Archivos de diario de agosto 2021

01 de agosto de 2021

216-NMV 2e cyclus Online Lezingen Fluweelboleten SlijmzwammenNieuws

 1. 7 juni Online-lezing over fluweelboleten door
  Chiel Noordeloos
  Deze presentatie was alweer de zevende, en voorlopig de laatste online-lezing uit de reeks die
  de NMV dit voorjaar heeft aangeboden. Chiel Noordeloos behandelde deze keer de
  fluweelboleten, en enkele andere soorten boleten die vanaf de voorzomer te vinden zijn. Hij ging daarbij vooral in op de manier waarop je de verschillende soorten kunt herkennen in het veld, https://drive.google.com/file/d/1500qxhGvINmwUiczvqKSx_9x5t22crmt/view
  en wat daarbij de beperkingen zijn. De online-lezing is hier terug te kijken:

 2. Juni Slijmzwammennieuws #2 In navolging van de succesvolle nieuwsbrief over slijmzwammen die in januari voor het eerst online verscheen, kun je nu ook deel 2 downloaden op onze website. In de nieuwsbrief wordt in begrijpelijke taal alles uitgelegd wat je over https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/WhctKKWxZKKzMvxnHfZHBnjmTZPCLjBxDpXVLmtXNXrshGgHRVCltsmdNzPnhmvFThsDQPv?projector=1&messagePartId=0.1
  slijmzwammen wilt weten. In deze aflevering kun je onder andere meer lezen over het maken van een
  preparaat, over de bouw en het opkweken van slijmzwammen (vervolg) en

 3. Na de door veel mensen zeer gewaardeerde eerste lezingencyclus begin dit jaar (Eerste serie online-
  lezingen) starten we rond begin september met een tweede cyclus. Het accent van de lezingen zal
  net zoals bij de eerste cyclus, liggen op het herkennen van soorten en geslachten
  paddenstoelen. Daarnaast komen ook ecologische aspecten, het inventariseren van paddenstoelen en
  wildplukken aan bod.

 4. https://www.npostart.nl/the-age-of-nature/POW_04882589Wetenschappers over de hele wereld komen er nu achter hoeveel koolstof de natuur kan opslaan. Als bossen, mangroven, zeegrasvelden en bovenal de biodiversiteit hersteld worden, kan de natuur meer koolstof uit de atmosfeer opnemen, waardoor de klimaatverandering wordt vertraagd. Door de opwarming van de aarde verandert de planeet sneller dan ooit tevoren, van het tropische eiland Borneo tot de ijskappen van Antarctica. Er wordt wel steeds meer duidelijk over hoe de natuur de mens kan helpen die opwarming tegen te gaan. De wereld verandert. Het is tijd voor het natuurtijdperk. Het is onze enige hoop op een positieve toekomst.
 5. Aculea, de Vlaamse club van bijen- en wespenliefhebbers, presenteert een aantal online opleidingen voor het herkennen van wilde bijen in het veld. Deze opleidingen zijn bedoeld voor de iets verder gevorderde liefhebber, die al enige kennis heeft maar deze graag verder wil verdiepen.

  De volgende opleidingen zijn nu beschikbaar:


 6. herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten wol- en harsbijen (Anthidium, Anthidiellum, Pseudoanthidium, Trachusa);


 7. herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten behangersbijen (Megachile, Chalicodoma);


 8. herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten metselbijen (Osmia, Hoplitis);


 9. herkenning algemene Belgische en Nederlandse soorten zandbijen (Andrena);

 10. Door de hieronder getoonde koppelingen aan te klikken kan men eerder gegeven lezingen terugzien:

  7 juni 2021: Fluweelboleten door Machiel Noordeloos  24 mei 2021: Schimmels, korstmossen en (korst)mosparasieten door Henk-Jan van der Kolk

  10 mei 2021: Roestschimmels door Aad Termorshuizen

  26 april 2021: Voorjaarspaddenstoelen deel 2 door Machiel Noordeloos

  12 april 2021: Gerard Koopmanschap over Morieljes uit de esculante-groep

  29 maart 2021: Rob Chrispijn over de BossenstrategieOnline bossymposium
  Het moet nóg ambiteuzer om voldoende CO2 vast te leggen en de Europese plannen voor herstel van de biodiversiteit te kunnen uitvoeren, concludeerden 280 deelnemers aan een online bossymposium van Probos eind januari. De laatste jaren is het bosoppervlak in Nederland juist met 2 tot 3 procent gekrompen, stellen ze in een verklaring die oproept tot meer regie vanuit de overheid.

  Ook diverse maatregelen om het bos te verbeteren roepen kritiek op, vooral kaal- of vlaktekap. Schouten en de provincies willen dat voor maximaal een halve hectare per keer toestaan. Dat is niet goed, maar juist slecht voor de biodiversiteit, nadelig voor het vastleggen van CO2 en niet bevorderlijk voor de weerstand van het bos tegen de effecten van klimaatverandering, sommen de critici op.

  Tweeduizend voetbalvelden per jaar
  “Zo’n tweeduizend voetbalvelden per jaar worden kaalgekapt voor de houtoogst. Zelfs de bosbodem wordt met de bosfrees bewerkt”, zegt Henstra, projectleider Kinderrecht op natuur bij de internationale unie voor natuurbehoud IUCN en actievoerder tegen de kap van monumentale bomen langs een laan op de Utrechtse Heuvelrug.

  Urgenda wijst erop dat bij vlaktekap ook jonge aanplant verloren gaat, het bodemleven wordt verstoord en paddenstoelen en mossen niet kunnen groeien. De toezegging dat al het gekapte bos zal worden gecompenseerd is onvoldoende, stelt bosbioloog Eef Arnolds, omdat het bos niet de kans krijgt oud te worden. Arnolds stuurde een eigen rapport met aanbevelingen naar de Kamer.

  Dat deden ook de stichtingen NatuurAlert en Natuurvolgend Bosbeheer, met hun ‘Amendement op de Bossenstrategie’. “Het is anarchie in de bossen”, zegt Frits van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer, die het amendement schreef samen met Jaap Kuper, voormalig rentmeester van Kroondomein Het Loo.

  Misleiding
  Volgens Van Beusekom staat de Bossenstrategie vol onjuistheden en voorbarige aannames, “en soms is er gewoon sprake van misleiding”. In het amendement pleiten Kuper en hij voor het zelfregulerend vermogen van het bos. Het nut van maatregelen als het strooien van steenmeel tegen verzuring en aanplant van zuidelijker boomsoorten is nog niet bewezen, schrijven ze. Vlaktekap noemen ze ‘een negatieve vorm van bosbeheer’, die ‘helemaal niet nodig is voor icoonsoorten als de eik, zoals de Bossenstrategie wil doen geloven’.

  Volgens Van Beusekom is de nota te veel opgesteld vanuit de bosbouwsector. Het Netwerk Bossen- en Bomenbescherming schrijft geërgerd dat niet naar bezorgde burgers is geluisterd en niet is gewacht op een inventarisatie van de stand van het Nederlandse bos.

  15 maart 2021: Voorjaarspaddenstoelen door Machiel Noordeloos  De veldgids ecologisch bermbeheer biedt hiervoor handvatten. Het is geen naslagwerk waar alles in staat, maar een gidsje op zakformaat dat in veel situaties een advies biedt. Het geeft inzicht in een aantal plantensoorten met indicatorwaarde voor een bepaald vegetatietype of juist verruiging. Voor- en nadelen van verschillende beheermethoden komen eveneens aan bod. We bieden een beslisschema voor het bepalen van het aantal maaibeurten in een jaar en de globale maaimomenten. Tenslotte worden een aantal 'Wat als'-situaties voorzien van advies. Denk hierbij aan de omgang met invasieve exoten of het zonder afspraken maaien van bermen door bewoners.
  https://utrecht.knnv.nl/pwg-documenten-2021-2/
  Mijn Berm Bloeit!
  Met het uitbrengen van de veldgids ecologisch bermbeheer komt er een einde aan de campagne Mijn Berm Bloeit! We blijven het monitoren van bermen echter ondersteunen en het invoerportaal onderhouden https://utrecht.knnv.nl/pwg-documenten-2021-2/
  https://assets.vlinderstichting.nl/docs/5c8bb83e-a546-4827-a0e7-7b2a2cdb1e35.pdf
  https://utrecht.knnv.nl/publicaties/

 11. https://www.npostart.nl/the-age-of-nature/POW_04882589Wetenschappers over de hele wereld komen er nu achter hoeveel koolstof de natuur kan opslaan. Als bossen, mangroven, zeegrasvelden en bovenal de biodiversiteit hersteld worden, kan de natuur meer koolstof uit de atmosfeer opnemen, waardoor de klimaatverandering wordt vertraagd. Door de opwarming van de aarde verandert de planeet sneller dan ooit tevoren, van het tropische eiland Borneo tot de ijskappen van Antarctica. Er wordt wel steeds meer duidelijk over hoe de natuur de mens kan helpen die opwarming tegen te gaan. De wereld verandert. Het is tijd voor het natuurtijdperk. Het is onze enige hoop op een positieve toekomst.

 12. https://www.npostart.nl/the-age-of-nature/25-05-2021/POW_04882596 Nu steeds duidelijker wordt hoe belangrijk de natuur voor onze moderne wereld is, wordt er meer en meer gedaan om haar te beschermen en te herstellen. We zien hoe veerkrachtig de natuur is en dat ook onze economie niet zonder de natuur kan. Als we binnen de grenzen van de natuur werken, kunnen onze grondstoffen nog generaties mee. Hele ecosystemen die door de mens verwoest zijn, kunnen met een duwtje in de goede richting nieuw leven worden ingeblazen. Als de natuur gezond is, profiteert de mens daar ook van. Als we onszelf aan de natuur aanpassen, zijn de mogelijkheden eindeloos.


 13. https://www.npostart.nl/vroege-vogels-in-de-klas/14-05-2020/WO_NTR_16146730 Vroege Vogels in de klas
  Natuur in de stad
  NTR BNNVARA Ook in de stad heb je natuur. En niet alleen parken en vijvers. Ook gewoon op straat tussen de tegels, kom je bijzondere planten tegen. Jan van de Wiel uit Tilburg onderzoekt ze al jaren. Hij verzamelt de zaden van deze planten en ondertussen heeft hij al een flinke collectie.

 14. Nederland van boven in de klas
  Natuur https://www.npostart.nl/nederland-van-boven-in-de-klas/10-11-2016/WO_NTR_5902486
  NTR VPRO Vak: aardrijkskunde. Nederland bestaat voor ongeveer 15 procent uit bos en natuur. Dit zijn gebieden waar de natuur nog puur is en dieren in het wild leven. Denk bijvoorbeeld aan de Veluwe waar edelherten nog ongestoord leven. Of op de Waddenzee waar zeehonden lekker in het zonnetje kunnen liggen. Maar hoe echt is de natuur in Nederland?

 15. GeoClips
  7 sep 2013 06:49 - Seizoen 9 Afl. 22 - Natuur in Nederland Ruben bezoekt de Volgermeerpolder en de Oostvaardersplassen. Hij komt meer te weten over de geschiedenis van beide natuurgebieden en ontdekt dat de natuur in de beide gebieden een andere functie heeft. Om dieren meer ruimte te geven worden ecoducten aangelegd. Ruben helpt een handje mee bij het verbinden van de Ankeveense Plassen en het Naardermeer.
  https://www.npostart.nl/geoclips/07-09-2013/NPS_1228085


 16. Bio-Bits vmbo: Nederlandse natuur
  22 nov 2007 09:45 - Seizoen 1 Afl. 3 - Natuurparken
  https://www.npostart.nl/bio-bits-vmbo-nederlandse-natuur/22-11-2007/TELEA_1027386
  Hoever moet de mens gaan in het beschermen van plant- en diersoorten? De mens heeft in Nederland een grote invloed op de inrichting van de natuur. Er zijn zo'n 20 officiële nationale parken en nog veel meer natuurgebieden.


 17. 3 op Reis
  Zo 23 mei 19:45 - Seizoen 102 Afl. 5 - Terug naar de wildernis
  https://www.npostart.nl/3-op-reis-specials/23-05-2021/BV_101405516
  Reizigers bereizen de wereld voor ongerepte natuur en uitgestrekte wildernis. Maar wereldwijd verdwijnt die wildernis in een rap tempo. De ruige bergen van Roemenië bieden hoop. Hier creëert een groep filantropen het grootste natuurpark van Europa: het Fagaras Nationaal Park. Nienke reist naar dit bijzondere gebied, waar je paardrijtochten kunt maken, op bijzondere plekken kunt overnachten en zomaar oog in oog kunt komen te staan met een bruine beer.

 18. Keuringsdienst van waarde
  17 jan 2019 20:25 - Seizoen 18 Afl. 2 - Natuurlijke suiker
  De Keuringsdienst komt op het spoor van een nieuw product. Suikers uit fruit, ontdaan van alles wat het deed denken aan de appel of druif waar het oorspronkelijk uit kwam. Alleen er is iets geks. Tientallen fabrieken maken het, maar niemand wil vertellen waar het in zit of waarvoor het gebruikt wordt. Maar als er zoveel producenten zijn, moeten er ook klanten zijn die het in hun product stoppen. De Keuringsdienst gaat op zoek.
  https://www.npostart.nl/keuringsdienst-van-waarde/17-01-2019/KN_1704065

 19. De Nationale Natuur Quiz
  11 mei 2016 21:25 - Seizoen 1 Afl. 1 - De Nationale Natuur Quiz
  Sophie Hilbrand en Chris Zegers presenteren de eerste editie van de Nationale Natuur Quiz. In deze liveshow kan de kijker zijn kennis van de Nederlandse natuur testen. Chris Zegers verkent, na vele zwerftochten over de wereld, in een aantal reportages de mooiste natuur in ons eigen land. De avonturen van Chris vormen de inspiratie voor de vragen over planten, dieren én plekken, geïllustreerd met indrukwekkende natuurbeelden. Sophie Hilbrand legt de vragen voor aan de kijkers thuis en de bekende en onbekende natuurliefhebbers in de studio. Vragen die laten zien hoe essentieel de natuur voor mensen is.
  https://www.npostart.nl/de-nationale-natuur-quiz/VARA_101379388


 20. Kwantificering bezoek wilde vogels aan uitloop pluimveebedrijf | flitslezing
  Armin Elbers | Wageningen Bioveterinary Research | Lelystad
  Pluimveebedrijven met uitloop hebben een verhoogd risico op introductie van vogelgriepvirussen. Wilde watervogels zijn waarschijnlijk de bron van introductie.
  https://www.youtube.com/watch?v=bjM0NtVeC_M Armin Elbers van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad vertelt op de Landelijke Sovon-dag op zat. 30 nov a.s. in Ede over pluimveebedrijven met vrije uitloop en welke risico's dit met zich mee brengt. Kijk voor meer info op: www.sovon.nl/ld
  Er is nauwelijks data over bezoek van wilde vogels aan de uitloop van een pluimveebedrijf. Wij telden wilde faunabezoek aan een uitlooplegbedrijf met video-camera monitoring (5016 uur aan videobeelden). Meerdere soorten vogels (behorend tot in totaal 16 verschillende families) en zoogdieren (vijf families) bezochten de uitloop. Wilde vogels bezochten de uitloop primair in de periode tussen zonsopgang en het moment waarop de kippen in de uitloop komen. Meeuwensoorten bezochten de uitloop vrijwel dagelijks in januari-augustus; Wilde Eenden alleen gedurende de nacht in november –mei, met een piek in december-februari. Er was geen direct contact tussen kippen en wilde vogels. Virustransmissie naar pluimvee verloopt waarschijnlijk via opname van vogelgriepvirus uit met vogeluitwerpselen gecontamineerd water of grond in de uitloop. De pluimveehouder kan de uitloop minder aantrekkelijk maken: dagelijks verwijderen van kipkarkassen en eieren en voorkomen van vorming van waterpoelen in de uitloop.

  https://repository.naturalis.nl/#filter=all:odonata

  https://repository.naturalis.nl/#filter=all:odonata

  http://Natuurtijdschriften.nl  Many of us have been using “Observation Fields” to capture the information that is now (or in the future might be) available in the “Evidence of Presence” annotation. One of the fields I use most frequently is “How was this Detected?” I use this whenever I have an observation that does not depict a complete organism. Since this field has been in use for many years, the frequency with which each of its options is used can be a guide as to which of these options should/could be available in the “Evidence of Presence” annotation.

  How was this Detected?
  Found Remains (used in 24,084 observations)
  Track/Sign (6,272)
  Scat (3,978)
  Found Feather/Fur/Moult (1,691)
  Found Nest (1,479)
  Observation by Sight (1,278)
  Observation by Sound (408)
  Evidence of Feeding (319)
  Scratching/Scent Post (113)
  Observation by Smell (2)

  https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf
  The annual publication “The State of Birds in Switzerland” (in English, French, German and Italian) summarises the results of various monitoring projects, conducted with the support of more than 2,000 volunteers in all parts of the country. The 2021 report focuses on EBBA2 and its implications for Switzerland. It also takes a closer look at trends in scarce breeding birds like Western Yellow Wagtail, rare passage migrants such as Glossy Ibis, and local winter visitors such as Whooper Swan. You can also explore interactive graphics from the Swiss Bird Index SBI® and the breeding bird index for each species until 2020 21. Publicado el 01 de agosto de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  217-Aculea, de Vlaamse club van bijen- en wespenliefhebbers, presenteert een aantal online opleidingen

  https://repository.naturalis.nl/#filter=all:odonata

  http://Natuurtijdschriften.nl
  Dialoog met de natuurFrans Vera
  https://www.vorsten.nl/vorstenhuizen/nederland/prinses-irene-in-dialoog-met-de-natuur/
  https://app.nlziet.nl/vod/vxgR5K_EUW_8BrZqfczKg HILVERSUM – De VARA en de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) zenden zaterdagavond de documentaire Dialoog met de natuur uit, waarvoor ecoloog en filosoof Matthijs Schouten in de Oostvaardersplassen onder anderen in gesprek ging met prinses Irene.
  https://www.youtube.com/watch?v=RdOZmR-geek
  De verdiepende documentaire volgt op de succesvolle bioscoopfilm De nieuwe wildernis en de uitgebreide driedelige gelijknamige VARA-serie die deze maand op televisie was. Prinses Irene is oprichtster van het NatuurCollege. Matthijs Schouten vraagt haar onder meer wat de betekenis van de natuur is, of we ervan vervreemd zijn en wat er nodig is voor een duurzame toekomst.
  https://www.youtube.com/watch?v=RdOZmR-geek
  Lars Hein
  Lars Hein (1969) is persoonlijk hoogleraar Ecosystem services and environmental change aan de Universiteit van Wageningen. Zijn onderzoek richt zich op de integratie van milieuwetenschap en milieu-economie, waarbij hij zich vooral focust op 'ecosystem accounting', een nieuwe methode voor het meten van natuurlijk kapitaal. 'Met deze methode kunnen we veranderingen in natuurlijk kapitaal vergelijken met economische statistieken zoals bijvoorbeeld het bruto nationaal product', aldus Hein. Een overzicht
  Natural capital accounting | Lars Hein | TEDxWageningenUniversity Natural capital accounting | Lars Hein | TEDxWageningenUniversity van alle projecten waarbij hij betrokken is kan je hier vinden. Bekijk hieronder een video waarin hij zijn onderzoek nader toelicht.
  http://www.denieuwewildernis.nl/
  https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2017-2018/Hoe-duur-is-natuur/De-natuurdenkers.html
  Naast prinses Irene spreekt Schouten met bioloog Frans Vera, journaliste Tracy Metz, de fotografen Frans Lanting en Sacha de Boer, filosoof Bas Haring en astronaut André Kuipers.
  https://app.nlziet.nl/vod/vxgR5K
  _EUW_8BrZqfczKg


  Aculea, de Vlaamse club van bijen- en wespenliefhebbers, presenteert een aantal online opleidingen voor het herkennen van wilde bijen in het veld. Deze opleidingen zijn bedoeld voor de iets verder gevorderde liefhebber, die al enige kennis heeft maar deze graag verder wil verdiepen.

  De volgende opleidingen zijn nu beschikbaar:

  1. herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten wol- en harsbijen (Anthidium, Anthidiellum, Pseudoanthidium, Trachusa);
  2. Herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten behangersbijen (Megachile, Chalicodoma);
  3. Herkenning alle Belgische en Nederlandse soorten metselbijen (Osmia, Hoplitis);
  4. herkenning algemene Belgische en Nederlandse soorten zandbijen (Andrena);


 22. https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2021-03/Landschapsbiografie%20Noardeast-Frysl%C3%A2n%20-%20Definitieve%20Rapportage__lowres.pdf


 23. Many of us have been using “Observation Fields” to capture the information that is now (or in the future might be) available in the “Evidence of Presence” annotation. One of the fields I use most frequently is “How was this Detected?” I use this whenever I have an observation that does not depict a complete organism. Since this field has been in use for many years, the frequency with which each of its options is used can be a guide as to which of these options should/could be available in the “Evidence of Presence” annotation.

  How was this Detected?
  Found Remains (used in 24,084 observations)
  Track/Sign (6,272)
  Scat (3,978)
  Found Feather/Fur/Moult (1,691)
  Found Nest (1,479)
  Observation by Sight (1,278)
  Observation by Sound (408)
  Evidence of Feeding (319)
  Scratching/Scent Post (113)
  Observation by Smell (2)
  Mokumers Johnny en Willy („Een boek met een open einde”) spelen. Alleen al de parade aan foute overhemden, colberts en giletjes maken het kijken naar de serie tot een bijzondere belevenis. Net als de scènes uit een huwelijk van Jantje van Amsterdam en zijn Hermien. Bij klachten van haar over hem slaat hij de muur kapot (de deuren zijn al gesneuveld), kan ze „opkankeren” of „een of andere bijgoochem zoeken”.

  Hoeren, snoeren, gekkigheid
  Ondanks alle gruwelijkheid gaat de kijker een beetje van de karakters houden. Hopelijk biedt de rest van de serie nog meer scènes die korter op het heden zitten. Deel één bood al wat zicht op de blues waarin de mannen terecht zijn gekomen. Het talent om geld uit te geven blijkt nog groter te zijn geweest dan het talent om het te verdienen. „Hoeren, snoeren, gekkigheid, zuipen, snuiven”, somt Dikke Bob op. Van de branie van Jantje van Amsterdam lijkt weinig meer over.


 24. https://commons.wikimedia.org/wiki/Help:Gadget-Cat-a-lot

 25. https://commons.wikimedia.org/wiki/Help:VisualFileChange.js

 26. Cultuurhistorische Atlas Winterswijk .pdf download N.W. Willemse https://www.academia.edu/41759152/Cultuurhistorische_Atlas_Winterswijk

 27. https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload_tools
  == AutoWikiBrowser access ==
  {{See also|Commons:AutoWikiBrowser/CheckPage}}
  https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Requests_for_rights
  have you tried [[Cat-a-lot]] and [[VFC]]?
  https://commons.wikimedia.org/wiki/Help:Gadget-Cat-a-lot
  https://commons.wikimedia.org/wiki/Help:VisualFileChange.js
 28. Coming here a bit late, but note that if you want to get a request body from hub.toolforge.org, you can set format=json in the querystring, and get the Wikipedia article URL in the response body at .destination.url. Example: https://hub.toolforge.org/P3151:506262?lang=en&format=json

  Moreover, in case there is no article in Wikipedia for the desired language, the URL will be one of another Wikimedia project in the requested language, if available. Example: https://hub.toolforge.org/P3151:506262?lang=en&format=json

  If you would actually prefer to get a URL on a Wikipedia in another language (rather than a URL from another Wikimedia project), you can specify site=wikipedia. Example: https://hub.toolforge.org/P3151:506262?lang=en&site=wikipedia&format=json  The way data gets cached in Android is different than how it works in iOS. In Android, we clear out the app’s local cache of observation photos taken inside the app every time “My Observations” gets loaded and you have an Internet connection, which is pretty frequently. What this means is that we delete the full-size image file the app was holding on to and replace it with a cached version of a smaller version of the image from the website.

  That image cache might be filling up, but adding a button to clear it out in the Android would be kind of redundant b/c the operating system already provides a way to clear out an app’s cache. For those of you for whom the Android app is using a ton of space (2+ GB?!), does clearing the app’s cache using that method reduce the disk usage (be careful to clear the cache and not the “storage” or I think it will equivalent to signing out)? If that does drastically reduce the amount of space used, is there really a need to implement a “clear cache” button in the app? IMO, an in-app setting to limit the size of the cache might still be useful, but it’s not clear to me from this thread whether people are asking for / voting for a limit or a “clear cache” optio  https://mapsengine.google.com/
  https://support.google.com/mymaps/answer/3024454
  https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zrWmgg16tN1k.ki8uXCKb2Wn4
  https://www.opentopo.nl/#
  http://www.gigapan.com/gigapans/142199
  Nu nog mooier :) http://bit.ly/1cdHBX4 (kun je zelfs je eigen kaartlagen toevoegen)

  https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2021-03/Landschapsbiografie%20Noardeast-Frysl%C3%A2n%20-%20Definitieve%20Rapportage__lowres.pdf

  https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf

  https://www.saniwijzer.nl/media/stowa_saniwijzer_v2/org/1/documents/lopende%20projecten/201601_afvalwaterproject_drielanden_eindrapport-8mb.pdf


  '

  European Model Autumn 2021

  Opgenomen soorten geldt:

  1. de taxonomische boom kloppen
  2. minimaal 10 waarnemingen bestaan met 1 of meer fotos welke handmatig gevalideerd zijn met een groen vinkje binnen Europa
  3. de foto`s moeten minimaal 400*400 pixels zijn
  4. het maximaal aantal fotos voor 1 soort is 25.000

  https://forum.inaturalist.org/search?q=elastic  The cut-off for inclusion in the model hasn’t changed in the past few years: 100 observations, at least 50 research grade. See https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa 1

  If enough photos are present at the genus level, but not enough photos for any of the descendent species, then the genus will be placed in the training set. We call this approach a “leaf model.” :fallen_leaf::robot:

  More details are available in Ken-ichi’s TDWG keynote from last year:
  https://www.youtube.com/watch?v=xfbabznYFV0 9

  Off the top of my head, some things we’ve taken from previous iNaturalist and other vision challenges include label smoothing, the Xception architecture, changes to how we generate our data exports & minimum number of images for each class, etc. Sometimes however contest winners have done things that we probably won’t do, like training on validation/test data (seems risky for a production model but perhaps worth it to win a contest) or training on larger image sizes (our models already take a long time to train).
  The GPU does the lion’s share of the work in computer vision training, and the GPU we used (an NVIDIA RTX 8000) cost more than the rest of the PC put together.

  Happily, NVIDIA is a supporter of Cal Academy of Sciences and iNaturali  Kotlin UI Tests (#1088)


  As of 51a5077 we're no longer using Lanczos resizing, but @pleary has done some work to suggest the current model gets the best results with images scaled using nearest neighbor resampling, and I think we're using bilinear, so let's switch to nearest neighbor when scaling images before submitting them for CV suggestions. I'm pretty sure this just means using Bitmap.createScaledBitmap(resizedBitmap, newWidth, newHeight, false)
  https://forum.inaturalist.org/search?q=elastic


  Good to know, @maxlath. Our current approach is working for us right now, and we haven't heard from anyone at hub.toolforge.org suggesting that we're sending them too much traffic, but if any of those things should change, we can use your suggestions to start caching the responses.


  https://forum.inaturalist.org/t/how-to-create-project-for-a-watershed-knowing-its-usgs-huc-code/9349/15
  It’s possible, but maybe not performative. Polygon queries in the database (PostGIS) are generally too slow for us to support (fine when you have a couple thousand records and a few simultaneous connections, not fine with you have a couple million records and a lot of simultaneous connections). Polygon queries in our search index are doable, but I think we’d have to do some thorough testing of the performance implications, and I’m pretty sure precision would be an issue (i.e. the boundaries of the polygon would be considered to be a bit fuzzy). Currently queries for observations in places work by storing the IDs of all the places that contain the obs coordinates in the search index (“what polygons contain this point” is a pretty fast database operation) and then when you ask for “observations in Moldova” or something, we pull all the observations that were indexed with the place ID of Moldova, which is very fast, since there are no geometric operations being performed. The performance problems that come with this approach are that every time you add, delete, or change a place boundary, we need to re-index all the observations that were in the old boundary and all the ones that are in the new one, which takes a long time if that place is Texas. Actually performing a geometric operation in the search index would mean less index churn, but probably slower queries.

  1. search through places in iNaturalist to make sure a similar place doesn’t already exist. you can search by name at https://www.inaturalist.org/places. alternatively, go to the Explore page, zoom into an area on the map that roughly coincides with your watershed boundaries, and click the Places of Interest button to see if there are any places that encompass or are nearby this area. if an existing place doesn’t already exist, go to the next step. (if the place already exists, skip to the last step.)
  2. open QGIS (download here: https://www.qgis.org)
  3. go to Layer > Add Layer > Add ArcGIS FeatureServer Layer…
  4. in the Server Connections popup, click the New button
  5. in the new connection popup, provide a name of your choosing. in the URL box, use https://njwebmap.state.nj.us/arcgis/rest/services/Features/Hydrography/MapServer. you don’t need to fill anything else in this case. click ok.
  6. back at the Server Connections pop-up, select your new connection, and click the Connect button. this brings up a list of layers on the server. in this case you’ll select 17, and click add. that will add the layer to your project.
  7. go to Layer > Open Attribute Table. in the new window, click the Select/Filter Features using form button (or ctrl+F). enter 02030105130 in HUC11 box (or Lawrence Brook in the W_NAME box), and then click Select Features. close the window.
  8. back at the project window, your feature should now be selected. go to Edit > Copy Features. then click Edit > Paste Features as > New Vector Layer.
  9. in the Save Vector Layers as box, select KML as your format. then click on the […] button next to the File Name field. Choose a path on your local machine, and provide a file name of your choosing. click OK.
  10. you can close QGIS at this point.
  11. you now have a KML that you can load into iNaturalist. go to the places page and click on the the Add a New Place button (available only to users with at least 50 verifiable observations, i believe).
  12. in the Create a Place screen, provide a descriptive name, and select your KML file. add a parent if it exists, and select a place type, if you like. then save your place. you now have a new place.
  13. now go to your project (or create one if you haven’t already), and use this new place in your project setup. 29. Bijen in de moestuin- Shared screen with speaker view
  https://us02web.zoom.us/rec/play/HitQgcCAwMnckOs7YAuv4jMfMQk8o3WvmPXiHMj-rJfxZNnPdl0UNOasrIbhh6N4GpImsarQW3Eb3__h.mwPbwelRLxOpfjdY?continueMode=true&_x_zm_rtaid=_kdeZZ2HT6qpsoyJ8aCzGA.1623343622167.e4e0753676b5d777efe5f7e3bd7cefaf&_x_zm_rhtaid=995

 30. Off the top of my head, some things we’ve taken from previous iNaturalist and other vision challenges include label smoothing, the Xception architecture, changes to how we generate our data exports & minimum number of images for each class, etc. Sometimes however contest winners have done things that we probably won’t do, like training on validation/test data (seems risky for a production model but perhaps worth it to win a contest) or training on larger image sizes (our models already take a long time to train).
  Yep, a single model. We’ve considered stacked and split models, but we haven’t seen evidence that they are any better than a single monolithic model, so we’ve stuck with the simple approach. Happy to be corrected if anyone’s seen or done research that points in another direction!  n written my own to serve up some data for coworkers. I am trying to setup a regular database of the plants in BC, which I’ll then curate for some specific locations. I’m just confused on how to go about getting this data without downloading a 17GB file from GBIF (and doing this semi-regularly to refresh the data - yuck). The API docs all seem to about getting your own users data via authentication? Maybe I missed something?
  I’ve read over most of
  https://forum.inaturalist.org/t/computer-vision-update-july-2021/24728
  https://www.inaturalist.org/pages/api+reference
  https://www.inaturalist.org/pages/api+recommended+practices
  https://www.inaturalist.org/observations/export
  tl;dr Hoping someone here can discuss or get me pointed in the right direction for connecting to the API, getting a subset of the publicly available data for a region of the world, and then I can deal with getting this into a database in my rails app and serving it up as needed.
  a list of species of plants that have been observed in BC?
  If so, you can use a query like https://api.inaturalist.org/v1/observations/species_counts?place_id=7085&rank=species&iconic_taxa=Plantae
  this is documentation for the API that you should be using (if you’re trying to use iNat’s API): https://api.inaturalist.org/v1/docs
  https://forum.inaturalist.org/t/computer-vision-update-july-2021/24728

  Yep, a single model. We’ve considered stacked and split models, but we haven’t seen evidence that they are any better than a single monolithic model, so we’ve stuck with the simple approach. Happy to be corrected if anyone’s seen or done research that points in another direction!
  I haven’t experimented with transformers, but after their strong showing at the 2021 iNat Challenge (and many other vision challenges), I’ll certainly take a look.

  https://www.youtube.com/watch?v=mIlPcQchz9A  ik kan de vraag beantwoorden voor het europese model welke nu getraind wordt:
  om als soort opgenomen te kunnen worden moet
  • de taxonomische boom kloppen
  • minimaal 10 waarnemingen bestaan met 1 of meer fotos welke handmatig gevalideerd zijn met een groen vinkje binnen Europa
  • de foto`s moeten minimaal 400*400 pixels zijn
   het maximaal aantal fotos voor 1 soort is 25.000

  https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf
  The annual publication “The State of Birds in Switzerland” (in English, French, German and Italian) summarises the results of various monitoring projects, conducted with the support of more than 2,000 volunteers in all parts of the country. The 2021 report focuses on EBBA2 and its implications for Switzerland. It also takes a closer look at trends in scarce breeding birds like Western Yellow Wagtail, rare passage migrants such as Glossy Ibis, and local winter visitors such as Whooper Swan. You can also explore interactive graphics from the Swiss Bird Index SBI® and the breeding bird index for each species until 2020

 31. Publicado el 01 de agosto de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  04 de agosto de 2021

  Transect monitoring tellen en registreren, waarbij zoekinspanning en geografische referentie

  Transect monitoring
  Achterliggende gedachten:

  Met transect monitoring kan je eender waar, eender wanneer, diverse soortgroepen op een gestandaardiseerde manier tellen en registreren, waarbij zoekinspanning en geografische referentie volledig gedocumenteerd worden.
  Je kan dit zelfs doen voor meerdere soortgroepen tegelijkertijd en door elkaar. Belangrijk is dat je alle waarnemingen van de te monitoren groepen registreert. (op het ogenblik dat dit niet meer haalbaar is, stop je het transect)

  Opgeslagen worden: begin en eindtijd, lijst met waarnemingen per soortgroep, afgelegde route.
  De bruikbare parameters per soort worden:
  ● meldingsfrequentie in een aantal lijsten
  ● aantal waarnemingen
  ● aantal individuen
  ● zoektijd tot een soort gevonden wordt
  (alles steeds in relatie tot zoektijd of -afstand, mogelijkheid om te splitsen per soort, habitat, seizoen, waarnemer, .... etc.)

  De mogelijkheid voor streeplijsten hadden we al. Die kan bv. ook verder gebruikt worden om een volledige lijst van de aanwezige soorten te documenteren zonder elke individuele waarneming te registreren als puntwaarneming.
  Transect monitoring voert daar nog een stukje verbetering en precisie aan toe.
  Wanneer je eenzelfde transect voldoende regelmatig herhaalt, kan die informatie dienen om de detectiekans (in de tijd) te becijferen: hoeveel zoekwerk moet je leveren om een soort te ontdekken als die aanwezig is ?
  Herhaaldelijk gelopen transecten leveren de beste informatie op, maar ook eenmalig gelopen transecten zijn nuttig. Je kan dus zelf kiezen waar, wanneer, hoe lang en hoe vaak je dit wil doen.

  Het aanmaken van Transecten kan vooralsnog met de Android app ObsMapp en iObs


  Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust

  Vrijdag 5 februari 2021 was het symposium over het Unesco Man & Biosphere Programme. Aanleiding was dat het gebied van Blije, Holwerd, Ternaard tot en met Dokkum, inclusief de zeven tussenliggende terpdorpen Hantum, Hiaure, Aalsum, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird, Raard, op dit moment de kandidatuur verkent voor de bijzondere Unesco ‘Biosfeer-status’ voor dit deel van de Waddenkust. Het symposium is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Unesco Commissie. Het symposium, met Roelof Lousma als moderator, kende een afwisselend programma met tal van interessante sprekers. De organisatie bedankt iedereen voor de positieve reacties, tips, aangedragen koppelkansen en goede vragen. In het bijzonder danken we het team achter de schermen en de sprekers voor hun inbreng (in order of appearance):
  In dit symposium hebben we het onderwerp Unesco Man and Biosphere Programme toegelicht dat we in Nederland het Unesco Biosfeer programma noemen: bijzondere gebieden waar mens en natuur met elkaar verbonden zijn. Maar Biosfeer-gebieden zijn ook gebieden waar mens en natuur van elkaar kunnen profiteren om het gebied, én de natuur, vooruit te helpen.

  Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
  Dat is namelijk mede de aanleiding tot dit symposium:
  • Het gebied ‘Blije - Holwerd - Ternaard tot en met Dokkum’, inclusief tussenliggende dorpen, dat de samenwerking heeft gezocht en zich wil positioneren langs die uitgestrekte en tot nog toe anonieme Nederlandse Waddenkust.
  • De verkenning van de Unesco Biosfeer-status om de identiteit van het nader te verkennen en te versterken
  • En vanuit de schaalsprong van Holwerd aan Zee de ambitie om het vliegwieleffect van dit unieke project aan te jagen voor Noardeast-Fryslân.
  Symposium kandidaat Unesco Biosfeer Waddenkust
  Veel plezier bij het kijken namens de kwartiermakers van het gebied,  Sleutel Heidelibellen
  http://www.macromia.nl/Waarneming/DETERMINATIE_SLEUTEL_NEDERLANDSE_HEIDELIBELLEN_V2.pdf
  Publicado el 04 de agosto de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  19 de agosto de 2021

  2018 Linnks Search

  https://www.inaturalist.org/journal/tonyrebelo/44352-using-inaturalist-data-for-research

  https://www.inaturalist.org/journal/tonyrebelo/44352-using-inaturalist-data-for-research

  Coming here a bit late, but note that if you want to get a request body from hub.toolforge.org, you can set format=json in the querystring, and get the Wikipedia article URL in the response body at .destination.url. Example: https://hub.toolforge.org/P3151:506262?lang=en&format=json

  Moreover, in case there is no article in Wikipedia for the desired language, the URL will be one of another Wikimedia project in the requested language, if available. Example: https://hub.toolforge.org/P3151:506262?lang=en&format=json

  If you would actually prefer to get a URL on a Wikipedia in another language (rather than a URL from another Wikimedia project), you can specify site=wikipedia. Example: https://hub.toolforge.org/P3151:506262?lang=en&site=wikipedia&format=json
  Bijen in de moestuin- Shared screen with speaker view
  https://us02web.zoom.us/rec/play/HitQgcCAwMnckOs7YAuv4jMfMQk8o3WvmPXiHMj-rJfxZNnPdl0UNOasrIbhh6N4GpImsarQW3Eb3__h.mwPbwelRLxOpfjdY?continueMode=true&_x_zm_rtaid=_kdeZZ2HT6qpsoyJ8aCzGA.1623343622167.e4e0753676b5d777efe5f7e3bd7cefaf&_x_zm_rhtaid=995

  https://natuurbosdag.nl/natuurbosdag-10-juli-2021/  This is part of the move to Amazon Open Data. Images that are Creative Commons licensed are now being hosted on a different server and we finally started deleting the duplicates on our old server. See https://forum.inaturalist.org/t/representative-pictures-not-showing-on-all-species-pages/25401/7 1

  You’ll have to change the domain for each img_src URL from https://static.inaturalist.org to http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com 2 eg https://static.inaturalist.org/photos/82822264/original.jpeg should be http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/82822264/original.jpeg That should work, as long as the photo is still attached to an observation or other content.

  As for the large blocks of text, that probably has to do with our switch to markdown, which happened about a year ago.  ik kan de vraag beantwoorden voor het europese model welke nu getraind wordt:
  om als soort opgenomen te kunnen worden moet
  Publicado el 19 de agosto de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  25 de agosto de 2021

  219-Natuurbosdag 2

  Hoe OERBOSONDERZOEK natuurbeheer uitgangspunten biedt voor de omvorming van onze bossen tot natuurlijk bos. Over de zoektocht naar WILDE BOMEN en STRUIKEN die zich hier na de laatste ijstijd spontaan gevestigd hebben. Hoe kom je die op het spoor in door aanplant gedomineerde bossen? Waar vinden we nog OUDE BOSSEN? Over de deels nog ONBEKENDE betekenis van MICROFAUNA in een natuurlijk bos.
  Hoe zorgen we ervoor dat KWETSBARE natuurlijke bossen en WILDE POPULATIES niet verdwijnen maar voor de toekomst BEHOUDEN blijven?

  Met • Henk Koop • Bert Maes  • Lodewijk van Kemenade • Bram Mabelis • Henk Siebel • Inge Verbeek • Lambert Kragt • Sina Bohm • Pierre Domen  Universiteit Wageningen Nature based Solution Grensmaas Pakhuis de Zwijger 22 augustus 2021
  https://dezwijger.nl/programma/lobbyen-in-een-veranderend-klimaat
  Michael Buren WUR Wageningen pakdhuis de Zwijger

  Hoe ziet de natuurbosdag eruit?

  De NATUURBOSDAG wordt uitgezonden als LIVESTREAM op 10 juli & 4 september van 10.00 – 16.00 uur. NJNers verzorgen de uitzendingen: 4 september LIVE vanuit de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat; 10 juli LIVE vanuit Drakenburg uitgezonden.
  De natuurbosdag is uitgegroeid tot een kleine ZOMERCURSUS over natuurbos, bosecologie, herkenning en behoud van wilde bomen & struiken en natuurlijk bosbeheer. Op het PROGRAMMA staan LEZINGEN door bosecologen, onderzoekers en kwekers van wild autochtoon plantmateriaal. Aansluitend kunnen er LIVE vragen gesteld worden.
  ’s Middags is er een praktische, interactieve MINI-WORKSHOP om thuis buiten aan mee te doen, op 4 september over het kweken van WILDE BOMEN & STRUIKEN uit wild zaad.

  Bekijk hier het programma
  • 10 juli »»
  • 4 september »»


  Wil je meedoen met de natuurbosdag?

  DEELNAME IS GRATIS  –  AANMELDEN is wel nodig
  Iedereen die belangstelling heeft voor de Natuurbosdag kan meedoen !

  De LIVESTREAM is online te bekijken. Voor deelnemers bestaat de mogelijkheid Natuurbosdaglezingen op een later tijdstip te kijken. Zo kun je ervoor kiezen LIVE bij lezingen te zijn en LIVE vragen te stellen aan de sprekers en andere lezingen later te kijken.

  Een vrijwillige bijdrage om onze kosten te dekken is welkom.

  MELD JE AAN »

  https://natuurbosdag.nl/natuurbosdag-10-juli-2021/  https://dezwijger.nl/update/podcast-106-david-van-reybrouckIn this episode, Annick van Rinsum speaks with David Van Reybrouck: writer, cultural historian, archaeologist, and founder of the movement for democratic renewal G1000. They talk about how he uses archaeological methods in his writing to uncover hidden stories, about the need for Citizens’ Assemblies in today’s political systems, and about his deep concern for our future if we do not act quickly to resolve the political problem of climate change.

  Do you want to know more about this topic? Watch our LIVECAST Depolarizing climate change on Wednesday, June 23rd at 6.30 p.m. via dezwijger.nl/live  In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Eva Rovers: Auteur, biograaf en cultuurhistoricus, en voorvechter voor een burgerberaad voor klimaat. Ze spreken over wat burgerberaden onze democratie te bieden hebben en wat de vereisten zijn om ze tot een succes te brengen, over een burgerberaad https://dezwijger.nl/update/podcast-98-eva-rovers voor klimaat in Nederland, en over de kennis en betrokkenheid die schuilgaat achter de boze burger.


  https://dezwijger.nl/update/podcast-82-marcel-beukeboom In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Klimaatgezant Marcel Beukeboom. Ze spreken over zijn functie als klimaatgezant, over hoe we er nu voor staan, en waar we naar toe gaan.
  Op donderdag 8 oktober is hij te gast tijdens de LIVECAST De Duurzame Top 100.


  https://dezwijger.nl/update/podcast-81-marco-te-brommelstroet
  In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Marco te Brömmelstroet, professor in Urban Mobility Futres. Ze spreken over de hardnekkige ‘gestolde’ ideeën die mobiliteit als een lineair proces voorstellen, over de noodzaak voor het re-politiseren van onze straten en steden, en over de scheppende kracht van taal.
  Op donderdag 23 juli is hij te gast tijdens de LIVECAST ‘From now on… according to Marco te Brömmelstroet‘.

  Redactie & productie: Annick van Rinsum


  Ons land is ontstaan aan het water, van de Amsterdamse grachten tot de Rotterdamse haven, maar ook de middeleeuwse hanzesteden en het cultuurland van laag Holland en de Betuwe. Het is allemaal ontstaan in en door de delta van de Rijn, Maas en Schelde. Door het leven in de delta zijn we meester geworden in het beheersen van het water, maar hoelang kunnen we dat nog volhouden? Door een stijgende zeespiegel, onregelmatige waterstand in de rivieren en droogte en plotselinge hevige regenbuien wordt het beheersen van ons waterland moeilijker. Neem daarbij de bodemdaling, teruglopende biodiversiteit en de verzilting en de chaos is compleet. Hoe kunnen we grip houden op watersysteem, hoe kunnen we ons water voor ons laten werken. Daarover gaat deze mini-serie in Ruimte! Ruimte! Ruimte! Deze week over het watersysteem en waterkwaliteit, de volgende keer over de economische kracht van water.


  Marjolein Sterk
  We beginnen de avond met de verkenning van ons watersysteem. Hoe houden we ons land droog, hoe gaan we om met bodemdaling en verzilting. Daarna bespreken we het belang van water voor ons land, voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie en de kwaliteit van ons oppervlaktewater.

  Samen met het programma op 2 juni, De Economische Kracht van Water, is dit programma onderdeel van de mini-serie over de impact van water op ons land. Marjolein Sterk 2nd degree connection2nd
  Project initiator and developer | Land & Water Management | Nature-Based Solutions | Climate Change Adaptation
  Ede, Gelderland, Netherlands Nature-based solutions
  Ik werk voor opdrachtgevers als initiator of co-creator van veerkrachtige oplossingen voor opgaven in de openbare ruimte. Zoals verbetering biodiversiteit, adaptieve watersystemen, circulaire landbouw en groen-blauwe netwerken in de stad. Ik werk proactief aan gedeeld begrip en visie vorming om tot samenwerking te komen. Afhankelijk van de aard en context van de gesprekken ontwikkel ik creatieve processen om nieuwe oplossingpistes niet uit te sluiten.

  • Programma Groene Steden ontwikkelen vanuit lokale initiatieven ondersteund vanuit provinciale en gemeentelijke subsidies (Operatie Steenbreek, Groene schoolpleinen, Klimaatatlas, Tiny Forests)
  • lid Coalitie Rivieren Natuurlijk
  • adviseur in meerdere projecten (Veerkracht Natuurverkenning PBL, Ecologie stad Ede, Programma Overleg Rivieren Rijkswaterstaat, NAS Natuur)
   https://dezwijger.nl/programmareeks/ruimte-ruimte-ruimte
   Inhoudelijk thuis op het vlak van programmamanagement (DIN), creative driven project management, Nature-based solutions, ruimtelijke modellen, watermanagement, natuurbeheer, complexe systemen, Building with Nature methodieken, ruimtelijke adaptatie, landschapsecologie, meekoppelen, duurzame transities.
   https://dezwijger.nl/programma/nederland-waterland

  https://www.njn.nl/symposium/

  https://forum.inaturalist.org/t/3rd-party-inaturalist-tools/25971/14
  https://www.fryslan.frl/_flysystem/assets/Soorten%20van%20Fries%20belang.pdf

  6 september Online-lezing door Inge Somhorst – Hoe en waarom
  paddenstoelen karteren? (Paddenstoelen op de kaart)
  https://us06web.zoom.us/j/83221802430

  13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en
  andere roodporieboleten https://us06web.zoom.us/j/82967246808

  Overzicht van al gepresenteerde en toekomstige webinars. Opnames van gepresenteerde webinars zijn terug te kijken (onder voorbehoud) via een link naar het YouTube-kanaal van Stichting Menno van Coehoorn.
  https://www.youtube.com/channel/UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag

  <!--ninja_tobody_rendering_done-->
  Datum Tijdstip Onderwerp Spreker(s) Link naar YouTube video
  24-02-2021 19.30-21.00u Koude oorlog, een beeld van de Civiele verdediging in Nederland Raphaël Smid Webinar terugkijken
  08-04-2021 19.30-21.00u De opheffing en ontmanteling van de vestingstad Maastricht Jos Notermans Webinar terugkijken
  11-05-2021 19.30-21.00u Vestingbouwkundige werken in Noorwegen Martin Hendriks Webinar terugkijken
  09-06-2021 19.30-21.00u Conflictarcheologie van de Tweede Wereldoorlog Nick Warmerdam, Martijn Reinders en Dwayne Beckers Webinar terugkijken
  06-07-2021 19.30-21.00u De Vesting Naarden Jeroen van der Werff Webinar terugkijken
  07-09-2021 19.30-21.00u Nederlands vestingwerken in de 17e eeuw in Portugal Edwin Paar Nog niet gepubliceerd
  07-10-2021 19.30-21.00u Het politieke en maatschappelijke verloop van de Koude Oorlog 1947-1991 Cor Wagemakers Nog niet gepubliceerd
  10-11-2021 19.30-21.00u Verhaal over tactische inzet op verschillende linies kort voor WO2 Joost Michels Nog niet gepubliceerd
  08-12-2021 19.30-21.00u Verhalen uit Maastricht in WO1 en het verloop van de Duitse doortocht bij gat van Visé Jos Notermans Nog niet gepubliceerd

  https://www.youtube.com/channel/UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag

  221-Nederlandse Vestingwerken in de 17 e eeuw in Portugal”, door Edwin Paar.
  219-Wageningen Cast Soil or seed: which came first? | WURcast  ik kan de vraag beantwoorden voor het europese model welke nu getraind wordt:
  om als soort opgenomen te kunnen worden moet
  • de taxonomische boom kloppen
  • minimaal 10 waarnemingen bestaan met 1 of meer fotos welke handmatig gevalideerd zijn met een groen vinkje binnen Europa
  • de foto`s moeten minimaal 400*400 pixels zijn
   het maximaal aantal fotos voor 1 soort is 25.000

  https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf
  Publicado el 25 de agosto de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  27 de agosto de 2021

  215 ===Voorgeschiedenis Geologie ===

  {{Meebezig}}

  {{Infobox park
  | park=Zwagermieden(De Mieden)
  | afbeelding=Westergeest_De_Dolle_Triemen_Zwagermieden_Feartspad_Miedwei_Hamsterpaad_08_22_52_189000.jpeg
  | onderschrift=Ontginning van de Zwagermieden door de Kleine Zwemmer op te varen is mogelijk. De Eelke Meinertswei loopt parallel aan dit veenriviertje.
  | type=[[Veenweidegebied]]
  | provincie={{NL-vlag|Friesland (provincie)}}
  | gemeente=[[Dantumadeel]]
  | locatie=[Westergeest_(Friesland)|Westergeest]]
  | status=[[Natuurnetwerk_Nederland|EHS]],Weidevogelgebied
  | aantalbezoekers=
  | voorzieningen=[[Cultuurlandschap]]
  | beheerder= [[Staatsbosbeheer]], [[Land van Ons]], Particulieren
  | oppervlakte=390 [[hectare|ha]]
  | ontginning= Middeleeuwen
  | lat_deg = 53
  | lat_min = 15
  | lat_sec = 19
  | lat_dir = N
  | lon_deg = 6
  | lon_min = 2
  | lon_sec = 8
  | lon_dir = E
  | mapname=Friesland
  | maptype=relief
  }}

  [[Bestand:Staatsbosbeheer.SBB.Friesland.Zwagermieden,Koeien.Weide.Hammen.1 Kollum Triemen Petsloot.jpg| miniatuur|weidegebied in Zwagermieden]]
  De '''Zwagermieden''' is een [[Weidevogel]]gebied in de [[Nederland]]se provincie [[Friesland]]. Het is eigendom van [[Staatsbosbeheer]] en een aantal boeren en bestaat uit laaggelegen [[Veen (grondsoort)|veen]] en [[klei-op-veen]]. De Zwagermieden ligt tussen de dorpen [[Driesum]] en [[Zwaagwesteinde]] westelijk van [[Westergeest (Friesland)|Westergeest]].

  Het [[Natuurreservaat|vogelreservaat]] wordt omgeven door de Miedwei, de [[Kollumerzwaagstervaart]], [[Petsleat| Petsloot]] en de Easterbroeksterwei. De Zwagermieden zijn winterpoldergraslanden.

  == Geschiedenis ==
  ===Voorgeschiedenis Geologie ===
  Tijdens het [[Holoceen]] steeg de zeespiegel met tientallen meters en ontstond [[laagveen]] in de laagtes die gevuld waren met regenwater waaruit [[hoogveen]] groeide door opname van regenwater in het vochtige klimaat. In de [[Middeleeuwen]] besloeg dit hoogveen uiteindelijk zeer grote delen van de provincie Friesland. Tijdens de [[Grote Ontginning]] kwamen de nieuwe bewoners vanuit de kleigebieden via de toen ontstane beeklopen en veenriviertjes het gebied binnen. Sinds de 13e eeuw werd [[turf (brandstof)|turf]] gewonnen uit Zwagermieden dat tijdens het [[interglaciaal]] ontstaan is. Door turfwinning en ontwatering verdween het 6 meter dikke hoogveenpakket en [[Bodemdaling|daalde de bodem]]. De smalle lange weilanden dateren uit deze periode en zijn nog zichtbaar in het veenweidegebied op de hoogtekaart. Rondom 1400 verdween de bewoning van de door ontwatering lagere [[Made (hooiland)|mieden]] naar de dan hogere [[dekzandrug]]gen van de [[Friese Wouden]].{{Citeer web|url=http://www.historischepaden.nl/index.php?page=Wandelroutes&action=view&id=6|titel=Wandelroute 25. De Triemen - Zwagermieden|bezochtdatum=juli 2021|auteur=Landschapsbeheer Friesland|achternaam=SGB Noordelijke Friese Wouden|voornaam=Gemeenten in Noordoost Friesland|datum=juli 2021|uitgever=Provincie Friesland}} Tegen het einde van de [[Middeleeuwen]] was de ontginning voltooid. Mieden zijn laaggelegen [[hooiland]]en, ongeschikt voor bewoning, die niet bemest werden omdat ze vaak ver van de boerderij lagen.

  == (Her)inrichting ==
  In de [[Relatienota]] uit 1975 werd al 180 hectare als natuurgebied aangewezen. In 1990 werd een deel van de Zwagermieden via het [[NatuurBeleidsplan]] 'kerngebied' van de [Natuurnetwerk_Nederland|ecologische hoofdstructuur].{{Citeer web|url=http://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2017/11/EHS_Trynwalden2010.pdf|titel=EHS Trynwâlden-Zwagermieden 2010|bezochtdatum=}} Bij de [[ruilverkaveling]] van [Kollumerland] ontstond 400 hectare natuur wat de streekbewoners als verlies en bedreiging zagen zodat inrichtingsavonden gehouden werden.{{Citeer boek|titel=Inrichtingsplannen Miedengebieden|auteur=Wout Bijkerk|medeauteurs=M Bongers, J van der Veen|url=https://www.yumpu.com/nl/document/read/20162060/inrichtingsplannen-het-mieden-project|uitgever=Altenburg & Wymenga|datum=2006|pagina's=1-145}}{{Citeer web|url=https://www.surhuisterveen.com/actueel/de-toekomst-van-de-mieden-is-aan-de-bewoners|titel=De toekomst van de Mieden is aan de bewoners|bezochtdatum=Mei 2021|auteur=Friesch Dagblad (09-11-2005)|achternaam=Surhuisterveen.com|datum=9 November 2005|uitgever=Friesch Dagblad (09-11-2005)}} Na de landschapsherinrichting zal Staatsbosbeheer 1400 hectare in eigendom hebben in de Mieden. In 2004 zijn twee jonge moerasgebieden aangelegd en sinds 2017 is een [[informatiepaneel]] en een [[vogelkijkhut]] aanwezig bij het Natuurreservaat en [[waterberging]]splas Zwagermieden oost.{{Citeer boek|titel=Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland)|auteur=Otto Brinkkemper|medeauteurs=Wout Bijkerk, Marion Brongers, Sake Jager, Menne Kosian, Theo Spek & Jacob van der Vaart|url=https://docplayer.nl/4552-I-biografie-van-de-mieden-landschapsgeschiedenis-van-de-miedengebieden-bij-buitenpost-surhuizum-en-zwaagwesteinde-noordoost-friesland-tekstdeel.html|uitgever=Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten/Fryske Akademy /Altenburg & Wymenga|datum=Juli 2006}}{{Citeer boek|titel=Resultaten van vermoerassing|auteur=M Brongers|medeauteurs=W Bijkerk|url=https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2019/03/2743mrg_eindrapport-2485.pdf|uitgever=Altenburg en Wymenga|datum=Juli 2018}}{{Citeer boek|titel=EHS Trynwâlden - Zwagermieden 2010 (Ecologische Hoofdstructuur)|auteur=Freek Nijland|medeauteurs=Wielengroep|url=https://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2017/11/EHS_Trynwalden2010.pdf|uitgever=Uitgave Wielenwerkgroep|datum=Zwagermieden 2010}}

  == Landschap==
  ===Ecologische Hoofdstructuur===
  De Zwagermieden zijn onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) een netwerk van Natuurgebieden. De Mieden zijn een schakel in de 'Natte As' van de natte as van Friese natuurgebieden [[Lauwersmeer]], [[Houtwiel]], [[Ottema-Wiersma-reservaat]] en [[Groote Wielen (natuurgebied)|Groote Wielen]]-complex en wordt al sinds de jaren 80 verstevigd en uitgebreid ondanks boerenweerstand. In het centrum van het gebied liggen een paar [[broekbos]]jes die deels gekapt worden voor de [[weidevogels]].

  Grondwater, afkomstig van de hoger gelegen zandgronden, komt als kwel weer boven in De Mieden. De nadruk in De Mieden zal dan ook liggen op grondwater gebaseerde natuur.{{Citeer boek|titel=Inrichtingsplannen Miedengebieden|auteur=Wout Bijkerk|medeauteurs=M Bongers, J van der Veen|url=https://www.yumpu.com/nl/document/read/20162060/inrichtingsplannen-het-mieden-project|uitgever=Altenburg & Wymenga|datum=2006|pagina's=1-145}}

  == Weidevogels & Flora ==
  Het landschap van de Zwagermieden is al honderden jaren niet aangetast met bijzondere planten als [[stijve moerasweegbree]], [[kleinste egelskop]]{{Citeer tijdschrift|achternaam=Plantinga|voornaam=Jan Erik|medeauteurs=Jakob Hanenburg|url=https://natuurtijdschriften.nl/pub/701311/TWR2019029001003.pdf|titel=Kleinste egelskop (Sparganium natans) uit het diepste dal|jaargang=Natuur in Fryslan Jaargang 29|tijdschrift=Twirre|datum=2019 nr1}} en de [[welriekende agrimonie]].{{Citeer tijdschrift|achternaam=Papenburg|voornaam=Gertie|medeauteurs=Yde van der Heide|taal=NL|url=https://natuurtijdschriften.nl/pub/554940/TWR1992003002002.pdf|titel=Aspecten van de Vogel en Plantenwereld in een deel van de Zwagermieden in 1991|jaargang=1992|tijdschrift=Twirre 3|datum=April 1992}} De [[watersnip]], [[roerdomp]], [[tureluur]], [[veldleeuwerik]], [[zomertaling]] en [[kievit]] zijn als broedvogel vastgesteld en worden ook beschermd door verwijderen van bosjes en aanpassing van waterstanden. In 2019 en 2020 vond onderzoek plaats naar de predatie van weidevogels door de beschermde steenmarter.{{Citeer boek|titel=Onderzoek naar predatie door Steenmarter van weidevogels, Zwagermieden 2019|auteur=B. Jonge Poerink|medeauteurs=E.B. Oosterveld, Jasja Dekker|url=https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2020/12/AW-rapport-3247C-Onderzoek-steenmartepredatie-Zwagermieden-2019_eindrapport.pdf|uitgever=Altenburg & Wymenga|datum=Zomer 2019}}

  {{Appendix}}

  [[Categorie:Natuurgebied in Friesland]]
  [[Categorie:Friesland]]
  [[Categorie:Geografie van Friesland]]
  [[Categorie:Landschapsmonument]]
  [[Categorie:Provinciaal landschap]]
  [[Categorie:Streek in Friesland]]
  [[Categorie:Polder in Friesland]]
  [[Categorie:Geografie van Noardeast-Fryslân]]
  [[Categorie:Kollumerland en Nieuwkruisland]]

  https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf

  Literatuur, referenties

  ↑ Nieuwsblad Noordoost Friesland, Nieuwsblad Noordoost Friesland, "Bosje wijkt voor kansen weidevogel", 19 februari 2021. Geraadpleegd op 21 februari 2021.
  ↑ [Worst & Susanne Coppens (Cultuurland Advies)]; prof. dr. Hans Mol, prof. dr. Gilles de Langen, Landschapsbiografie van Noardeast-Fryslan.
  ↑ [Tomson, J.H.B.W. Elgershuizen, G.J. Bekker, W.E.M. Laane, S.H. Hosper, C. Kwakernaak, J. van Baalen, D.E.H. Wansink]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Directie Zuid-Holland (ZH), Ecologische structuur: natte as Friesland Deltagebied. https://www.rijkswaterstaat.nl/.
  ↑ a b SGB Noordelijke Friese Wouden, Gemeenten in Noordoost Friesland, Wandelroute 25. De Triemen - Zwagermieden. Provincie Friesland (juli 2021). Geraadpleegd op juli 2021.
  ↑ [Wiersma]; Kennis Centrum Landschapl, Open Akkercomplexen in Friesland. Kennis Centrum Landschap RuG (22 februari 2021).
  ↑ [Hacquebord]; Natuurwetenschappelijke commissie Utrecht, KOLLMERLAND EEN KULTUURLANDSCHAP VAN UITZONDERLIJKE BETEKENIS (2006).
  ↑ De Vries, Gerben; Theo Spek, Noordelijke Friese Wouden. Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (juli 2021). Geraadpleegd op juli 2021.
  ↑ Wesselingh, Frank; Educatieve dienst Naturalis, Geologie van Nederland-ZeekleiLandschap. Naturalis (juli 2021). Geraadpleegd op juli 2021.
  ↑ Wesselingh, Frank; Educatieve dienst Naturalis, Geologie van Nederland-Laat Pleistoceen. Naturalis (juli 2021). Geraadpleegd op juli 2021.

  Publicado el 27 de agosto de 2021 por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  30 de agosto de 2021

  216-WikiData MarkDown Table, Youtube, Podcasts

  Is there a way to find the authors behind the scientific names used on iNat?

  If you want to do it thru automation your only real option is to look up the taxon number in an external database such as Wikidata and then if needed get identifiers there from other sources (and hope they have an api). Author names are not stored anywhere internal to inat.

  https://forum.inaturalist.org/t/help-needed-to-make-the-new-markdown-code-for-table-work/14728/16?u=ahospers

  MarkDown Table

  if you have a small, simple table in a spreadsheet that you want to translate into markdown, you could also just copy it into a post here in the forum. here’s how the forum translates a table:
  Update - Yayy!!! Have been able to reproduced your suggested table pisum
  https://inaturalist.nz/projects/gahnia-grove-site-summary-and-discussion/journal/25612-report-for-end-of-year-one-june-2018-may-2019

  i think, really, you’re trying to use a table format to represent 2 lists of the same items for 2 different time periods. you can do this, but i don’t think it’s really the most efficient way to do this.

  i think this is what you’re trying to do:

  May 2019
  Liaison 1.5
  Community liaison 0
  Monitoring & research 13.75
  Sitework* 22.5
  YTD
  Liaison 82.25
  Community liaison 1.75
  Monitoring & research 239.5
  Sitework 320.75

  which can be created using this:

  |May 2019||
  |-|-|
  |Liaison|1.5| 
  |Community liaison|0|    
  |Monitoring & research|13.75|      
  |Sitework*|22.5|
  
  |YTD||
  |-|-|
  |Liaison|82.25|
  |Community liaison|1.75|
  |Monitoring & research|239.5|
  |Sitework|320.75|
  

  However, you could do something this instead:

  Cost May 2019 YTD
  Liaison 1.5 82.25
  Community liaison 0 1.75
  Monitoring & research 13.75 239.5
  Sitework* 22.5 320.75

  which would be created using this:

  |Cost|May 2019|YTD|
  |-|-|-|
  |Liaison|1.5|82.25|
  |Community liaison|0|1.75| 
  |Monitoring & research|13.75|239.5|  
  |Sitework*|22.5|320.75|
  

  you could further right justify some of the columns like so:

  Cost May 2019 YTD
  Liaison 1.5 82.25
  Community liaison 0 1.75
  Monitoring & research 13.75 239.5
  Sitework* 22.5 320.75

  by adding colons on the separator row for columns that you want to right-justify:

  |Cost|May 2019|YTD|
  |-|-:|-:|
  |Liaison|1.5|82.25|
  |Community liaison|0|1.75| 
  |Monitoring & research|13.75|239.5|  
  |Sitework*|22.5|320.75|
  

  EDIT: the text alignment / justification seems to work only in this Forum’s implementation of extended markdown. the main site’s implementation of extended markdown doesn’t seem to handle it.  the hyphen just defines the split between the header row of the table and the body of the table that contains the actual data. you only need one hyphen per column that you’re trying to represent. you define the columns by using the pipes. so a table with 2 columns needs 3 pipes in each row and 2 hyphens in the separator row.

  maybe the official markdown specs indicate three --- per column, and you can do that, but just one - per column seems to work for me.

  left center right
  1 2 3
  |left|center|right|
  |-|:-:|-:|
  |1|2|3|
  

  left center right
  1 2 3
  |left|center|right|
  |---|:---:|---:|
  |1|2|3|

  I’d recommend not writing Markdown tables manually. Instead, I use a website called “Tables Generator” that allows you to either (A) create a table through inputting data into cells in a WYSIWYG fashion or (B) copy and paste spreadsheet data straight into it. After that, click on the “Generate” and the markdown code is provided for you to copy and paste. Here’s the link: https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

  It also works for HTML, MediaWiki, & LaTeX (aahhh! thesis writing flashbacks) formatting.

  if you have a small, simple table in a spreadsheet that you want to translate into markdown, you could also just copy it into a post here in the forum. here’s how the forum translates a table:

  image

  today yesterday the day before
  1 2 4
  5 65 3
  5 6 7
  |today|yesterday|the day before|
  |---|---|---|
  |1|2|4|
  |5|65|3|
  |5|6|7|

  Create by dropping into the forum, but then edit that and copy the code for the table to paste into your journal post.yes, when you paste the code into the forum, you don’t need to actually save the forum post. just copy the markdown that the forum generates, and paste it into the main site. you can simply discard the forum post draft afterward.

  But are you sure that method meets the iNat code and will always work?

  I can’t guarantee that. However, I’d like to point something out:

  The feature announcement post here on iNat included this explanatory comment with two links:

  We’re supporting most of basic Markdown formatting, plus the tables extension, even though we don’t have buttons for all those things.

  Clicking that “tables extension” link brings you to a page which explains the syntax (worth reading) and includes this tip:

  Tip: Creating tables with hyphens and pipes can be tedious. To speed up the process, try using the Markdown Tables Generator. Build a table using the graphical interface, and then copy the generated Markdown-formatted text into your file.

  … so I’ll let you do the math on that question.

  are you taking this from here (https://www.markdownguide.org/extended-syntax/#tables)?

  i think you’re looking for a 100% future-proof guarantee from the iNat staff that they can’t provide.

  they are not writing their own code to interpret markdown. they are using code that others have written to interpret the markdown syntax. so it’s those other people who are deciding exactly how the markdown will be parsed / interpreted / processed / rendered / etc… (that other code is what i’m calling the parser, interpreter, etc.)

  what makes the situation worse is that there is not a single standard in markdown to handle tables, as far as i can tell. for example, these are two different specifications for handling tables:

  1. GFM (Github Flavored Markdown): https://docs.github.com/en/github/writing-on-github/organizing-information-with-tables
  2. PHP Markdown: https://michelf.ca/projects/php-markdown/extra/

  … and different folks can write their parsers to handle to whichever specifications they like.

  so if, at some point, iNat folks decide to use different parsers to handle the markdown, the new parsers may handle the markdown slightly differently than the original ones. or if markdown standards evolve, and the parsers change to handle the new standards, that may mean that old markdown syntax may no longer be supported in the updated parsers.

  note that i’m using parsers (plural) above – because i think iNat uses different parsers in different places. you can already see how fragmented the situation is in iNat. take a look at this syntax for tables (which is just fine according to PHP Markdown but is not proper syntax according to GFM):

  i|u
  -|-:
  1|2
  

  the forum interprets it just fine, a journal post in the main site interprets it just fine, but the observation detail page will not translate into a table. i think that’s because the journal page uses one parser and the observation page uses a different parser (because they are written using two different code architectures, i think).

  complicating things further, if you add a markdown table to an observation (either in the description or in a comment), and then you look at it in the Android app, the app doesn’t show you a table at all (because the app code uses yet another parser, which i suppose doesn’t handle tables at all). if you pull it up in a browser on the phone, though, it looks fine (because the web on a computer is more or less the same as the web on the phone).

  that said, i would suspect that as markdown standards evolve, the GFM syntax:

  |left|center|right|
  |---|:---:|---:|
  |1|2|3|
  

  … will probably end up being the most well-supported (a de facto standard), if it doesn’t end up being the standard altogether (just because it’s so commonly used). so if you want the most future-proof markdown syntax, i think that’s it right there. (but, again, i doubt that anyone will guarantee that syntax to be 100% future-proof.)

  however, i would suspect that most parsers of the future – and even now – will also support:

  |left|center|right|
  |-|:-:|-:|
  |1|2|3|

  Youtube, Podcasts

  Het programma is een beetje geïnspireerd op de creatieve uitvinderscultuur die je ziet op YouTubekanalen als Queen of Shitty Robots [van Simone Giertz, red.] of dat van Mark Rober. Ik hoop dat we vooral de luchtige kant van wetenschap kunnen overbrengen, want mensen ervaren wetenschap nog te vaak als elitair en ingewikkeld. In Anna’s Brains zie je hopelijk dat wetenschap er ook voor jouw plezier is en ook jouw vragen kan beantwoorden. Zonder hoge piefen die je de les proberen te lezen, want onze Brains zijn gewoon leuke jonge wetenschappers – en een paar wat oudere techneuten – die lol maken. De Brains en ik zitten op dezelfde golflengte, omdat we allemaal nerds zijn die wetenschap gebruiken om leuke dingen te doen: grappige experimenten en dingen waar je gewoon benieuwd naar bent. Zo van: kijken of het lukt! Heel erg trial- and-error dus; het programma heette eerst ook Trial & Anna.’

  https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren/groeningen-2022-1
  https://www.ivn.nl/file/103126/download?token=xIbEwanO

  Verder schreven onze natuurvrienden elk vanuit
  hun eigen perspectief, maar allemaal met liefde voor
  natuur over onder andere pingoruïnes, levende en
  dode beesten, skeletten, papiervisjes, zintuigen van
  vogels, grote wederik & slobkousbij en kerkuilen. De
  quiz behandelt goudgele kroonjuwelen en een aantal
  natuurpodcasts staan op een rij. Eunice Mollema
  presenteert deze keer geen spinnen, maar haar prachtige
  schilderijen

  Groene Oren van Staatsbosbeheer
  www.staatsbosbeheer.nl/groene-oren
  Hiër vërtëllën plantën, bomën ën diërën zélf hun vërhaal: wië zijn zë, hoë ziët hun
  dagëlijks lëvën ër uit ën hoë is hët om vanuit hun përspëctiëf dë wërëld të ërvarën?
  Tip: Paulien de Eik
  ANWB De Buitendienst
  www.anwb.nl/podcast
  Gëniët ëën uur lang van zingëndë vogëls, zoëmëndë insëctën
  ën ritsëlëndë bladërën. Hët is alsof jë ër zëlf middënin zit.
  Tip: 4 Seizoenen op het Deelense Veld
  Puur

  Puur Natuur van Natuurmonumenten
  www.natuurmonumenten.nl/podcast
  Puur Natuur lëërt jë mëër ovër dë afwissëlëndë natuur in ons land.
  Tip: Rick Huis in ’t Veld over de natuur op zijn biologische boerderij
  Vroege Vogels en andere dieren
  www.bnnvara.nl/vroegevogels/podcast
  Bioloog Aukë-Florian Hiëmstra van Naturalis ën Vroëgë Vogël Annëkë Naafs gaan
  ëlkë wëëk op zoëk naar ëën bijzondër diër ën willën daar állës van wëtën.
  Tip: Aflevering 2 – Waarom de regenworm het meest charismatische dier op aarde is!
  Roots Natuurpodcast
  www.rootsmagazine.nl/podcast
  Hiër bijvoorbëëld dë sërië Notënkrakërs – waarin iëdërë këër één vogëlsoort in
  dë spotlights staat.
  Tip: de boerenzwaluw maakt het geluid van de zomer
  Hëb jë ëën lëuk ondërwërp of tips voor dëzë rubriëk? Suggëstiës zijn van hartë wëlkom!
  Mail zë ondër vërmëlding van ‘Natuur digitaal’ naar ivngroningen.redactiegroeningen@gmail

  https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf
  Humberto Tan, VogelPodcast

  Publicado el 30 de agosto de 2021 por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

  31 de agosto de 2021

  18.24. Beeld Herkenning van Soorten met Model 7 (Juli 2021 ) in iNaturalist (TensorFlow 2)

  Op dit moment is Inaturalist al weer bezig met de zesde versie van het Computer Kijk (Computer Vision) Automatische beeldherkenning model
  waarbij in September 2020 18 miljoen fotos apart gezet zijn waarme zo'n 35.000 soorten wereld wijd herkend kunnen worden.
  De aanpak is het zelfde als voor model 5 alleen met veel meer fotos omdat er nu veel meer soorten in iNaturalist
  2000 fotos heeft. In het verleden werden wel meer dan 2000 fotos per soort gebruikt maar de extra rekenkracht weegt niet op tegen het succes.
  In totaal zal het doorrekenen van het model 210 dagen kosten en in het voorjaar van 2021 klaar zijn.
  Naast het doorrekenen van hetzelfde model met meer fotos en meer soorten wordt tgelijkertijd het huidige systeem vergeleken
  met "TensorFlow 2, Xception vs Inception" wat waarschijnlijk ditzelfde model niet in 210 dagen maar in 60 dagen doorrekend.
  Als dit nieuwe TensorFlow 2, Xception vs Inception goed werkt dan wordt het zelfs nog winter 2021 een nieuwe model opgeleverd.
  Om dit door rekenen was een nieuwe hardware besteld maar door COVID is dit nog niet geinstalleerd.
  In het huidige model zijn 25.000 van de 300.000 soorten die waargenomen zijn in iNaturalist.
  https://www.inaturalist.org/blog/42626-we-passed-300-000-species-observed-on-inaturalist#comments

  Hoe wordt nu bepaald of een soort opgenomen wordt in het model ?
  Als van een soort 100 waarnemingen met foto waarvan er minsten 50 een Research Grade community ID heeft wordt opgenomen in de training. (actually, that’s really verifiable + would-be-verifiable-if-not-captive, In het model worden ook ontsnapte en gekweekte soorten opgenomen). Voor de training wordt dus niet alleen en uitsluitend Research Grade fotos gebruikt.

  Globaal waren de oude versies:
  Waarneming.nl: Max 3 keer per jaar herziening van het model.

  18C Computer Vision Artifical Knowledge Links Beeldherkenning

  24. Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2)
  Waarneming.nl

  1. December 2017 Photos van Voor 2017
  2. December 2019 Photos van Voor 2018
  3. December 2020 Photos van Voor 2019

   Globaal waren de oude versies:

   1. May 2017 Model 1 2-20 photos per species , recognised species was 20.000
   2. Aug 2017 Model 2 40 photos per species
   3. Jan 2018 Model 3 40 photographers per species
   4. Feb 2019 Model 4
   5. Sep 2019 Model 5 <1000 photos per species/li>
   6. Mar-Jul2020 Model 6, Tensor Flow2 25,000 taxa
    Mar 2020 Model 6 March 2020 model did and it had ~21000 species and ~2500 genera.
    https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model

   7. Mar-Jul 2021 Model 7, Tensor Flow2, 25,000 taxa +25.000 leaves , 21milj training photos , 1 NVIDIA RTX 8000 GPU, with hybrids (up from 38,000)
    https://www.inaturalist.org/posts/54236-new-computer-vision-model

   8. Oct-Dec2021 Model 8, Tensor Flow2, 47.00 taxa +25.000 leaves, 25milj training photos , 3NVIDIA RTX 8000 GPU, 4 times Memory, Label smoothing, without hybrids
   9. April 2022 Model 10.0
    https://www.inaturalist.org/blog/63931-the-latest-computer-vision-model-updates

   10. Aug 2022 Model 10.1 includes 60,000)
    https://www.inaturalist.org/blog/69193-new-computer-vision-model

   11. Sept 2022 Model 10.2 (+5000 species, includes 65,000 taxa (up from 60,000)

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/12bfPG8idJbWpCO0Semw26fnH8hCOI_TDbTRSdPNXe1U/edit#gid=959153103

   12. Okt 2022 Model 10.3 (+5000 species, includes 65,000 taxa (up from 60,000)
   13. Nov 2022 Model 10.4 (+5000 species, includes 65,000 taxa (up from 60,000)

   https://groups.google.com/forum/#!topic/inaturalist/K9nJOC0Cjss

   Training

   The previous model (v1.2) was replacing a model (v1.1) trained on data exported in April so there was a 4 month interval between these data exports (interval between A and B .


   https://static.inaturalist.org/wiki_page_attachments/2849-original.png
   https://static.inaturalist.org/wiki_page_attachments/2847-original.png
   Leaf model If it is difficult to understand the childs, leaves the AI/CV suggests the parent ??


   iNat Computer Vision Training (Number of Images per Traing)

   Observation gebruikt maximaal 5000 photos per taxon.
   BIj iNaturalist wordt een taxon gebruikt als er 100fotos van zijn

   iNat Computer Vision Training (Number of Images per Traing)


   iNat Computer Vision Training (Number of Images per Traing)
   In the tree that our vision system sees, genera can be leaves if we don’t have enough photos to train any of the child species but we do have enough photos to train at the genus level.

   Training

   Training Set 1

   In deze groep zitten geidentificeerde met

   1. De waarneming heeft een Taxon of een Genus, Familie toegewezen
   2. De waarneming heeft geen flags
   3. De waarneming heeft alle quality metrics gehaald behalve het toegestasnde wild / naturalized, dit zijn items die genoemd worden in de DQA, Quality Assesment

   Validation Set 1

   Met deze groep fotos wordt tijdens de training de voortgang van de training bekeken, een Toets of Examen dat het trainingmodel moet afleggen. De eisen aan deze validatieset zijn hetzelfde als van de Training Set 1 maar het is maar 5% van het aantal fotos.

   TestSet 1

   Met deze groep fotos wordt als de training is afgelopen gekeken of het model goed werkt. Het betreft uitsluitend
   fotos met een Community taxon, dus fotos die waarschijnlijk wel goed moeten zijn omdat meerdere personen een determinatie toegeveogd hebben aan de waarneming.
   Het bijzondere is dus dat aan de training ook minder zekere fotos mee mogen doen terwijl het testen tegen absoluut zekere waarnemingen gedaan wordt.
   Zie ook https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507
   Om te voorkomen dat er te veel soorten zijn waarvan er te weinig fotos zijn worden er niet te veel beperkingen aan de fotos gesteld. In de toekomst worden de eisen misschien strenger


   iNat Computer Vision Training (Number of Images per Traing)


   iNat Computer Vision Training (Number of Images per Traing)

   1. Fotos van Nieuwe gebruikers
   2. CID'd obs, waarnemingen met alleen een Computer Vision ID
   3. vision-based ID
   4. Gebruik geen fotos van IDs by users with X maverick IDs

   Het computer is niet te downloaden maar misschien dat er later nog een API komt. Training your own with https://www.kaggle.com/c/inaturalist-challenge-at-fgvc-2017

   Croppen van fotos, Volgorde, Best Photo First

   Al hoewel het op iNaturalist neit vaak gezegd wordt is het Croppen van een foto een goede methode om betere resultaten te krijgen.
   Het model neemt ook geografische data nog niet echt mee. In het verleden werden enorme aantallen Californische soorten voorgesteld maar in de loop van de modellen is dat wel afgenomen.

   Best Photo First
   Het is naast croppen erg verstandig om je beste foto het eerste neer te zetten omdat het model alleen de eerste foto van de waarneming gebruikt om een voorstel voor de soort te doen.
   De locatie, nauwkeurigheid van een foto die je neemt buiten de iNat app om is meestasl minder nauwkeurig dan wanner je de interne app gebruikt van iNat. Ook kun je dan inzoomen met je vingers spread out, zodat je de crop functionaliteit niet hoeft te gebruiken. Het model gebruikt niet het tijd van het seizoen (eikels en kastanjes in de herfst, Trekvogels in voorjaar en herfst. Geen zomervogels als gierzwaluw in de winter en verspreidinggegevens van soorten.. ALpenroosjes worden niet tot de ALpen beperkt.

   In 2017 the amount of recognised species was 20.000 and now it is still.....20.000?

   https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa
   FWIW, there's also discussion and some additional charts at https://forum.inaturalist.org/t/psst-new-vision-model-released/10854/11
   https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507
   https://www.pyimagesearch.com/2017/03/20/imagenet-vggnet-resnet-inception-xception-keras/
   https://www.inaturalist.org/posts/31806-a-new-vision-model#activity_comment_5763380

   Neural Networks (specifically, VGG16) pre-trained on the ImageNet dataset with Python and the Keras deep learning library.

   The pre-trained networks inside of Keras are capable of recognizing 1,000 different object categories, similar to objects we encounter in our day-to-day lives with high accuracy.

   Back then, the pre-trained ImageNet models were separate from the core Keras library, requiring us to clone a free-standing GitHub repo and then manually copy the code into our projects.

   This solution worked well enough; however, since my original blog post was published, the pre-trained networks (VGG16, VGG19, ResNet50, Inception V3, and Xception) have been fully integrated into the Keras core (no need to clone down a separate repo anymore) — these implementations can be found inside the applications sub-module.

   Because of this, I’ve decided to create a new, updated tutorial that demonstrates how to utilize these state-of-the-art networks in your own classification projects.

   Specifically, we’ll create a special Python script that can load any of these networks using either a TensorFlow or Theano backend, and then classify your own custom input images.

   To learn more about classifying images with VGGNet, ResNet, Inception, and Xception, just keep reading.

   = = = = = = = = = = = = = = = = =
   : https://www.youtube.com/watch?v=xfbabznYFV0

   https://towardsdatascience.com/xception-from-scratch-using-tensorflow-even-better-than-inception-940fb231ced9

   Xception: Implementing from scratch using Tensorflow
   Even better than Inception
   Convolutional Neural Networks (CNN) have come a long way, from the LeNet-style, AlexNet, VGG models, which used simple stacks of convolutional layers for feature extraction and max-pooling layers for spatial sub-sampling, stacked one after the other, to Inception and ResNet networks which use skip connections and multiple convolutional and max-pooling blocks in each layer. Since its introduction, one of the best networks in computer vision has been the Inception network. The Inception model uses a stack of modules, each module containing a bunch of feature extractors, which allow them to learn richer representations with fewer parameters.
   Xception paper — https://arxiv.org/abs/1610.02357

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
   https://towardsdatascience.com/review-xception-with-depthwise-separable-convolution-better-than-inception-v3-image-dc967dd42568
   Inthis story, Xception [1] by Google, stands for Extreme version of Inception, is reviewed. With a modified depthwise separable convolution, it is even better than Inception-v3 2 for both ImageNet ILSVRC and JFT datasets. Though it is a 2017 CVPR paper which was just published last year, it’s already had more than 300 citations when I was writing this story. (Sik-Ho Tsang @ Medium)

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
   https://laptrinhx.com/xception-from-scratch-using-tensorflow-even-better-than-inception-212761016/
   Convolutional Neural Networks (CNN) have come a long way, from the LeNet-style, AlexNet, VGG models, which used simple stacks of convolutional layers for feature extraction and max-pooling layers for spatial sub-sampling, stacked one after the other, to Inception and ResNet networks which use skip connections and multiple convolutional and max-pooling blocks in each layer. Since its introduction, one of the best networks in computer vision has been the Inception network. The Inception model uses a stack of modules, each module containing a bunch of feature extractors, which allow them to learn richer representations with fewer parameters.

   Xception paper — https://arxiv.org/abs/1610.02357
   Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2, (24))
   : https://www.youtube.com/watch?v=xfbabznYFV0

   Literature

  4. https://forum.inaturalist.org/t/suggest-id-for-sounds/18115/12

  5. https://forum.inaturalist.org/t/recognize-sounds-automatically/3527/

  6. The iNat vision model itself is not available via public API and it’s not available to download.https://forum.inaturalist.org/t/where-to-find-inat-vision-model/12341

  7. https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model

  8. https://www.inaturalist.org/pages/computer_vision_demo

  9. https://www.inaturalist.org/blog/54236-new-computer-vision-model Model7 Aug 2021 25,000 to over 38,000 +25.000 leaves

  10. https://forum.inaturalist.org/t/computer-vision-update-july-2021/24728 Model7 Aug 2021

  11. https://forum.inaturalist.org/t/better-use-of-location-in-computer-vision-suggestions/915/47
  12. e


   @sbushes Great question, the iNat team were just talking about that this morning. The challenge with showing the badge on higher level taxa is user interpretation. We make suggestions at the leaf level and also using what we call a common ancestor - rolling scores up the tree to find a higher level suggestion with a higher combined score. I know you've been actively investigating ML and our vision system for a while, but in case you haven't seen this video, Ken-ichi explains our process in his keynote at TDWG last year: https://www.youtube.com/watch?v=xfbabznYFV0 - the relevant content starts at about the 16 minute mark.

   In that context, how to interpret a badge on a family? Would it mean that the family itself is in the model as a leaf node (ie none of its children are in the model)? Or perhaps would it mean that the family has children that are represented in the model? What if some but not all children are in the model? What if not all children are known for a family, would it fair to say that it is represented in the model, even if all known children are in the model?

   Definitely open to suggestions, but gist is that we wanted a label for species that are in/out of the model that's easy for all users to interpret in the context of "why am I getting suggestions for this species?" or more commonly "why is this stupid vision system not suggesting the obviously correct choice of X.

   As for the cutoff date, I have a lot of updates to IDs planned on a genus where I am seeing 10-20% error rate in RG observations. I was hoping to get the identification updates in before the next model starts, but don't know if I will get to it. Probably depends on when in August you get started.   learn a lot from the challenges and are always looking to apply learnings from the contests, with some caveats because not everything is applicable. We’ve been using location and date information to improve suggestions since the earliest days of computer vision at iNaturalist.

   Off the top of my head, some things we’ve taken from previous iNaturalist and other vision challenges include label smoothing, the Xception architecture, changes to how we generate our data exports & minimum number of images for each class, etc. Sometimes however contest winners have done things that we probably won’t do, like training on validation/test data (seems risky for a production model but perhaps worth it to win a contest) or training on larger image sizes (our models already take a long time to train).
   The GPU does the lion’s share of the work in computer vision training, and the GPU we used (an NVIDIA RTX 8000) cost more than the rest of the PC put together.

   The cut-off for inclusion in the model hasn’t changed in the past few years: 100 observations, at least 50 research grade. See https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa 1

   If enough photos are present at the genus level, but not enough photos for any of the descendent species, then the genus will be placed in the training set. We call this approach a “leaf model.” :fallen_leaf::robot:

   More details are available in Ken-ichi’s TDWG keynote from last year:
   https://www.youtube.com/watch?v=xfbabznYFV0 10

   Yep, a single model. We’ve considered stacked and split models, but we haven’t seen evidence that they are any better than a single monolithic model, so we’ve stuck with the simple approach. Happy to be corrected if anyone’s seen or done research that points in another directio
   18.24. Herkenning van Soorten met Model 7 (Juli 2021 ) in iNaturalist (TensorFlow 2)
   https://forum.inaturalist.org/t/3rd-party-inaturalist-tools/25971/14

   6 september Online-lezing door Inge Somhorst – Hoe en waarom
   paddenstoelen karteren? (Paddenstoelen op de kaart)
   https://us06web.zoom.us/j/83221802430

   13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en
   andere roodporieboleten https://us06web.zoom.us/j/82967246808
   https://www.njn.nl/symposium/

   https://forum.inaturalist.org/t/3rd-party-inaturalist-tools/25971/14
   https://www.fryslan.frl/_flysystem/assets/Soorten%20van%20Fries%20belang.pdf

   6 september Online-lezing door Inge Somhorst – Hoe en waarom
   paddenstoelen karteren? (Paddenstoelen op de kaart)
   https://us06web.zoom.us/j/83221802430

   13 september Online-lezing door Gerard Koopmanschap – Heksenboleten en
   andere roodporieboleten https://us06web.zoom.us/j/82967246808

   Overzicht van al gepresenteerde en toekomstige webinars. Opnames van gepresenteerde webinars zijn terug te kijken (onder voorbehoud) via een link naar het YouTube-kanaal van Stichting Menno van Coehoorn.
   https://www.youtube.com/channel/UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag

   <!--ninja_tobody_rendering_done-->
   Datum Tijdstip Onderwerp Spreker(s) Link naar YouTube video
   24-02-2021 19.30-21.00u Koude oorlog, een beeld van de Civiele verdediging in Nederland Raphaël Smid Webinar terugkijken
   08-04-2021 19.30-21.00u De opheffing en ontmanteling van de vestingstad Maastricht Jos Notermans Webinar terugkijken
   11-05-2021 19.30-21.00u Vestingbouwkundige werken in Noorwegen Martin Hendriks Webinar terugkijken
   09-06-2021 19.30-21.00u Conflictarcheologie van de Tweede Wereldoorlog Nick Warmerdam, Martijn Reinders en Dwayne Beckers Webinar terugkijken
   06-07-2021 19.30-21.00u De Vesting Naarden Jeroen van der Werff Webinar terugkijken
   07-09-2021 19.30-21.00u Nederlands vestingwerken in de 17e eeuw in Portugal Edwin Paar Nog niet gepubliceerd
   07-10-2021 19.30-21.00u Het politieke en maatschappelijke verloop van de Koude Oorlog 1947-1991 Cor Wagemakers Nog niet gepubliceerd
   10-11-2021 19.30-21.00u Verhaal over tactische inzet op verschillende linies kort voor WO2 Joost Michels Nog niet gepubliceerd
   08-12-2021 19.30-21.00u Verhalen uit Maastricht in WO1 en het verloop van de Duitse doortocht bij gat van Visé Jos Notermans Nog niet gepubliceerd

   https://www.youtube.com/channel/UC9vnBwf0mLUpIbUdxp59pag

   221-Nederlandse Vestingwerken in de 17 e eeuw in Portugal”, door Edwin Paar.
   219-Wageningen Cast Soil or seed: which came first? | WURcast
   https://www.vogelwarte.ch/assets/files/projekte/entwicklung/zustandsbericht%202021/Zustandsbericht%202021_en_low.pdf

   https://forum.inaturalist.org/t/computer-vision-update-july-2021/24728

   https://www.inaturalist.org/posts/59122-new-vision-model-training-started

   Best een aardig verhaal
   https://zenodo.org/record/7050651/files/Naturalis%20Biodiversity%20Center%20%282022%29.%20Eindrapportage%20project%20Automatische%20beeldherkenning%20voor%20museumcollecties.pdf?download=1

   et model verboden toegang is, maar de fotos wer wel toegangkelijk. Scheelt in elk geval wel weer 2800 eiren rapen mocht je zelf een vogeleieren model willen maken :-)

   https://zenodo.org/record/7050651/files/Naturalis%20Biodiversity%20Center%20%282022%29.%20Eindrapportage%20project%20Automatische%20beeldherkenning%20voor%20museumcollecties.pdf?download=1

   Waaarom is er niet gewoon een BEWERK button ?
   Mocht je te lui zijn om te lezen..bij dit verhaal hoef je alleen maar je oortjes open te doen en het is een nog veel innovatiever onderwerp
   https://www.youtube.com/watch?v=FUfrRcTNOh0
   Ik snap niet dat dit onderwerp nog maar 59 keer bekeken is..
   TAISIG Talks: Dan Stowell on Birdsong representations with AI
   https://www.youtube.com/watch?v=FUfrRcTNOh0
   To facilitate collaboration among researchers from different AI related fields, in the TAISIG Talks series, Tilburg University brings together AI experts from various domains to discuss their most recent findings. Each TAISIG talk features three scientists with different backgrounds and at different stages in their careers.

   https://zenodo.org/record/7050651#.Y2ZqenbMK72 Naturalis Biodiversity Center (2022). Eindrapportage project Automatische beeldherkenning voor museumcollecties

   Omdat de beschikbare hoeveelheid trainingsdata
   per klasse niet altijd vooraf bekend was, bleken
   er na training van een model vaak scheve
   verhoudingen in de hoeveelheden trainingsdata per
   klasse te zijn. Sommige klassen hadden maar één
   of twee afbeeldingen, anderen veel meer. Dit heeft
   invloed op de werking van het model. Minimaal
   twee afbeeldingen per klasse is een vereiste, maar
   minimaal tien of vijftig (of zelfs meer) is meestal
   beter voor de werking van het model. Om die reden
   konden achteraf klassen uit het model vallen als er
   onvoldoende afbeeldingen van die specifieke soort
   of dat type object beschikbaar waren. Bij een model
   dat werkt op minimaal tien afbeeldingen (examples)
   per klasse gebeurt dat - logischerwijs - eerder dan
   bij een minimum van twee afbeeldingen per klasse.
   Extra trainingsdata genereren
   In dit project hebben we gebruik gemaakt van al
   beschikbare afbeeldingen van objecten uit de
   collecties van de betrokken partners om modellen
   te trainen. Ter aanvulling zijn ook specifiek voor
   het project gedetermineerde specimens uit
   verschillende collecties gedigitaliseerd. Daartoe
   werden speciale instructies opgesteld voor
   het digitaliseringsteam van Naturalis, om te
   beantwoorden aan de specifieke toepassing in het
   trainen van de herkenningsmodellen. Het voor het
   project gegenereerde beeldmateriaal komt aan
   de orde bij de ontwikkeling van de betreffende
   modellen.

   1. Data opschonen en uniformeren

  13. Here's all of them going back to March 2020:
   https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model
   https://www.inaturalist.org/posts/54236-new-computer-vision-model
   https://www.inaturalist.org/blog/63931-the-latest-computer-vision-model-updates
   https://www.inaturalist.org/blog/69193-new-computer-vision-model
   https://www.inaturalist.org/blog/69958-a-new-computer-vision-model-including-4-717-new-taxa
   https://www.inaturalist.org/blog/71290-a-new-computer-vision-model-including-1-368-new-taxa-in-37-days
   https://www.inaturalist.org/blog/72693-a-new-computer-vision-model-including-1-383-new-taxa-in-40-days
   https://www.inaturalist.org/posts/72692-a-new-computer-vision-model-including-1-403-new-taxa-in-32-days
   https://www.inaturalist.org/blog/74424-a-new-computer-vision-model-including-1-465-new-taxa-in-40-days
   https://www.inaturalist.org/posts/75633-a-new-computer-vision-model-v2-1-including-1-770-new-taxa


  14. Automatische beeldherkenning

  15. Publicado el 31 de agosto de 2021 por ahospers ahospers | 10 comentarios | Deja un comentario
   Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación