een antenne die geen puls uitzendt maar een continu radarsignaal.
   De gekoppelde tweede antenne neemt continu alle radarreflecties waar.
   De ‘solid state’ vertikale radar maakt gebruik van geïntegreerde circuits en is daardoor minder onderhoudsgevoelig. Deze radar kan 4 tot 8 kilometer ver kijken en kan daarbij hoogte meten. Omdat de radar weinig vermogen uitstraalt – vergelijkbaar met de uitgezonden energie van een mobiele telefoon – mag hij stil staan en kun je er ook de vleugelslag van vogels mee meten.

   Met het gecombineerde systeem is te detecteren welke vogels gevaarlijk dicht in de buurt van welke windmolens vliegen. Juist die windmolens die een gevaar opleveren voor vogels, zijn dan snel stil te zetten.
   https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radar-nl/radar-robin-lite-en-verzelfstandiging/


  11. Publicado el 18 de enero de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

   20 de enero de 2022

   276-26 februari 2022 - Vlaamse libellenstudiedag (Mechelen)

   De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

   [b]Daan Drukker[/b]
   Zelf aan de slag met het determineren met soortzoekers? Via deze link kun je alle soortzoekers vinden. Via deze pagina op de EIS-website krijg je een handig overzicht van de soortgroepen insecten en andere ongewervelden waar een soortzoeker beschikbaar voor is. Succes!

   Linde Slikboer
   Linde Slikboer vertelde over binnendijken als waardevol leefgebied voor insecten. Meer informatie en nieuws over het onderzoek naar insecten op dijken is te vinden op www.bestuivers.nl/dijkenproject.

   Matthijs Courbois
   Matthijs vertelde over (het) planten-gallen! Hij deelt graag onderstaande linkjes met jullie:

   Lezingen & Filmpjes
   Digitale excursie: https://www.youtube.com/watch?v=FGFurkIcArs
   JN lezing Plantengallen: https://www.youtube.com/watch?v=FCfqbSgJYvY&t=8s
   Stagepresentatie Annemoon Gallen op Zomereik: https://forum.waarneming.nl/index.php?topic=489809.0

   Links van leuke websites
   Informatie over bijvoorbeeld de levenswijze van plantengallen: http://plantengallen.com
   Een grote verzameling galsoorten: https://people.zeelandnet.nl/grada/gallen/
   Aanmelden Gallennieuwsbrief: https://forms.gle/yDGbugMPHc35RXdK7
   Het Gallenforum van waarneming.nl: https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=81.0

   Terugkijken en aanmelden volgende lezingen:
   Heb je deze lezing gemist, of wil je het nog eens terugkijken? Het webinar wordt in de loop van de week op het YouTube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten geplaatst.


   https://www.odonata.be/activiteitenkalender/libellenstudiedagen/20229.30
   26 februari 2022 - Vlaamse libellenstudiedag (Mechelen)
   Onthaal met thee en koffie
   10.00-11.20

   De Rode lijst van de libellen van Vlaanderen, versie 2022
   Geert De Knijf
   La nouvelle Liste Rouge des libellules de Wallonie, versie 2022
   Grégory Motte
   Quiz
   Anny Anselin & Hilde Vandevoorde
   11.20-11.50

   pauze
   11.50-12.45

   Algemene ledenvergadering LVV vzw
   12.45-13.45

   middagpauze
   13.45-15.00

   Oplossing en uitslag quiz
   Anny Anselin & Hilde Vandevoorde
   Hoe gedraagt de Bruine winterjuffer zich in het land van de Noordse winterjuffer?
   René Manger
   Het waarnemen van Bruine winterjuffers in hun overwinteringshabitat: met een goede voorbereiding een haalbare kaart
   Patrick Heivers
   15.00-15.40

   pauze
   15.40-17.00

   Helpt de darmflora het Lantaarntje om om te gaan met een hittegolf?
   Charlotte Theys
   Herkenning en gedrag van de Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica)
   Dirk Eysermans & Geert De Knijf
   Te koud of te warm? Ben je dan meer gevoelig aan pesticiden?
   Julie Verheyen
   Libellenfauna van het Stropersbos
   Tom Vermeulen & Brigitte Van Passe
   17.00

   Receptie
   https://www.odonata.be/activiteitenkalender/libellenstudiedagen/2022

   Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) STOWA

   In de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) werken het Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Dit inzicht draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om die kwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In het programma brengen de deelnemers de benodigde kennis bij elkaar en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hiermee verstevigen ze de basis onder het te voeren waterkwaliteitsbeleid. Thema's: Ecologische waterkwaliteit, Toxiciteit, Gedragskennis, Gewasbescherming, Brakke wateren, Grondwater, Diergeneesmiddelen, Ketenverkenner, Gedragswetenschappen& Kennisvalorisatie.
   http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

   1. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
    Het KIWK Ecologie webinar Maatregeleffectiviteit gaat in op het verkrijgen van inzicht in de vragen over wat we weten van de effectiviteit van uitgevoerde maatregelen, hoe we deze kennis kunnen inzetten en wat dat betekent voor de KRW doelen anno 2027 en daarna. Met de analyse van >200 bestaande rapporten en >30 door waterbeheerders verzamelde gegevensbestanden over de effecten van ecologische maatregelen is een beeld verkregen van de ‘state of the art’ van ecologische maatregelen. Het bleek dat we er nog niet zijn en daarom komt ook de belangrijke vraag “hoe gaan we verder?” aan bod. Dit webinar biedt informatie over en wil een discussieplatform bieden omtrent huidige en in de toekomst benodigde kennis over ecologische maatregeleffectiviteit.
    Inleiding: Project KIWK Ecologie en Maatregeleffectiviteit Piet Verdonschot 15:00-15:05
    Lessen uit bestaande maatregeleffectstudies Anne-Marie van Noord, Jip de Vries 15:10-15:20
    Data-analyse van gemonitorde maatregeleffectstudies Gea van der Lee, Annalieke Bakker 15:30-15:40
    De weg vooruit Ralf Verdonschot 15:50-16:00
    https://www.stowa.nl/kennisimpuls
    http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst
    De waterkwaliteit is sinds 1980 significant verbeterd, maar vanaf 2009 stagneert in het grootste deel van de wateren de verbetering van de nutriëntentoestand. Dat komt doordat het huidige mestbeleid vooral gericht is op het verminderen van de nitraatbelasting van grondwater en niet op het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater. Ook wordt van sommige stoffen van de Europese lijst van probleemstoffen nog regelmatig de norm overschreden. Dit betreft echter vooral stoffen die inmiddels nagenoeg niet meer worden geloosd, maar die door nalevering uit bijvoorbeeld het sediment nog lange tijd in het water kunnen worden aangetroffen.

   2. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
    CoP Beken en Rivieren ‘Begreppelen van beekdalen: wondermiddel of doodsteek?’
    https://www.stowa.nl/agenda/cop-beken-en-rivieren-begreppelen-van-beekdalen-wondermiddel-doodsteek
    Het is een wijdverbreid misverstand dat in verzuurde situaties waar voorheen kwel van basenrijk grondwater optrad, de aanleg van greppels zorgt voor de afvoer van zuur hemelwater en daardoor voor het herstel van de basenrijke kwel. Helaas zorgen greppels er juist vaak voor dat nat schraalland nog meer last krijgt van verdroging en verzuring.

    Camiel Aggenbach van KWR vertelt meer over dit dilemma aan de hand van onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden. Vaak zijn maatregelen in de omgeving nodig die de kwelflux verhogen. Deze zullen besproken worden, maar er wordt vooral ingegaan op de optimale lokale inrichting en waterbeheer in verschillende situaties en wat ook vooral niet te doen. Een goede inrichting biedt ook kansen voor geleidelijke overgangen tussen aquatische en terrestrische milieus.

   3. Hoogleraar Zoetwater Herstelecologie aan de UvA Piet Verdonschot is hard in zijn oordeel over de wijze waarop Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders nu hun wateren monitoren en beoordelen.

    Er zijn overigens wel degelijk waterbeheerders die goed investeren in diagnostische monitoring en diagnose. Maar dat wordt volgens Verdonschot overschaduwd door het feit dat we ons sinds de implementatie van de KRW te veel hebben vastgebeten in de zesjaarlijkse rap
    https://publicaties.stowa.nl/stowa-ter-info-81/geen-getallen-maar-informatie-verzamelen

   4. https://www.dorsetwildlifetrust.org.uk/beavertalk220421 Dorset Wildlife Trust Beaver Project

    Dorset Wildlife Trust Beaver Project
    https://www.dorsetwildlifetrust.org.uk/beavertalk220421
    In February 2021, Dorset Wildlife Trust introduced a pair of beavers to an enclosed trial site in Dorset. In this exclusive talk for Dorset Wildlife Trust members only, Steve Oliver, (River Conservation Officer), talks about the project, shares photos and video footage of their behaviour and explains about the progress they've already made to start changing and shaping the landscape and surrounding habitat. Below you will find a recording of this fascinating and hugely popular talk to enjoy again, or for the first time.

   5. Landscoop | Inspringen met daadkracht | december 2021
    DPV-lezing Reinder Reinders: Van kano tot kapel,
    https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse

   6. 'De brandgans: forens tussen Noordpoolgebied en Nederland
   7. KIWK Webinar Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder
    https://www.dorsetwildlifetrust.org.uk/beavertalk220421
    https://www.dpv.nu/agenda/dpv-lezing-reinder-reinders-geschiedenis-van-pesse
    Het programma van de gratis digitale IVN EIS insectenavonden (25 januari, 1 en 3 februari) is bekend! Aanmelden kan via de website van IVN: https://www.ivn.nl/.../zuid.../activiteiten/eis-dagen-2022    https://pbs.twimg.com/media/FJSNa79X0AU6hYB?format=jpg&name=900x900
    3 insectenavonden EISNedeland IVN Nederland Biodiversiteit in de tuin

    3 insectenavonden EISNedeland IVN Nederland Biodiversiteit in de tuin

   8. Hunnebedlezingen zijn dus niet doorgegaan ? Ik dacht dat ze dit online wilden gaan doen.

   9. Mycologen NMV lezingen heb ik voor de helft gemist

   10. FLoron Botanie heb ik ook gemist, ben toen met VWG meegeweest, geen zwarte specht helaas.

   11. Britsch Dragonfly Society moet ik ook nog bekijken op youtube.

   12. RVO Waddenzee

   13. Enige tijd geleden beloofden we u de opnames van het Science café over stoepplantjes. U kunt de opname terugkijken via de volgende link: https://youtu.be/UXB6t1EZGWc.
    : Understanding Plants - What a Plant Knows.

   14. https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/raggen-door-de-natuur-op-een-mountainbike-dat-moet-kunnen-toch-nee-zegt-de-rechter~b7678edc/

    Wanneer " natuurgebieden " zwaar gesubsidieerd vanuit de overheid omgetoverd worden tot recreatiegebieden en, handhaving uit den boze is zullen dieren steeds meer onderdruk komen te staan.
    Wanneer natuurorganisaties hand in hand lopen met de Hogere Overheid en Provinciale Overheden , zal geld het doel blijven en dieren steeds meer onderdruk komen te staan.
    Wanneer boerenland rondom natuurgebieden afgepakt wordt ten gunste van de gewenste toename en ongebreidelde expansie/ recreatiedruk door natuurorganisaties, komen wilde dieren steeds meer onder druk te staan.
    Wanneer geld op deze manier via misleidende N2000, NNN en Nationaal Parken constructies de, Oplossing zal zijn komen dieren steeds verder onder druk te staan.
    Wanneer te maken "wens" natuurinrichting doormiddel van het dumpen van vervuilde grondstoffen de " Oplossing" is zullen kwetsbare soorten nog verder onder druk komen te staan en verdwijnen .
    Natuurbeheer anno NU is een geld verdien model waar de natuur NIET mee gebaat is .
    https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/raggen-door-de-natuur-op-een-mountainbike-dat-moet-kunnen-toch-nee-zegt-de-rechter~b7678edc/    In 1972 bereikte de bezorgdheid over het milieu een tot dan toe ongezien hoogtepunt. Daar kan je meer over lezen in een boek dat vandaag verschijnt, met als titel: 'Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972'. Auteur Geert Buelens vertelt over zijn werk De afspraak (Canvas).
    Geert Buelens over 'Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972'    Ver weg van Amsterdam zijn Gisbert en Arjan afgereisd naar het beste moerasgebied van Noordwest Europa: de Oostpolder. Hier kan je één van Nederlands meest bijzondere soorten treffen: de witwangstern. Dit gebied is een toonbeeld van hoe de natuur zich kan herstellen als we ons daar voor inzetten en haar de ruimte geven. Met de terugkeer van de witwangstern als kers op de taart!    Nederland kan tijdens de vogeltrek gezien worden als een wegrestaurant voor vogels. De https://podcastluisteren.nl/ep/De-Vogelspotcast-22-SteltlopersBreebaartpolder is zo'n plek in Nederland, waar duizenden vogels foerageren voordat ze hun grote reis naar Afrika maken. Het is volgens Arjan DE plek om steltlopers te spotten, zoals de bonte strandloper en de zwarte ruiter. Met één ultieme zeldzaamheid: de breedbekstrandloper. Maar of dat gaat lukken...


    Het derde seizoen is daar en Gisbert staat meteen voor een grote uitdaging. Alles wat hij in de vorige twee seizoenen geleerd heeft kan volgens Arjan meteen de prullenbak in. Vogelen in het najaar is namelijk compleet andere koek. De vogels hebben nieuw kleed, ze roepen in plaats van zingen en de pasgeboren juveniele vogels lijken geenszins op de adulte. Op de grens van Groningen en Drenthe gaan ze opzoek naar de meest elegante roofvogel volgens Arjan: de Grauwe kiekendief.    Arjan en Gisbert vervolgen hun zoektocht naar de almachtige zeearend. De spanning is om te snijden en Arjan is hoorbaar geïrriteerd. Hij heeft natuurlijk een reputatie om hoog te houden... Niet vinden is voor hem geen optie! De heren zoeken de zeearend in een mooi stuk wildernis op de grens van Groningen en Friesland: het Lauwersmeer. Bij het horen van de naam beginnen vogelkenners al te watertanden. In dit gebied van water en eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden broeden ruim 100 vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden watervogels.Een overzicht van het Lauwersmeer en de vogels in het gebied vind je op onderstaande kaart! https://www.np-lauwersmeer.nl/doen-zien/wandelen/.    Sep 22 2021
    Na een zomerstop trekken Arjan en Gisbert er weer op uit met verrekijker en telelens. Maar niet zomaar. Ditmaal zijn ze uitgenodigd voor een overnachting in natuurgebied het Lauwersmeer. Een waar vogelparadijs! De heren hebben een speciale missie: ze gaan op zoek naar de grootste roofvogel van Noord-Europa, de zeearend. Maar of dat in één aflevering gaat lukken...Een overzicht van het Lauwersmeer en de vogels in het gebied vind je op onderstaande kaart! https://www.np-lauwersmeer.nl/doen-zien/wandelen/   15. https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
    https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047
    https://forum.inaturalist.org/t/getting-the-inaturalist-aws-open-data-metadata-files-and-working-with-them-in-a-database/22135
    https://forum.inaturalist.org/t/using-sql-to-query-inats-dwca-taxonomy-export/29377
    https://registry.opendata.aws/inaturalist-open-data/


   16. ist u dat we via onze agrarische landschappenkaart de kadastrale kaart 1811-1832 (ligging minuutplans) hebben ontsloten? Door op een vakje te klikken verschijnt een downloadlink naar de afbeelding van desbetreffende kadastrale kaart. https://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/agrarische-landschappenkaart #landschap #erfgoed
    Mooi onderwerp voor een masterscriptie Landschapsgeschiedenis: “Gas(t) in het landschap”, onderzoek naar de invloed van gaswinning op het landschap van Centraal-Groningen sinds de ontdekking van het gasveld bij Slochteren (1959). https://rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/2021-mascr-gast-landschap-m-van-der-meulen.pdf #gaswinning


   17. Topotijdreis is vernieuwd:
    •Scrollen door jaartallen gaat sneller.
    •Vergelijk kaarten of luchtfoto’s uit verschillende jaren met elkaar.
    •Het beeld met de kaart/foto op uw scherm is ruimer.
    •Meer mogelijkheden voor het delen via sociale media https://topotijdreis.nl
   18. https://www.twitch.tv/focusnatura 1 Basiscursus insecten les 2

    Streamt Education Series: General Knowledge Builder
    MORGEN LES 2 VAN DE BASISCURSUS INSECTEN.

    Morgenavond om half 8 is het zover. Les 2 van de basiscursus insecten gaat van start. Met onder andere alles over kevers, schorpioenvliegen, mierenleeuwen, gaasvliegen en kameelhalsvliegen. Daarnaast ga ik in op het op naam brengen van insecten, de must haves voor in de boekenkast en komen er heel veel handige internetpagina’s voorbij.

    Iedereen die zich heeft aangemeld op https://www.focusnatura.nl/activiteiten/online-activiteiten Heeft een mail gekregen met alle informatie voor morgen. Inschrijven kan nog steeds!   19. https://www.twitch.tv/focusnatura 3

    https://www.focusnatura.nl/ 4 MORGEN EERSTE LES BASISCURSUS INSECTEN

    De basiscursus insecten heeft al veel aanmeldingen gekregen. Wat leuk dat er zoveel interesse is! Als het goed is heeft iedereen een mail met uitleg gehad over de stream. Is de mail er niet? Kijk dan even in de spamfolder van je mailbox!

    Last minute aanmelden? Kijk dan op https://www.focusnatura.nl/activiteiten/online-activiteiten


    1. Onlangs installeerde het Nederlandse Robin Radar Systems een vogelradar op een Chinees vliegveld. Een primeur. De komende jaren wil het bedrijf nog meer radars op luchthavens in China plaatsen. Maar hoe bescherm je je technologie tegen Chinese spionage en namaak? Te gast is Tanja Claasen, chief operating officer van Robin Radar Systems.

     ROBIN is in het vliegverkeer de afkorting van Radar Observation of Bird Intensity.
     https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10468541/china-tanja-claasen
     TNO heeft eind jaren 80 het succesvolle ROBIN (Radar Observation of Bird Intensity) ontwikkeld voor de Koninklijke Luchtmacht, een near real-time-monitorsysteem voor vliegbewegingen door vogels boven Nederland.

     In 2010 is ROBIN afgesplitst van TNO en verder gegaan als zelfstandig bedrijf Robin Rader [1]. Hoewel het niet onduidelijk is hoe deze ondernemer de technologie en patenten van deze waardevolle innovatie zomaar heeft kunnen overnemen.

     Nadat ROBIN verder ging als een zelfstandige commerciële bedrijf, bleef het sterk afhankelijk van publieke belastinggeld in de vorm van subsidies en overheidsopdrachten van o.a. de Ministerie van Defensie en Luchthaven Schiphol
     https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10468541/china-tanja-claasen
     https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive
     https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radar-nl/radar-robin-lite-en-verzelfstandiging/
     Om de effecten op het vogelverkeer te bepalen is in 2004 een kennisconsortium opgericht door belanghebbenden voor de productie van windenergie op zee in Nederland: We@Sea. Een van de deelnemers is Bureau Waardenburg (BuWa) uit Culemborg. Zij hebben op dat moment problemen met het door hen gebruikte geautomatiseerde Amerikaanse meetsysteem bestaande uit twee scheepsradars. Door de golfreflectie van de zee lukt het BuWa niet om hun dataset betrouwbaar te maken. Daarom benaderen ze TNO om een vogelradar te ontwikkelen die wel zeeclutterbestendig zou zijn. Tegen eind 2006 zou zo’n vogelradar moeten worden geleverd. Dat systeem wordt het ROBIN Lite-systeem. ROBIN-Lite bestaat uit twee delen:

     Ten eerste een horizontaal ronddraaiende radar die in een diameter van 20 km rond de radar alle posities en vliegbewegingen van vogels registreert. Dit kan in principe iedere willekeurige maritieme radar zijn.
     Ten tweede een verticale radar met een paar nieuwe mogelijkheden. Deze verticale radar bestaat uit twee parallelle antennes:
     Een antenne die geen puls uitzendt maar een continu radarsignaal.
     De gekoppelde tweede antenne neemt continu alle radarreflecties waar.
     De ‘solid state’ vertikale radar maakt gebruik van geïntegreerde circuits en is daardoor minder onderhoudsgevoelig. Deze radar kan 4 tot 8 kilometer ver kijken en kan daarbij hoogte meten. Omdat de radar weinig vermogen uitstraalt – vergelijkbaar met de uitgezonden energie van een mobiele telefoon – mag hij stil staan en kun je er ook de vleugelslag van vogels mee meten.

     Met het gecombineerde systeem is te detecteren welke vogels gevaarlijk dicht in de buurt van welke windmolens vliegen. Juist die windmolens die een gevaar opleveren voor vogels, zijn dan snel stil te zetten.
     https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radar-nl/radar-robin-lite-en-verzelfstandiging/


   20. Publicado el 20 de enero de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

    31 de enero de 2022

    277-Stikstof is een moeilijker voorbeel

    1. ‘Als je de stikstofcrisis kunt oplossen, kun je elk duurzaamheidsprobleem oplossen’

     Leiden heeft nieuwe StikStof Prof Jan Willem Erisman


     Prof Jan Willem Erisman
     @jwerisman
     @UniLeiden
     .https://t.co/QWug15ozZ2
     https://mareonline.nl/wetenschap/het-is-nu-of-nooit-zegt-nieuwe-stikstofprof/
     Video van de oratie Right pointing backhand index https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/Oe9GK84RQ266DiD
     https://t.co/QWug15ozZ2
     Vooral in de buurt van landbouwbedrijven zorgt stikstof namelijk voor problemen. ‘Kunstmest en dierlijke mest bevatten veel stikstof in de vorm van ammoniak. Dat komt in de omgeving terecht en zorgt ervoor dat gewassen sneller gaan groeien. Bramen of brandnetels, die van nature al snel groeien, overwoekeren kwetsbare en zeldzame planten, waardoor de biodiversiteit afneemt. Daarnaast wordt de bodem minder vruchtbaar.’

     ONZICHTBAAR
     Het stikstofprobleem hangt nauw samen met andere duurzaamheidsproblemen. ‘De landbouw heeft op meerdere manieren een grote impact op het milieu. De melkveehouderij stoot bijvoorbeeld veel methaan en lachgas uit, dat zijn broeikasgassen die aan klimaatverandering bijdragen. Daarnaast zorgt kunstmest ervoor dat de waterkwaliteit omlaag gaat. Deze problemen ontstaan allemaal in de landbouw. Door die gezamenlijke bron aan te pakken, los je meerdere problemen op.’

     ‘Duurzaamheidsproblemen hebben allemaal ruwweg dezelfde oorzaak: er komen stoffen in het milieu vrij die daar niet passen en een ongewenst effect hebben. CO2-uitstoot zorgt bijvoorbeeld voor opwarming van de aarde, en dus voor klimaatverandering.’

     ZELF MEEDENKEN
     ‘Stikstof is een moeilijker voorbeeld, omdat het zo onzichtbaar en complex is. Maar we weten intussen waar de uitstoot vandaan komt en met welke maatregelen we die kunnen terugbrengen. Op dezelfde manier kunnen we het klimaatprobleem oplossen. Oftewel, als je de stikstofproblematiek kunt oplossen, kun je elk duurzaamheidsprobleem oplossen.’

     Daarom boeren eindelijk perspectief krijgen, zegt Erisman. ‘Stel je wil als boer je stal verduurzamen. Dat is een flinke investering die zeker twintig jaar moet meegaan, dan wil je wel zeker zijn van die beslissing. We hebben nu het geld en de doelstellingen om het probleem op te lossen, maar boeren weten niet wat ze moeten doen. Geef ze de tijd om te investeren.’

     Daarnaast willen boeren ook zelf meedenken, heeft hij gemerkt. ‘Je moet ze een doel geven en consequenties eraan verbinden als ze die niet halen. Maar daarbinnen willen ze wel vrijheid krijgen: ze willen niet de oplossing voorgeschreven krijgen, maar zelf met een oplossing komen die voor hen werkt.’

     .https://t.co/QWug15ozZ2
     https://mareonline.nl/wetenschap/het-is-nu-of-nooit-zegt-nieuwe-stikstofprof/
     Video van de oratie Right pointing backhand index https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/Oe9GK84RQ266DiD
     https://t.co/QWug15ozZ2
     Vooral in de buurt van landbouwbedrij

    2. Naturalis Eis Insecten Lezingendag (1/(3))


     Daan Drukker
     Zelf aan de slag met het determineren met soortzoekers? Via deze link kun je alle soortzoekers vinden. Via deze pagina op de EIS-website krijg je een handig overzicht van de soortgroepen insecten en andere ongewervelden waar een soortzoeker beschikbaar voor is. Succes!

     Linde Slikboer
     Linde Slikboer vertelde over binnendijken als waardevol leefgebied voor insecten. Meer informatie en nieuws over het onderzoek naar insecten op dijken is te vinden op www.bestuivers.nl/dijkenproject.

     Matthijs Courbois
     Matthijs vertelde over (het) planten-gallen! Hij deelt graag onderstaande linkjes met jullie:

     Lezingen & Filmpjes
     Digitale excursie: https://www.youtube.com/watch?v=FGFurkIcArs
     JN lezing Plantengallen: https://www.youtube.com/watch?v=FCfqbSgJYvY&t=8s
     Stagepresentatie Annemoon Gallen op Zomereik: https://forum.waarneming.nl/index.php?topic=489809.0

     Links van leuke websites
     Informatie over bijvoorbeeld de levenswijze van plantengallen: http://plantengallen.com
     Een grote verzameling galsoorten: https://people.zeelandnet.nl/grada/gallen/
     Aanmelden Gallennieuwsbrief: https://forms.gle/yDGbugMPHc35RXdK7
     Het Gallenforum van waarneming.nl: https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=81.0

     Terugkijken en aanmelden volgende lezingen:
     Heb je deze lezing gemist, of wil je het nog eens terugkijken? Het webinar wordt in de loop van de week op het YouTube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten geplaatst.

     De volgende lezingen in deze reeks zijn op dinsdag 1 en donderdag 3 februar

    3. Alle Insecten tellen mee Naturalis Eis Insecten Lezingendag (2/(3))

     Karin Verspui was dagvoorzitter van deze tweede lezing in een reeks van drie lezingen in totaal. We waren vanavond met 390 deelnemers online.

     De avond stond in het teken van “Digital Identification Of Photographically Sampled Insect Species: DIOPSIS’’ .
     Op de website www.diopsis.eu kan je alles teruglezen over dit bijzondere, geavanceerde systeem voor automatische herkenning en monitoring van insecten.

     Dank aan iedereen die vanavond online een bijdrage heeft geleverd:
     Marten Schoonman, Naturalis
     Stephan Peterse, Faunabit
     Laurens Hogeweg, Naturalis/Intel
     Marion Pross, Provincie Zeeland,
     Robin Lexmond, Radboud Universiteit
     Arjen van Buuren, Landgoed Velhorst
     Theo Zeegers, EIS Kenniscentrum Insecten
     Eelke Jongejans, Radboud Universiteit
     Michella Ligtelijn, Rijksuniversiteit Groningen
     En via de filmpjes:
     Felix Huisken, Rogier van Vugt, Hortus Botanicus Leiden
     Suzanne van de Straat, Het Zeeuwse Landschap

     Terugkijken en aanmelden volgende lezingen:
     Heb je deze lezing gemist, of wil je het nog eens terugkijken? Het webinar wordt in de loop van de week op het YouTube-kanaal van EIS Kenniscentrum Insecten geplaatst.

    4. 'Zelf aan de slag voor insecten' Naturalis Eis Insecten Lezingendag (3/(3))

     De Vriendelijke Tuin - IVN Natuureducatie
     Een tuin is er natuurlijk niet alleen voor ons, maar ook voor onze natuurvrienden. Wij willen er samen met jou voor zorgen dat tuinen natuurvriendelijker worden. Dat is goed voor plant en dier, maar ook voor de mensen in de buurt. De omgeving wordt er mooier, gezonder en fijner van. En met kleine aanpassingen kun je al een groot verschil maken! Tonja van Gorp van IVN verteld je wat jij zelf kunt doen met de tuinkaarten van De Vriendelijke Tuin.
     Onder het maaiveld - IVN Natuureducatie
     Een rijk bodemleven is essentieel voor alles wat zich boven de grond bevindt: planten, vogels en andere dieren - en de mens. Op het platteland maar ook in de stad. Want een gezonde bodem houdt water vast (voorkomt dus wateroverlast), slaat koolstof op (klimaat), zorgt voor natuurlijke plaagbestrijding (minder pesticiden), natuurlijke waterzuivering (drinkwatervoorziening) en voor een mooie omgeving. Sjoerd Luiten van IVN verteld over het project.
     De Nederlandse insectenordes
     In deze lezing leert insectenkenner Aglaia Bouma je de diversiteit aan insecten van Nederland kennen. Welke diversiteit aan kleuren, vormen en levenswijzen is er te vinden in onze eigen leefomgeving en waarom zijn ze zo interessant?
     Insecten naar je tuin lokken
     Jochem Kühnen heeft een heel bijzondere tuin: honderden soorten insecten vinden er een thuis. Wat leeft er allemaal in deze tuin, en hoe kun je zelf ook zo veel mogelijk kleine beestjes naar je tuin lokken?

     Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de EIS-lezing ‘Zelf aan de slag voor insecten’ op donderdag 3 februari van 19.00 – 21.00u. Deze laatste avond van een reeks van drie lezingen staat in het teken van wat u zelf kunt doen voor en met insecten!

     IVN Natuureducatie probeert met projecten zoals ‘De Vriendelijke Tuin’ en -in samenwerking met verschillende partners- in de projecten ‘Nederland Zoemt’ en ‘Onder Het Maaiveld’ mensen op een laagdrempelige manier te inspireren en stimuleren om zelf en/of met kinderen aan de slag te gaan voor meer biodiversiteit. Projectleiders Tonja van Gorp en Sjoerd Luiten laten zien hoe IVN Natuureducatie dit doet.
     Entomoloog Aglaia Bouman neemt ons mee in de diversiteit aan kleuren, vormen en levenswijzen van insecten in onze eigen leefomgeving.
     Amateur entomoloog Jochem Kühnen heeft honderden soorten insecten in zijn eigen tuin en deelt onder andere zijn tips voor het stimuleren van biodiversiteit in de tuin.

     De lezing start om 19.00u, u kunt vanaf 18.45u inloggen via onderstaande link en wachtwoord:

    5. https://forum.inaturalist.org/t/using-sql-to-query-inats-dwca-taxonomy-export/29377/4
     Science girl heeft mooie beelden
     https://twitter.com/gunsnrosesgirl3
     https://www.naturalis.nl/wetenschap/arise-nederlandse-soorten-kennen-en-herkennen

     www.diopsis.eu
     https://www.volkskrant.nl/wetenschap/als-het-op-natuur-aankomt-is-het-geheugen-maar-beperkt-daardoor-missen-beheerders-ontwikkelingen~be05756d/
     https://www.twitch.tv/focusnatura
     Arise-Biodiversity.nl

    6. new Twitch.Player("twitch-embed", {
     channel: "focusnatura"
     });

    7. Insecten onder de loep: Introductie door Roy Kleukers
     25 januari 2022, Organisatie door EIS Kenniscentrum Insecten en IVN Natuureducatie

     Insecten onder de loep: Introductie door Roy Kleukers

    8. Insecten onder de loep: Insecten determineren door Daan Drukker

     Insecten onder de loep: Insecten determineren door Daan Drukker

    9. Rijke dijken door Linde Slikboer.

     Insecten onder de loep: Rijke dijken door Linde Slikboer.

    10. Insecten onder de loep: Plantengallen door Matthijs Courbois

     Insecten onder de loep: Plantengallen door Matthijs Courbois

    11. Insecten onder de loep: hele programma

     Insecten onder de loep: hele programma

    12. Land van Ons
    13. https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
     https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047
     https://forum.inaturalist.org/t/getting-the-inaturalist-aws-open-data-metadata-files-and-working-with-them-in-a-database/22135
     https://forum.inaturalist.org/t/using-sql-to-query-inats-dwca-taxonomy-export/29377
     https://registry.opendata.aws/inaturalist-open-data/

    14. ist u dat we via onze agrarische landschappenkaart de kadastrale kaart 1811-1832 (ligging minuutplans) hebben ontsloten? Door op een vakje te klikken verschijnt een downloadlink naar de afbeelding van desbetreffende kadastrale kaart. https://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/agrarische-landschappenkaart #landschap #erfgoed
     Mooi onderwerp voor een masterscriptie Landschapsgeschiedenis: “Gas(t) in het landschap”, onderzoek naar de invloed van gaswinning op het landschap van Centraal-Groningen sinds de ontdekking van het gasveld bij Slochteren (1959). https://rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/2021-mascr-gast-landschap-m-van-der-meulen.pdf #gaswinning

    15. Topotijdreis is vernieuwd:
     •Scrollen door jaartallen gaat sneller.
     •Vergelijk kaarten of luchtfoto’s uit verschillende jaren met elkaar.
     •Het beeld met de kaart/foto op uw scherm is ruimer.
     •Meer mogelijkheden voor het delen via sociale media https://topotijdreis.nl
     Nu ook kaarten vergelijken
     U kunt kaarten of luchtfoto’s uit verschillende jaren nu ook met elkaar te vergelijken. Zet ze naast elkaar en ze blijven op dezelfde grootte ingezoomd voor het gebied dat in beeld is. Deze weergave werkt ook op een mobiel apparaat. Rechts onderin het scherm kunt u zien naar welke kaart u kijkt.
     https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/agrarische-landschappenkaart
     Kaart die u ziet delen met anderen
     U kunt via Twitter, LinkedIn, WhatsApp (mobiel) of het kopiëren van de link de informatie delen. De ontvanger van de link of het bericht ziet dan precies hetzelfde op Topotijdreis. Dus op hetzelfde schaalniveau, gebied en jaartal. Dit werkt ook met de eerdergenoemde vergelijk-functie, zodat u ook ‘vergelijk-kaarten’ kunt delen.
     https://www.kadaster.nl/-/topotijdreis-brengt-nederland-nu-nog-beter-in-kaart?redirect=%2Fnieuws
     Bekijk de video Vergelijk kaarten met de nieuwe Topotijdreis
     https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/agrarische-landschappenkaart

    16. https://www.onder-het-maaiveld.nl/doe-mee/10-ijkcentrum-voor-de-bodem
     https://nioo.knaw.nl/nl/ijkcentrumbodem
     https://www.soilecology.eu/
     https://stringfixer.com/nl/Yamnaya_culture

    17. https://www.twitch.tv/focusnatura 1 Basiscursus insecten les 2

     Streamt Education Series: General Knowledge Builder
     MORGEN LES 2 VAN DE BASISCURSUS INSECTEN.

     Morgenavond om half 8 is het zover. Les 2 van de basiscursus insecten gaat van start. Met onder andere alles over kevers, schorpioenvliegen, mierenleeuwen, gaasvliegen en kameelhalsvliegen. Daarnaast ga ik in op het op naam brengen van insecten, de must haves voor in de boekenkast en komen er heel veel handige internetpagina’s voorbij.

     Iedereen die zich heeft aangemeld op https://www.focusnatura.nl/activiteiten/online-activiteiten Heeft een mail gekregen met alle informatie voor morgen. Inschrijven kan nog steeds!

    18. https://www.twitch.tv/focusnatura 3

     https://www.focusnatura.nl/ 4 MORGEN EERSTE LES BASISCURSUS INSECTEN

     De basiscursus insecten heeft al veel aanmeldingen gekregen. Wat leuk dat er zoveel interesse is! Als het goed is heeft iedereen een mail met uitleg gehad over de stream. Is de mail er niet? Kijk dan even in de spamfolder van je mailbox!

     Last minute aanmelden? Kijk dan op https://www.focusnatura.nl/activiteiten/online-activiteiten

    19. neil bailey manitoba
     https://www.tech-spy.co.uk/webtools/text_to_html_table/index.php

    Publicado el 31 de enero de 2022 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario
    Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación